blank

16 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı

Anasayfa » Genel » 16 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı

blankEMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ASAYİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL GÜVENLİK KURUMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
16 NOLU ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM SINAV SORULARI

1-) Aşağıdakilerden hangisi adli aramanın amaçlarından değildir?
a) Suça ait iz bulmak
b) Suça ait delil bulmak
c) Suçun işlenmesini engellemek
d) Suç failini yakalamak
e) Suça ait delilleri toplamak

2-) Kişi koruması ile ilgili olarak aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır?
a) Ekip uyumu en üst seviyede olmalıdır
b) Koruma 12 saat sürekli olmalıdır
c) Koruma araç ve şoförü her zaman harekete hazır durumda bulunmalıdır
d) Korumada giriş ve çıkış saatleri rutin olmamalıdır
e) Hepsi

3-) Deprem sırasında asansörde bulunuluyorsa ne yapılmalıdır?
a) Asansörü en alt kata indirmeliyiz
b) Asansörü an üst kata çıkarmalıyız
c) Asansörü durdurmalı ve en seri şekilde terk etmeliyiz
d) Asansörden çıkmamalıyız ve beklemeliyiz
e) Hiçbiri

4-) Aynı etkinin sağlanabilmesi için kullanılan uyuşturucu madde miktarının artırılmasına ne denir?
a) Tolerans
b) Yoksulluk
c) Bağımlılık
d) Zehirlenme
e) Hiçbiri

5-) Teröristlerin bombalı eylem yapabileceği yerler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tören alanları
b) Kamu binaları
c) Toplu taşım araçları
d) Halkın yoğun bulunduğu alış veriş merkezleri
e) Hepsi

6-) Bireylerin bir toplumun üyesi olarak geliştirdiği, dil, teknoloji, inanç, örf adet, gelenek ve görenek sanat, ahlak gibi ortak değerlerden oluşan, kuşaktan kuşağa aktarılan toplumsal kuralların tümüne ne ad verilir?
a) Kültür
b) Tutum
c) Davranış
d) Kanun
e) Yönetmelik

7-) Olayın işleniş tarzının, mağdur ve suç sanıklarının ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeye hangi isim verilir?
a) Olay
b) Olay yeri
c) Bulgu
d) Delil
e) Materyal

😎 I. Ceza Kanununda yazılı bir fiil olması gerekir.
II. Fiilin serbest iradeyle işlenmesi gerekir.
III. Fiilin eylem halinde yapılması gerekir.
Yukarıdaki şartlar aşağıdakilerden hangisinin oluşması için gereklidir?
a) Kriminalistik
b) Kriminoloji
c) Ceza
d) Suç
e) Hüküm

9-) İki araçlı koruma düzeninde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) İki araçlı koruma düzeninde öndeki araç öncü pozisyonundadır
b) Her iki araç seyir halinde iken, tehdit algılama durumlarına göre yerlerini asla değiştirmezler
c) Artçı oto güvenli takip mesafesini koruyarak kavşaklar geçilirken kapamalara dikkat eder
d) Öndeki araç program yerine hızını artırarak önce girer
e) Saldırı esnasında duruma göre şekil alırlar

10-) Aşağıdakilerden hangisi toplu hareketlere yapılacak müdahalenin amaçlarından biri değildir?
a) Topluluğu dağıtmak
b) Dağılan toplulukların tekrar toplanmasını önlemek
c) Topluluk içerisindeki suçluları yakalamak
d) Yakalanan kişileri cezalandırmak
e) Yakalanan kişileri savcılığa sevk etmek

11-) Hangi yanıkların hastanede tedavi edilmesi gereklidir?
a) Elektrik çarpmasından kaynaklanan yanıklar
b) 3. derecede yanıklar
c) El-Yüz yanıkları
d) Genital organ yanıkları
e) Hepsi

12-) Kalp vücudumuzda hangi sistem içinde yer alır?
a) Solunum sistemi
b) Sindirim sistemi
c) Dolaşım sistemi
d) Merkezi sinir sistemi
e) Ürogenital sistem

13-) Umumi emniyeti korumak, suçları olmadan evvel önlemek veya yapıldıktan sonra takip etmek ve lüzumunda halka yardımda bulunmak üzere karakol mıntıkasına çıkarılan ve dolaşarak vazife gören memurlara ne denir?
a) Nokta görevlisi
b) Koruma görevi
c) Önleyici görevi
d) Devriye görevlisi
e) Kontrol noktası

14-) Aşağıdaki kişi ya da kişilerden hangisi kapı tipi metal detektörlerinden geçirilmemelidir?
I Hamile bayanlar
II Şüpheli kişiler
III Kalp pili takılı kişiler
IV Önemli kişiler

a)-Yalnız I
b)- I ve III
c) I – III ve IV
d )-Yalnız II
e)-Hepsi

15-) Bazı yaşlı ve çocukların ( İşine geleni dinleme) Biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Görünüşte dinleme
b) Seçerek dinleme
c) Saplantılı dinleme
d) Savunma dinleme
e) Yüzeysel dinleme

16-) Kapı metal dedektörden ikinci defa geçen ve dedektör tarafından sinyal alınan kişiye ne uygulama yapılır?
a) El dedektörüyle arama yapılır
b) Bir daha dedektörden geçirilir
c) Elle arama yapılır
d) İçeri girmesine izin verilmez
e) Hiçbiri

17-) Ülkemizde X-ray cihazlarının ve dozimetrelerin ölçüm ve kontrolleri hangi kurum tarafından sertifikalandırılmaktadır?
a) Devlet İstatistik Enstitüsü
b) Telekomünasyon Kurumu
c) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
d) ASELSAN
e) Milli Prodüktive Merkezi

18-) Birden fazla yaralının olduğu kazalarda triaj yapıldığında birinci öncelikli taşıma yapılacak kazazedeye hangi renk verilir?
a) Kırmızı
b) Sarı
c) Yeşil
d) Siyah
e) Mavi

19-) Kimlere kalp masajı yapılır?
a) Solunumu durmuş olanlara
b) Kalbi 20 dk. önce durmuş olanlara
c) Kalbi 3–5 dk. içerisinde durmuş olanlara
d) Kalbi düzensiz çalışanlara
e) Kalbi düzenli çalışanlara

20-) Kişinin kullandığı maddeyi birçok kez bırakma girişiminde bulunmasına rağmen bırakamaması, giderek madde dozunu artırması, kullanmayı bıraktığında yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması, zararlarını görmesine rağmen madde kullanmayı sürdürmesi, zamanının büyük bir bölümünü madde arayarak geçirmesi ile tanımlanan durum nedir?
a) Bağımlılık
b) Yoksunluk
c) Tolerans
d) Zehirlenme
e) Hiçbiri

21-) Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan örgütlenmiş ve liderleri olan bireylerin meydana getirmiş olduğu kümeye ne denir?
a) Kalabalık
b) Grup
c) İnsan yığını
d) Seyirci
e) Halk

22-) Aşağıdakilerden hangisi cop’un özelliklerinden değildir?
a) Darbe anında vermiş olduğu acı neticesiyle topluluk ve birey üzerinde psikolojik etkisi vardır
b) Öldürücü olmayan bir silahtır. Ancak insanların hassas yerlerine vurulmamalıdır
c) Güvenlik görevlisi ile eylemci arasında belirli bir mesafe tutmak için kullanılır
d) Kolun uzantısı olarak kullanılır
e) Güvenlik görevlisinin bir aksesuarı olarak görülmesi

23-) Önemli kişinin tren yolculuğu sırasında alınması gerekli önlemler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Önemli kişinin bulunduğu vagon en önde olmalıdır
b) Trende bulunan yiyecek ve diğer malzemelerin kontrolü yapılmalı
c) Trenin her duruşunda korumalar inerek önemli kişinin bulunduğu vagonun emniyetini almalı
d) Güzergâh araştırılmalı, tehlikeli bölgeler tespit edilerek, emniyet altına alınmalı
e) Trenin bakım ve ikmalinden sorumlu personel kontrol altında bulundurulmalı

24-) Olay yerinin incelemesini ve araştırmasını yapmak, delilleri tespit etmek, toplamak ve ilgili yerlere göndermek aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
a) Soruşturma ekibi
b) Olay yeri inceleme ekibi
c) İlk ekip
d) Asayiş ekibi
e) Bölge karakolu

25-) Saniyeli fitil standart üretiminde bir saniyede kaç cm. yanar?
a) 1 cm
b) 2 cm
c) 3 cm
d) 4 cm
e) 5 cm

26-) Özel güvenlik görevliler hangi şekilde çalışabilirler?
a) 4857 sayılı İş Kanununa göre işçi sıfatıyla
b) Özel güvenlik izni almış olan yerlerdeki sorumlu kişi ile sözleşme yaparak
c) Özel güvenlik birimi oluşturmuş olan bir kuruluşun bünyesinde
d) Özel güvenlik şirketiyle sözleşme yaparak
e) Hepsi

27-) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılmaması gereken davranışlardandır?
a) Devam eden olaya müdahale etmek
b) Sanık ve tanıkları belirlemek
c) Tanık ve sanıkları bir arada tutmak
d) Olay yeri kapalı alan ise kapıları kilitlemek
e) Olay yerini şeritle çevirmek

28-) Aşağıdaki durumların hangisinde bir yanma olayı meydana gelir?
a) Oksijen-Isı-Yanıcı Madde
b) Hidrojen-Isı-Yanıcı Medde
c) Oksijen-Hidrojen-Yanıcı Madde
d) Isı-Metan-Yanıcı Madde
e)Hiçbiri

29-) 5188 sayılı Kanuna göre Özel Güvenlik Görevlileri aşağıdaki yetkilerden hangisini kullanamaz?
a) Kimlik Sorma
b) Yakalama
c) İfade alma
d) Arama
e) Muhafaza altına alma

30-) 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik eğitimini kimler verebilir?
I- İçişleri Bakanlığı
II-Özel güvenlik eğitim kurumları
III-Üniversiteler
IV- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullar
V- Özel hocalar
a) I,V
b) I,II, III
c) III, IV
d) IV, V
e) II, IV

31-) 5188 sayılı yasanın Özel güvenlik görevlilerinin 3. şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla özel hukuk kişilerine ve Özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?
a) Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü
b) Ek önlemler alma yükümlüğü
c) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
d) Temel eğitim alma yükümlülüğü
e) Hiçbiri

32-) Film dozimetre hangi cihazla birlikte kullanılır?
a) Kamera ile
b) X-Ray cihazı ile
c) Kartlı okuyucu ile
d) CCTV ile
e) Kapı tipi dedektörle

33-) Aşağıdakilerden hangisi üst aramalarında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
a) Aramada öncelik kişilere, sonra eşyaya verilmelidir
b) Arama ekip olarak gerçekleştirilmeli
c) En az 2 kişi ile yapılmalı
d) Dıştan gelecek tehlikelere karşı duyarlı olunmalı
e)Hepsi

34-) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı değildir?
a) Gazete
b) Okul
c) Radyo
d) Dergi
e) Televizyon

35-) Aşağıdakilerden hangisi el dedektörü tarafından tespit edilemez?
a) Çelik levhalar
b) Metal paralar
c) Plastik kabzalı tabancalar
d) Metal nesneler
e) Metal alaşımı içermeyen nesneler

36-) Anayasamız madde 17/3’te; “kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muamele tabi tutulamaz” diyerek neyi güvence altına almıştır?
a) Kişi dokunulmazlığını
b) Kişi hürriyetini
c) Kişi bağımsızlığını
d) Kişi ayrıcalığını
e) Kişi masumiyetini

37-) Kartlı geçiş sistemi aşağıdaki birimlerden hangisinde kullanılabilir?
a) Büyük alışveriş merkezi girişlerinde
b) Banka giriş kapılarında
c) Okullarda
d) Fabrika giriş kapılarında
e) Otellerde

38) Özel Güvenlik Şirketinde çalışan bir ÖGG, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
a) İdare Mahkemesine
b) Polise
c) İşçi Sendikasına
d) İşveren Sendikasına
e) İş Mahkemesine

39-) Kapalı devre kamera sistemlerinde kullanılan cihazlardan Switcher ve Quad arasındaki temel fark nedir?
a) Switcher monitöre sırayla görüntü verir; Quad kamera görüntülerinin 4 tanesini aynı anda verebilir
b) Switcher monitöre direk bağlanır; Quad kayıt cihazına bağlanır.
c) Switcher e 4 kamera bağlanır; Quad a 16 kamera
d) Switcher daha karmaşıktır; Quad daha basit
e) İkisi de aynı makinedir

40-) Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecindeki öğelerden biri değildir?
a) Kaynak
b) Gelenekler
c) Kanal
d) Mesaj
e) Alıcı

41-) Özel güvenlik görevlileri aşağıda belirtilen hangi yerlerde önleme araması görevini yerine getirir?
a) Otolarda ve toplu taşıma araçlarında
b) Meskenlerde ve müştemilatlarda
c) Toplantı, konser ve spor müsabakalarında
d) Bürolarda
e) Hiçbiri

42-) Herhangi bir suç şüphesi bulunmadığı halde, suç işlediği zannı ile bir kimsenin üzerini arayan özel güvenlik görevlisi için en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Haksız arama suçunu işlemiştir
b) 5188 sayılı Yasaya göre para cezasını gerektiren bir davranıştır
c) Önleme görevini yerine getirmiştir
d) Üzeri aranan, şikâyetçi değilse sorun yoktur
e) Görevi kötüye kullanma suçunu işlemiştir

43-) Özel güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde bir suçla karşılaşırlarsa ne yapamazlar?
a) Suça el koyarlar
b) Suçun devamını engellerler
c) Sanığı tespit eder ve yakalar
d) Olay yerini ve suç delillerini muhafaza ederler
e) Kimlik Tespiti yaparlar

44-) Kişinin özgürlüğünün kolluk tarafından hâkim kararı olmadan geçici olarak sınırlandırılmasına ne denir?
a) Arama
b) Hüküm giydirme
c) İfade alma
d) Yakalama
e) Tutuklama

45-) Narkotik maddeler içinde ilaç sanayinde kullanılan madde hangisidir?
a) Kokain
b) Morfin
c) Eroin
d) Esrar
e) Hiçbiri

46-) Aşağıdakilerin hangisi yangın söndürme sistemlerinden değildir?
a)Yağmurlama (Sprinkler) sistemi
b)Köpüklü sistem
c)CO² li sistem
d)Dumana duyarlı sistem
e)Kimyasal gazlı sistem

47-) Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın şartlarından değildir?
a) Zor kullanma sonunda suçlunun ifadesi alınmalıdır
b) Zor kullanmanın yasal bir dayanağı bulunmalıdır
c) Zor kullanma saldırının giderilmesi veya tehlikenin kaldırılmasına yetecek derecede olmalıdır
d) Zor kullanma zorunlu olmalıdır
e) Amacına ulaşıldığında zor kullanmaya son verilmelidir

48-) Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz?
I-Tutuklama
II-Kimlik Tespiti
III-Konut Araması
IV-Yakalama
V-Üst ve Eşya Araması
VI- Kimlik Sorma
a) I, III, V, VI
b) I, II, III
c) II, IV, VI
d)IV, V, VI
e) I, II, VI

49-) Aşağıdakilerden hangisi geçiş kontrol kartlarının kullanım amaçlarından değildir?
a) Zaman bazında kayıtların tutulması
b) Binada bulunan kişilerin belirlenmesi
c) Manyetik alandan etkilenmemesi
d) Çalışanların takip edilmesi
e) Giriş çıkışların yetkilendirilmesi

50-) Arı sokmalarında iğnenin girdiği bölgeye aşağıdakilerden hangisi sürülmelidir?
a) Tentürdiyot
b) Oksijenli su
c) Alkol
d) Kolonya
e) Amonyak

51-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevi değildir?
a) Görev alanında ve görevi sırasında önleme araması yapmak
b) Adli arama sonucu bulduğu delili incelemek
c) Suçta kullanılma ihtimali olan eşyaya el koymak
d) Yakaladığı şüpheliyi genel kolluğa teslim etmek
e) Görev alanına girenlerin eşyalarını X-Ray cihazından geçirmek

52-) Turnike uygulaması nedir?
a) Kanama yerine ilaçla tedavi uygulamasıdır
b) Kanayan yer ile kalp arasında tek kemik üzerinde sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir
c) Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir
d) Kişinin kanama bölgesinin kalp seviyesinden yukarı kaldırmak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir
e) Kanayan bölgeye tentürdiyot sürülmesidir

53-) “Bazen bir bakış binlerce söze bedeldir.” Cümlesi neyi ifade etmektedir?
a) Beden dili b) Gözlerin büyük olması, o gözlerin güzel olmasını
c) Bakışmak konuşmaktan güzeldir
d) Gözler yalan söylemez
e) Hepsi

54-) Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olayları başlatmada kullanılan usullerden değildir?
a) Yaygın propaganda yapmak
b) Konuşma yapmak
c) Toplumu hareketlendirmek
d) Heyecanı artırmak
e) Eyleme geçiş

55-) Aşağıdakilerden hangisi güvenlik kuvvetlerinin topluluklara müdahale ederken uymak zorunda olduğu ilkelerden biri değildir?
a) Taraf tutma
b) Paniği önleme
c) Profesyonel olma
d) Tahriklere engel olmak
e) Teknolojiden faydalanma

56-) Öncü istihbarat çalışmalarında; öncü istihbarat ekibinin görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Güzergâh keşiflerini en az iki alternatif olacak şekilde yapar
b) Bölgenin ve mevkiinin keşfini yapar
c) Görevle ilgili istihbari bilgilerle daha önce bölge ile ilgili yapılmış olan keşif raporlarını toplar ve plan yapar
d) Güvenlikle ilgili tüm çalışmaları kapsayan ayrıntılı rapor hazırlar
e) Güvenlik önlemlerinden mahallin en büyük mülki amiri de dâhil olmak üzere kimseye bilgi vermez

57-) Copun kullanılma amacı nedir?
a) Öldürmek
b) Yaralamak
c) Savunma ve püskürtme
d) Yakalamak
e) Süs olarak kullanmak

58-) Asit-baz veya bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kimselere ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yaptırılır?
a) Bol su içirilir
b) Kusturulur
c) Sarımsaklı yoğurt yedirilir
d) Asit içene baz, baz içene asit içirilir
e) Hiçbir şey yapılmaz

59-) Aşağıdakilerden hangisinde ilk ekibin tanımı doğru olarak verilmiştir?
a) Olayı ilk önce öğrenen ekiptir
b) Olay yerinde suçluları yakalayan ve soruşturmacı birime teslim eden ekiptir
c) Meydana gelen olaya ilk müdahale eden ekiptir.
d) Olay yerinde görevli polis ekibidir
e) Hepsi

60-) Belirli bir amaç için bir araya gelmeyen ancak gelişen olaylar neticesinde amaçları ortak hale gelen insanlara ne ad verilir?
a) Grup
b) Kalabalık
c) Miting
d) Kısım
e) Ekip

61-) Eroinin vücuda en kısa zamanda tesir yapmasında kullanılan yöntem hangisidir?
a) Sigara ile içilmesi
b) Burna çekerek kullanmak
c) Ağız yolu ile almak
d) Damara zerk etmek
e) Hiçbiri

62-) Deniz altında veya fay hattında şiddetli deprem veya kayma nedeniyle meydana gelen bir sarsıntının etkisiyle oluşan sismik okyanus akıntısına ne ad verilir?
a) Deprem
b) Sel
c) Kasırga
d) Hortum
e) Tsunami

63-) Aşağıdakilerden hangisi bayılma belirtilerinden değildir?
a) Ani bilinç kaybı
b) Kasların gevşemesi
c) Yüzün kızarması
d) Soğuk terleme
e) Göz kararması

64-) 5188 Sayılı Yasaya göre alanındaki konutlara ve işyerlerine, Özel Güvenlik Görevlisi hangi durumlarda girmelidir?
a) Yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde
b) Suçluları yakalama yapmak ve adliyeye götürmek için
c) Konut ve işyerinde çalışanların kimlik tespitini yapmak için
d) Konut ve işyerlerinde arama yapmak için
e) Hiçbir şekilde girilmemelidir

65-) X-Ray cihazı daha çok nerelerde kullanılır?
a) Otellerde
b) Havalimanlarında
c) Banka, Mağaza girişlerinde
d) Stadyum kapılarında
e) Hastanelerde

66-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin kullanamayacağı yetkilerdendir?
a) Tabii afetlerde iş yeri ve konutlara girmek
b) Olay yeri ve çevre emniyetini almak
c) Parmak izi ve fotoğraf almak
d) Kimlik sormak
e) Delilleri muhafaza etmek

67-) Aşağıdakilerden hangisi liderlerin grubu etkileme ve yönlendirme yöntemlerinden biridir?
a) İnandırma
b) Ödüllendirme
c) Zor kullanma
d) İkna etme
e) Hepsi

68-) Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalar ya da hassas bölgeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Trafik lambalarının bulunduğu yerler
b) Köprüler
c) Hemzemin geçitler
d) Trafik yoğunluğunun az olduğu ana caddeler
e) Tüneller

69-) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddelerin yaptığı etkilere göre sınıflandırılmasıdır?
a) Merkezi sinir sistemini uyaranlar
b) Merkezi sinir sistemini yavaşlatanlar
c) Narkotikler
d) Hayal göstericiler
e) Hepsi

70-) Bulgu ve delil ayrımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış ifade edilmiştir?
a) Her delil bir bulgudur ancak her bulgu bir delil değildir
b) Olay yerinde elde edilen her bulgu bir delildir
c) Bulgu, işlenmemiş delil demektir
d) Bir bulgunun delil niteliği kazanması mahkeme heyetinin takdirindedir
e) Hiçbiri

71-) Patlayıcı madde kullanılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Yakalanma riskinin az olması
b) Psikolojik baskının fazla olması
c) Toplumda panik yaratması
d) Propaganda alanının geniş olması
e) T.C. Kanuna göre cezasının daha hafif olması

72-) Esrar maddesini kullananların tanınmasında hangisi yanlıştır?
a) Parmakları sararmıştır
b) Vücudunda iğne izleri vardır
c) Halüsinasyona bağlı sebepsiz gülme vardır
d) Göz bebekleri büyür
e) Gözleri kızarır

73-) Aşağıdakilerden hangisi bir felaket değildir?
a)Deprem
b)Sel
c)Yangın
d)Kasırga
e)Yanma

74-) Özel Güvenlik görevlisi (A) şirket tarafından temizlik hizmetlerinde kullanılırsa (A) için hangisi doğrudur?
a) Bu görevi yapabilir
b) Kesinlikle çalıştırılamaz
c) Özel Güvenlik Komisyonu uygun görürse çalıştırılabilir
d) Mülki amirin iznine bağlıdır
e) Firmanın onayı ile mümkündür

75-) Katı, sıvı ve gaz haldeki patlayıcı maddelerin kıvılcım, reaksiyon veya şok etkisi ile ateşlenmesi sonucu yüksek derecede ısı, ışık, gaz, ses ve basınç meydana getirerek hava içerisinde aniden ve şiddetle yayılması olayına ne denir?
a) Bomba
b) Patlayıcı Madde
c) Patlama
d) Başlatıcı
e) Hiçbiri

76-) Aşağıdakilerin hangisi mektup bombalarının özelliklerinden değildir?
a) Fazla pul yapıştırılması
b) Normalinden ağır olması
c) Katlanmaz olması
d) Katlanabilir ve yumuşak olması
e) Ellenildiğinde sertliklere rastlanılması

77-) Aşağıdakilerden hangisi ilk ekip olabilir?
a) Çevik Kuvvet Ekibi
b) Özel Güvenlik Personeli
c) Olay yeri inceleme ekibi
d) Trafik Ekibi
e) Hepsi

78-) VİP’E yönelik saldırı anında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Koruma görevlileri VIP ‘i kaçırmak için saldırganın etkisiz hale getirilmesini beklerler
b) Saldırıyı fark eden koruma görevlisi saldırı yönünü saat dilimi ile ifade ederek bağırır
c) Saldırgana yakın olan iki koruma saldırının mahiyetine göre baraj kurup kapama yaparak karşılık verir
d) Yanıltma ve ikinci saldırı daima göz önünde bulundurulmalıdır
e) VİP’ in kaçırılacağı yön saldırının tam ters yönü olmalıdır

79-) İnsanların ve hayvanların gözlemlenebilen, herhangi bir şekilde ölçülebilen, içsel ya da dışsal uyaranlara verdiği tepkiye ne ad verilir?
a) Güdü
b) Davranış
c) Dürtü
d) Algı
e) Hiçbiri

80-) Kimyasal madde yanıklarına karşı olay yerinde yapılacak ilk yardım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bol su ile yıkama
b) Yara merhemi sürme
c) Yakıcı maddeyi sulandırıp sürme
d) Hiçbir uygulama yapılmaz
e) Tuzlu su sürülür

81-) Üniformalı devriye hizmetinde ilk amaç nedir?
a) Suçluyu yakalamak
b) Suçlunun kaçmasını engellemek
c) Suçlunun suça devam etmesini engellemek
d) Suç aletini ele geçirmek
e) Suçun işlenmesini önlemek ve caydırıcılık

82-) Kişilere ait değişmeyen özellikleri okuyabilen sistemlerin adı aşağıdakilerden hangisidir.
a) Metal dedektörü
b) Biometrik
c) X-ray cihazı
d) Kontrol paneli
e) Hiçbiri

83-) İnsanlara belirli bir düşünceyi, fikri, inancı davranış biçimini benimsetme faaliyeti aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
a) Propaganda
b) İletişim
c) Halkla ilişkiler
d) Reklâm
e) Savunma

84-) Çok sayıda yaralının olduğu kaza ve felaketlerde en son taşınacaklar hangileridir?
a) Aşırı derecede geniş yanık yarası olanlar
b) Açık veya kapalı göğüs yarası olanlar
c) Ağır kanamalı yarası olanlar
d) Hayatını kaybetmiş olanlar
e) Burkulma ve çıkık gibi durumlarda olanlar

85-) Büyük grupları küçük gruplara bölmek ve yanlara doğru dağıtmak grup içerisindeki liderleri, provokatör ve suçluları yakalamak, topluluk içerisinden yolu açmak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hat düzeni
b) Kama düzeni
c) Çember düzeni
d) Grup düzeni
e) Hepsi

86-) Aşağıdakilerden hangisi Temel Koruma Prensiplerinden değildir?
a) Önemli kişi her türlü tehdit ve saldırıdan, utandırıcı ve küçük duruma düşürücü durumlardan korunmalıdır
b) Günümüzde tam koruma mümkündür
c) Koruma esnek olmalı, önemli kişinin görevi engellenmemelidir
d) Korumada boşluk bırakılmadan devamlılık sürecinde yapılmalıdır
e) Korunan şahsın vücut bütünlüğü korunmalıdır

87-) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında ilk ekibin görevlerinden değildir?
a) Can ve mal güvenliğini sağlar
b) Olay yerini en geniş hatlarıyla koruma altına alır
c) Tanıkları belirler
d) Olay yerindeki delilleri tespit eder
e) Olayın safhası, seyri ve sonucu hakkında ilgili yerlere bilgi verir

88-) Aşağıdakilerden hangisi izlerden olup delil sınıflandırmasına girmez?
a) Parmak izleri
b) Ayak izleri
c) Oto lastik izleri
d) Diş izi
e) Yara izi
89-) Aşağıdakilerden hangisi yangın sebebi değildir?
a) Bilgisizlik
b) LPG gazı
c) İhmal
d) Kazalar
e)Tabiat olayları

90-) Bir özel güvenlik görevlisi iş kanununa göre haftada ortalama kaç saat çalıştırılabilir?
a) 45
b) 84
c) 90
d) 100
e) 168

91-) Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişiye yapılması gereken doğru bir davranıştır?
a) Zorla aranır
b) İçeri alınır
c) Sadece eşyaları aranır
d) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez
e) Hiçbiri

92-) Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri-fail-mağdur ilişkisini ortaya koymak amacıyla elde edilen her türlü materyale ………denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a) Bulgu
b) Delil
c) İz
d) Maddi delil
e) Kimyasal delil

93-) Aşağıdakilerden hangisi patlama sonucu meydana gelen etkilerden değildir?
a) Isı etkisi
b) Sarsıntı etkisi
c) Basınç etkisi
d) Gaz etkisi
e) Parça etkisi

94-) İş yeri ve konut araması en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?
a) Kişinin dokunulmazlığı
b) Kişi hürriyeti ve güvenliği
c) Hak arama hürriyeti
d) Konut hakkı
e) Özel hayatın gizliliği

95-) Aşağıdakilerden hangisi toplulukların olayları başlatma usullerinden biri değildir?
a) Yaygın propaganda yapma
b) Olay yaratarak dikkatleri başka noktaya çekmek
c) Konuşma yapma
d) Heyecanı artırma
e) Eyleme geçiş

96-) Kaza yada hastalık sonucunda yaşamı tehlikeye düşüren hallerde sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar yaşamın kurtarılması durumunda daha kötüye gitmesini önleyebilmek ve iyileşmeyi kolaylaştırmak amacı ile yapılan uygulamaya…………. denir.
a) Kaza
b) Yaralanma
c) Suni Solunum
d) İlkyardım
e) Acil yardım

97-) Aşağıdakilerden hangisi yaya korumada dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) 360 derecede koruma sağlanır
b) Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılır
c) Koruma personelinin silahının emniyeti kapalı olmalı ve kazaya sebebiyet verilmemelidir
d) Koruma personeli göreve eksiksiz ve uygun teçhizatla gelmelidir
e) Sütre olabilecek yerler iyi belirlenmelidir

98-) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delillerdendir?
a) Patlayıcı maddeler
b) Boyalar
c) Barut artıkları
d) İlaçlar
e) Hepsi

99-) Solunumu duran bir insanda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
a) Kandaki oksijen oranının düşmesi
b) Kandaki oksijen oranının yükselmesi
c) Vücut sıcaklığının yükselmesi
d) Kalbin pompalama gücünün artması
e) Kanın kalbe gelme hızının artması

100-) İstenilen bir bölgenin görüntüsünü video sinyaline çevirerek monitöre aktaran CCTV sistemindeki cihaz aşağıdakilerden hangisidir?
a) Video kayıt cihazı
b) Multiplexer
c) Kamera
d) Monitör
e) Quad

blank

16.Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Cevap Anahtarı

E-Bülten