Özel Güvenlik Eğitimi Kurs Kayıt Şartları ;

011- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-Silahsız Özel Güvenlik Eğitim için; en az ortaokul mezunu olup 18 yaşını doldurmuş olmak, Silahlı Özel Güvenlik Eğitim için; en az lise mezunu olup 21 yaşını doldurmuş olmak.

3- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsa bile  Devletin Şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

005

4- Kamu haklarından yasaklı olmamak. 5- Özel Güvenlik Görevlisi olmaya engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü olmamak. 6- Tabloda belirtilen evrakların yanınızda olması gerekmektedir.

Kayıt Tarihleri: Yılda 6 kez yapılan Özel Güvenlik Eğitim Sınavı tarihleri Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir, bu sınav tarihlerine uygun olarak kayıtlarımız sürekli devam etmektedir.

Gerekli Evraklar: 3 adet vesikalık fotoğraf, 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi, Diploma veya öğrenim belgesi fotokopisi,  İkametgah, Silahlı ve Silahsız özel güvenlik eğitimi için devlet hastanesinden alınmış “Özel güvenlik görevlisi olur” sağlık raporu. (E-Devlet den alınan belgeler kabul edilmektedir.)

KAYIT İÇİN

0232 489 8488

0850 644 644 9

HEMEN ARAYIN