blank

Kayıt Şartları

Anasayfa » Kayıt Şartları

Özel Güvenlik Eğitimleri Kayıt Şartları;

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-Silahsız Özel Güvenlik Eğitim için; en az ortaokul mezunu olup 18 yaşını doldurmuş olmak, Silahlı Özel Güvenlik Eğitim için; en az lise mezunu olup 21 yaşını doldurmuş olmak.

3- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsa bile  Devletin Şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

blank

4- Kamu haklarından yasaklı olmamak.
5- Özel Güvenlik Görevlisi olmaya engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü olmamak.
6- Tabloda belirtilen evrakların yanınızda olması gerekmektedir.

Gerekli Evraklar:

  • 3 adet biyometrik fotoğraf,
  • 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Diploma veya öğrenim belgesi fotokopisi,
  • İkametgah,
  • Silahlı ve Silahsız özel güvenlik eğitimi için devlet hastanesinden alınmış “Özel güvenlik görevlisi olur” sağlık raporu.

(e-Devlet den alınan belgelelerde kabul edilmektedir)
blank

Kayıt Tarihleri:

Yılda 6 kez yapılan Özel Güvenlik Eğitim Sınavı tarihleri Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir, bu sınav tarihlerine uygun olarak kayıtlarımız sürekli devam etmektedir.

Sertifika Ne Kadar Sürede Alınır:

Hemen hemen 10 günde bir yeni eğitim gruplarımız eğitime başlamakta olup bir gruptaki eğitim süresi yaklaşık olarak üç hafta sürmektedir. Eğitimleri tamamlamanızın ardından merkezi sınav sisteminin üzerinden yapılan sınavlara katılımınız sağlanmaktadır. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başarı olmuş olan adaylarımızın silahlı veya silahsız özel güvenlik sertifikası yaklaşık bir hafta ile 10 gün süre zarfında Özel güvenlik Şube müdürlüğü tarafından onaylanarak tarafımızca sizlere teslim edilmektedir.

E-Bülten