blank

13 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı

Anasayfa » Genel » 13 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı

blankEMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ASAYİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL GÜVENLİK KURUMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
13 NOLU ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM SINAV SORULARI

1-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında yapacakları önleyici (önleme) aramanın amaçlarından biri değildir?
a) Can ve mal güvenliğinin sağlanması
b) Suç işleyen kişinin yakalanması
c) Suç işlenmesinin önlenmesi
d) Taşınması ve bulundurulması yasaklanmış her türlü silah, patlayıcı madde vb. eşyanın tespiti
e) Kamu düzeninin sağlanması

2) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişimin özelliklerinden biridir?
a) Yüz yüze iletişimdir
b) Çift yönlü olma zorunluluğu vardır
c) Tek yönlü iletim olarak kalabilir.
d) Ulaşılabilecek insan sayısı sınırlıdır.
e) Karşılıklı iletişim.

3-) X-Ray sisteminin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kişi üzerindeki metalleri algılamak
b) Yangın anında ikaz vermek
c) Radyasyonu ölçmek
d) Kişilerin bagajlarını kontrol etmek
e) Çevrenin görüntüsünü elde etmek

4-) Bir kişinin sorumluluk alanının 90 derece olduğu koruma düzeni hangisidir?
a) Bir kişiyle koruma düzeni
b) İki kişiyle koruma düzeni
c) Dört kişiyle koruma düzeni
d) Üç kişiyle koruma düzeni
e) Beş kişiyle koruma düzeni

5-) Kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için hangi uygulama yanlıştır?
a) Kimlik tespiti yapılmalı ve kayda geçirilmelidir
b) Eşyaları kontrol edilmemelidir
c) Tanıtma kartı verilmelidir
d) Gerektiğinde refakatçi verilmelidir
e) Ziyaret edilecek kişiye haber verilerek test edilmelidir

6-) Şoktaki hastaya hangisi yapılmaz?
a) Kanaması durdurulur
b) A B C’ sine bakılır
c) Ayakları yukarı kaldırılır
d) Üzeri örtülür
e) Su içirilir

7-) Turnike uygulaması aşağıdaki hangi durumlarda yapılır?
a) Şok hali
b) Solunum durması
c) Burun kanması
d) Uzuv kopmalarında
e) Hepsi

😎 Değişik amaçlar ve düşüncelerle bir araya gelmiş kişilerin toplumsal yapı içerisinde duygu, düşünce ve davranışları ile bireylerin toplumdan etkilenmeleri ve davranışlarındaki değişikliklere ne denir?
a ) Toplum psikolojisi
b ) Toplum sosyolojisi
c ) Davranış şekilleri
d ) Psikolojik hareket
e ) Hiçbiri

9-) Olayın işleniş şeklinin ve mağdur-sanık-olay yeri ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeye ne ad verilir?
a) Görev alanı
b) Olay yeri
c) Araştırma yeri
d) Hassas bölge
e) Olay

10-) Patlayıcı maddenin istenilen zaman, şekil ve yerde patlamasını sağlamak amacıyla, bir kısım unsurların birleştirilmesiyle hazırlanan düzenek veya kurgulara ne denir?
a) Başlatıcı
b) Patlama
c) Bomba
d) Bubi Tuzağı
e) Kapsül

11-) Maddenin belli bir süre ve dozda kullanılması ile oluşan, alınmadığı zaman yoksunluk belirtileri şeklinde kendini gösteren, vücut ve madde arasında oluşan ilişkiye ne ad verilir?
a) Bağımlılık
b) Doz aşımı
c) Yoksunluk
d) Pasif içicilik
e) Tolerans artışı

12-) Aşağıdakilerden hangisi itfaiyenin görevleri arasında yer almaz?
a) Yangınlara müdahale etmek, söndürmek, can kurtarmak
b) Su baskınlarına müdahale etmek ve zararsız hale getirmek
c) Su baskınlarıyla dolmuş suları boşaltmak
d) Belediye başkanının izniyle sınırı dışındaki yardımlara müdahaleye gitmek
e) Tehlikeli madde üreten yerleri belirlemek ve denetlemek

13-) Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk içerisinde yer alır?
a) Sahil Güvenlik Görevlisi
b) Belediye Zabıtası
c) Orman Muhafaza Memuru
d) Askeri İnzibat
e) Özel Güvenlik Görevlisi

14-) Yabancı kişilerin Özel güvenlik şirketi kurabilmesi veya Özel Güvenlik Hizmeti verebilmesi hangi özelliğe göre olur?
a) Hiçbir şekilde mümkün değildir
b) Mütekabiliyet esasına bağlıdır
c) İzne gerek yoktur
d) Valinin kararına bağlıdır
e) Hiçbiri

15-) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişimin temel işlevleri arasında sayılmaz?
a) Haber verme
b) Propaganda etkisi
c) Öğretici olma
d) Yönetime katılmayı sağlama/teşvik etme
e) Eğlendirme

16-) Şüpheli şahıslar kendilerini nasıl belli ederler?
a) Göz renklerinden
b) Boylarından
c) Saçlarından
d) Davranışlarından
e) Kilolarından

17-) Aşağıdakilerden hangisi dozimetrenin kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlardır?
a) X-Ray cihazının tünel ve kenarına konulamaz.
b) Herhangi birine ödünç verilemez.
c) Başka bir personelden ödünç alınamaz.
d) Toka ve giyeceklerin metal parçaları gibi malzemelerin arasına konulamaz
e) Hepsi

18-) Yaya koruma esnasında saat 06.00 istikametinden saldırı gelmesinde koruma personelinin korunan kişiyi hangi saat istikametine kaçırmalıdır?
a) 06.00
b) 09.00
c) 12.00
d) 18.00
e) 03.00

19-) 5188 sayılı kanuna göre faaliyet gösteren özel güvenlik eğitimini veren kuruluşlar hangi makam tarafından denetlenir?
a) Cumhuriyet Savcısı ve Hakimler
b) MEB ve Milli Eğitim Müdürlükleri
c) Emniyet Müdürlüğü
d) Jandarma Komutanlığı
e) İçişleri Bakanlığı ve Valilikler

20-) Aşağıdakilerden hangisi kişilerin korku sebeplerinden biri değildir?
a) Kişi-içi iletişim
b) Başarısızlık İnancı
c) Asosyal Bir iş Ortamı
d) Sürekli Stres ve Hastalıklar
e) Baskı Dolu Çocukluk

21-) Özel güvenlik görevlileri hangi kanunun uygulanmasında memur sayılır?
a) Polis Vazife ve Salahiyetler Kanunu
b) Türk Ceza Kanununun
c) Emniyet Teşkilatı Kanununun
d) Sahil Güvenlik Kanunun
e) Hiçbirinin

22-) Terk edilmiş bir şeyin özel güvenlik görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak emin bir yerde tutulmasına ne ad verilir?
a) Emanete alma
b) Zapt etme
c) Müsadere
d) Muhafaza altına alma
e) Hepsi

23-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin özelliklerinden değildir?
a) İletişim karşılıklı bilgi ve duygu alış verişidir
b) İletişimin olabilmesi için iletişime katılan insanların olması gerekir
c) Verilen mesajlar sözlü ya da sözsüz nitelikte olmalıdır
d) İletişimde en önemli mesajlar kişilerin söylediği kelimelerdedir
e) İletişim tek yönlü değil çift yönlü olmalıdır

24-) 4 kameradaki görüntüleri tek bir monitörde (ekranda) izleme imkânı veren cihaz hangisidir?
a) Detektör
b) X-Ray cihazı
c) Dozimetre
d) Quad
e) CCTV

25-) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişinin güzergâhı üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
a) Arıza yapmış araçlar
b) Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz şekilde giyinmiş olan kişiler
c) Yapılan yol çalışmaları
d) Şüpheli ve renkli camlı karavanlar
e) Hepsi

26-) Aşağıdakilerden hangisi teknolojik güvenlik cihazlarından biri değildir?
a) Metal detektörler
b) X-ray cihazı
c) Alarm sistemi
d) Kameralı cep telefonu
e) Patlayıcı buhar detektörü

27-) Aşağıdakilerin hangisi adli aramanın amaçlarından değildir?
a) Suça ait iz bulmak
b) Suça ait delil bulmak
c) Suçun işlenmesini engellemek
d) Suçun failini yakalamak
e) Suça ait delilleri toplamak

28-) Burkulmada aşağıdakilerden hangisi görülmez?
a) Anormal eklem görüntüsü
b) Şişlik
c) Morarma
d) Ağrı
e) Hareket kısıtlığı

29-)Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının yapmaması gereken davranışlardandır?
a) Tedbir almak
b) Gerekirse kendi hayatını riske atarak yaralıyı kurtarmak
c) Haberleşmeyi sağlamak
d) Triyaj yapmak
e) Teşhis etmek

30-) Adli arama kararı verme yetkisi kime aittir?
a) Kolluk amirlerine
b) Vali ve Kaymakamlara
c) Belediye Başkanlarına
d) Hakimlere
e) Kişinin kendisine

31-)Narkotik maddeler içinde ilaç sanayinde kullanılan madde hangisidir?
a) Kokain
b) Esrar
c) Eroin
d) Morfin
e) Hiçbiri
32-) EDS (Explosive Detectîon System) ne işe yarar?
a) Duman algılayıcı sistemdir
b) Patlayıcı maddelerin taramasında kullanılan bir çeşit “patlayıcı tarama sistemi”dir.
c) Gaz detektörü olarak kullanılır.
d) Bir çeşit alarm sistemidir.
e) Hiçbiri

33-) Aşağıdakilerden hangisi terörün nedenlerinden değildir?
a) Psikolojik nedenler
b) Siyasi nedenler
c) Coğrafi nedenler
d) Ekonomik nedenler
e) Sosyal nedenler

34-) Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?
a) Saldırganları yakalamak
b) Önemli kişiyi bir an önce oradan uzaklaştırmak
c) Kalabalığı dağıtmak
d) Saldırıya karşılık vermek
e) Hiçbiri

35-) Devriye hizmetinin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Huzur ve güven ortamını sağlama hizmetidir
b) Mal, can ve ırza karşı koruma hizmetidir
c) Suçları önlemeye yönelik bir hizmettir
d) Yardım isteyenlere yardım etme hizmetidir
e) Toplumu sindirme suretiyle suçların önlenmesi hizmetidir

36- İç kanaması olan yaralıya ilk yardım uygulanırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?
a) Ağızdan sıvı verilerek kayıp önlenir
b) Şok pozisyonu verilir
c) 112 acil yardım aranır
d) Üzeri örtülerek sıcak tutulur
e) Hareket ettirilmez

37-) Aşağıdakilerden hangisinde oynamaz eklem bulunur?
a) Omurgada
b) Dirsekte
c) Kalçada
d) Kafatasında
e) Bilekte

38-) “İnsanlar bir şeyi ifade etmek için toplanmışlardır. Belli duyguların açığa çıkartmaya yönelik davranışlardır. Parti, dans grupları vb” ifadesi hangi tür kalabalık çeşididir?
a) Dinleyici kalabalıklar
b) Kızgın kalabalıklar
c) Önceden planlanmış toplantılar
d) İrade kalabalıkları
e) Dini hizmete yönelik kalabalıklar

39-) Aşağıdakilerden hangisi “olay”ın özelliklerinden biri değildir?
a) Dinamiktir, hareketlidir
b) Kanunlarda suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerdir
c) Oluşan ve olağan dışı bir durum
d) Hayatın akışını etkileyen ve değiştiren bir durum
e) Olağan bir durum

40-) Hararet ve şok tesiriyle, bulundukları hacimden kimyasal değişikliğe uğrayarak, çok hacimde gaz, yüksek derecede ısı meydana getirebilen katı, sıvı ve gaz haldeki tüm bileşim ve karışımlara ne denir?
a) Bomba
b) İnfilaklı fitil
c) Patlayıcı madde
d) Patlama
e) Kapsül

41-) “Bir insanı yargılamadan önce, gün doğumundan batımına değin onun ayakkabılarıyla dolaşın” atasözü hangi süreci ifade etmektedir?
a) İleti
b) Sempati
c) Motivasyon
d) Empati
e)Yardımseverlik

42-) Özel güvenlik birimleri ve görevlileri, Görev alanında bir suçla karşılaştığında; ……. görevli ve yetkilidir.
a) Suça el koymakla,
b) Suçun devamını önlemekle,
c) Şüpheliyi tespit ve yakalamakla,
d) Olay yerini ve suç delillerini muhafazayla
e) Hepsi

43-) Kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlarda bulunan kimse hangi suçu işlemiş olur?
a) İşkence
b) Kişi hürriyetinden yoksun kılma
c) Görevi kötüye kullanma
d) Görevi ihmal
e) Hiçbiri

44-) Özel güvenlik görevlisinin yetki ve sorumluluklarının sınırı yer ve zaman bakımından hangi seçenekte doğru verilmiştir?
a) İl sınırları içerisinde, her yerde
b) Görevli oldukları süre içerisinde, her yerde
c) Görev alanlarında, görev süresince
d) Her zaman her yerde
e) Görev alanına bakılmaksızın, görev süresince

45-) Bir kimsenin gönderdiği mesajı doğru algılamak için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
a) Önyargılardan uzak, etkin bir dinleme
b) Konuyla ilgili önceden bilgi sahibi olma
c) Mesajı gönderen kişiyi önceden tanıma
d) Kaynak ve alıcının ortak deneyimlere sahip olması
e) Kaynak ve alıcının aynı mekânda bulunması

46-) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı değildir?
a) Telefon
b) Gazete
c) Televizyon
d) Radyo
e) Dergi

47-) Aşağıdaki cihazların hangisi kapalı devre televizyon sisteminde kullanılan cihazlardan biri değildir?
a) Kamera
b) Monitör
c) Switcher
d) Quad
e) Proximity okuyucular

48-) Aşağıdakilerden hangisi üst aramalarında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
a) Aramada öncelik kişilere, sonra eşyaya verilmelidir
b) Arama ekip olarak gerçekleştirilmeli
c) En az 2 kişi ile yapılmalı
d) Dıştan gelecek tehlikelere karşı duyarlı olunmalı
e) Hepsi

49-) Koruma amirinin araçlı koruma düzenlerinde oturduğu yer neresidir?
a) Makam aracının arka sağ koltuğu
b) Makam aracının ön sağ koltuğu
c) Takip aracının arka sağ koltuğu
d) Takip aracının ön sol koltuğu
e) Hiçbiri

50-) Herhangi bir işi veya olay sonucu yapılanların elde edilen bilgi, belge, duyum ve düşüncelerin belirli bir düzen dâhilinde yazılı olarak bildirilmesine ne denir?
a) Tutanak tutma
b) Not alma
c) İfade alma
d) Özet çıkarma
e) Rapor yazma

51-) Eşkâl tanımında aşağıdaki seçeneklerden hangisi diğerlerine göre daha öncedir?
a) Saç uzunluğu
b) Pantolon
c) Ayakkabı
d) Kişinin değiştirilemeyen fiziksel özellikler
e) Ayakkabı rengi

52-) Zehirlenmelerde hastayı kusturmanın sakıncalı olmadığı durum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bilinç kapalı ise
b) Asit, baz, deterjan gibi yakıcı maddeler içilmişse
c) Petrol ürünü içilmişse
d) Mantar zehirlenmesi ise
e) Tuz ruhu içilmişse

53-) Aşağıdakilerden hangisi olayları başlatma usulleri safhalarındandır?
a) Yaygın propaganda yapmak
b) Konuşmalar yapmak
c) Heyecanı artırmak
d) Eyleme geçiş
e) Hepsi

54-) Aşağıdakilerden hangisine suni solunum yapılır?
a) Normal solunum yapanlara
b) Kalbi düzensiz çalışanlara
c) Solunumu 3–5 dk önce durmuş olanlara
d) Solunumu düzensiz olanlara
e) Hepsi

55-) Gözaltına alınacak bir topluluğu çevirmek amacı ile kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hat düzeni
b) Kama düzeni
c) Ekip düzeni
d) Çember düzeni
e) Hiçbiri

56-) Aşağıdakilerden hangisinde ilk ekibin tanımını doğru olarak vermiştir?
a) Olayı ilk önce öğrenen ekiptir
b) Olay yerinde suçluları yakalayan ve soruşturmacı birime teslim eden ekiptir
c) Meydana gelen olaya ilk müdahale eden ekiptir
d) Olay yerinde görevli polis ekibidir
e) Hepsi

57-) Posta veya kargoyla gelmiş olan paketin, paket bomba olabileceği nasıl anlaşılır?
a) Dengeli olup, olmadığından
b) Ağırlığından
c) Kokusundan
d) Üzerindeki yağ lekelerinden
e) Hepsi

58-) Teneffüs yoluyla, ağızdan ve damar içine enjekte edilerek kullanılan madde aşağıdakilerden hangisidir?
a)Ecstasy
b)Eroin
c)Esrar
d)Captagon
e)Tiner

59-) Özel güvenlik görevlilerinde çalışma izni hangi şartlarda iptal edilir?
a) İstenildiğinde her zaman
b) Taksirli bir suç işlediğinde
c) Alkollü araç kullandığı tespit edildiğinde
d) Aranan şartlardan birinin kaybedilmesi halinde
e) Hiçbir zaman

60-) Özel güvenlik görevlilerinin hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği kim tarafından belirlenir?
a) Özel Güvenlik Komisyonu
b) İl İdare Kurulu
c) Hâkim
d) Kolluk amiri
e) Belediye Meclisi

61-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin 5 temel amaçlarından bir tanesi değildir?
a) Paylaşmak
b) Mutlu olmak
c) Var olmak
d) Arkadaş edinmek
e) Etkilemek ve yönlendirmek

62-) Aşağıdakilerden hangisi bir felaket değildir?
a) Deprem
b) Sel
c) Yangın
d) Kasırga
e) Yanma

63-) Aşağıdakilerden hangisi stres belirtilerinden değildir?
a) Saldırganlık veya kayıtsızlık
b) Unutkanlık
c) Korkulu rüyalar
d) Sinirlilik
e) Konuşkanlık

64-) X -RAY Cihazında bant üzerine konulan bavul ve paketler arasındaki mesafe en az kaç cm olmalıdır?
a) 75 cm
b) 90 cm
c) 110 cm
d) 50 cm
e) Fark etmez

65-) Aşağıdakilerden hangisi olay yeri inceleme ekibinin görevlerinden değildir?
a) Koruma tedbirlerinin yeterli olup olmadığını kontrol etmek
b) Olay yerinde bulunan tanıkların ifadelerini almak
c) Olay yerinin orijinal halini korumak
d) Olay yerinde delilleri tespit etmek
e) Olay yerindeki delilleri toplamak

66-) Aşağıdakilerden hangisi araçlı koruma düzenlerinde resmi konvoy düzenini oluşturan araçlardan değildir?
a) Motosikletli ekip
b) Öncü koruma aracı
c) İtfaiye aracı
d) Ambulans
e) CAT (Karşı atak timi) takip aracı

67-) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?
a) Yüz yapısı
b) Görülebilir yara izleri
c) Boyu
d) Psikolojik durumu
e) Cinsiyeti

68-) Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma (boğma) uygulanarak, kanayan yere kan gitmesinin engellenmesiyle uygulanan kanamayı durdurma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Basınçlı kan durdurma
b) Kanamada tespit uygulaması
c) Atel uygulaması
d) Turnike uygulaması
e) Hiçbiri

69-) Göz yaşartıcı kimyasal maddelerin yayılma yolu aşağıdakilerden hangisidir?
I.Yanma ile yayma
II. Patlama ile yayma
III. Sıkıştırılmış aerosol ile yayma

a) yalnızca I
b) yalnızca II
c) yalnızca III
d) yalnızca I ve II
e)Hepsi

70-) Aşağıdaki durumlardan hangisinde çember düzeni kullanılmaz?
a) Bir şahsın korunmasında
b) Bir grubun korunmasında
c) Grubun dağıtılmasında
d) Grubun gözaltına alınmasında
e) Kıymetli bir malzemenin korunmasında

71-) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında ilk ekibin görevlerinden değildir?
a) Can ve mal güvenliğini sağlar
b) Olay yerini en geniş hatlarıyla koruma altına alır
c) Tanıkları belirler
d) Olay yerinde delilleri tespit eder
e) Olayın safhası, seyri ve sonucu hakkında ilgili yerlere bilgi verir

72-) Aşağıdakilerden hangisinde söndürücü olarak köpük ( FOAM ) kullanılmaz?
a) Orman yangınları
b) Havaalanları, uçak hangarları
c) Akaryakıt depolama yerleri ve dolum tesisleri
d) Boya, vernik atölyeleri ve depolarda
e) Hiçbiri

73-) Önleme aramalarında elde edilen suç unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?
a) El konularak tutanakla kişi ve malzeme kolluk kuvvetlerine teslim edilir
b) Sadece el konulan malzeme kolluk kuvvetlerine teslim edilir
c) Elde edilen malzeme adli makamlara teslim edilir
d) Hiçbir şey yapılamaz
e) Şahıs bölgeden uzaklaştırılır

74-)İletişim sürecinde mesajı gönderen kişi, kurum ya da araca ne ad verilir?
a) Alıcı
b) Kaynak
c) Hedef
d) Kanal
e) Geri bildirim

75-) El dedektörü hangi sistemi desteklemek için kullanılır?
a) Parmak izi okuyucu
b) Dikenli tel
c) Kapı dedektörü
d) Kapalı devre TV
e) Alarm

76-) Korunan kişinin gideceği mevki ve güzergâh üzerinde önemli kişiye yönelik tehlike ve riski ortadan kaldırmak için yapılan ön çalışma nedir?
a) Yakın koruma ekibinin amacı
b) Öncü istihbarat çalışması
c) Temel koruma prensipleri
d) Kişisel fiziki koruma
e) Hiçbiri

77-) Devriye hizmetlerinde en az kaç kişi olmalıdır?
a) 2
b) 1
c) 4
d) 3
e) 5

78-) X-Ray cihazlarının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bagajlardaki gizlenmiş, patlayıcı cisimleri bulmak
b) Bagajların hızlı bir şekilde kontrolünü sağlamak
c) Girişlerde kontrol nedeniyle olabilecek yığılma ve gecikmeleri önlemek
d) Yasa dışı cisimlerin içeri sokulma girişimlerine karşı caydırıcılık sağlamak
e) Hepsi

79-) Problem çözme işleminde başarı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
a) Problemin doğru tanımlanması
b) Problemle ilgili yeterli bilgi sahibi olunmasına
c) Farklı çözüm önerilerinin üretilmesine
d) Mevcut seçeneklerin uygulanmaya konulup değerlendirilmenin yapılmasına
e) Hepsi

80-) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmaya yetkili değildir?
a) Görevli olduğu alanda kişilerin üstlerini dedektörle arama
b) Hakkında yakalama ve tutuklama müzekkeresi bulunanları yakalama ve arama
c) Terk edilmiş eşyayı emanete alma
d) Suç kovuşturmak
e) Olay yerini ve delilleri koruma

81-) Aşağıdakilerden hangisi etkin bir iletişimin önündeki engellerden değildir?
a) Korkular
b) Ön kabuller
c) Kendini tanımak
d) İsim takmak
e) Benmerkezcilik

82-) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın tanımı ve kapsamı içinde yer almaz?
a) Hayat kurtarmak
b) İyileşmeyi kolaylaştırmak
c) İlaç kullanmak
d) Yaşamı korumak ve sürdürülmesini sağlamak
e) Elimizdeki ve çevredeki malzemeleri kullanmak

83-) İl sınırları içerisinde genel ve özel kolluk kuvvetlerinin idari amiri kimdir?
a) İl emniyet müdürü
b) İçişleri bakanı
c) Vali
d) Kaymakam
e) Hiçbiri

84-) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde maddi delilleri etkileyen faktörlerdendir?
a) Mağdur ve mağdur yakınları
b) Hava koşulları
c) Basın mensupları
d) Sanık ve sanık yakınları
e) Hepsi

85-) Kapalı devre televizyon sistemi kullanılan bir işletmede kameranın netlik ayarı aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?
a) Multiplexer kullanarak
b) Quad kullanarak
c) Görüntüleri video kayıt cihazına kaydederek
d) Pan-tilt motor kullanarak
e) Kamera lensinin focus, iris ve zoom ayarını yaparak

86-) Aşağıdakilerden hangisi OC gazının etkileri arasında yer almaz?
a) Göz yaşarması
b) Aşırı tükürük ve salya ifrazı
c) Göğüste sıkışma hissi
d) Nefes darlığı
e) Burunda tahriş

87-) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılmaması gereken davranışlardandır?
a) Tanık ve sanıkları bir arada tutmak
b) Sanık ve tanıkları belirlemek
c) Olay yerini şeritle çevirmek
d) Olay yeri kapalı alan ise kapıları kilitlemek
e) Devam eden olaya müdahale etmek

88-) Teröristlerin bombalı eylem yapabileceği yerler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tören alanları
b) Kamu kuruluşu binaları
c) Halkın yoğun bulunduğu alış veriş merkezleri
d) Toplu taşım araçları
e) Hepsi

89-) Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerinden biridir?
a) Kısa sürede durdurulur
b) Sızıntı şeklindedir
c) Kalp ritmi ile uyumlu değildir
d) Koyu kırmızı renktedir
e) Pıhtılaşma süresi uzun olduğundan kanama süresi uzundur.

90-) Görev yapılan bölgede terkedilmiş bir eşya (Paket, Çanta v.b.)görülmesi halinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi\hangileri yapılmalıdır?
I- Metal el dedektörü ile cisim teşhis edilmeye çalışılır
II- Bölgede kapı dedektörü var ise kapı dedektöründen geçirilerek teşhis edilir
III-Çevresi emniyete alınır
IV- Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan geçirilerek teşhis edilir
V- Güvenlik güçlerine bilgi verilir

a) II
b) II, III
c) III, V
d) IV, V
e) I,II, III

91-) Aşağıdakilerden hangisinde Özel güvenlik görevlisi silah taşıyabilir?
a) Kişi korumalarında
b) Sahne gösterilerinde
c) Sağlık tesislerinde
d) Spor müsabakalarında
e) Üniversitelerde

92-) Aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin yapması gereken hususlardan biri değildir?
a) Devam etmekte olan olaya müdahale edilir ve kontrol altına alınır
b) Yaralıları olay yerinde muhafaza eder
c) Olay yerinde yaralı varsa ambulans istenir
d) Kapalı veya tehlikeli yerlerde kalan kişiler tahliye edilir
e) Olay derhal genel kolluk birimlerine ihbar edilir. Uzman ekiplerin gelmesi sağlanır.

93-) Özel güvenlik görevlisine “kimlik sorma yetkisi” veren yasal dayanak hangisidir?
a) Kimlik Bildirme Kanunu
b) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
c) Borçlar Kanunu
d) Türk Ceza Kanunu
e) Hepsi

94-) Günlük yaşamda karşılaşılan olaylar sonucu hissedilen sıkıntı ya da zorlanma durumuna ne denir?
a) Stres
b) İletişim
c) Kızgınlık
d) Nefes darlığı
e) Eleştiri

95-) Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemi değildir?
a) CCTV
b) El Detektörler
c) Beton Bariyerler
d) Mektup Kontrol Cihazları
e) Kapalı Devre Görüntüleme sistemleri

96-) Acil durumlarda 112 acil ambulans servisi arandığında aşağıdakilerden hangisi verilmesi gereken bilgilerden değildir?
a) Olay ve yaralı sayısı
b) Adresin bilinen noktalardan tarifi
c) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu
d) Yaralıların kimlik bilgileri
e) Kullanılan telefon numarası ile ad ve soyadı

97-) Belli bir konuyu başkalarına aktarıp benimsetmeye ve onların ilgisini kazanmaya ne ad verilir?
a) Slogan
b) Açıklama
c) Propaganda
d) Bildiri
e) Hiçbiri

98-) Olay yerinde kovan bulunmamışsa nasıl değerlendirme yapılır?
a) Otomatik silah kullanılmıştır
b) Kovan cesette kalmıştır
c) Toplu tabanca kullanılmıştır
d)Yarı otomatik silah kullanılmıştır
e) Hepsi

99-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevlerinden değildir?
a) Görev alanında suça el koymak
b) Suçun devamını engellemek
c) Sanığı tespit etmek ve yakalamak
d) Sanığı gözaltına almak
e) Suç delillerini muhafaza etmek

100-) Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpması (vurması) belirtilerindendir?
a) Çok konuşma
b) Aşırı heyecan
c) Adale gevşemesi
d) Hareketliliğin artması
e) Aşırı terleme

blank

13.Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Cevap Anahtarı

E-Bülten