blank

20 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Silah Soruları

Anasayfa » Genel » 20 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Silah Soruları

blankEMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ASAYİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL GÜVENLİK KURUMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
20 NOLU ÖZEL GÜVENLİKTEMEL EĞİTİM SINAV SİLAH BİLGİSİ SORULARI

1-) Kapsamlı bakım için hangisi doğrudur?
a) Elinde silahı bulunduran herkes bu bakımı yapabilir
b) Bir silahçı tarafından yapılması gereken bakımdır. Gerekli görülen parçaları değiştirilir
c) Her zaman yapılan bakımdır
d) Periyodik olarak yapılan bakımdır
e) Bütün parçaların boyanması işlemidir

2-) Fişeklerde bulunan alev kanalının görevi nedir?
a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar
b) Kapsülün patlaması ile oluşan alevin baruta intikal etmesini sağlar
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar
d) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar
e) Hepsi

3-) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı ize ne denir?
a) Barut izi
b) Fişek yatağı izi
c) Rayyür
d) Kontiminasyon
e) Tırnak izi

4-) Delici, Kesici, Ezici silahlar genel olarak hangi isim altında toplanır?
a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Hafif ateşli silahlar
d) El aletleri
e) Hafif silahlar

5-) Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?
a) Rampa
b) Çap
c) Yiv
d) Set
e) Hatve

6-) Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çekirdek
b) Kapsül
c) Kovan
d) Barut
e) Kovan dip tablası

7-) Aşağıdakilerden hangisi silahın sınıflandırılmasında yer almaz?
a) Biyolojik Silahlar
b) Ateşli Silahlar
c) Kimyasal Silahlar
d) Ateşsiz Silahlar
e) Psikolojik Silahlar

😎 Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
a) Alev gizleyen
b) Gez- arpacık
c) Namlu
d) Sürgü
e) Şarjör

9-) Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda tetik hatası oluşmaz?
a) Aniden tetik çekme
b) Silahın patlayacağını düşünerek ve korkarak tetik düşürmek
c) Düzensiz tetik çekme
d) İsnat boşluğunu almayı unutmak
e) Silahın nişan ayarının bozuk olması

10-) Kuru tetik çalışmasından önce dikkat etmemiz gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?
a) Silahın temiz olması
b) İğnenin sağlam olması
c) Şarjörü çıkartıp fişek yatağının kontrol edilmesi
d) Çalışmayı yapacak kişinin iyi bir atıcı olması
e) Namlu içinin tozlardan arındırılmış olması

11-) Namlu içindeki karşılıklı iki set arsında kalan mesafeye …….. denir?
a) Yiv
b) Set
c) Çap
d) Hatve
e) Rayyür

12)Aşağıdakilerden hangisi Şarjörün parçası değildir?
a) Şarjör gövdesi
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör yayı
d) Şarjör kapak kilidi
e) Şarjör iğnesi

13-) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere …….., atış için sıra bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere de ………denir. Cümlesindeki boşlukları aşağıdakilerden hangisi tanımlar?
a) Fişek yatağı-Namlu
b) Namlu-Hazne
c) Fişek yatağı-Hazne
d) Hazne-Şarjör
e) Rampa-Fişek Yatağı

14-) Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kriminoloji
b) Kriminilastik
c) Fişekizm
d) Balistik
e) Çekirdekizm

15-) Bazı tabancalarda kabzanın gerisinde bulunan ve üzerine basınç yapılmadığı sürece tetiğin çekilmesini engelleyen emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mandal Emniyeti
b) Horoz Emniyeti
c) Kabza Emniyeti
d) Tetik Emniyeti
e) Şarjör Emniyeti

16-) Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken yapılmayacak husustur?
a) Silah ölü bir noktaya çevrilir
b) Şarjör çıkartılır
c) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir
d) Karanlıkta gözle kontrol imkânı yoksa fişek yatağı parmakla kontrol edilir
e) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir

17-) Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almaması nedenlerinden değildir?
a) Tetik arızalı olabilir
b) Fişek arızalı olabilir
c) İğne kırık olabilir
d) Tırnak arızalı olabilir
e) Farklı fişek kullanılmış olabilir

18-) Poligonda Atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?
a) Atıcı, Silahı inceler arızayı tespite çalışır
b) Atıcı, silahı söker
c) Atıcı, silahı tamir ve bakım kısmına götürür
d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar
e) Atıcı, silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler

19-)Tabancalarda bulunan Yerine Getiren Yayın işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Atılan fişeği geri getirir
b) Şarjördeki fişekleri yukarı iter
c) Atış sonrası barut gazı basıncı ile geriye giderek kovanı dışarı atan sürgüyü atışa hazır hale getirir
d) Çekilen Tetiği geri getirir
e) Hiçbir işlevi yoktur

20-) Toplu tabancalarda aşağıdaki parça-lardan hangisi bulunmaz?
a) Namlu
b) Tetik
c) Horoz
d) Emniyet mandalı
e) Hiçbiri

21-)Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlarda bulunan yiv ve setin faydalarındandır?
a) Çekirdeğin ilk hızını arttırır ve kendi ekseni etrafında dönerek gitmesini sağlar
b) Çekirdeğin namluda oylanmasını sağlar
c) Çekirdeğin hızını keser
d) Çekirdeğe havada takla attırır
e) Hiçbiri

22-) Ateşli silahlarda tırnak ne işe yarar?
a) Kovanın/fişeğin fişek yatağından çekilip çıkartılmasına
b) Şarjörün takılmasına
c) Namlunun sabitlenmesine
d) Fişeğin ateşlenmesine
e) Hiçbiri

23-) Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takma işlemine istenilen parçadan başlanır
b) Önce şarjör doldurulur
c) Takma işleminin genel bir kuralı yoktur
d) Takma işlemi, sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak geriye doğru sıra ile yapılır
e) Hiçbiri

24-) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet tertibatlarından değildir?
a) Mandal emniyeti
b) Kabza emniyeti
c) Şarjör emniyeti
d) Tetik emniyeti
e) Arpacık emniyeti

25-) Ateşli silahlarda iğne kırılırsa ne olur?
a) Silah dolduruş yapamaz
b) Silah kilitlenir
c) Silah emniyete alınamaz
d) Fişek ateşlenemez
e) Kovan dışarı atılamaz

E-Bülten