blank

25/1 Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınavı

Anasayfa » Genel » 25/1 Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınavı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ASAYİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL GÜVENLİK KURUMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
25 NOLU ÖZEL GÜVENLİK YENİLEME EĞİTİMİ SINAV SORULARI

1-) Özel güvenlik görevlisi yakalamadan sonra hangi eylemi yapamaz?
a) Yakalanan kişiyi koruma altına alır
b) Elde edilen suç delillerini muhafaza eder
c) Yakalamanın akabinde en yakın genel kolluğa haber verir
d) Yakalanan kişinin ifadesini alır
e) Olayın tanığı varsa olay mahallinde kalmasını sağlar

2-) ÖGG önleyici kolluk hizmetleri bakımından kime bağlıdır?
a) Polise
b) Jandarmaya
c) Mülki amire
d) Savcıya
e) Bağlı olduğu kuruma

3-) Özel güvenlik eğitim kurumlarının faaliyette bulunması hangi bakanlığın iznine tabidir?
a) Milli Savunma Bakanlığı
b) Adalet Bakanlığı
c) Milli Eğitim Bakanlığı
d) Dışişleri Bakanlığı
e) İçişleri Bakanlığı

4-)Aşağıdakilerden hangisi ÖGG „lerinin yetkilerinden değildir?
a) Durdurma
b) Kimlik sorma
c) Yangında imdat isteğinde konuta girme
d) Her türlü arama
e) Görev alanında hakkında mahkûmiyet kararı bulunan kişiyi yakalama

5-) Özel güvenlik temel eğitimini tamamlayan kişilere kim tarafından ne kadar süreyle çalışma izni verilir?
a) Emniyet müdürlüğünce / 5 yıl
b) Emniyet müdürlüğünce / ömür boyu
c) Valilikçe / 1 yıl
d) Valilikçe / 5 yıl
e) İçişleri bakanlığınca / 5 yıl

6-) Kişilerin çantalarının ,eşyalarının ve bagajlarının içlerinde tehlikeli madde olup olmadığını tespit etmek amacıyla kullanılan düşük radyasyonla çalışan cihaza …………. denir.
Yukarıdaki tanımlamada noktalı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Metal dedektör
b) El dedektörü
c) X-ray cihazı
d) Kontrol paneli
e) Hiçbiri

7-) Özel güvenliğin amacı; Kamu Güvenliğini ……………. mahiyettedir.
a) Tamamlayıcı
b) Belirleyici
c) Eksik
d) Artan
e) Hiçbiri

😎 5188 sayılı kanunun 7. Maddesine göre özel güvenlikçilerin kişileri duyarlı kapıdan geçirme ve eşyaları X-Ray cihazından geçirme faaliyetlerine ne denir?
a) Gizli denetim
b) Tarama
c) Yakalama
d) Arama
e) Güvenlik Kontrolü

9-) Güvenlik Kontrolleri hangi emir veya karar ile yapılır?
a) Savcının yazılı veya sözlü emri.
b) Hakim kararı.
c) Kolluk Kuvvetlerinin kararı.
d) Özel güvenlik amirinin emri.
e) Adli arama olmadığından emir veya karara gerek duyulmaz.

10-) Özel güvenlik personelinin görev alanı neresidir?
a) Görevli bulundukları yer ile sınırlıdır.
b) Sivil iken her yerdir.
c) Üniformalı olduğu zamanlarda her yerdir.
d) Görevli bulundukları yerden ikametine kadar olan yer ile sınırlıdır.
e) Hiçbiri

11-) Üniformalı devriye hizmetinde ilk amaç nedir ?
a) Suçluyu yakalamak
b) Suçlunun kaçmasını engellemek
c) Suçlunun suça devam etmesini engellemek
d) Suç aletini ele geçirmek
e) Suçun işlenmesini önlemek ve caydırıcılık

12-) Göz yaşartıcı gaza maruz kalan personele aşağıdaki ilkyardım usullerinden hangisi uygulanmaz?
a) Var ise kontak lensler çıkarılır.
b) Bol su ile vücudun gaza maruz kalan bölümleri yıkanır.
c) Normal nefes almaya gayret edilir.
d) Maddenin bulaştığı yerlere varsa losyon veya krem sürülür.
e) Gözler rüzgâra karşı açık vaziyette tutulur

13-) Gözleri ve yüzü örterek kullanıcıyı, kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerden koruyan sisteme ne ad verilir?
a) Gaz Filtresi
b) Gaz süzgeci
c) Gaz maskesi
d) Koruyucu başlık
e) Kask

14-) Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara ……. denir.
a) Gözetleme noktaları
b) Boğma noktaları
c) Durma noktaları
d) Mola noktaları
e) Keşif noktaları

15-) Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin aşamasından değildir?
a) Muhtemel tehlikenin varlığı
b) Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırılabileceği bir güzergâh seçimi
c) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak
d) Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek
e) Saldırganı yakalamak ve tutuklamak

16-) Kaza, felaket veya ani hastalık hallerinde; olay yerinde eldeki mevcut imkânlarla ve ilaçsız olarak yapılan hayat kurtarmaya yönelik geçici müdahaleye ne denir?
a) Acil yardım
b) Kurtarma
c) İlkyardım
d) Acil Tedavi
e) Tedavi

17-) İlkyardımın ABC‟si aşağıdakilerden hangisidir?
a) Solunum yolunu açmak, solunumu sağlamak, dolaşımı sağlamak
b) Su vermek, kanamasını durdurmak, ambulans çağırmak
c) Uygun pozisyon vermek, polise haber vermek, üzerini örtmek
d) Yaralının dış etkenlerden korunması, yaralıyı taşıyarak hastaneye götürmek, tıbbi görevlilere teslim etmek
e) Hepsi

18-) Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?
a) Belirgin bir şekilde titreme
b) Aşırı göz kırpma
c) Sürekli burnunu çekmek
d) Gözlerini açmada zorlanma
e) Hepsi

19-) Elektrik yangınlarında hangi söndürücü sistem kullanılır?
a) Kuru kimyevi tozla müdahale edilir
b) Köpükle söndürülür
c) Su ile söndürülür
d) Karbondioksit ile söndürülür
e) Halojenli hidrokarbon ile söndürülür

20-) Aşağıdakilerden hangisi köpüklerin kullanılma alanları değildir?
a) Boya ve vernik atölyeleri
b) Akaryakıt Depolama yerleri ve dolum istasyonları
c) Kömür depolama yerleri
d) Akaryakıt tankerleri, tanker kablo ambarları
e) Hava alanları uçak hangarları

21-) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicinin özelliklerinden birisidir?
a) Konuşmacının sözünü keser
b) Sürekli göz teması kurar
c) Çevresinden etkilenir ve çok çabuk dikkati dağılır
d) Dar görüşlüdür ve karşısındaki kişiyle empati kuramaz
e) Sürekli tavsiye verir

22-) Aşağıdakilerden hangisi, empatik iletişim kurmanın unsurlarından değildir?
a) Karşıdaki kişiyi yerine göre eleştirme ve yargılama
b) Kendisini karşıdakinin yerine koyma
c) Karşıdaki kişinin duygu ve düşüncelerini doğru algılama
d) Olaylara karşıdakinin bakış açısıyla bakma
e) Karşıdaki kişinin anlaşıldığını karşı tarafa iletme

23-) Özel güvenlik görevlileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) İşledikleri tüm suçlar dolayısıyla herkes gibi yargılanırlar
b) Kendilerine karşı görev dışında suç işlenirse memura karşı suç işlenmiş olur
c) Görevi sırasında dokunulmazlıkları vardır
d) ÖGG‟ye karşı görevleri sebebiyle suç işleyenler devlet memuruna karşı suç işlemiş sayılır
e)İşledikleri tüm suçlar dolayısıyla memur gibi yargılanır

24-) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Yasası hangi yasayı yürürlükten kaldırmıştır?
a) 2495 Sayılı Yasa
b) 2908 Sayılı Yasa
c) 2559 Sayılı Yasa
d) 3005 Sayılı Yasa
e) 2803 Sayılı Yasa

25-) 5188 sayılı yasaya göre Özel Güvenlik Görevlileri sivil kıyafetle görev yapabilme iznini kim verir?
a) Vali
b) İçişleri Bakanı
c) İl Emniyet Komisyonu
d) Özel Güvenlik Anonim Şirketi Yönetim Kurulu
e) Özel Güvenlik Komisyonu

26-) 5188 sayılı Kanuna göre Özel Güvenlik Görevlileri aşağıdaki yetkilerden hangisini kullanamaz?
a) Kimlik Sorma
b) Yakalama
c) İfade alma
d) Arama
e) Muhafaza altına alma

27-) Güvenlik kontrolünün aleni olarak yapıldığı yerlerde üstünü ve eşyalarını aratmak istemeyen kişilere ne yapılır?
a) Israr edilmez geçişi sağlanır.
b) Yalnızca üst araması yapılır.
c) Yalnızca eşyaları aranır.
d) Kişinin üstü ve eşyaları zorla da olsa aranır.
e) Israr edilmez fakat içeri girmesine izin verilmez.

28-) İstenmeyen olayların gelişimini önceden belirleyebilmek, olay anını takip edebilmek ve kayıt altına almak ve olay sonunda kayıtları inceleme yapabilmek için aşağıdaki sistemlerden hangisi kullanılır. ?
a) Geçiş kontrol sistemleri
b) Kapalı devre televizyon sistemleri
c) X-RAY cihazları
d) Turnikeler
e) Yangın algılama sistemleri

29-) Alışveriş merkezlerinde ve hastanelerde genellikle hangi tür devriye kullanılır?
a) Otomobil Devriyesi
b) Motosikletli Devriye
c) Yaya Devriye
d) Bisikletli Devriye
e) Hiçbiri

30-) Görevli olunan yer ve zaman içinde yapılan görevle ilgili olarak elde edilen bilgi, gözlenen davranış, müdahale ve meydana gelen olayla ilgili olarak görevli personelin, sorumlu olduğu kişileri bilgilendirmek amacı ile yazdığı yazıya ne denir?
a) Rapor
b) Tutanak
c) Not
d) Faks
e) Hiçbiri

31-) Raporu tanzim eden kişi aynı zamanda hangi hukuki duruma gelebilir?
a) Sanık
b) Mağdur
c) Tanık
d) Müşteri
e) Seyirci

32-) Raporlar iki veya daha fazla kişi tarafından imzalanması halinde ne yerine geçer?
a) Tebliğ
b) Not
c) Tutanak
d) Tebellüğ
e) Sanık

33-) Not alma işlemi yapılırken nelere dikkat edilmelidir?
a) El yazısı ile yazılmalıdır
b) Tarih, saat yazılmalıdır
c) Görevin türü yazılmalıdır
d) Telsiz kodu ve devriye bölgesi yazılmalıdır
e) Hepsi

34-) Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye ne ad verilir?
a) Kalabalık
b) Seyirci
c) Küme
d) Grup
e) Teşkilat

35-) Aşağıdakilerden hangisi kolektif davranışın ön koşulları arasında yer alır?
a) Kültürel normların kuralları işlemez.
b) Etkileşim ve etkilenme son derece yüksektir.
c) Spontane hareketler çıkar.
d) Grup bağımlılığı geçicidir.
e) Hepsi.

36-) 1- Saldırı anında müdahalede bulunulabilecek mesafede olmalı
2- Bakmadan korunan kişinin nerede olduğunu bilmeli
3- Düzen değişikliklerine hazır olmalı
4- Uyumlu olmalı
Yukarıdaki özellikler neyi tanımlar?
a) Önemli kişiyi
b) Korumayı
c) Güvenlik görevlisini
d) Yerel zabıtayı
e) Kolluk kuvvetini

37-) Korumayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Göreve ilişkin her türlü alternatif plan ve teçhizat önceden hazırlanır.
b) Esnek olmalı önemli kişinin resmi görevini engellememeli
c) Koruma görevi devamlılık arz etmeli
d) Koruma elemanı ceketini iliklemeli önemli kişinin çantasını taşımalı saygıda kusur etmemeli
e) Silah kullanmayı son çare olarak görmeli.

38-) 112 ambulans servisini aradığımızda vermemiz gererken bilgiler hangileridir?
a) Kullandığımız telefon numarası ve adımız.
b) Olay ve yaralı sayısı.
c) Adresin bilinen noktalardan tarifi.
d) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu.
e) Hepsi

39-) Kedi köpek ısırıklarında ısırılan bölgeye ilk yardım nasıl olmalıdır?
a) Isırılan bölge sabunlu su ile yıkanmalıdır
b) Tentürdiyot ile temizlenmelidir
c) Sıcak kompres uygulanmalıdır
d) Soğuk ıslak gaz bezi örtülmelidir
e) Hiçbiri

40-) Belirli dozda alındığı zaman; kullanıcının merkezi sinir sistemi üzerine psikolojik ve fiziksel etki ederek, akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan, alışkanlık ve bağımlılık yapabilen, doğal, yarı sentetik veya sentetik maddeye ne denir?
a) İyileştirici madde
b) Uyuşturucu madde
c) Ağrı kesici
d) Uçucu madde
e) Yapıcı madde

41-) “Bilgi sahibi olunduğu halde gerekli tedbirleri almamak” aşağıdaki yangın sebeplerinden hangisine girmektedir?
a) Bilgisizlik
b) Sabotaj
c) İhmal
d) Sıçrama
e) Kazalar

42-) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda en etkin ilkyardım uygulamasıdır?
a) Yanan bölgeye yoğurt sürülür
b) Hasta / yaralının hiçbir şey yapılmadan hastaneye götürülür
c) Kimyasal maddeyle temas eden bölge bol suyla yıkanır
d) Elbiseler kesinlikle çıkarılmaz
e) Hepsi

43-) “Bir insanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan durum, strestir. Zorlanma durumlarında kişi başa çıkabilmek için kendini yetersiz olarak algılarsa stres yaşar” Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir iş yerindeki stres kaynaklarından değildir?
a) Rol belirsizliği.
b) Kişiler arası çatışma
c) Sorumluluk
d) Yoğun iş yükü
e) Beslenme

44-) Aşağıdakilerin hangisi iletişimin temel becerilerindendir?
a) İsim takmak
b) Karşımızdakini dinlemek
c) Alınganlık
d) Kararsızlık
e) Korkular

45-) Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişim unsurlarından değildir?
a) Karşımızdaki kişiye saygı duymak
b) Terbiyeli ve nazik olmak
c) Empati
d) Duygusal davranmak
e) Hepsi

46-) 1. Kişi değil davranışı eleştirilmelidir
2. Uyarı hemen anında verilmelidir
3. Başkalarının yanında eleştiri yapılmamalıdır
4. Eleştiri yapılırken kişinin daha Önce yaptığı hataları da anlatılmalıdır
Eleştiri yapılırken yukarıdakilerden hangilerine özen gösterilmelidir?
a) 1–2–4
b) 2–3–4
c) 1–3–4
d) 1–2–3
e) Hepsi

47-) Direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre etkisiz hale getirilecek şekilde kademeli olarak artan oranda bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanması hali aşağıdakilerden neyi ifade eder?
a) El koyma
b) Zor kullanma
c) Yakalama
d) Arama
e) Hiçbiri

48-) Toplum Yaşamında kişilerin birbiriyle ve toplumla ilişkisini düzenleyen ve uyulması kamu gücüyle desteklenmiş toplumsal davranış kuralları hangisidir.
a) Din Kuralları
b) Görgü kuralları
c) Hukuk Kuralları
d) Ahlak Kuralları
e) Örf ve adet kuralları

49-) Aşağıdakilerden hangisinde ÖGG güzergâh boyu görevli sayılır?
a) İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibinde
b) Para ve değerli eşya naklinde
c) Cenaze töreninde
d) Kişi korumada
e) Hepsi

50-) Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
a) Alıkoyma
b) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
c) Görevi kötüye kullanma
d) Görevi ihmal
e) Amirin emrine muhalefet

51-) Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz?
I-Tutuklama II-Kimlik Tespiti III-Konut Araması
IV-Yakalama V-Üst ve Eşya Araması VI-Kimlik Sorma
a) I, III, V, VI
b) IV, V, VI
c) II, IV, VI
d) I, II, III
e) I, II, VI

52-) X-Ray cihazında bulunan Siyah-Beyaz ve Renkli Monitörler ne işe yarar?
a) Hi-Pen yapmaya
b) Pseudo yapmaya
c) Darker yapmaya
d) Yoğunluk taraması ve organik inorganik ayrım yapmaya yarar
e) Hiçbiri

53-) Aşağıdakilerden hangisi olay yeri incelemesinin amacıdır?
a) Suçu aydınlatmak
b) Delilden sanığa gitmek
c) Olay yeri- fail- mağdur arasındaki ilişkiyi ortaya koymak
d) Adli olay olup olmadığını tespit etmek
e) Hepsi

54-) Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri – fail – mağdur ilişkisini ortaya koymak amacı ile elde edilen her türlü materyale …………………… denir.
a) Bulgu
b) Delil
c) Belge
d) İspat vasıtası
e) Maddi delil

55-) Zanlı copunuzun kontrolünü ele geçirdiğinde yapılmaması gereken hareket hangisidir?
a) Derhal bırakın
b) Müdahale etmeyin
c) Yüksek sesle sözlü emirler verin
d) Yardım çağırın
e) Zanlının üzerine yürüyüp copu elinden almaya çalışın

56-) Birbirinden habersiz olarak, düzensiz bir şekilde çok sayıda insanın amaçsız olarak bir araya gelmeleriyle meydana çıkan insan yığınlarına ne ad verilir?
a)Teşkilat
b) Sınıf
c) Kalabalık
d) Komite
e)Grup

57-) Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?
a) Saldırganları yakalamak
b) Kalabalığı dağıtmak
c) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak
d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme
e) Hiçbiri

58-) Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personellerinden değildir?
a) Koruma Amiri
b) VİP ve Koruma aracı sürücüleri
c) Özel Kalem Müdürü
d) Ekip Amiri
e) Ekip Memuru

59-) Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?
a) Kanayan bölgeye tentürdiyot dökmek
b) Kanayan bölgeye oksijenli su dökmek
c) Kanayan bölgeye temiz bir bez ile basınç uygulamak
d) Kanayan bölgeye buz koymak
e) Yaraya kül basmak

60-) Aşağıdakilerden hangisi Sedye ile taşıma teknikleri için yanlıştır.
a) Hasta/yaralı battaniye ya da çarşaf gibi bir malzeme ile sarılmalıdır,
b) Düşmesini önlemek için sedyeye bağlanmalıdır,
c) Başı gidiş yönüne ters istikamette olmalıdır,
d) Sedye daima yatay konumda olmalıdır,
e) Öndeki ilkyardımcı sağ, arkadaki ilkyardımcı sol ayağı ile yürümeye başlamalıdır

61-) Ateşle temas etmesi durumunda kapalı yerlerde buharlaşınca patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?
a) Benzin
b) Mazot
c) Gaz yağı
d) Karpit
e) Fuel Oil

62-) Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yangına su ile müdahale etmek
b) Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
c) Yangını bölmelere ayırmak
d) Yanan cismi uzaklaştırmak
e) Yangını soğutarak söndürmek

63-)İnsanların duygularını gösterdiği en belirgin bölge neresidir?
a) Kaş
b) Ağız
c) Yüz
d) El
e) Ayak

64-) Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
a) Soru sorma
b) Hemen sonuç çıkarma
c) Göz teması kurma
d) Dinlediğinizi belli etme
e) Not alma

65-) Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
a) Empati de kişiyle beraber acı çeker ya da seviniriz
b) Sempati de düşünceler önemlidir
c) Aralarında hiçbir fark yoktur
d) Empatide anlamak, sempatide ise hak vermek ön plandadır
e) Empati de duygular önemli değildir

66-)„Hukuka aykırı arama……………………… ve ele geçirilenler……………….”
a) geçerlidir – delil olur
b) hakim onayına sunulur – delil olur
c) tekrarlanır – hayır kurumuna verilir
d) suçtur – yargılamada kullanılamaz.
e) adli aramadır – delildir

67-) 5188 sayılı yasa ile kişinin vücudu ve hayatı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacı ile özel güvenlik görevlilerince …………. yapılır.
a) Önleme amaçlı yakalama
b) Zor kullanma
c) İfade alma
d) El koyma
e) Zaptetme

68-) Yasal olarak Özel Güvenlik Görevlileri kimi arayabilir?
a) Gecikmesinde sakınca bulunan halde cinsiyet ayrımı yapmadan herkesi
b) Amirin emrine göre ayrıma tabi tutmadan herkesi
c) Kişilerin üstlerini detektörle
d) İşverenin emri ile cinsiyet ayrımı yapmadan herkesi
e) Cumhuriyet savcısının talimatı ile karşı cinsi

69-) El tipi metal dedektörü ile kontrol edilen kişi bayan ve etek giyiniyorsa kontrol şekli nasıl olmalıdır?
a) Erkek görevli tarafından / Eteğe sürtülerek
b) Bayan görevli tarafından / Etek üzerinden
c) Erkek görevli tarafından / Etek üzerinden
d) Bayan görevli tarafından / 50cm mesafeden
e) Bayan görevli tarafından / 15cm mesafeden

70-) Tek Tek personel giriş çıkışını düzenleyen ve raporlayan geçiş sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) CCTV
b) CACS
c) Turnike/PDKS
d) PIR
e) Hiçbiri

71-) Copla etkisiz hale getirilmek istenilen kişinin nerelerine vuruş yapılabilir?
a) Yüzüne
b) Kafasına
c) Kasık bölgesine
d) Bel bölgesine
e) Bacak ve kollarına

72-) Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarındandır?
a) Suçun işleniş şeklinin tespitine yarar
b) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar
c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yarar
d) Zanlının suçsuzluğunu ispat eder
e) Hepsi

73-) Aşağıdaki bilgilerden hangisinin yer alması eşkâl tarifinde önem taşımaz?
a) Göz rengi
b) Kilo ve boy
c) Cinsiyet
d) Yuvarlak ifadeler
e) Yüz şekli

74-) Özel Güvenlik görevlisi üst aramasını kimin denetiminde yapar?
a) Özel kolluğun denetiminde
b) Jandarmanın denetiminde
c) Genel kolluğun denetiminde
d) Polisin denetiminde
e) Güvenlik amirinin denetiminde

75-) Toplumsal olaylara müdahalede aşağıdakilerden hangisi genel ilkelerdendir?
a) Caydırıcılık
b) Provokasyona gelmeme
c) Kuvvet gösterisi
d) Tahriklere engel olma
e) Hepsi

76-) Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olaylarda toplulukların başvurduğu eylem biçimleri arasında yer alır?
a) Hakaret
b) Bazı maddelerin atılması
c) Patlayıcı madde kullanılması
d) Eşya tahribi ve yağma
e) Hepsi

77-) Korumayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Göreve ilişkin her türlü alternatif plan ve teçhizat önceden hazırlanır.
b) Esnek olmalı önemli kişinin resmi görevini engellememeli
c) Koruma görevi devamlılık arz etmeli
d)Koruma elemanı ceketini iliklemeli önemli kişinin çantasını taşımalı saygıda kusur etmemeli
e) Silah kullanmayı son çare olarak görmeli.

78-) Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?
a) Saldırganları yakalamak
b) Kalabalığı dağıtmak
c) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak
d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme
e) Hiçbiri

79-)Yanıklarda hastaya ilkyardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Yanık bölgeye soğuk su uygulanır
b) Diş macunu sürülür
c) Yanık merhemi sürülür
d) Salça sürülür
e) Yaraya direk buz konur.

80-) Acil durumlarda 112 acil ambulans servisi arandığında aşağıdakilerden hangisi verilmesi gereken bilgilerden değildir?
a) Olay ve yaralı sayısı
b) Adresin bilinen noktalardan tarifi
c) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu
d) Yaralıların kimlik bilgileri
e) Kullanılan telefon numarası ile ad ve soyadı

81-) Yangın söndürücünün binaya konulacak cins ve miktarı konusunda aşağıdaki kurumlardan hangisinden görüş alınır?
a) Sivil Savunma Müdürlüğü
b) Bayındırlık Müdürlüğü
c) Valilik
d) Emniyet Müdürlüğü
e) Maliye Bakanlığı

82-) Güvenlik görevlisinin soğukkanlılığını kaybetmeden duygularının esiri olmadan ve ortamdaki gerilimden etkilenmeden hareket etmesi onun………..
a) İnisiyatif kullanmasıdır
b) Cesaretidir
c) Gösterişidir
d) Tecrübesidir
e) Profesyonelliğidir

83-) Dinlerken söylenenler içinde bize yönelik bir eleştiri ya da saldırı olup olmadığını araştırmak, hangi dinleme şeklidir?
a) Nezaketten dinleme
b) Savunmada dinleme
c) Yaltaklanmacı dinleme
d) Denetçi Dinleme
e) Seçerek dinleme

84-) Aşağıda belirtilen durumlarda hangisi özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verir?
a) Kişiye suçu işlerken rastlanması
b) Suçüstü bir fiilden dolayı kişinin kaçma olasılığının bulunması
c) Takibi şikâyete bağlı olmakla birlikte çocuklara karşı suç işlenmesi
d) Kendisini beden ve aklen idareden aciz kişilere suç işlenmesi
e) Hepsi

85-) Görev yapılan bölgede terk edilmiş bir eşya (Paket, Çanta v.b.)görülmesi halinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi\hangileri yapılmalıdır?
I- Metal el dedektörü ile cisim teşhis edilmeye çalışılır
II- Bölgede kapı dedektörü var ise kapı dedektöründen geçirilerek teşhis edilir
III-Çevresi emniyete alınır
IV- Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan geçirilerek teşhis edilir
V- Güvenlik güçlerine bilgi verilir
a) II
b) II, III
c) III, V
d) IV, V
e) I,II, III

86-) Yakalama işleminden sonra düzenlenecek tutanakta belirtilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şahıs direndiği için zor kullanılmışsa tutanağa yazılır.
b) Yakalama sebebi belirtilir
c) Elde edilen delillerden bahsedilir
d) Yakalama esnasında şahıs yaralanmışsa belirtilir
e) Hepsi

87-) Telsiz konuşmasında dikkat edilmesi gereken temel kurallardan yanlış olanı seçiniz
a) Mesajlar, mümkün olduğu kadar kısa, açık, anlaşılır cümlelerden oluşmalıdır
b) Anlaşılması zor isimler, alfabeye göre kolay anlaşılacak şekilde kelimeler ile kodlanır
c) Telsizin sesi fazla açılmamalı, kendi duyabileceği ses ayarında olmalıdır
d) Görev esnasında telsiz sürekli açık bulundurulmaz, ihtiyaç olduğunda açılır
e) Konuşmalarda çağrı, karşı tarafın kod numarası belirtilerek yapılır, isim, rütbe kullanılmaz

88-) Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir?
a) Kimlik
b) Tanımlama
c) Eşkâl
d) Fiziki özellik
e) Farklılık

89-) Olay yerinin korunması zamanıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Koruma işlemleri soruşturma ekibi gelince sona erdirilir
b) Koruma işlemleri inceleme ekibi gelince sona erdirilir
c) Koruma işlemleri uzman ekip gelince sona erdirilir
d) Koruma işlemlerine ilgili ekipler gelinceye kadar devam edilir, soruşturma sorumlusunun vereceği talimata uyulur.
e) Koruma işlemleri herhangi bir ekibin olay yerine gelmesiyle sona erdirilir

90-) İnsanlarda emin bir yere ulaşabilmek için dayanılmaz bir korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ne ad verilir?
a) Duygu
b) Heyecan
c) Öfke
d) Panik
e) Motivasyon

91-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin dikkat etmeleri gereken genel prensiplerden birisi değildir?
a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İkna edici olma
c) Taviz vermeme
d) Profesyonel olma
e) Caydırıcılık

92-) Aşağıdakilerden hangisi VİP‟nin güzergâhı üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
a) Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz şekilde giyinmiş olan kişiler
b) Yol çalışmaları
c) Silinmiş veya değiştirilmiş plakalar
d) Arıza yapmış araçlar
e) Hepsi

93-) Soba ya da şofben zehirlenmesinde ilk yapılacak şey nedir?
a) Kişi hareket ettirilmez
b) Bir an önce suni solunuma başlanır.
c) Hemen açık havaya çıkarılır.
d) Bol sıvı verilir.
e) Ayran ya da süt içirilir

94-) Hasta / yaralının ilk değerlendirmesinde, ilk önce aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?
a) Bilinç durumu
b) Solunum
c) Solunum yolu açıklığı
d) Dolaşım
e) Yaraları
95-) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda en etkin ilkyardım uygulamasıdır?
a) Yanan bölgeye yoğurt sürülür
b) Hasta / yaralı hiçbir şey yapılmadan hastaneye götürülür
c) Kimyasal maddeyle temas eden bölge bol suyla yıkanır
d) Elbiseler kesinlikle çıkarılmaz
e) Hepsi

96-) Aile hayatımızda, iş hayatımızda, okul hayatımızda bir araya geldiğimiz insanlarla belli mesafeler dahilinde ilişkiler kurarız. 80cm ila 2 metre arasındaki mesafe ile ilişki kurulan alan hangi alandır?
a) Genel alan
b) Kişisel alan
c) Sosyal alan
d) Mahrem alan
e) Yakın alan

97-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin işlediği iddia edilebilecek suçlardandır?
a) Görevi kötüye kullanma suçu
b) Haksız üst arama suçu
c) Hürriyeti tahdit suçu
d) Öğrendiği suçu yetkili merciine bildirmeme suçu
e) Hepsi

98-) Aşağıdakilerden hangisi rapor yazmanın içerik kurallarından biri değildir?
a) Raporlar sade dilli ve okunaklı olmalıdır
b) Devam eden bir durum varsa raporda belirtilmelidir.
c) Hukuki ve mesleki ifadelerin kullanılmasına özen gösterilmelidir
d) Raporda görülen bütün ayrıntılı bilgilere yer verilmelidir.
e) Raporda olaylar belirli bir mantık içerisinde yer ve zaman sıralaması gözetilerek yazılmalıdır

99-) Kelepçe: güvenlik personelinin tedbir amacıyla kullandığı, şüphelinin hareket kabiliyetini sınırlayan, yakalandığını gösteren bir araçtır. Kaç yaşından küçüklere kelepçe takılmaz?
a)12
b)15
c)18
d)19
e)20

100-) Çeşitli amaçlar için bilerek ve isteyerek yangın çıkarılmasına ne denir?
a) İhmal
b) Sıçrama
c) Kaza
d) Sabotaj
e) Bilgisizlik

E-Bülten