blank

10 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı

Anasayfa » Genel » 10 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı

blankEMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ASAYİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL GÜVENLİK KURUMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
10 NOLU ÖZEL GÜVENLİKTEMEL EĞİTİM SINAV SORULARI

1-) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımı tanımlayan ifadedir?
a) Olay yerinde yapılan müdahaledir.
b) Sağlık personeli gelinceye kadar yapılan müdahaledir.
c) İlaçsız olarak yapılan müdahaledir.
d) Öncelikle hayatı kurtarmaya yöneliktir.
e) Hepsi doğru.

2-) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişi araca binerken uyulması gereken kurallardan değildir?
a) Araçlar çalışır vaziyette olmalıdır
b) Önemli kişi araca binmeden korumalar koruma aracına binmelidir
c) Önemli kişi aracı çıkışın tam karşısında olmalıdır
d) Araçlar önemli kişiden hemen önce binilecek yere getirilmelidir
e) Makam aracı mümkün olduğu kadar bina girişine yaklaştırılmalıdır

3-) Pazaryerindeki kalabalık çeşitleri aşağıdakilerden hangisini kapsar.
a) Organize aktif kalabalık
b) Organize pasif kalabalık
c) Organize olmayan aktif kalabalık
d) Organize olmayan pasif kalabalık
e) Hiçbiri

4-) Özel güvenlik görevlileri hangi şekilde çalışabilirler?
a) 4857 sayılı İş Kanununa göre işçi sıfatıyla
b) Özel güvenlik izni almış olan yerlerdeki sorumlu kişi ile sözleşme yaparak
c) Özel güvenlik birimi oluşturmuş olan bir kuruluşun bünyesinde
d) Özel güvenlik şirketiyle sözleşme yaparak
e) Hepsi

5-) 112 ambulans servisini aradığımızda vermemiz gereken bilgiler hangileridir?
a) Kullandığımız telefon numarası ve adımız.
b) Olay ve yaralı sayısı.
c) Adresin bilinen noktalardan tarifi.
d) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu.
e) Hepsi

6-) 4857 sayılı İş Kanunu’na göre “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, Kanunlarda ulusal bayram ve tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak; tatil yapmayarak çalışırlarsa, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir” (md.47/1). Buna göre hiç fazla mesai yapmayan fakat Kurban Bayramı’nın iki gününde çalışan bir özel güvenlik görevlisinin maaşına kaç günlük maaşı eklenecektir?
a) 4
b) 2
c) 6
d) 3
e) 8

7-) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun da özel güvenlik görevlisinin el koyma işlemi ve zapt etme yetkisi ne olarak tanımlanmıştır?
a) Emanete alma
b) Zapt etme
c) Adli alma
d) Gözetim altına alma
e) Zorla alma

😎 Bilgi işlem merkezleri, laboratuar gibi hassas yangınlarda hangi söndürücü kullanılır?
a) Köpük
b) Su
c) Halo karbon
d) Kum
e) Hiçbiri

9-) Görev alanında bulunmuş küpeyle ilgili tutanakta hangisi yer almaz?
a) Bulunduğu tarih ve saat
b) Ağırlığı
c) Üretildiği yer
d) Kaç ayar olduğu
e) Bulunduğu yer

10-) Aşağıdakilerden hangisi bir empati biçimidir?
a) Bireyin ölen kedisi için çok üzülmesi
b) Bireyin hastalanan annesi için üzülmesi
c) Bireyin piyangodan ikramiye çıktığı için sevinmesi
d) Arkadaşının kendisine hediye almasından dolayı sevinmesi
e) Kendisine kötülük yapılmasını istemeyen birisinin başkasına kötülük yapmaması

11-) Aşağıdakilerden hangisi bir özel güvenlik görevlisinin yapmaması gereken davranıştır?
a) Olay yerinde yaralı varsa sevkini yapmak
b) Biyolojik (kan, kıl vs.) delilleri toplamak ve polise teslim etmek
c) Çevrede biriken kalabalığı uzaklaştırmak
d) Olay yerini korumak
e) Fail hakkında bilgi toplamak eğer kaçmışsa eşkâl bilgilerini öğrenmek

12-) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımı yapan kişinin özelliği değildir?
a) Tıbbi eğitim almış olmalıdır
b) Sakin ve kararlı olmalıdır
c) Hızlı karar verebilmelidir
d) Çözüme yönelik pratik buluşları olmalıdır
e) Kendi can güvenliğini sağlamalıdır

13-) Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?
a) Belirgin bir şekilde titreme
b) Aşırı göz kırpma
c) Sürekli burnunu çekmek
d) Hareketlerindeki tutarsızlık
e) Hepsi

14-) Özel güvenlik görevlisi görev alanında işlenmiş ve işlenmekte olan suçları kimlere bildirmekle zorunludur?
a) Hâkim
b) Savcı
c) Kolluk kuvveti
d) Mülki amir
e) Şirket yetkilisi

15-) Turnike uygulaması nereye uygulanır?
a) Kanayan yara üzerine
b) Eklem yerlerine
c) Kanayan yer ile kalp arasında herhangi bir yere
d) Parmak ile dirsek arasına
e) Kanayan yer ile kalp arasında tek kemik olan yere

16-) Telsizle yapılan haberleşme esnasında kelimelerin telaffuzunda fonetik alfabeden yararlanıldığında “SİLAH” kelimesinin doğru bildirimi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Samsun-İzmir-Laleli-Ankara-Hatay
b) Samsun-Ankara-Laleli-İzmir-Hatay
c) Samsun-Laleli-İzmir-Ankara-Hatay
d) Samsun-Ankara-Hatay-İzmir-Laleli
e) Samsun-İzmir- Hata -Ankara-Laleli

17-) Anayasamız madde 17/3’te; “kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz” diyerek neyi güvence altına almıştır?
a) Kişi haklarını
b) Kişi dokunulmazlığını
c) Kişi bağımsızlığını
d) Kişi ayrıcalığını
e) Kişi hürriyetini

18-) Giriş kontrol görevi yapan Ö.G.G. için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kullandığı Güvenlik sistem cihazlarını iyi tanımalı
b) Bu işte eğitilmiş olmalı
c) Dikkatli ve duyarlı olmamalı
d) İşini severek yapmalı
e) Üzerini veya eşyasını kontrol ettirmek istemeyenlere karşı zor kullanmamalı

19-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Özel Güvenlik Birimleri özel kanunlarında sayılan yetkilerini görev alanlarında ve görev süresinde kullanabilirler.
b) Özel Güvenlik Görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar.
c) Özel güvenlik personeli greve katılamazlar
d) Özel Güvenlik Görevlileri Lokavt dolayısıyla İşten uzaklaştırılabilirler
e) Özel Güvenlik Personeli kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir İşte çalıştırılamaz.

20-) Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanamayı durdurma yöntemlerindendir?
a) Kanayan bölgeye tentürdiyot dökmek
b) Kanayan bölgeye oksijenli su dökmek
c) Yaraya kül basmak
d) Kanayan bölgeye buz koymak
e) Kanayan bölgeye temiz bir bez ile basınç uygulamak

21-) İtfaiye, Polis ve Hızır Acil telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) 187–155–112
b) 110–155–177
c) 110–155–112
d) 112–177–155
e) 155–156–110

22-) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir?
a) Soğutarak söndürme
b) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma
c) Havayı kesme
d) Boğma
e) Hepsi

23-) Güvenlik kameralarında zoom yapılması hangi anlama gelir?
a) Görüntünün açısının değiştirilmesi
b) Görüntünün netlik ayarının yapılması
c) Görüntünün Yakınlaştırılması/büyütülmesi
d) Görüntünün 90 derece döndürülmesi
e) Görüntünün renklendirilmesi

24-) Alınması gereken tedbirler bakımından önemli kişinin korunmasında öncü güvenlik çalışmalarında görevli personelin aşağıdaki makam ve kişilerden hangisi ile görüşmesine gerek yoktur?
a) Mülki Amirler
b) İl Emniyet Müdürü
c) Jandarma Komutanı
d) Cumhuriyet Başsavcısı
e) İstihbarat Birimleriyle

25-) Olay yeri tespiti aşağıdakilerden hangisi ile yapılmaz?
a) Kroki ve plan ile
b) Tutanak ile
c) Sanık beyanı ile
d) Fotoğraf ve kamera ile
e) Hiçbiri

26-) Aşağıdakilerden hangisi güvenlik ekipmanlarından değildir?
a) El detektörü
b) Ambulans
c) X-ray cihazı
d) Kelepçe
e) Cop

27-) Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır?
a) X-Ray cihazı ile
b) Kartlı okuyucu ile
c) Kamera ile
d) CCTV ile
e) Kapı tipi dedektörle

28-) Hasta / yaralının ilk değerlendirilmesinde ilk önce aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?
a) Bilinç durumu
b) Kırık olup olmadığı
c) Solunum
d) Dolaşım
e) Vücut ısısı

29-) Olay yerinden toplanan aşağıdaki bulgulardan hangisinden DNA hiçbir şekilde elde edilemez?
a) Kan
b) Kıl
c) Kemik
d) Mendil
e) Parmak izi

30-) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?
a) Yüz yapısı
b) Boyu
c) Görülebilir yara izleri
d) Saç rengi
e) Eğitim durumu

31-) Özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmaya yetkili değildir?
a) CMK’nın ilgili maddesine göre yakalama
b) Olay yerindeki delilleri toplama
c) Şüpheli görülen birine kimlik sorma
d) Gerektiğinde zor kullanma
e) Terk edilmiş eşyayı emanete alma

32-) Görev yapılan bölgede terkedilmiş bir eşya (Paket, Çanta v.b.)görülmesi halinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi\hangileri yapılmalıdır.
I- Metal el dedektörü ile cisim teşhis edilmeye çalışılır.
II- Bölgede kapı dedektörü var ise kapı dedektöründen geçirilerek teşhis edilir.
III-Çevresi emniyete alınarak güvenlik güçlerine bilgi verilir.
IV-Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan geçirilerek teşhis edilir.
V- Fazla sarsmadan bölgeden uzaklaştırılır.
a) I,II, III
b) II, III
c) III, IV
d) IV, V
e) III

33-) Özel Güvenlik Görevlisi olacak kişide aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?
a) 18 Yaşını doldurmuş olmak
b) Askerliğini yapmış olmak
c) Kamu haklarından yasaklı olmamak
d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
e) Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarıyla tamamlamak

34-) Yanma olayının olabilmesi için aşağıdakilerden hangilerinin bir arada bulunması gerekir?
a) Isı-Oksijen-Karbondioksit
b) Yanıcı madde-Oksijen karbondioksit
c) Azot-Yanıcı madde-Oksijen
d) Isı-Oksijen-Yanıcı madde
e) Alev-Yanıcı madde-Azot

35-) El dedektörlerinin kullanılması ile ilgili hangisi doğrudur?
a) Islak zemine bırakılmamalıdır.
b) Metal zemine bırakılmamalıdır.
c) İnsanın baş kısmına tutulmamalıdır.
d) Başka amaçla kullanılmamalıdır.
e) Hepsi

36-) Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?
a) Hâkim
b) C.Savcısı
c) Mülki amir
d) Kolluk amiri
e) Hiçbiri.

37-) Özel güvenlik görevlisi Türk Ceza Kanunu uygulamasında nasıl değerlendirilir?
a) İşçi
b) Memur
c) Sözleşmeli Personel
d) İşveren
e) Genel Kolluk

38-) Kapı dedektörlerinin sağlıklı çalışabilmesi için personel dedektörden kaç metre ara ile geçirilmelidir?
a) Kontrol edilecek kişiler 1 m. Ara ile geçirilmelidir.
b) Kontrol edilecek kişiler 30 cm. Ara ile geçirilmelidir.
c) Kontrol edilecek kişiler 50 cm. ara ile geçirilmelidir.
d) Kontrol edilecek kişiler mesafe bırakmaksızın geçebilirler.
e) Kontrol edilecek kişiler 5 m. ara ile geçirilmelidir.

39-) Göreve başlayan Özel Güvenlik Görevlileri hangi makama kaç gün içinde bildirilir?
a) Emniyet Müdürlüğüne–10 gün
b) Emniyet Müdürlüğüne–16 gün
c) Valiliğe–10 gün
d) Valiliğe–15 gün
e) Ö.G. komisyonuna 15 gün

40-) Aşağıdakilerden hangisi Bombanın yardımcı unsurlarından değildir?
a) Kablo-Bant
b) Parça etkisi için konulan malzemeler
c) Patlayıcı Madde
d) Kamufle malzemeleri
e) Dış kap ve akım kaynağı

41-) Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerden değildir?
a) Binanın Çökme Olasılığı
b) Yanma Sonucu oksijen açığa çıkması
c) Duman zehirlenmesi
d) Yüksek ısı tehlikesi.
e) Dökülebilecek tehlikeli yâda parlayıcı maddeler

42-) Özel Güvenlik Görevlileri yetkilerini hangi durumda kullanabilirler?
a) Görev alanında
b) Görev süresince
c) Suçüstü halinde
d) Kimlik kartları yakaya takılı olduğu durumda
e) Hepsi

43-) “Korunan kişinin bir yerden başka bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu, saldırıya açık riskli noktalara ‘Boğma Noktaları’ denir.”
Aşağıdakilerden hangisi boğma noktası değildir?
a) Yol çalışmalarının olduğu yerler
b) Yüksek hız yapmaya müsait yollar
c) Hemzemin geçitler
d) Kavşaklar
e) İniş-biniş noktaları

44-) El tipi metal dedektörü ile kontrol edilen kişi bayan ve etek giyiniyorsa kontrol şekli nasıl olmalıdır?
a) Erkek görevli tarafından —Eteğe sürtülerek
b) Bayan görevli tarafından –Etek üzerinden
c) Erkek görevli tarafından -Etek üzerinden
d) Bayan görevli tarafından –50 cm mesafeden
e) Bayan görevli tarafından –15 cm mesafeden

45-) Karşımızdakini dinlerken aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? a) Sabırlı olmak
b) Saygı göstermek
c) Konuşmak
d) Kendini onun yerine koymak
e) Hiçbiri

46-) Metal dedektörlerin ayarlanmasına ne ad verilir?
a) Motivasyon
b) Stabilizasyon
c) Elibrasyon
d) Gramaj ayarı
e) Kalibrasyon

47-) Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemi değildir?
a) CCTV
b) El Detektörler
c) Beton Bariyerler
d) Mektup Kontrol Cihazları
e) Kapalı Devre Görüntüleme sistemleri

48-)ÖGG kimlik kartını ne şekilde taşımalıdır?
a) Görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılmalıdır
b) Günün her saati cebinde bulunmalıdır
c) Cüzdan içerisinde istendiğinde gösterebilecek şekilde taşımalıdır
d) Sadece genel kolluk kimlik sorabilir
e) Hepsi

49-) Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin güneş gözlüğü kullanmasının nedenleri arasında yer alır?
a) Koruma personeline artistik bir görünüm verir
b) Göz sağlığı bakımından faydalı olduğu için
c) Gelenek olduğu için
d) Koruma personeli olduğunun bilinmemesi için
e) Göz hareketlerini gizlediğinden daha iyi bir gözetleme yapabilmek için

50-) Suçun unsurları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Maddi-Manevi-İlliyet
b) Maddi- Manevi-Kanunilik
c) Manevi-Kanunilik-İlliyet
d) Manevilik-Kanunilik-Kasıt
e) Hiçbiri

51-) Suçüstü halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?
a) Özel Güvenlik görevlisinin
b) Mağdurun
c) Jandarmanın
d) Polisin
e) Herkesin

52-) Özel güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde bir suçla karşılaşırlarsa ne yaparlar?
a) Suçun devamını engeller
b) Sanığı tespit eder ve yakalar
c) Suça el koyar
d) Olay yerini ve suç delillerini muhafaza eder
e) Hepsi

53-) Özel Güvenlik Şirketinde çalışan bir ÖGG, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
a) İdare Mahkemesine
b) Polise
c) İşçi Sendikasına
d) İş Mahkemesine
e) İşveren Sendikasına

54-) Aşağıdaki güvenlik cihazlarından hangisi kullanım sonrası şarj edilmelidir?
a) Kartlı geçiş düzeneği
b) El tipi dedektör
c) Güvenlik kameraları
d) Kapı tipi dedektör
e) CCTV

55-) Aşağıdakilerden hangisi bir araca yerleştirilen bombanın anahtar sisteminin çalışma şekillerinden olabilir?
a) Motor çalıştırılınca
b) Farlar açılınca
c) Araba hareket edince
d) Radyoyu açınca
e) Hepsi

56-) Aşağıdakilerden hangisi el dedektörü tarafından tespit edilemez?
a) Çelik levhalar
b) Metal paralar
c) Metal nesneler
d) Metal alaşımı içermeyen nesneler
e) Plastik kabzalı tabancalar

57-) Özel güvenlik görevlilerinin hangi hakları kısıtlanmıştır?
I- Dernek kurma
II- Siyasi parti üyeliği
III- Sendika üyeliği
IV- Grev
V- Hak arama hürriyeti
a) I, II, III, IV, V
b) IV
c) I, II, III, IV
d) II, IV
e) IV, V

58-) Patlamanın etkilerinden Parça Etkisi aşağıdakilerden hangisi ile yapılamaz?
a) Cam Parçaları.
b) Demir Parçaları.
c) Gazete sayfaları.
d) Çiviler.
e) Taş Parçaları.

59-) Temel Hak ve Hürriyetler
a) Hiçbir şartla sınırlandırılamaz.
b) Cumhurbaşkanı kısmen sınırlandırabilir.
c) Valinin takdirindedir.
d) Ancak kanunla sınırlandırılabilir.
e) Cumhuriyet Başsavcının emriyle sınırlandırılabilir.

60-) Telsiz haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
a) Kısa, öz, anlaşılır
b) Ayrıntılı
c) Yazılı
d) Şifreli
e) Hiçbiri

61-) Aşağıdakilerden hangisi adli aramanın amaçlarından değildir?
a) Suça ait iz bulmak
b) Suça ait delil bulmak
c) Suçun işlenmesini engellemek
d) Suç failini yakalamak
e) Suça ait delilleri toplamak

62-) Kontrol noktasında sahibinden alınan silahlar …………. olarak tutanakla veya teslim tesellüm belgesi ile teslim alınır, ……… karşılığı teslim edilir. Cümledeki boşluklara aşağıdakilerden hangi kelimeler yazılmalıdır.
a) Namlusuz-tutanak.
b) Şarjörsüz-imza
c) Şarjörsüz-söz.
d) Tetiksiz-imza.
e) Horozsuz-tetik.

63-) Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi güzergâh boyu görevli sayılır?
a) İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibinde
b) Para ve değerli eşya takibinde
c) Cenaze töreninde
d) Kişi korumada
e) Hepsi

64-) 5188 sayılı yasa hangi kanunu yürürlükten kaldırılmıştır?
a) 2330
b) 6137
c) 2495
d) 5442
e) 2530

65-) Halk içinde “Biber Gazı” olarak bilinen ve gerekli şartlar oluştuğunda toplumsal olaylar esnasında kalabalığı dağıtmak amacıyla kullanılan kimyasal gazlar insan vücudunda aşağıdakilerden hangisine yol açmaz?
a) Gözlerde yanma ve yaşarma
b) Burunda yanma hissi
c) Baş dönmesi ve sersemleme
d) Öksürme
e) Mide yanması

66-) Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemi değildir?
a) Hırsız alarm sistemleri
b) Kapalı devre TV sistemi
c) Fiber optik algılama sistemi
d) Havalandırma ve iklimlendirme sistemi
e) Yeraltı fiber optik algılama

67-) Hangisi delilin faydalarından değildir?
a) İşlenmiş bir suçu ispat edebilir.
b) Soruşturmayı zorlaştırır
c) Fail, mağdur ve olay yeri arasındaki ilişkiyi ortaya koyar.
d) Fail, mağdur, maktul ve suça katılan kişilerin kimliğini belirler.
e) Şüphelinin suçsuzluğunu ispat edebilir.

68-) Hayat kurtarma zinciri nedir?
a) Sağlık kuruluşuna haber verme (112),
b) Olay yerinde yapılan Temel Yaşam Desteği,
c) Ambulans ekiplerince yapılan müdahaleler,
d)Hastane acil servisleri
e) Hepsi

69-) VİP’in araçla gideceği güzergâhı üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz olarak giyinmiş kişiler
b) Okunamayacak derecede silinmiş ya da değiştirildiği bariz plakalı araçlar
c) Arıza yapmış araçlar
d) Yol üzerinde yapılan yol çalışmaları
e) Hepsi

70-) Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın özelliklerinden değildir?
a) Birbirlerine şuursuz bir uyum söz konusudur
b) Aynı heyecanı taşırlar
c) Sorumluluk duygusu zirvededir
d) Ortak bir amaç vardır
e) Bireyler kendilerini daha özgür ve cesur hisseder

71-) Kedi, köpek vb. hayvan ısırıklarında ilk yardım olarak ne yapılmalıdır?
a) Sabunlu su ile yıkanmalıdır
b) Kuduz aşısı yapılmalıdır
c) Kuduz serumu yapılır
d) Dikiş atma
e) Pansuman

72-) Aşağıdakilerden hangisi Olay Yerini etkileyen faktörlerden değildir?
a) Hava şartları
b) Basın mensupları
c) Fırsatçılar
d) Meraklı kalabalık
e) Olay yerini usulüne uygun incelemekle görevli personel

73-) Aşağıdakilerden hangisi mektup bombanın özelliklerinden değildir?
a) Normal mektuplara göre daha ağır olur.
b) Kalınlığı en az 0,8 cm’dir.
c) Üzerinde gereğinden fazla pul yapıştırılmıştır.
d) Mektubun ağırlığı dengesizdir.
e) Üzerinde yağ lekesi olabilir.

74-) Aşağıda sayılan yerlerden hangisine silahla girilebilir?
a) Akıl hastaneleri
b) Yanıcı ve patlayıcı madde üretim ve depolama tesisleri
c) Uçaklara
d) Mahkemelere
e) Alışveriş Merkezlerine

75-) X -RAY Cihazında bant üzerine konulan bavul ve paketler arasındaki mesafe en az kaç cm olmalıdır?
a) 75 cm
b) 90 cm
c) 110 cm
d) 50 cm
e) Fark etmez

76-) Sivil kıyafetli olarak görev yapan devriye hizmetinden beklenen öncelik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Caydırıcılık
b) Önleyicilik
c) Güvenlik
d) Suçluları Yakalamak
e) Halkı sindirme

77-) Mıknatıs, hoparlör vb. manyetik alanlardan uzak tutulması gereken maddi delil aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kâğıt para
b) Kan
c) Disket
d) Boş kovan
e) Kıl

78-) Başarılı iletişim kurallarının arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Karşımızdaki kişilere saygı duymak
b) Gerçekçi ve doğal davranmak
c) Empati
d) Uzun boylu olmak
e) Motivasyon

79-) Aşağıdakilerden hangisinin aranmaları özel hükümlere bağlı kişilerden değildir?
a) Cumhurbaşkanı, Milletvekilleri,
b) Hâkim ve Savcılar, Avukatlar, Noterler,
c) Sakatlar ve yaşlılar
d) Diplomatik dokunulmazlığı bulunanlar,
e) Hiçbirisi

80-) Aşağıdakilerden hangisi güvenlik olaylarını kaydeden cihazlardan değildir?
a) Bilgisayar.
b) El dedektörü
c) Kamera.
d) Video
e) Hiçbiri

81-) X-Ray cihazı daha çok nerelerde kullanılır?
a) Otellerde
b) Stadyum kapılarında
c) Banka, Mağaza girişlerinde
d) Havalimanlarında
e) Okullarda

82-) Kişi koruması ile ilgili olarak aşağıdaki hususlardan hangisi doğrudur?
a) Ekip uyumu en üst seviyede olmamalıdır
b) Koruma aracı ve şoförü her zaman harekete hazır durumda bulunmalıdır
c) Koruma 12 saat sürekli olmalıdır
d) Korumada giriş ve çıkış saatleri rutin olmalıdır
e) Hepsi

83-) İlaç içerek zehirlenen kişiye ilk yardım olarak yerinde ne yapılmalıdır?
a) Yoğurt yedirilir
b) Su içirilir
c) Kusturulur
d) Hastaneye götürülür
e) Ağrı kesici ilaç verilir

84-) Bir kişinin sorumluluk alanının 180 derece olduğu koruma düzeni hangisidir?
a) Bir kişiyle koruma düzeni
b) İki kişiyle koruma düzeni
c) Üç kişiyle koruma düzeni
d) Dört kişiyle koruma düzeni
e) Beş kişiyle koruma düzeni

85-) Aşağıdakilerden hangisi stresin belirtileri arasında yoktur?
a) Saldırganlık ve kayıtsızlık
b) Unutkanlık
c) Korkulu rüyalar görmek
d) Aile ile birlikte vakit geçirmek
e) Dinlenme ile geçmeyen yorgunluk

86-) Yaya koruma esnasında saat 03.00 istikametinden saldırı gelmesinde koruma personelinin korunan kişiyi hangi saat istikametine kaçırmalıdır?
a) 06.00
b) 09.00
c) 12.00
d) 18.00
e) 03.00

87-) Metal kapı dedektöründen geçirilen şahıslar üzerinde ne aranır?
a) Yasak yayın
b) Kaçak sigara
c) Sahte para
d) Kesici, Delici aletler ve silah
e) Uyuşturucu madde

88-) Atardamar kanaması neden daha tehlikelidir?
a) Vücuttaki kanı kalbe topladığından
b) Kısa zamanda fazla kan kaybı olduğundan
c) Atardamar kanaması tehlikeli değildir
d) Kanama bölgesinde pıhtılaşma olacağından
e) Atardamarda kanın az basınçla dolaşmasından

89-) Özel Güvenlik Görevlilerine kimlik kartlarını kim verir?
a) İç işleri bakanlığı
b) Belediye başkanı
c) ÖG şirketi
d) Valilik
e) Kurs gördüğü eğitim kurumu

90-) Özel güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde bir suçla karsılaşırsa ne yaparlar?
a) Suça el koyar
b) Suçun devamını engeller
c) Sanığı tespit eder ve yakalar
d) Olay yerini ve suç delillerini muhafaza eder
e) Hepsi

91-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?
a) Kimlik sorma yetkisi
b) Duyarlı kapıdan geçirme yetkisi
c) Kişilerin üstlerini detektörle arama yetkisi
d) Kimlik tespit yetkisi
e) Eşyaları X-RAY cihazından geçirme yetkisi

92-) Olay yerinin korunması ne zamana kadar sürer?
a) Olay yeri inceleme işlemleri tamamlanana kadar
b) C.savcısı gelene kadar
c) Olay yeri inceleme ekibi gelene kadar
d) Soruşturma bitene kadar
e) Korunması gerekmez

93-) Cop kullanılmak zorunda kalındığında vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?
a) Kafa ve boyun
b) Eklem yerleri
c) Kol ve bacakların etli kısımları
d) Karın ve kasıklar
e) Göğüsler

94-) Yaralının vücuduna yabancı cisim batmasında yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
a) Batan cisim derhal çıkarılır
b) Yaralı yere yatırılmalıdır
c) Cisim çıkarılmadan çevresi sargı ile desteklenmelidir
d) Batan cisim tarafına yatırılmalı
e)Yaranın etrafı soğuk su ile yıkanmalı

95-) Bir topluluğu suç sayılacak bir eyleme, harekete itmek için tahrik etmeye ve kışkırtmaya ne denilmektedir?
a) Provokasyon
b) Motivasyon
c) Atılganlar
d) Karşı eylemciler
e) Hepsi

96-) Eklemleri oluşturan kemiklerin birinin yerinden ayrılmasına………denir.
a) Çıkık.
b) Kırık.
c) Burkulma.
d) Yırtılma.
e) Kopma.

97-) Uyuşturucu maddeler kullanıldığında insan vücudunun neyini etkiler?
a) Kalp
b) Omurilik
c) Sinir Sistemi
d) Beyin
e)Hiçbiri

98-) Teröristler neden bomba kullanırlar?
a) Bomba yapımında kullanılan malzemelerin kolay temin edilebilmesi
b) Patlama yerinde çok az iz ve delil bırakması
c) Bombayı koyan kişinin kaçması için zaman kazanması
d) Halk üzerinde korku ve panik etkisinin fazla olması
e) Hepsi

99-) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel amacı ve hedeflerinden biri değildir?
a) Suçları önlemek
b) Kamu düzenini sağlamak
c)Güven vermek
d) Halkı sindirmek
e) Halkla ilişkisini sağlamak

100-) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde sorumluluğu bulunan kişilerden değildir?
a) İlk ekip
b) C.Savcısı
c) Gazeteciler
d) Olay yeri inceleme ekibi
e) Adli tabip

blank

10.Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Cevap Anahtarı

E-Bülten