blank

13 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Silah Soruları

Anasayfa » Genel » 13 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Silah Soruları

blankEMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ASAYİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL GÜVENLİK KURUMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
13 NOLU ÖZEL GÜVENLİKTEMEL EĞİTİM SINAV SİLAH BİLGİSİ SORULARI

1-) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
a) Alev kanalı
b) Namlu
c) Gez- arpacık
d) Sürgü
e) Şarjör

2-) “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar…………….dur?
a) Boştur
b) Hazır
c) Kurulu
d) Dolu
e) Emniyette

3-) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatının ana parçalarından değildir?
a) Tetik
b) İğne
c) Horoz
d) İğne yayı
e) Gerdel

4-) Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fişeğe hız verir
b) Çekirdeğe yön verir
c) Barutun ateşlemesini sağlar
d) Barutun nemlenmesini önler
e) Fişeğe yön verir

5-) Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?
I. Kapak takımını çıkart
II. Şarjörü çıkart
III. Yerine getiren yayı çıkart
IV. Namluyu çıkart
V. Tabancayı boşalt

a) I-II-III-IV-V
b) V-IV-III-II-I
c) II-V-I-III-IV
d) V-III-IV-II-I
e) III-II-I-V-IV

6-) Aşağıdakilerden hangisi şarjör parçalarından değildir?
a) Şarjör tüpü(gövdesi)
b) Gerdel
c) Şarjör yayı
d) Emniyet mandalı
e) Şarjör kapağı

7-) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir?
a) Yiv
b) Set
c) Rampa
d) Hazne
e) Balistik

😎 Rampa nerede bulunur?
a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Horozun altında
d) Fişek yatağı gerisinde
e) Sürgü üzerinde

9-) Kısa namlulu silahlar hangi tip silahlardır?
a) Ağır ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Kimyasal silahlar
d) Biyolojik silahlar
e) Hafif ateşli silahlar

10-) Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır.
b) Takma işlemi, sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak sıra ile yapılır
c) Takma işleminin genel kuralı yoktur
d) Önce şarjör takılır
e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir

11-) Aşağıdakilerden hangisi kovan üzerinde kalan izlerden değildir?
a) İğne izi
b) Çıkarıcı izi
c) Tırnak izi
d) Yiv izi
e) Hiçbirisi

12-) Tırnak kırıldığında;
a) Fişek ateşlenmez
b) Fişek yatağına fişek sürülmez
c) Boş kovan normal olarak dışarıya atılamaz
d) Tabanca dolduruş yapamaz
e) Tetik çekilemez

13-) Atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere …..…, Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere de ……… denir.
a) Fişek yatağı-hazne
b) Hazne-Fişek yatağı
c) Namlu –hazne
d) Hazne-şarjör
e) Rampa-fişek yatağı

14-) Silahların genel olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Kimyasal silahlar
b) Ateşli silahlar
c) Ağır ateşsiz silahlar
d) Biyolojik silahlar
e) Ateşsiz silahlar

15-) Nişan hattı kaç noktanın bir araya gelmesinden oluşur?
a) 5
b) 4
c) 2
d) 3
e) 1

16-) Aşağıdakilerden hangileri ateşli silahların tasniflenmesine girmez?
a) Ağır ateşli
b)Hafif ateşli
c) Uzun Namlulu
d) Otomatik
e) Nükleer silahlar

17-) Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?
a) Sürgü
b)Namlu
c) Fişek yatağı
d) Gövde
e) Hazne

18-) Çap nedir?
a) Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir
b)Yiv ve set sayısıdır
c) Fişek yatağının çapıdır
d) Namlu boyutudur
e) Silahın kapasitesidir.

19-) Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan parçaya ne ad verilir?
a) Kovan
b)Sürgü
c) Yiv ve set
d) Gerdel
e) Şarjör

20-) Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?
a) Kabze
b) Namlu
c) Sürgü
d) Kapsül
e) Horoz

21-) Aşağıdaki parçalardan hangisi ateşleme sisteminden değildir?
a) Horoz
b) İğne
c) Tetik
d) Şarjör
e) İğne yayı

22-) “………………maddelerden yapılan ve yakıcı,zehirleyici,bayıltıcı,göz yaşartıcı vb. etkilere sahip silahlara ………………silahlar denir.”ifadesindeki noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
a) Kimyasal-Kimyasal
b) Biyolojik -Biyolojik
c) Biyolojik-Kimyasal
d) Kimyasal-Ateşli
e) Biyolojik-Ateşsiz

23-) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?
a) Şarjör gövdesi
b) Şarjör kapağı
c) Gerdel
d) Şarjör çıkartma kilidi
e) Şarjör kapak kilidi

24-) Uzman personel tarafından yapılan ve gerektiğinde parça değişen bakım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kapsamlı bakım
b) Zorunlu bakım
c) Haftalık bakım
d) Uzman bakım
e) Atış sonrası bakım

25-) Fişek kapsülünde bulunan alev kanalı ne işe yarar?
a) Barut gazının dışarı atılmasına
b) Alevin baruta intikaline
c) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasına
d) Barutun etkisinin azalmasına
e) Hiçbiri

E-Bülten