blank

25 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Silah Soruları

Anasayfa » Genel » 25 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Silah Soruları

blankEMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ASAYİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL GÜVENLİK KURUMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
25 NOLU ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM SINAV SİLAH BİLGİSİ SORULARI

1-) Çekirdek ve barut hangi düzeneğin bir unsurudur?
a) Kovanın
b) Fişeğin
c) Kapsülün
d) Alev kanallarının
e) Saçmanın

2-) Mikrop ve virüslerin yayılması neticesi, kullanıldığı bölgede, toplu, hastalık ve ölümlere, kalıcı arızalara sebep olan silahlara ne ad verilir?
a) Göz yaşartıcı silahlar
b) Yakıcı silahlar
c) Bayıltıcı silahlar
d) Zehirleyici silahlar
e) Biyolojik silahlar

3-) Toplu tabancalarda bulunan emniyet tertibatı sistemi hangisidir?
a) Horoz emniyeti
b) Mandal emniyeti
c) Şarjör emniyeti
d) Kabze emniyeti
e) Emniyet yoktur

4-) Çap nedir?
a) Namlu içindeki çıkıntılardır.
b) Namlu içindeki girintilerdir.
c) Namluya bitişik, atışa hazır bekleyen mermilerin bulunduğu yerdir.
d) Setlerin dönüş yönüdür.
e) İki set arasındaki mesafedir.

5-) Rayyür ne demektir?
a) Kovan üzerinde çıkartıcı tarafından meydana getirilen işaretlerdir.
b) Kovan içindeki yanıcı maddenin şok çalkantılarıdır.
c) Dip tablasının kovan tablasında bıraktığı çöküntülerdir.
d) Kovandaki karakteristik çizgilerdir.
e) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir.

6-) Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı, göz yaşartıcı silahlar hangi gruba girmektedir?
a) Ateşli silahlar
b) Ağır ateşli silahlar
c) Hafif ateşli silahlar
d) Biyolojik silahlar
e) Kimyasal silahlar

7-) Fişeklerde bulunan alev kanalının görevi nedir?
a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar.
b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar.
d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar.
e) Hepsi
😎 Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlemesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fişek verme Tertibatı
b) Namlu
c) Kovan atma tertibatı
d) Emniyet tertibatı
e) Ateşleme tertibatı

9-) Ateşli silahlarda hazne neye denir?
a) Boş kovanın atıldığı yere
b) Fişek yatağıdır
c) Atış sırası bekleyen fişeğin bulunduğu yerdir.
d) Fişek içerisinde bulunan barutun işgal ettiği yerdir.
e) Hiçbiri

10-) Aşağıdakilerden hangisi kovan atma tertibatı parçasıdır?
a) Çıkarıcı
b) İğne
c) Gerdel
d) Namlu
e) Emniyet Mandalı
11-) Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almaması nedenlerinden değildir?
a) Tetik arızalı olabilir
b) Fişek arızalı olabilir
c) İğne kırk olabilir
d) Tırnak arızalı olabilir
e) Farklı fişek kullanılmış olabilir.

12-) Yerleşmiş ve kabul edilmiş klasik anlamda “SİLAH‟ tanımı aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?
a) Çeşitli şekillerde kullanılarak canlıları yaralayan veya öldüren aletlerdir
b) Yakın ve uzaktan, cansızları parçalayan veya yok eden kişiye ait olanları koruyan aletlerdir
c) Yakın ve uzaktaki canlıları öldüren aletlerdir
d) Yakın ve uzaktan, çeşitli şekillerde kullanılarak canlıları yaralayan veya öldüren, cansızları parçalayan veya yok eden, kişi ile kişiye ait olanları koruyan aletlerdir
e) Hiçbiri

13-) Devir teslimlerde silahta herhangi bir anormal durum (Çatlak, kırık vb.) var ise ne yapılmalıdır?
a) Durum görmezlikten gelinir
b) Teslim alınan arkadaşa nedeni sorulur
c) Durum mutlaka devir teslim defterine yazılır, üst amirine bildirilir
d) Arkadaşımız zor durumda kalmaması için bir şey denilmez
e) Hiçbiri

14-) Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?
I. Kapak takımını çıkart
II. II. Şarjörü çıkart
III. III. Yerine getiren yayı çıkart
IV. Namluyu çıkart
V. Tabancayı boşalt
a) I-II-III-IV-V
b) V-IV-III-II-I
c) II-V-I-III-IV
d) V-III-IV-II-I
e) III-II-I-V-IV

15-) Yarı otomatik ve tam otomatik tabancalarda Tırnak ve Çıkarıcı hangi ana gruba girer?
a) Ateşleme tertibatı
b) Kovan atma tertibatı
c) Nişan tertibatı
d) Emniyet tertibatı
e) Fişek verme tertibatı

16-) Aşağıdakilerin hangisi tetik hatalarındandır?
a) Aniden tetik çekmek
b) Tetiği çok yavaş çekmek
c) Düzensiz tetik çekmek ve istinat boşluğunu almayı unutmak
d) Silahın patlama sesinden etkilenmek
e) Hepsi

17-) Atışta hazır fişeğin işgal ettiği yere ………. ,atış için sıra bekleyen mermilerin işgal ettiği yere de ………….denir?
a) Fişek yatağı –Namlu.
b) Namlu –Hazne.
c) Fişek yatağı –Hazne.
d) Hazne –Şarjör.
e) Rampa –Fişek yatağı.

18-) Alev kanalı silahın neresinde bulunur?
a) Namlusunda
b) Sürgüsünde
c) Kovan atacağında
d) Fişek yatağında
e) Fişeğinde

19-) Hangisi fişeği tam ifade eder?
a) Kovan – Kapsül – Çekirdek
b) Çekirdek – Barut – Kovan – Kapsül
c) Saçma – Kovan diptablası – Kovan
d) Çekirdek – Barut – Kovan
e) Hiçbiri

20-) Kurma kolu emniyeti hangi tip silahta vardır?
a) CZ 75
b) Toplu Tabanca
c) MP 5
d) Kırıkkale
e) Böyle bir emniyet yoktur

21-) Ö.G.G. adaylarının atış becerisinin ölçüldüğü atış sınavında hedef üzerinde kaydettikleri her bir isabet için kazanılan puan ne kadardır?
a) 2,5
b) 5
c) 20
d) 10
e) 50

22-) Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda tetik hatası oluşmaz?
a) Aniden tetik çekme
b) Silahın patlayacağını düşünerek ve korkarak tetik düşürmek
c) Düzensiz tetik çekme
d) İsnat boşluğunu almayı unutmak
e) Silahın nişan ayarının bozuk olması

23-) Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır.
b) Takma işleminin genel kuralı yoktur
c) Önce şarjör takılır
d) Takma işlemi, sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak sıra ile yapılır
e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir

24-) Hedefte vuruşlar dağınık vaziyette ise aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?
a) Atış merkeze nişan alınarak yapılmalıdır
b) Atış hedefin alt kenar orta noktasına yapılmalıdır
c) Herhangi bir şey yapmaya gerek yoktur
d) Atıcı hatası vardır, atıcı tekrar eğitime alınır
e) Hiçbiri

25-) Aşağıda belirtilen kanunlardan hangisi silah ruhsatlarına dayanak teşkil eder?
a) 2559
b) 1402
c) 3201
d) 6136
e) 5188

E-Bülten