blank

11 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı

Anasayfa » Genel » 11 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı

blankEMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ASAYİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL GÜVENLİK KURUMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
11 NOLU ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM SINAV SORULARI

1-) Bir kişi ile yapılan koruma düzeninde hangisi yapılmaz?
a) Koruma görevlisi silahını kullandığı eline göre önemli kişinin sağ ya da solunda bir adım arkasında yürür
b) Bu bir refakat korumasıdır
c) Az ya da orta dereceli tehdit durumlarında kullanılır
d) Önemli kişiye 180º derecelik bir güvenlik alanı oluşturulmalıdır
e) Koruma personeli koruduğu kişiye refakat sırasında elinde herhangi bir şey taşımaz

2-) Özel Güvenliğin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Koruma
b) Devriye
c) Danışmanlık
d) Araştırma
e) Ulaşım

3-) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişi araca binerken uyulması gereken kurallardan değildir?
a) Araçlar çalışır vaziyette olmalıdır
b) Makam aracı mümkün olduğu kadar bina girişine yaklaştırılmalıdır
c) Önemli kişi aracı çıkışın tam karşısında olmalıdır
d) Araçlar önemli kişiden hemen önce binilecek yere getirilmelidir
e) Makam şoförü VİP’in kapısını açmalıdır

4-) Koruma amirinin araçlı koruma düzenlerinde oturduğu yer neresidir?
a) Takip aracının ön sağ koltuğu
b) Makam aracının arka sağ koltuğu
c) Makam aracının ön sağ koltuğu
d) Takip aracının arka sol koltuğu
e) Takip aracının ön sol koltuğu

5-) Enformasyon nedir?
a) Tek yönlü bilgi iletimi
b) İletişim türü
c) Kararsızlık
d) İletişimin temel becerisi
e) Sözlü İletişim

6-) Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir?
a) Önemli kişi her türlü tehdit ve saldırıdan, utandırıcı ve küçük düşürücü durumlardan korunmalıdır
b) Günümüzde tam koruma mümkündür
c) Koruma esnek olmalı, önemli kişinin görevi engellenmemelidir
d) Korumada boşluk bırakılmadan devamlılık sürecinde yapılmalıdır
e) Korumalar Önemli Kişinin günlük mesaisine kendilerini adapte etmeli ve buna göre çalışmalıdır

7-) 112 ambulans servisini aradığımızda vermemiz gereken bilgiler hangileridir?
a) Kullandığımız telefon numarası ve adımız
b) Olay ve yaralı sayısı
c) Adresin bilinen noktalardan tarifi
d) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu
e) Hepsi

😎 Giriş kontrol görevi yapan Ö.G.G. için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kullandığı Güvenlik sistem cihazlarını iyi tanımalı
b) Bu işte eğitilmiş olmalı
c) Dikkatli ve duyarlı olmalı
d) İşini severek yapmalı
e) Üzerini veya eşyasını kontrol ettirmek istemeyenlere karşı zor kullanmalı

9-) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun da özel güvenlik görevlisinin el koyma işlemi ve zapt etme yetkisi ne olarak tanımlanmıştır?
a) Emanete alma
b) Zapt etme
c) Adli alma
d) Gözetim altına alma
e) Zorla alma

10-) Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara …………denir.
a) Kontrol noktaları
b)Yerleşme noktaları
c) Boğma noktaları
d) Gözetleme noktaları
e) Buluşma noktaları

11-) Aşağıdakilerden hangisi patlayıcı tespitinde kullanılmaz?
a) X-Ray cihazı
b) Metal dedektörler
c) Patlayıcı buhar dedektörü
d) Yangın dedektörleri
e) Hiçbiri

12-) Bilgi işlem merkezleri, laboratuar gibi hassas yangınlarda hangi söndürücü kullanılır?
a) Köpük
b) Su
c) Halo karbon
d) Kum
e) Hiçbiri

13-) Görev alanında bulunmuş küpeyle ilgili tutanakta hangisi yer almaz?
a) Bulunduğu tarih ve saat
b) Üretim Tarihi
c) Ağırlığı
d) Kaç ayar olduğu
e) Bulunduğu yer

14-) Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında bulunması gereken araç ve gereçlerden değildir?
a) Bilgisayar ve yazıcı
b) Yangın söndürücüler
c) Yedek anahtarlar
d) Gerekli trafik işaretleri
e) Televizyon

15-) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımı yapan kişinin özelliği değildir?
a) Tıbbi eğitim almış olmalıdır
b) Sakin ve kararlı olmalıdır
c) Hızlı karar verebilmelidir
d) Çözüme yönelik pratik buluşları olmalıdır
e) Kendi can güvenliğini sağlamalıdır

16-) Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?
a) Belirgin bir şekilde titreme
b) Aşırı göz kırpma
c) Sürekli burnunu çekmek
d) Hareketlerindeki tutarsızlık
e) Hepsi

17-) Özel güvenlik görevlisi görev alanında işlenmiş ve işlenmekte olan suçları kimlere bildirmekle zorunludur?
a) Hâkim
b) Kolluk kuvveti
c) Savcı
d) Mülki amir
e) Şirket yetkilisi

18-) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir?
a) Soğutarak söndürme
b) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma
c) Havayı kesme
d) Boğma
e) Hepsi

19-) Aşağıdakilerden hangisi yaya korumada dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) 360 derece koruma sağlanır
b) Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılır
c) Koruma personeli önemli kişiye karşı saygıda kusur etmemeli ve ceketinin düğmeleri her zaman kapalı tutmalı
d) Koruma personeli göreve eksiksiz ve uygun teçhizatla gelmelidir
e) Koruma personeli koruduğu kişiye refakat sırasında elinde herhangi bir şey taşımaz

20-) Aşağıdakilerden hangisi iletişim türlerindendir?
a) Yatay İletişim
b) Dikey İletişim
c) Sosyal İletişim
d) Çift Yönlü İletişim
e) Çapraz İletişim

21-) Dozimetre hangi amaçla kullanılır?
a) Uyuşturucu maddelerin miktarını belirler
b) Metal cisimlerin kütlesini çıkardığı sesin şiddetiyle işaret eder
c) Radyasyon miktarını belirler
d) Bomba düzeneğini tespit eder
e) Radyo dalgalarının frekansını ölçer

22-) Alınması gereken tedbirler bakımından önemli kişinin korunmasında öncü güvenlik çalışmalarında görevli personelin aşağıdaki makam ve kişilerden hangisi ile görüşmesine gerek yoktur?
a) Mülki Amirler
b) Cumhuriyet Başsavcısı
c) Jandarma Komutanı
d) İl Emniyet Müdürü
e) İstihbarat Birimleriyle

23-) Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerinden biri değildir?
a) Kısa sürede durdurulabilir
b) Fışkırır tarzdadır
c) Kalp ritmi ile uyumludur
d) Parlak kırmızı renktedir
e) Pıhtılaşma süresi uzun olduğundan kanama süresi uzundur.

24-) Görev alanında işlenen bir suçun delillerini muhafaza eden ÖGG. hangi görevini yapmıştır?
a) Önleyici görev
b) İdari görev
c) Adli görev
d) Kişisel görev
e) Hiçbiri

25-) Aşağıdakilerden hangisi terörizmin ana hedeflerindendir?
a) Mevcut sosyal gerilimi arttırılması
b) Doğan otorite boşluğu ile hedeflenen siyasal düzenin kurulması
c) Devlet otoritesinin sarsılması
d) Devlet kurumlarının işlenmez hale getirilmesi
e) Hepsi

26-) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?
a) Yüz yapısı
b) Boyu
c) Görülebilir yara izleri
d) Saç rengi
e) Memleketi

27-) Özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmaya yetkili değildir?
a) CMK’nın ilgili maddesine göre yakalama
b) Olay yerindeki delilleri toplama
c) Şüpheli görülen birine kimlik sorma
d) Gerektiğinde zor kullanma
e) Terk edilmiş eşyayı emanete alma

28-) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım sırasında yapılmamalıdır?
a) Yaralının cevre güvenliğinin sağlanması
b) Yanıklı yaralıya hiçbir maddenin tatbik edilmemesi
c) Batan yabancı cisimlerin çıkarılması
d) Donan bölgenin aniden ısıtılmaması
e) Sara hastasının yana çevrilip dilinin dışarıya çekilmesi

29-) Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerden değildir?
a) Binanın Çökme Olasılığı
b) Dökülebilecek tehlikeli yâda parlayıcı maddeler
c) Duman zehirlenmesi
d) Yüksek ısı tehlikesi
e) Yanma Sonucu oksijen açığa çıkması

30-) Görev yapılan bölgede terkedilmiş bir eşya (Paket, Çanta v.b.)görülmesi halinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi\hangileri yapılmalıdır?
I- Metal el dedektörü ile cisim teşhis edilmeye çalışılır.
II- Bölgede kapı dedektörü var ise kapı dedektöründen geçirilerek teşhis edilir.
III-Çevresi emniyete alınarak güvenlik güçlerine bilgi verilir.
IV-Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan geçirilerek teşhis edilir.
V- Fazla sarsmadan bölgeden uzaklaştırılır.
a) III
b) II, III
c) III, IV
d) IV, V
e) I,II, III

31-) CCTV sistemi nedir?
a) Parmak izi tanıma sistemi
b) İris tanıma sistemi
c) kartlı geçiş sistemi
d) Patlayıcı madde algılama sistemi
e) Kapalı devre televizyon sistemi

32-) Saldırı durumunda önemli kişi;
a) Her zaman 3 istikameti yönünde kaçırılır
b) Saldırı yönünün ters istikametine doğru kaçırılır
c) Etrafı korumalarca çevrilerek saldırının bitmesi beklenir
d) Saldırı yönünde kaçırılır
e) Her zaman 9 istikameti yönünde kaçırılır

33-) Özel güvenlik görevlisi kimlik sorma yetkisini hangi yasadan alır?
a) 657 Sayılı kanun
b) 5188 Sayılı kanun
c) 5275 Sayılı kanun
d) Kimlik bildirme kanunu
e) Hiçbiri

34-) Yılan ve akrep sokmalarında ısırılan bölgenin kalbe göre seviyesi konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Kalp seviyesinden yukarıda tutulur
b) Kalp ile aynı seviyede tutulur
c) Kalp seviyesinden aşağıda tutulur
d) Sokulan bölgenin seviyesi önemsizdir
e) Hiçbiri

35-) Özel güvenlik görevlisi Türk Ceza Kanunu uygulamasında nasıl değerlendirilir?
a) İşçi
b) Memur
c) Sözleşmeli Personel
d) İşveren
e) Genel Kolluk

36-) Aşağıdakilerden hangisi Bombanın yardımcı unsurlarından değildir?
a) Kablo-Bant
b) Parça etkisi için konulan malzemeler
c) Anahtar sistemi
d) Kamufle malzemeleri
e) Dış kap ve akım kaynağı

37-) “Cop, şahısların ………….. vurulmamalıdır, ve yaralamaktan ziyade şahısları ……….. Hale getirmek için kullanılmalıdır.” Cümledeki boşluklara aşağıdaki şıklardan en uygun olanını yerleştiriniz.
a) başına – baygın
b) bacaklarına – hareketsiz
c) başına – etkisiz
d) ellerine – dirençli
e) sırtına – hareketli

38-) Metal detektörleri için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Islak zemine bırakılmamalı
b) Metal zemine bırakılmamalı
c) İnsanın baş kısmına tutulmamalı
d) Uyuşturucu maddelerin tespitinde kullanılmalı
e) Göreve başlamadan normal çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli

39-) Aşağıdakilerden hangisi Kişi Korumanın tanımıdır?
a) Önemli Kişilerin rahatını sağlamak amacıyla alınan önlem ve faaliyetlerdir
b) Önemli kişinin ikametinde, işyerinde, yaya ve araçla yapacağı gezilerde “güvenliğin 24 saat süresince sağlamak amacıyla alınan önlem ve faaliyetlerin tümüne denir
c) Önemli tesislerin güvenlik görevlileri tarafından korunmasıdır
d) Kamu binalarının terör saldırılarından korumak amacıyla oluşturulan noktalardır
e) Hepsi

40-) Çalışan kalbe kalp masajı yapılması halinde olabilecek en önemli tehlike aşağıdakilerden hangisidir?
a) Solunum durabilir
b) Vücut sıcaklığı düşebilir
c) Solunum güçleşebilir
d) Kalp durabilir
e) Damarlar patlayabilir

41-) Metal dedektörlerin ayarlanmasına ne ad verilir?
a) Kalibrasyon
b) Stabilizasyon
c)Elibrasyon
d) Gramaj ayarı
e) Motivasyon

42-) İnsanlarda değişmeyen nitelikler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çok uzun veya kısa boy
b) Kol, bacak vs. yerlerdeki belirgin sakatlıklar
c) Anormal fiziksel yapı
d) Sağırlık, dilsizlik
e) Hepsi

43-) Aşağıdakilerden hangisi Uzaktan Saldırı yöntemlerinden değildir?
a) Uzun Menzilli Silahlarla saldırı
b) Bomba ve Patlayıcı Maddeler ile yapılan saldırı
c) Zehirler ile yapılan saldırı
d) Biyolojik ve Kimyasal Silahla yapılan saldırı
e) Bıçak ile yapılan saldırı

44-) Özel güvenlik;
a) Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyettedir
b) Kamu Güvenliğine ihtiyaç duymaz
c) Genel kollukla birlikte kimlik tespiti yapabilir
d) Kimliklerini İçişleri Bakanlığından alır
e) Anayasaya aykırıdır

45-) Suçun unsurları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Maddi-Manevi-İlliyet
b) Maddi- Manevi-Kanunilik
c) Manevi-Kanunilik-İlliyet
d) Manevilik-Kanunilik-Kasıt
e) Hiçbiri

46-) X-Ray cihazlarının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bagajlardaki gizlenmiş, patlayıcı cisimleri bulmak
b) Bagajların hızlı bir şekilde kontrolünü sağlamak
c) Girişlerde kontrol nedeniyle olabilecek yığılma ve gecikmeleri önlemek
d) Yasa dışı cisimlerin içeri sokulma girişimlerine karşı caydırıcılık sağlamak
e) Hepsi

47-) Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın unsurlarından değildir?
a) Amaca ulaşıldığında zor kullanmaya son verilmelidir
b) Zor kullanma yasal olmalıdır
c) Zor kullanmanın derecesi görevlinin gücü ile orantılı olmalıdır
d) Zor kullanmak için zorunluluk hali olmalıdır
e) Zor Kullanmanın derecesi riskle doğru orantılı olmalıdır

48-) Aşağıdakilerden hangisi ÖGG ayırt edici özellikleri ve vasıflarından değildir?
a) Dürüst olmak
b) Güvenilir olmak
c) Sabırlı olmak
d) Olaylardan etkilenmek
e) Sağduyulu olmak

49-) Suçüstü halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?
a) Özel Güvenlik görevlisinin
b) Mağdurun
c) Jandarmanın
d) Polisin
e) Herkesin

50-) Aşağıdakilerden hangisi grup olmanın şartlarından değildir?
a) Göreceli veya uzun süreli ilişki,
b) Ortak yerleşim bölgesinde ikamet etme
c) Kendi normları ve üyelerinin davranış şekillerini belirleme
d) Ortak amaçlar geliştirme
e) Kendini grup üyesi olarak kabul etme ve edilme

51-) Özel güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde bir suçla karşılaştıklarında, aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdırlar?
a) Suçun devamını engeller
b) Sanığı tespit eder ve yakalar
c) Suç delillerini toplar
d) Olay yerini ve suç delillerini muhafaza eder
e) Suça el koyar

52-) ÖGG’nin kişileri dedektörle araması, eşyalarını X-ray cihazından geçirmesi ne tür aramadır?
a) Adli arama
b) Önleme araması
c) Şahıs araması
d) Üst araması
e) İşyeri araması

53-) Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın genel niteliklerinden değildir?
a) Fiziksel olarak bir arada veya yakın bulunurlar
b) Geçici olarak bir araya gelirler
c) İşbölümü ve statü düzeni mevcuttur
d) Kısa süreli ve geçici etkileşim içerisine girebilirler
e) Birbirlerini tanımazlar

54-) Özel Güvenlik Şirketinde çalışan bir ÖGG, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
a) İdare Mahkemesine
b) Polise
c) İşçi Sendikasına
d) İş Mahkemesine
e) İşveren Sendikasına

55-) Aşağıdaki güvenlik cihazlarından hangisi kullanım sonrası şarj edilmelidir?
a) Kartlı geçiş düzeneği
b) El tipi dedektör
c) Güvenlik kameraları
d) Kapı tipi dedektör
e) CCTV

56-) Aşağıdakilerden hangisi bir araca yerleştirilen bombanın anahtar sisteminin çalışma şekillerinden olabilir?
a) Motor çalıştırılınca
b) Farlar açılınca
c) Araba hareket edince
d) Radyoyu açınca
e) Hepsi

57-) Özel güvenlik çalışma iznin yenilenmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Çalışma izninin yenilenmesi sırasında tekrar güvenlik soruşturmasına gerek yoktur
b) Çalışma izni, 5 yıl süreyle geçerlidir
c) Yeni sağlık raporu istenir
d) Adli sicil kaydı istenir
e) Özel güvenlik yenileme eğitimi sertifikası istenir

58-) ‘’Acil tedavi ünitelerinde hasta/yaralılara doktor ya da sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahale’’aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Tedavi
b) İlk yardım
c) Acil yardım
d) Cerrahi müdahale
e) İlk müdahale

59-) Genel kolluk dışında kalan ve özel yasalarına göre kurulup belirli görev ve yetkilerle donatılan kolluk birimine ne ad verilir?
a) Özel kolluk
b) Yetkili kolluk
c) Polis
d) Jandarma
e) Adli kolluk

60-) ÖGG yetkilerini ne zaman ve nerede kullanabilirler?
a) Görevli oldukları süre zarfında, görev alanlarında
b) Her zaman, görev alanlarında
c) Görevli oldukları süre zarfında, her yerde
d) Her zaman, her yerde
e) Hepsi

61-) Aşağıdakilerden hangisi el dedektörü tarafından tespit edilemez?
a) Çelik levhalar
b) Metal paralar
c) Metal nesneler
d) Plastik kabzalı tabancalar
e) İllegal yayınlar

62-) Aşağıdakilerden hangisi kart kontrollü geçiş sistemidir?
a) X-Ray cihazı
b) Metal algılama dedektörü
c) Proximity okuyucular
d) Bomba algılama cihazı
e) Body scanner

63-) Solunum yetmezliğinde ilk önce etkilenen organ aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mide
b) Beyin
c) Kalp
d) Dalak
e) Bağırsak

64-) Özel güvenlik komisyonunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Vali yardımcısı
b) İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi
c) İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi
d) İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi
e) Ticaret Odası temsilcisi

65-) Patlamanın etkilerinden Parça Etkisi aşağıdakilerden hangisi ile yapılamaz?
a) Cam Parçaları
b) Demir Parçaları
c) İllegal yayınlar
d) Çiviler
e) Taş Parçaları

66-) ÖGG yakalama sebebi ortadan kalkan şahıslara nasıl davranır?
a) 24 saatin dolmasını bekler
b) Bir odada veya araçta tutar
c) Savcıya teslim eder
d) Derhal serbest bırakır
e) Mahkemeye çıkarır

67-) Telsiz haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
a) Kısa, öz, anlaşılır
b) Ayrıntılı
c) Yazılı
d) Şifreli
e) Hiçbiri

68-) Başarılı olan personele takdir ve teşekkür verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
a) Personeli mutlu etme
b) Yasal bir zorunluluğa uyma
c) Personeli motive etme
d) Personelin başarılarını ölçme
e) Başarılı personelleri belirleme

69-) Kontrol noktasında sahibinden alınan silahlar …………. olarak tutanakla veya teslim tesellüm belgesi ile teslim alınır, ……… karşılığı teslim edilir. Cümledeki boşluklara aşağıdakilerden hangi kelimeler yazılmalıdır.
a) Şarjörlü-tutanak
b) Şarjörsüz-söz
c) Horozsuz-tetik
d) Tetiksiz-imza
e) Şarjörsüz-imza

70-) Kalp durmasının belirtilerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vücut sıcaklığının yükselmesi
b) Göz bebeklerinin küçülmesi
c) Solunum sayısının artması
d) Nabzın hissedilmemesi
e) Hiçbiri

71-) Özel güvenlik komisyonunda kararlar nasıl alınır?
a) Oy çokluğu
b) Oy birliği
c) Tavsiye usulü
d) Gizli oy, açık sayım
e) Hiçbirisi

72-) Aşağıdakilerden hangisi adli aramanın amaçlarından değildir?
a) Suça ait iz bulmak
b) Suça ait delil bulmak
c) Suçun işlenmesini engellemek
d) Suç failini yakalamak
e) Suça ait delilleri toplamak

73-) Zor kullanma ve yakalama yetkilerini kullanan ÖGG ne yapar?
a) Herhangi bir şey yapmasına gerek yoktur
b) Durumu savcıya bildirir
c) Durumu hakime bildirir
d) Durumu genel kolluğa bildirir
e) Zor kullanmaya devam eder

74-) Aşağıdakilerden hangisi havayolu tam tıkanıklık bulgularından değildir?
a) Nefes alamaz
b) Konuşamaz
c) Rengi morarır
d) Acı çeker
e) Öksürür

75-) Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi güzergâh boyu görevli sayılır?
a) İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibinde
b) Para ve değerli eşya takibinde
c) Cenaze töreninde
d) Kişi korumada
e) Hepsi

76-) Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemi değildir?
a) Havalandırma sistemi
b) Kapalı devre TV sistemi
c) Fiber optik algılama sistemi
d) Hırsız alarm sistemleri
e) Yeraltı fiber optik algılama

77-) Aşağıdakilerden hangileri eylemin başlamasından sonraki taktiklerin bir biçimidir?
I- Hakaret, Yazılı ve sözlü gereçlerle tahrik
II- Konuşma yapmak, heyecanı artırmak
III- Bazı maddelerin atılması, silah kullanma
IV- Fikri hazırlık, sayıca çoğalma
a) I. ve II.
b) III. ve IV.
c) II. ve IV.
d) I. ve III.
e) Hiçbiri

78-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin temel eğitiminde zorunlu olan derslerden değildir?
a) Olay yeri koruma
b) İnsan hakları
c) Silah bilgisi ve atış
d) Kalabalık yönetimi
e) Uyuşturucu maddeler

79-) Aşağıdakilerden hangisi suç işlendikten sonra ÖGG tarafından yapılmaz?
a) Teknik takip yapma
b) Şüpheliyi yakalama
c) Suç aletlerine el koyma
d) Genel kolluğa yardımcı olma
e) Olay yerini muhafaza etme

80-) Hayat kurtarma zinciri nedir?
a) Sağlık kuruluşuna haber verme (112)
b) Olay yerinde yapılan Temel Yaşam Desteği
c) Ambulans ekiplerince yapılan müdahaleler
d) Hastane acil servisleri
e) Hepsi

81-) Aşağıdakilerden hangisi suikastların temel nedenlerindendir?
a) Siyasi nedenler
b) Ekonomik nedenler
c) Psikolojik nedenler
d) Kişisel nedenler
e) Hepsi

82-) Kedi, köpek vb. hayvan ısırıklarında ilk yardım olarak ne yapılmalıdır?
a) Sabunlu su ile yıkanmalıdır
b) Kuduz aşısı yapılmalıdır
c) Kuduz serumu yapılır
d) Dikiş atma
e) Pansuman

83-) Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk içerisinde yer alır?
a) Belediye Zabıtası
b) Sahil Güvenlik Görevlisi
c) Orman Muhafaza Memuru
d) Askeri İnzibat
e) Hepsi

84-) Aşağıdakilerden hangisi Olay Yerini etkileyen faktörlerden değildir?
a) Hava şartları
b) Basın mensupları
c) Fırsatçılar
d) Meraklı kalabalık
e) Olay yerini usulüne uygun incelemekle görevli personel

85-) Mıknatıs, hoparlör vb. manyetik alanlardan uzak tutulması gereken maddi delil aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kâğıt para
b) Kan
c) Disket
d) Boş kovan
e) Kıl

86-) Aşağıdakilerden hangisi kalabalık türlerindendir?
a) Rasgele (Tesadüfî) kalabalık
b) Planlı kalabalık
c) Maksadı belli kalabalık
d) Seyirci kalabalık
e) Hepsi

87-) Başarılı iletişim kurallarının arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Karşımızdaki kişilere saygı duymak
b) Gerçekçi ve doğal davranmak
c) Empati
d) Kısa boylu olmak
e) Motivasyon

88-) Aşağıdaki hangi hallerde kelepçe takılmalıdır?
a) Kişi ciddi tehlike oluşturuyorsa
b) İntihar ve kaçmaya teşebbüsü söz konusu ise
c) Yakalanan kişilerin direnmesi, saldırıya yeltenmesi veya saldırıda bulunması halinde
d) Tutuklanmayı gerektiren suç işlemiş ise
e) Hepsi

89-) Özel güvenlik görevlisi görev alanında bir suçla karşılaşırsa aşağıdakilerden hangisini yapmalı?
a) Suç delillerini muhafaza eder
b) Suçun devamını engeller
c) Genel kolluğa bilgi verir
d) Suça el koyar
e) Hepsi

90-) Aşağıdakilerden hangisinin aranmaları özel hükümlere bağlı kişilerden değildir?
a) Cumhurbaşkanı, Milletvekilleri
b) Hâkim ve Savcılar, Avukatlar, Noterler
c) Diplomatik dokunulmazlığı bulunanlar
d) Hamile kadınlar
e) Hiçbirisi

91-) İlaç içerek zehirlenen kişiye ilk yardım olarak yerinde ne yapılmalıdır?
a) Yoğurt yedirilir
b) Su içirilir
c) Kusturulur
d) Hastaneye götürülür
e) Ağrı kesici ilaç verilir

92-) Bir kişinin sorumluluk alanının 120 derece olduğu koruma düzeni hangisidir?
a) Bir kişiyle koruma düzeni
b) İki kişiyle koruma düzeni
c) Üç kişiyle koruma düzeni
d) Dört kişiyle koruma düzeni
e) Beş kişiyle koruma düzeni

93-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?
a) Kimlik tespit yetkisi
b) Duyarlı kapıdan geçirme yetkisi
c) Kişilerin üstlerini dedektörle arama yetkisi
d) Kimlik sorma yetkisi
e) Eşyaları X-RAY cihazından geçirme yetkisi

94-) Aşağıdakilerden hangisi CS Göz yaşartıcı Kimyasal maddesinin etkilerinden değildir?
a) Aşırı derecede gözyaşı ifrazı ve yanma
b) Aşırı tükürük ve salya ifrazı
c) Deride yanma ve batma hissi
d) Açlık duyma ve enzim salgılama
e) Göğüs sıkışması, boğulma hissi ve panik

95-) Olay yerinin korunması ne zamana kadar sürer?
a) Olay yeri inceleme işlemleri tamamlanana kadar
b) Cumhuriyet savcısı gelene kadar
c) Olay yeri inceleme ekibi gelene kadar
d) Soruşturma bitene kadar
e) Korunması gerekmez

96-) Eklemleri oluşturan kemiklerin birinin yerinden ayrılmasına………denir.
a) Kırık
b) Çıkık
c) Burkulma
d) Yırtılma
e) Kopma

97-) Uyuşturucu maddeler kullanıldığında insan vücudunun neyini etkiler?
a) Kalp
b) Omurilik
c) Sinir Sistemi
d) Beyin
e)Hiçbiri

98-) Teröristler neden bomba kullanırlar?
a) Bomba yapımında kullanılan malzemelerin kolay temin edilebilmesi
b) Patlama yerinde çok az iz ve delil bırakması
c) Bombayı koyan kişinin kaçması için zaman kazanması
d) Halk üzerinde korku ve panik etkisinin fazla olması
e) Hepsi

99-) Bir insanı veya bir grubu suça teşvik eden onları tahrik eden kimselere ne ad verilir?
a) Seyirci
b) Provokatör
c) Koruma görevlisi
d) Gönüllüler
e) Maceracılar

100-) Özel Güvenlik Görevlileri yetkilerini hangi durumda kullanamazlar?
a) Görev alanında
b) Görev süresince
c) Kimlik kartları yakaya takılı olduğu durumda, görev alanlarında
d) İstirahatlı Olduklarında
e) Suçüstü halinde

blank

11.Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Cevap Anahtarı

E-Bülten