blank

20 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı

Anasayfa » Genel » 20 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı

blankEMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ASAYİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL GÜVENLİK KURUMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
20 NOLU ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM SINAV SORULARI

1-) Kişiler arası iletişimde aşağıdakilerden hangisi en etkilidir?
a) Kelimeler
b) Sözcüklerin nasıl söylendiği
c) Ses tonu
d) Duyguların ifadesi
e) Yüz ve beden hareketleri

2-) Tek Tek personel giriş çıkışını düzenleyen ve raporlayan geçiş sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) CCTV
b) CACS
c) Turnike/PDKS
d) PIR
e) Hiçbiri

3-) Bir mal veya eşya üzerinde zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına ne denir?
a) Adli zaptetme
b) El koyma
c) Mülkiyet hakkını ihlal
d) Önleme yakalaması
e) Hepsi

4-) Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin özelliklerinden değildir?
a) Fiziki görünüşü düzgün olmalıdır
b) Çevresi ile ilgili olmalıdır
c) İyi iletişim kurmalıdır
d) Sert imajlı ve heyecanlı olmalıdır
e) Kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır

5)-) Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri – fail – mağdur ilişkisini ortaya koymak amacı ile elde edilen her türlü materyale …………………… denir.
a) Bulgu
b) Delil
c) Belge
d) İspat vasıtası
e) Maddi delil

6-) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delildir?
a) Kıl
b) Silah
c) Boyalar
d) Diş izleri
e) Hiçbiri

7-) Korunan kişiye yönelik saldırı olması halinde korunan kişi hangi yöne doğru uzaklaştırılmalıdır?
a) Saldırının olduğu istikamete
b) Saldırı anında olduğu yerde kalır, güvenliği sağlanmaya çalışılır
c) Herhangi bir yön önemli değildir
d) Saldırının tam ters istikametinde hızla uzaklaştırılır
e) Korunan kişinin belirlediği yöne doğru uzaklaştırılır

8- Zanlı copunuzun kontrolünü ele geçirdiğinde yapılmaması gereken hareket hangisidir?
a) Derhal bırakın
b) Müdahale etmeyin
c) Yüksek sesle sözlü emir verin
d) Yardım çağırın
e) Zanlının üzerine yürüyüp copu elinden almaya çalışın

9-) Göz yaşartıcı gaza maruz kalan kişiye yapılacak ilkyardım şekillerinden hangisi yanlıştır?
a) Nefes alması sağlanır
b) Varsa gözler vantilatöre karşı tutulur
c) Kontak lens var ise hemen çıkarılır
d) Deriye temas varsa bol su ile yıkanır
e) Gözlere el ile ovmak suretiyle masaj yapılır.

10-) Acil tedavi nedir?
a) Acil tedavi ünitelerinde, hasta / yaralılara doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahalelerdir.
b) Sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar yapılan ilaçsız müdahalelerdir
c) Durumun kötüye gitmesini engellemek amacıyla, tıbbi araç gereç aranmaksızın yapılan müdahalelerdir
d) Hayat kurtarmak için, tıbbi araç gerek aranmaksızın yapılan müdahalelerdir
e) Hiçbiri

11-) Aşağıdakilerden hangisi Bombanın yardımcı unsurlarından değildir?
a) Kablo-Bant
b) Parça etkisi için konulan malzemeler
c) Anahtar sistemi
d) Kamufle malzemeleri
e) Dış kap ve akım kaynağı

12-) Morfin hangi bitkinin kurutulmuş sütünden elde edilir?
a) Haşhaş
b) Koka
c) Kenevir
d) Meskalin
e) Maraşotu

13-) Demirin paslanması hangi yanma çeşidine örnektir?
a) Yavaş yanma
b) Hızlı yanma
c) Parlama ve patlama şeklinde yanma
d) Kendi kendine yanma
e) Hiçbiri

14-) Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Komisyonu üyesi değildir?
a) Sanayi Odası temsilcisi
b) Vali yardımcısı
c) Esnaf Odası Temsilcisi
d) İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi
e) İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi

15-) Aşağıdakilerden hangisi örgüt içi iletişim türüne bir örnektir?
a) Kişinin gördüğü bir rüya sonucu bir kuruma bağışta bulunması
b) Gazetedeki bir haber üzerine bir kişinin tavuk eti yememesi
c) Akşam yemeğinde ailenin kendi arasında yaptığı konuşmalar
d) Bir okuldaki müdürün, memurdan resmi yazılara cevap vermesini istemesi
e) Uzun bir süre sonra karşılaşan iki asker arkadaşın aralarında yaptığı özlem dolu konuşmalar

16-) Aşağıdaki elektronik güvenlik sistemlerinden hangisinin hassasiyetini ayarlamakla Manyetik alan şiddetini değiştirebiliriz?
a) X-Ray cihazı
b) El Dedektörü
c) CCTV
d) CACS
e) Işın Dedektörü

17-) Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını kontrol ettirmek istemeyen kişiye ne yapılır?
a) Zorla aranır
b) İçeri alınır
c) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez
d) Sadece eşyaları aranır
e) Hepsi

18-) Aşağıdakilerden hangisi İlkyardımın öncelikli amaçlarından değildir?
a) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
b) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
c) Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek
d) İyileşmeyi kolaylaştırmak
e) Hasta/yaralının ilaçlarını uygulamak

19-) Toplu düzenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Çember düzeni
b) Kama düzeni
c) Hat düzeni
d) Karma düzen
e) Hiçbiri

20-) “Öncü İstihbarat Ekibi”nin görevleri ile ilgili hangisi doğrudur?
a) Görevle ilgili istihbarı bilgilerle daha önce bölge ile ilgili yapılmış olan keşif raporlarını toplar ve plan yapar
b) Güzergâh keşiflerini en az iki alternatifi de olmak üzere yapar
c) Bölgenin ve mevkiinin keşfini yapar
d) Güvenlikle ilgili tüm oluşumları kapsayan detaylı raporu hazırlar
e) Hepsi

21-) Maddi suç delillerinin muhafazası ne zaman başlar?
a) Toplanıp ambalajlara konuldukları andan itibaren
b) Adli emanete teslim edildikten sonra
c) Suç sayılan olayın meydana geldiği andan itibaren
d) Olay yerindeki incelemeler bittikten sonra
e) Yargılama başladığında

22-) Uyuşturucu madde bağımlısı bir kişinin Ülkemizde tedavi görebileceği ve bu konuda profesyonel hizmet veren kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ana Sağlık Merkezi
b) Kardiyoloji polikliniği
c) Acil servis
d) Dâhiliye polikliniği
e) AMATEM

23-) Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Personelinin yetkisi değildir?
a) Detektörle üst arama
b) Duyarlı kapıdan geçirme
c) Eşyaları elle arama
d) Yakalanan kişiyi rızasız elle orantılı arama
e) Kimlik sorma

24-) Aşağıdakilerden hangisi köpüğün özelliklerindendir?
a) Oksijeni keser
b) Yanıcıyı ateşten ayırır
c) Buharlaşmayı önler
d) Yanıcıyı soğutur
e) Hepsi

25-) Aşağıdaki yetkilerden hangisini güvenlik görevlisi kullanamaz?
a) Tutuklama
b) Durdurma
c) Önleme araması
d) Adli arama
e) Yakalama

26-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi iletişimin önündeki engellerden biri olarak gösterilemez?
a) Dinleme
b) Duyarsızlık
c) Alınganlık
d) Benmerkezcilik
e) Ön kabuller

27-) Aşağıdakilerden hangisi Kartlı Kontrollü Geçiş Sistemidir?
a) X-Ray cihazı
b) Metal algılama dedektörü
c) Kapı tipi metal algılama dedektörü
d) Biyometrik okuyucular
e) Bomba algılama cihazı

28-) Aşağıdakilerden hangisinde ÖGG güzergâh boyu görevli sayılır?
a) İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibinde
b) Para ve değerli eşya naklinde
c) Cenaze töreninde
d) Kişi korumada
e) Hepsi

29-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olayları başlatma usulleri arasında sayılmaz?
a) Konuşma yapmak
b) Evlerden toplamak
c) Eyleme geçiş
d) Heyecanı artırmak
e) Yaygın propaganda

30-) Şüpheli ile görüşme sırasında güvenlik görevlisinin herhangi bir hamleye karşı koyabilmesi için gereken 2 metrelik tampon bölgenin adı nedir?
a) Tehlikeli bölge
b) Hamle mesafesi
c) Tepkisel bölge
d) Refleks arası
e) Tehdit bölgesi

31-) İki kişi ile koruma düzeninde her bir görevli kaç derecelik koruma yapar?
a) Her koruma120 derece koruma sağlar
b) Her koruma 90 derece koruma sağlar
c) Her görevli110 derece koruma sağlar
d) Her görevli 180 derece koruma sağlar
e) Her görevli 360 derece koruma sağlar

32-) Aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin görevi değildir?
a) Olaya müdahale eder
b) Olay yerine şerit çekerek koruma altına alır
c) Olayı ilgili yerlere bildirir
d) Mevcut maddi delilleri tespit ederek gelen olay yeri inceleme ekibine teslim eder.
e) Olayın taraflarını tespit eder

33-) Afyon hangi bitkiden elde edilir?
a) Koka
b) Yabanotu
c) Tanzanotu
d) Karanfilotu
e) Haşhaş

34-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olacaklarda aranan şartlardan değildir?
a) 18 yaşını tamamlamış olmak
b) Askerliğini yapmış olmak
c) Görevin yapılmasına engel olacak vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak
d) Temel eğitimi başarı ile tamamlamış olmak
e) Kamu haklarından yasaklı olmamak

35-) “ Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?
a) Empati
b) Enformasyon
c) Beden dili
d) Yaşantı
e) Öğrenme

36-) Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemi değildir?
a) Bariyerler
b) Duvarlar
c) Video Hareket Algılama Sistemleri
d) Biyometrik Sistemler
e) Toprak Altı ve Çit Tipi Algılama Sistemleri

37-) Aşağıdakilerden hangisi suç işlendikten sonra ÖGG tarafından yapılmaz?
a) Olay yerini muhafaza etme
b) Şüpheliyi yakalama
c) Suç aletlerine el koyma
d) Genel kolluğa yardımcı olma
e) Teknik takip yapma

38-) İlk yardım uygulamasında olay yerini değerlendirmenin amacı nedir?
a) Olay yerinde tekrar kaza olma riskini ortadan kaldırmak
b) Olay yerindeki hasta/yaralı sayısını belirlemek
c) Olay yerindeki hasta/yaralı türlerini belirlemek
d) Yapılacak müdahaleleri planlamak
e) Hepsi

39 -) Çalışan iş makinelerine bakan insanların eylemine uygun kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kızgın kalabalık
b) Seyirci kalabalık
c) Dinleyici kalabalık
d) Saldırgan kalabalık
e) Organize kalabalık

40-) Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma elemanlarından değildir?
a) Koruma amiri
b) Ekip memuru
c) VIP oto ve ekip oto sürücüsü
d) Ekip amiri
e) Özel kalem müdürü

41-) Aşağıdakilerden hangisi olay yeri incelemesinin amacıdır?
a) Suçu aydınlatmak
b) Delilden sanığa gitmek
c) Olay yeri- fail- mağdur arasındaki ilişkiyi ortaya koymak
d) Adli olay olup olmadığını tespit etmek
e) Hepsi

42-) Patlamanın etkilerinden parça etkisi aşağıdakilerden hangisi ile yapılamaz?
a) Cam Parçaları
b) Demir Parçaları
c) Gazete kâğıtları
d) Çiviler
e) Taş Parçaları

43-) Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?
a) Belirgin bir şekilde titreme
b) Aşırı göz kırpma
c) Sürekli burnunu çekmek
d) Gözlerini açmada zorlanma
e) Hepsi

44-) Özel Güvenlik Şirketinde çalışan bir Özel güvenlik görevlisi, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
a) İdare Mahkemesine
b) Valiliğe
c) Ceza mahkemesine
d) İş Mahkemesine
e) İşveren Sendikasına

45-) İletişim sürecinin öğelerinden biride Kanal’dır. Bir iletişimde kanal olabilecek unsur aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sınıfta bulunan öğrenciler
b) Konu sonunda yapılan yazılı yoklamalar
c) Öğretmenin kullandığı araç gereç
d) Dersi anlatan öğretmen
e) Öğretmenin anlattığı konu

46-) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Yasası hangi yasayı yürürlükten kaldırmıştır?
a) 2495 Sayılı Yasa
b) 2908 Sayılı Yasa
c) 2559 Sayılı Yasa
d) 3005 Sayılı Yasa
e) 2803 Sayılı Yasa

47-) CCTV sisteminde QUAD cihazı ne işe yarar?
a) Kamerayı hareket ettirmek
b) Ekranı bölmelere ayırma
c) Anahtarlama yapma
d) Renkli görüntü verme
e) S/B görüntü verme

48-)Tutanağın adli soruşturma safhasında hazırlık soruşturması bakımından anlam ifade edebilmesi için en az kaç resmi görevli tarafından imzalanması gerekir?
a) 3
b) 4
c) 2
d) 5
e) 1

49-) Aşağıdakilerden hangisi havayolu tıkanıklığı ( tam tıkanma ) belirtisi değildir?
a) Nabız alınamaz
b) Nefes alamaz
c) Acı çeker ellerini boynuna götürür
d) Konuşamaz
e) Rengi morarmıştır

50-) Toplumsal olaylarda “göstericilerin eylemlerini topluluğun huzurunu bozacak veya güvenliği tehlikeye düşürecek seviyede olmadığı müddetçe ufak tefek taşkınlıklara göz yumarak mecbur kalınmadıkça müdahale edilmemesini” ifade eden genel prensip aşağıdakilerden hangisidir?
a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İkna edici olma
c) İnisiyatif kullanma
d) Profesyonel olma
e) Caydırıcılık

51-) Aşağıdakilerden hangisi VİP’in acil durumda kullanabileceği güvenli bölgelerden biri olamaz?
a) Kolluk kuvvetli binaları
b) Hastaneler
c) Bakanlık binaları
d) Parklar
e) Valilik binaları

52-) Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarındandır?
a) Suçun işleniş şeklinin tespitine yarar
b) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar
c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yarar
d) Zanlının suçluluğunu/suçsuzluğunu ispat eder
e) Hepsi

53-) Özel güvenlik görevlisi yakalama yetkisini kullanırken hangi hakka müdahale eder?
a) Yaşam hakkına
b) Kişi özgürlüğüne
c) Özel hayatın gizliliğine
d) Çalışma hakkına
e) Hak arama özgürlüğüne

54-) Özel güvenlik görevlisinin çalışma iznini alması için gereken sağlık raporunda aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
a) Kardiyoloji
b) Psikiyatri
c) Göz
d) KBB
e) Nöroloji

55-) Kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişime………………denir.
a) Kişi içi iletişim
b) Kişiler arası iletişim
c) Örgüt içi iletişim
d) Kitle iletişimi
e) Çatışmalı iletişim

56-) Lenslerde yapılabilecek görüntü ayarları hangileridir?
I –Odak Uzaklığı(Zoom) II-Netlik Ayarı (Focus)
III-Anahtarlama Ayarı(Switcher)
IV-Işık Hassasiyeti(İris)
a) I ve II
b) II ve III
c) I, II ve IV
d) I, III ve IV
e) I, II, III ve IV

57-) Aşağıdakilerden hangisinde Özel Güvenlik Görevlisi silah taşıyabilir?
a) Sağlık tesislerinde
b) Sahne gösterilerinde
c) Alışveriş merkezlerinde
d) Spor müsabakalarında
e) Üniversitelerde

58-) Kanamanın ciddiyetini belirleyen faktör hangisidir?
a) Kanamanın hızı
b) Vücutta kanamanın aktığı bölge
c) Kanamanın miktarı
d) Kişinin fiziksel durumu ve yaşı
e) Hepsi

59-) Toplumsal olaylara müdahalede aşağıdakilerden hangisi genel ilkelerdendir?
a) Caydırıcılık
b) Provokasyona gelmeme
c) Kuvvet gösterisi
d) Tahriklere engel olma
e) Hepsi

60-) Ülkemizde Haşhaşın ekim izinleri, işlenmesi, toplatılması gibi konular aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?
a) Emniyet Genel Müdürlüğü
b) Jandarma Genel Komutanlığı
c) Milli Güvenlik Kurulu
d) Toprak Mahsulleri Ofisi
e) Hepsi

61-) Şüpheli bir paketin veya çantanın görüldüğünde hareket tarzı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Çevreden bu paketin veya çantanın bırakıldığını gören araştırılır
b) Çevreden sahibi araştırılır
c) Bırakıldığını gören yoksa patlayıcı varmış gibi hareket edilir
d) İnsanlara zarar vermemesi için derhal tenha bir yere nakli sağlanır
e) Paketin etrafına kimse yaklaştırılmaz

62-) ÖGG nin kişileri detektörle araması, eşyalarını X-ray cihazından geçirmesi ne tür aramadır?
a) Adli arama
b) Önleme araması
c) Şahıs araması
d) Üst araması
e) İşyeri araması

63-) Olay yerinde yapılacaklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Araştırma bitinceye kadar yaralılar olay yerinde tutulur.
b) Olay kontrol altına alınır
c) Seyirci kalabalığı uzaklaştırılır
d) Olay yerindeki delillerin bozulması, kaybolması, değişmesi önlenir
e) Olayın seyri ve sonucuna göre ilgili yerlerden yardım istenir

64-) Sıvı yanıcı madde yangınlarının en etkili söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) CO2
b) Halokarbon
c) Su
d) KKT
e) Köpük

65-) Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden değildir?
a) Medyatik olmalı
b) Pratik zekâlı olmalı
c) Fiziki kondisyonu yüksek olmalı
d) Soğukkanlı olmalı
e) İyi bir gözlemci olmalı

66-) Aşağıdakilerden hangisi araca binerken yapılması gereken kurallardan değildir?
a) Bina girişine mümkün olduğu kadar yaklaştırılmalıdır
b) VIP’ in aracı, çıkışın tam karşısında olmalıdır
c) Önemli kişi araca binmeden korumalar koruma aracına binmemelidir
d) Araçlar çalışır durumda olmalıdır
e) Araçlar önemli kişi ile birlikte binilecek yere getirilmelidir

67-) 5188 sayılı Kanunun özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk kişilerine ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?
a) Ek önlemler alma yükümlülüğü
b) Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü
c) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
d) Temel eğitim alma yükümlülüğü
e) Hiçbiri

68-) Sınıfta ders anlatan bir öğretmen iletişimin hangi öğesini oluşturmaktadır?
a) Dönüt
b) Kaynak
c) Kanal
d) Mesaj
e) Alıcı

69-) ÖGG önleyici kolluk hizmetleri bakımından kime bağlıdır?
a) Polise
b) Jandarmaya
c) Mülki amire
d) Savcıya
e) Bağlı olduğu kuruma

70-) Bir eklemin taşıyabileceği yükün üzerinde zorlanması ile eklemi çevreleyen yumuşak dokunun zarar görmesine ne ad verilir?
a) Kırık
b) Çıkık
c) Burkulma
d) Kramp
e) Şok

71-) Aşağıdakilerden hangisi topluluk içinde bulunan kişi tiplerinden değildir?
a) Tesir altında kalanlar
b) Atılganlar
c) Vurdumduymazlar
d) Destekleyiciler
e) Seyirciler

72-) Koruma konvoyu ziyaret edilecek yere yaklaştıkça mevkideki durum hakkında konvoya devamlı bilgi veren kimdir?
a) Sürücüler
b) Koruma amiri
c) Öncü koruma
d) Takip koruma
e) Protokol

73-) Örgüt içi çatışmalar………..ve …………..olmak üzere iki grupta incelenebilir?
a) Kişiler arası-kişi içi
b) Rol çatışmaları –ast üst çatışmaları
c) Amaç – araç
d) Otorite – işleyiş
e) Alıcı – gönderici

74-) Kullanılan uyuşturucu madde miktarının giderek arttırılmasına ne denir?
a) Birikim
b) İhtiyaç
c) Bağımlılık
d) Tolerans
e) Tedavi

75-) Yasal olarak kim kimi arayabilir?
a) ÖGG görev zamanında görev yerinde, yasalar çerçevesinde hemcinsini arayabilir.
b) Gecikmesinde sakınca bulunan halde cinsiyet ayrımı yapmadan herkesi
c) Amirin emrine göre ayrıma tabi tutmadan herkesi
d) İşverenin emri ile cinsiyet ayrımı yapmadan herkesi
e) Cumhuriyet savcısının talimatı ile karsı cinsi

76-) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik delildir?
a) Doku parçaları
b) Zehirli gazlar
c) Lastik izleri
d) Yanmış kâğıtlar
e) Mermi çekirdekleri

77-) Aşağıdakilerden hangisi kapalı devre televizyon sistemi kullanmanın amaçlarından biri değildir?
a) Hırsızlık olaylarının gözlenmesi ve kaydedilmesi
b) Geçiş noktalarının izlenmesi
c) Geçiş yapan kişilerin izlenmesi
d) Geçiş yapan kişilerin el bagajlarının içini görüntülemek
e) Hukuken uygulanabilir alanlarda gizli gözetim uygulaması

78-) Turnike uygulaması için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Turnike uygulamasında amaç atardamardan kan akımını engellemektir
b) Uzuv kopmalarında en sık uygulanır
c) Uzuv kopmalarında 5-10 sn. turnike gevşetilerek kan akımı sağlanır
d) Açık kırıklarda kanama varsa mutlaka turnike uygulanır
e) Mendil, kravat, kemer turnike malzemesi olarak kullanılabilir

79-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylardaki genel prensiplerden değildir?
a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İnisiyatif kullanma
c) İkna edici ve inandırıcı olma
d) Cop kullanma
e) Caydırıcılık

80-) Aşağıdakilerden hangisi boğma noktalarından değildir?
a) Tüneller
b) Hemzemin geçitler
c) Köprüler
d) Oto yollar
e) Yol yapım çalışmaları

81-) Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin belirli bir zaman ve mekanda gerçekleşmesine …………………denir.
a) Olay yerinin yakın çevresi
b) Olay yerinin uzak çevresi
c) Olay
d) Olay yeri
e) Hiçbiri

82-) Özel Güvenlik Görevlisi hangi aramaları yasal olarak yapabilir?
a) Tren aramaları – Gemi aramaları
b) Ev ve müştemilatının araması
c) İşyeri ve müştemilatının araması
d) Önleme ve Adli aramaları
e) Otobüs ve uçak araması

83-) Bir bilgi kaynağından tek yönlü bilgi iletimine …………………. denir.
a) Enformasyon
b) Bildirişim
c) Komünikasyon
d) İletişim
e) Hiçbiri

84-) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görevlerinden biridir?
a) Önleyici görevleri
b) Koruyucu görevleri
c) Yardım görevleri
d) Adli görevleri
e) Hepsi

85-) Olay yerinin korunması zamanıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Koruma işlemleri soruşturma ekibi gelince sona erdirilir
b) Koruma işlemleri inceleme ekibi gelince sona erdirilir
c) Koruma işlemleri uzman ekip gelince sona erdirilir
d) Koruma işlemlerine ilgili ekipler gelinceye kadar devam edilir, daha sonra soruşturma sorumlusunun vereceği talimata uyulur.
e) Koruma işlemleri herhangi bir ekibin olay yerine gelmesiyle sona erdirilir

86-) I- Her zaman taşınabilir
II- Psikolojik etkisi vardır
III-Kolun uzantısı olarak kullanılır
IV-Öldürücüdür
Yukarıda copun özellikleriyle ilgili hangisi veya hangileri doğrudur?
a) Yalnız II
b) I-II-III
c) I-III
d) I-II-III-IV
e) Hiçbiri

87-) Yılan sokmalarında aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?
a) Sokulan bölge kalp seviyesinin altında tutulur
b) En yakın sağlık kuruluşuna gidilir
c) Sokulan bölge üzerine soğuk uygulama yapılır
d) Sokulan bölgenin alt ve üst kısımlarından venöz turnike uygulanır
e) Sokulan bölge hareket ettirilir

88-) Beyne giden kan akımında veya oksijen miktarında azalmaya bağlı oluşan kısa süreli bilinç kaybına ne ad verilir?
a) Uyuklama
b) Dalgınlık hali
c) Bayılma
d) Koma
e) Epilepsi( sara )

89-) Zanlı copunuzun kontrolünü ele geçirdiğinde yapılmaması gereken hareket hangisidir?
a) Derhal bırakın
b) Müdahale etmeyin
c) Yüksek sesle sözlü emir verin
d) Yardım çağırın
e) Zanlının üzerine yürüyüp copu elinden almaya çalışın

90-) Herhangi bir iş veya olay sonucu yapılanların, elde edilen bilgi- belge, duyum ve düşüncelerin belirli bir düzen dahilinde yazılı olarak bildirilmesine ………………… denir.
a) Özet çıkarma
b) Rapor yazma
c) İfade alma
d) Not alma
e) Hiçbiri

91-) Görev alanında işlenen bir suçun delillerini muhafaza eden ÖGG. Hangi görevini yapmıştır?
a) Önleyici görev
b) İdari görev
c) Adli görev
d) Kişisel görev
e) Hiçbiri

92-) Aşağıdaki özelliklerden hangisi atardamar kanamsına ait değildir?
a) Kanama fışkırır tarzdadır
b) Sızıntı şeklindedir
c) Kesik kesiktir
d) Kanamanın durması zordur
e) Parlak kırmızı renktedir

93-) Aşağıdakilerden hangisi profesyonelliğin gereği değildir?
a) Duygularına hakim olma
b) Duygusal davranma
c) İşin gereklerini iyi bilme
d) Yansız davranma
e) İnsanları potansiyel suçlu olarak görmeme

94-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin işleyebileceği bir suç olarak düzenlenmemiştir?
a) Ateşli silahını kanuna aykırı kullanma
b) Grev yasağına uymama
c) Ateşli silahını görev alanı dışında kullanma
d) Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandırma
e) Özel güvenlik mali mesuliyet sigortasını yaptırmama

95-) Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
a) Alıkoyma
b) Görevi ihmal
c) Görevi kötüye kullanma
d) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
e) Amirin emrine muhalefet

96-) Toplumsal olaylara müdahalede aşağıdakilerden hangisi genel ilkelerden olamaz?
a) Birbiriyle konuşmalarına engel olma
b) Zor kullanma
c) Kuvvet gösterisi
d) Provokasyona gelmeme
e) Hepsi

97-) “Para taşıma görevi üstlenmiş olan özel güvenlik görevlisinin görev alanı neresidir?
a) Paranın teslim alındığı yerdir
b) Paranın teslim edildiği yerdir
c) Paranın teslim alındığı ve taşındığı yerdir
d) Paranın teslim alındığı ve teslim edildiği yerdir
e) Paranın teslim alındığı yer, taşındığı güzergâh ve teslim edildiği yerdir

98-) Solunum durunca aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
a) Kalp atışı hızlanır
b) Beyin kansız kalır
c) Kandaki oksijen oranı düşer
d) Vücut sıcaklığı yükselir
e) Kandaki oksijen oranı artar

99-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin adli aramasına girer?
a) Kişilerin üstlerini arama
b) Alışveriş merkezlerine girenleri arama
c) Boş ve harabe yerleri kontrol etme
d) Suç işledikten sonra şüpheliyi arama
e) Hepsi

100-) Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemine ait değildir?
a) Beyin
b) Beyincik
c) Kalp
d) Omurilik
e) Omurilik soğanı

blank

20.Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Cevap Anahtarı

E-Bülten