Bizi takip edin:

Anasayfa

Özel Güvenlik Eğitimlerinde; En kaliteli özel güvenlik eğitimi, Uygun kurs ücreti, iş ilanları ile İzmir 'in Lider Tek Özel Güvenlik Eğitim Merkezi

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Açıklama
Site Adresi
 • İş gereklilik ise Sağlık hayattır! Bu kapsamda “İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi” kuruluşların olmazsa olmazıdır.Çünkü eğitim demek; bilinçli olmak demektir.Dolayısıyla kişinin yaptığı işte ne gibi risklerle karşılaşacağını bilmesi ve gerekli önlemlerin alınarak çalışması, hem kişinin güvenceye alınmasını hem de çalışma performansını arttıracaktır. Bu doğrultuda; 22.05.2003 tarihinde kabul edilen 4857 sayılı İş Kanununa göre,iş verenlerin ve işçilerin yükümlülükleri madde 77 de şu şekilde açıklanmıştır; “İş verenler iş yerlerinde, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi alarak,araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.”

   

  İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği Kapsamında:

  Madde 4′e göre; “İş verenler, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler.”

   

  Yasal Zorunluluk:

  28/2/2004 tarihli ve 25387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik hükümlerine göre; “Devamlı olarak en az 50 isçi çalısan ve altı aydan fazla, sürekli islerin yapıldığı isyerlerinde her isveren bir iş sağlığı ve iş güvenliği kurulu kurmakla yükümlüdür.”İş veren, her işçinin çalıştığı yere ve yaptığı işe özel bilgi ve talimatları da içeren sağlık ve güvenlik eğitimi almasını sağlamak zorundadır.İş sağlığı ve güvenliği konularında Çalışanlar bilgilendirilerek, hata paylarını minimuma indirebilmek ve daha güvenli ve oluşabilecek risklerden uzak bir ortamda çalışmalarını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmek ile yükümlüdürler.”

   

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ

  4857 sayılı İş Kanunu kapsamında bulunan iş yerlerinde çalışanlara “İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi” verilmesi yasal bir zorunluluktur.İş verenler,iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygunluğu denetlemekle,mesleki riskleri belirlemekle,alınması gereken önlemleri almakla, yasal hak ve sorumluluklar konusunda çalışanlarını bilgilendirmekle ve alınması zorunlu olan “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimini” vermekle yükümlüdürler.

   

  İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri:

  Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi
  İş Yeri Risk Analizi (Değerlendirmesi) Eğitimi
  İSG Kurulları ve Çalışma Prensipleri Eğitimleri
  Yüksekte Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi
  Elektrik Çalışmalarında İş Güvenliği Eğitimi
  İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
  Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi
  Makine ve Tezgahlar ile Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi
  Motorlu Araçlarda Güvenlik Eğitimi
  Elle Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
  Bakım ve Onarım İşlerinde Güvenlik Tedbirleri Eğitimi
  Acil durum Planı Hazırlanması Eğitimi
  Patlamadan Korunma Planı Hazırlanması Eğitimi
  Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi
  Kaldırma ve Taşıma Araçlarında İş Güvenliği Eğitimi
  Fiziksel Risk Etmenleri (Titreşim, Basınç) Eğitimi
  Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Güvenliği ve Ergonomi Eğitimi
  Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerinde Kullanılması ve Yasal Zorunluluğu Eğitimi
  İş yerinde Bina ve Eklentilerde Alınacak Sağlık Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Eğitimi
  Fiziksel Risk Etmenleri Gürültü Eğitimi (Gürültü Yönetmeliği)
  İş Yerinde Biyolojik ve Psiko Sosyal Risk Etmenleri Eğitimi
  İş Kazalarından Doğan Cezai ve Hukuki Sorumluluklar Eğitimi

  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Kapsamında:

  İşyerinde sağlıklı çalışma ortamının ve güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilmesi için:
  1. İşveren, her işçinin çalıştığı yere ve yaptığı işe özel bilgi ve talimatları da içeren sağlık ve güvenlik eğitimi almasını sağlamak zorundadır. Bu eğitim özellikle:
  a. İşe başlamadan önce,
  b. Çalışma yeri veya iş değişikliğinde,
  c. İş ekipmanlarının değişmesi halinde,
  d. Yeni teknoloji uygulanması halinde yapılır.
  Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve güvenlik riskleriyle ilgili yeterli bilgi ve talimat almaları sağlanır.
  2. İşveren, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen işçilerin yaptıkları işlerde karşılaşacakları sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimat almalarını sağlar.
  3. Sağlık ve güvenlikle ilgili özel görevi bulunan işçi temsilcileri özel olarak eğitilir.

   

  Eğitimin Amacı

  Çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgilendirerek, bu alandaki hataları minimuma indirmek ve daha güvenli çalışmalarını sağlamaktır.

   

  Hedefler

  1. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak,
  2. Çalışanları, çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak,
  3. Çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlayarak geliştirmek,
  4. Verimli bir iş ortamı yaratmak ve devamını sağlamak.

   

  Eğitim İçeriği

  Temel Bölüm
  1. İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?
  2. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı
  3. Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği
  4. Genel Sağlık Kavramı
  5. İş Yerinde Sağlığı Oluşturan Etkenler
  6. Meslek Hastalığı
  7. İş Kazası
  8. İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Nedenleri
  9. Tehlikeli Davranışlar ve Durumlar
  10.Disiplin
  11.Sektöre Yönelik Uygulamalar
  12.Resimlerle İş Kazaları
  13.Ekler

  Ayrıntılı Bilgi için; www.isSagligiveGuvenligiEgitim.com sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 • http://issagligiveguvenligiegitim.com/