blank

16 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Silah Soruları

Anasayfa » Genel » 16 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Silah Soruları

blankEMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ASAYİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL GÜVENLİK KURUMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
16 NOLU ÖZEL GÜVENLİKTEMEL EĞİTİM SINAV SİLAH BİLGİSİ SORULARI

1-) Aşağıdakilerden hangisi hafif ateşli silahın ana parçalarından değildir?
a) Namlu
b) Gövde
c) Tetik
d) Palet
e) Horoz

2-) Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya” ne denir?
a) Yiv
b) Set
c) Namlu
d) Tetik
e) Horoz

3-) Atış esnasında fişek yatağındaki merminin patlamamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Silahın iğnesi uzundur
b) Silahın yerine getiren yayı arızalıdır
c) Merminin barutu fazladır
d) Merminin kapsülünde fazla yanıcı madde vardır
e) Merminin kapsülü ve barutu nemli olabilir veya iğne ucu kırık / aşınmış olabilir

4-) Ateşleme anında ateşleme hangi sırayı takip eder?
a) Horoz- iğne- kapsül- Barut
b) İğne- Kapsül- Horoz- – Barut
c) Kapsül- Horoz- – Barut- İğne
d) Barut- Horoz- Kapsül- İğne
e) Horoz- İğne- Barut -Kapsül

5-) Hatve nedir?
a) Silah kapasitesidir
b) Namlu boyudur
c) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izdir
d) Namlu içindeki girintilerdir
e) Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yoldur

6-) Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini ne sağlar?
a) Namlu
b) Horoz
c) İcra yayı
d) Şarjör yayı
e) Tetik

7-) Aşağıdaki parçalardan hangisi ateşleme sisteminden değildir?
a) Horoz
b) İğne
c) Tetik
d) Şarjör
e) İğne yayı

😎 Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?
a) Namlu
b) Tetik
c) Emniyet mandalı
d) Horoz
e) Hiçbiri

9-) “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar…………….”
a) Boştur
b) Ölümcüldür
c) Yasaktır
d) Doludur
e) Emniyettedir

10-) Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fişeğe hız verir
b) Çekirdeğe yön verir
c) Barutun ateşlemesini sağlar
d) Barutun nemlenmesini önler
e) Fişeğe yön verir

11-) Silahlarda iğneye baskı yaparak fişeğin ateşlemesini sağlayan parçanın adı nedir?
a) Horoz
b) Sürgü
c) Namlu
d) Yiv
e) Set

12-) Silahta kapsül ateşlenmiyorsa arıza aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a) İğne ucu kırık olabilir
b) İğne kırık olabilir
c) Fişek hatalı olabilir
d) İcra yayı arızalıdır
e) İğne yayı kırık olabilir

13-) Kimyasal silahları parça tesirli silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kesici ve ezici olması
b) Ateşli silah olması
c) Yakıcı zehirleyici, bayıltıcı
d) Yok edici olması
e) Delici olması

14-) Aşağıdakilerden hangisi toplu tabancalarda bulunmaz?
a) Namlu
b) Kabze
c) Horoz
d) Şarjör
e) Yiv ve set

15-) Aşağıdakilerden hangisi kovan atma tertibatı elemanlarındandır?
a) Tırnak
b) Sürgü
c) Kabze
d) Şarjör
e) Hiçbiri

16-) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ….. derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65

17-) Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?
a) Mermi yolu
b) Etkili Menzil
c) Azami menzil
d) İlk Hız
e) Hiçbiri

18-) İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kovan
b) Barut
c) Çekirdek
d) Kapsül
e) Mermi

19-) Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?
a) Kabze
b) Gövde
c) Şarjör yuvası
d) Tutma kolu
e) El kundağı

20-) Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 Sayılı kanun kapsamına girmez?
a) Kama
b) Hançer
c) Saldırma
d) Sustalı çakı
e) Oluksuz bıçak

21-) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?
a) Merminin dönerek ilerlemesini sağlar
b) Merminin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar
c) Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar
d) Merminin azami mesafesini artırır
e) Ateşleme sonrası boş kovanın dışarıya atılmasını sağlar

22-) Parmağın nişan hattına paralel ters bir kuvvetle artan oranda baskı yapmasına ne denir?
a) Tetik ezme
b) Horoz indirme
c) Ateş etme
d) Nişan alma
e) Şarjör çıkarma

23-) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?
a) Parça tesirli olması
b) Sinir sistemini etkilemesi
c) Yakıcı olması
d) Boğucu olması
e) Göz yaşartıcı olması

24-) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……., atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de …..……. denir?
a) Fişek yatağı-namlu
b) Namlu –hazne
c) Fişek yatağı- hazne
d) Hazne-şarjör
e) Rampa-fişek yatağı

25-) Şarjör yayının üst kısmında bulunan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği sert plastik maddeye ne denir?
a) Gerdel
b) Şarjör
c) Horoz
d) Sürgü
e) Şarjör kapağı

E-Bülten