blank

26/2 Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınavı

Anasayfa » Genel » 26/2 Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınavı

blankEmniyet Genel Müdürlüğü
Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı
26 Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

1-) Aşağıdaki görevlerden hangisi özel güvenlik personeli için söylenemez?
a) İlk ekip olabilirler
b) Tanıkların ifadelerini alır
c) Olay yerinde failleri yakalar, muhafaza eder
d) Genel kolluk olay yerine geldiğinde bilgi verir
e) Olay yerine görevliler haricinde girişe izin vermez

2-) CCTV’ de dört tane kameradan gelen görüntüyü bir ekranda ekranı bölerek görmemizi sağlayan parçaya ne ad verilir?
a) Monitör
b) Switcher
c) Quad
d) Terminal
e) Kamera

3-) Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından değildir?
a) Belirli bir emir ve taktik doğrultusunda atılmalıdır
b) Kapalı alanlara yapılacak müdahalelerde çıkış yolları açık bırakılmalıdır
c) Rüzgârın yönü hesap edilmelidir
d) Her zaman aynı oranda atılmalıdır
e) Hepsi

4-) İtfaiye, Polis ve Hızır Acil telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
a) 110-155-112
b) 187-155-112
c) 110-155-177
d) 112-177-155
e) 155-112-110

5-) İyi bir dinleyici olmak için aşağıdakilerden hangisinden kaçınmamız gerekmektedir?
a) Konuşanı rahatlatın
b) Zaman tanıyın
c) Soru Sorun
d) Söylenenlere ilgi gösterin
e) Yargılayın

6- Aşağıdakilerden hangisi VİP’in araca binmesi esnasında alınacak pozisyon için yanlıştır?
a) Mümkün olduğu kadar binaya yaklaşılmalıdır
b) Koruma görevlileri yerlerini almalıdır
c) VIP oto sürücüsü VIP’in kapısını açar
d) Araçların motoru çalışır vaziyette bulunmalıdır
e) Hiçbiri

7-) Aşağıdakilerden hangisi kolluk çeşitlerinden değildir?
a) Genel Kolluk
b) Özel Kolluk
c) Adli Kolluk
d) Geçici Kolluk
e) Hiçbirisi

😎 Caydırıcı amaçlı devriye nasıl yapılır?
a) Üniformalı olarak
b) Bağırarak
c) Sivil olarak
d) Cop sallayarak
e) Oturarak

9-) Aşağıdakilerin hangisi atardamar kanamasının özelliklerindendir?
a) Yavaş ve koyu kırmızı renkte akar
b) Yavaş ve açık kırmızı renkte akar
c) Fışkırır tarzda ve açık kırmızı renkte akar
d) Fışkırır tarzda ve koyu kırmızı renkte akar
e) Kendiliğinden durur

10-) Terk edilmiş bir şeyin özel güvenlik görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak emin bir yerde tutulmasına ne ad verilir?
a) Emanete alma
b) El koyma
c) Muhafaza altına alma
d) Koruma altına alma
e) Müsadere

11-) Manyetik ortam oluşturarak kişilerin üzerindeki metal cisimlerin varlıklarını tespit etmeye yarayan cihazlara ne ad verilir?
a) Hareket detektörleri
b) Metal detektörler
c) Mikro dalga hareket detektörleri
d) Kızıl ötesi (PIR) hareket detektörü
e) X- Ray cihazı

12-) Aşağıdakilerden hangisi copun tanımına uymaz?
a) Saldırı silahıdır
b) Savunma silahıdır
c) Püskürtme silahıdır
d) Dağıtma silahıdır
e) Hiçbiri

13-)“Bilgi sahibi olunduğu halde gerekli tedbirleri almamak” aşağıdaki yangın sebeplerinden hangisine girmektedir?
a) Bilgisizlik
b) Sabotaj
c) İhmal
d) Sıçrama
e) Kazalar

14-) Aşağıdakilerden hangisi bombanın ana unsurlarından değildir?
a) Kablo-Bant
b) Parça etkisi için konulan malzemeler
c) Anahtar sistemi
d) Kamufle malzemeleri
e) Dış kap ve akım kaynağı

15-) Aşağıdakilerden hangisi kişi içi çatışmaya örnek gösterilebilir?
a) Kişinin karşısındakini yanlış anlaması
b) Bireyin aynı statüde çalışan başka bir kişi ile fikir çatışması yaşaması
c) Bireyin aynı anda farklı şeylere ihtiyaç duyması
d) Kişinin karşısındaki konuşmacının fikirlerini benimsememesi
e) Kişinin sürekli olarak kendini motive etmesi

16-) Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma organizasyonlarında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
a) Koruma organizasyonunda boşluk bırakılmamalıdır
b) 360 derecelik bir koruma sağlanmalıdır
c) Ekip ruhu önemlidir, başarısızlık ya da başarı ekibindir, kişisel hareketlerden kaçınılmalıdır
d) Kalabalık ve güvenliksiz bölgelerde koruma şekli daraltılmalıdır
e) Koruma elemanı silahını teşhir ederek koruma olduğunu belli etmelidir

17-) Eşkâl tarifinde aşağıdakilerden hangisi insanlarda değişmeyen niteliklerden değildir?
a) Belirgin sakatlıklar
b) Yapılan makyajlar
c) Kekemelik, pelteklik
d) Sağırlık, dilsizlik
e) Ameliyat izleri

18-) Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemine ait değildir?
a) Beyin
b) Beyincik
c) Kalp
d) Omurilik
e) Omurilik soğanı

19-) Korunan kişinin gideceği mevki ve güzergâh üzerinde önemli kişiye yönelik tehlike ve riski ortadan kaldırmak için yapılan ön çalışma nedir?
a) Yakın koruma ekibinin amacı
b) Öncü istihbarat çalışması
c) Temel koruma prensipleri
d) Kişisel fiziki koruma e) Hiçbiri

20-) ÖGG önleyici kolluk hizmetleri bakımından kime bağlıdır?
a) Polise
b) Jandarmaya
c) Mülki amire
d) Savcıya
e) Bağlı olduğu kuruma

21-) “Renkli “ X-RAY cihazlarında atom yoğunluğu fazla olan metal maddeler hangi renkte gözükürler?
a) Yeşil
b) Gri
c) Siyah
d) Koyu mavi
e) Kırmızı

22-) Yangın söndürücünün binaya konulacak cins ve miktarı konusunda aşağıdaki kurumlardan hangisinden görüş alınır?
a) Sivil Savunma Müdürlüğü
b) Bayındırlık Müdürlüğü
c) Valilik
d) Emniyet Müdürlüğü
e) Maliye Bakanlığı

23-) Aşağıdakilerden hangisi devri-yenin temel amaçlarından değildir?
a) Suçları önlemek
b) Can ve mal emniyetini sağlamak
c) Kamu düzenini sağlamak
d) Olaylara müdahale etmek
e) Devriye görevine motive olmak

24-) Aşağıdakilerden hangisi VİP’in acil durumda kullanabileceği güvenli bölgelerden biri olamaz?
a) Kolluk kuvvetli binaları
b) Hastaneler
c) Bakanlık binaları
d) Parklar
e) Valilik binaları

25-) Delici karın yaralanmalarında organlar dışarı çıkmışsa, ilkyardımda aşağıdakilerden hangisi uygulanır? a) Dışarı çıkan organlar içeri sokulur
b) Organlara dokunulmaz üzeri nemli bir bezle örtülür
c) Hasta / yaralı yarı yüzükoyun pozisyonda yatırılır
d) Ağızdan bol sıvı verilerek sıvı kaybı önlenir
e) Dışarı çıkan parçalar üzerine antiseptik dökülür

26-) Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması nasıl bir iletişim tekniğidir?
a) Kişiler arası iletişim
b) Grup iletişimi
c) Örgüt-içi iletişim
d) Kitle iletişimi
e) Kişi içi iletişim

27-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olmak isteyen bir kimsede aranan şartlardan biri değildir?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
b) Silahlı olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak
c) 18 yaşını doldurmuş olmak
d) Kamu haklarından yasaklı olmamak
e) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak

28-) Silahlı özel güvenlik görevlisinin silah taşıma ya da bulundurma yetkisi aşağıdaki hallerden hangisi ile sınırlıdır?
a) Eğitim kurumları
b) Cezaevleri
c) Görev yeri ve güzergâhı
d) Mahkemeler
e) Hepsi

29-) Aşağıdaki elektronik güvenlik sistemlerinden hangisinin hassasiyetini ayarlamakla Manyetik alan şiddetini değiştirebiliriz?
a) X-Ray cihazı
b) El Dedektörü
c) CCTV
d) CACS
e) Işın Dedektörü

30-) Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?
a) Saldırganları yakalamak
b) Kalabalığı dağıtmak
c) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak
d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme
e) Hiçbiri

31-) Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?
a) Şahısların elleri yıkatılmaz
b) Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin bulunduğu elbise yeri korunmalıdır
c) Gerekirse şahısların ellerine poşet takılır
d) Çekirdek, kovan araştırması için gerekirse trafik akışı kesilir
e) Kovan, çekirdek korunması için bir araya toplanır

32-) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı değildir?
a) Radyo
b) Gazete
c) Mektup
d) Dergi
e) Televizyon

33-) Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?
a) Kanayan bölgeye tentürdiyot dökmek
b) Kanayan bölgeye oksijenli su dökmek
c) Kanayan bölgeye temiz bir bez ile basınç uygulamak
d) Kanayan bölgeye buz koymak
e) Yaraya kül basmak

34-) 5188 Sayılı Kanunun 7. Maddesinin d) fıkrasına göre ÖGG’nin: “Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama.” Yetkisi bulunmaktadır. ÖGG’nin bu yetkisi ne türden bir görevi ifade eder?
a) Güvenlik önlemi
b) Adli görevi
c) İdari görevi
d) Siyasi görevi
e) Hiçbiri

35-) Aşağıdakilerden hangisi organik bir malzeme değildir?
a) Bakır kablo
b) Şeker
c) C4 patlayıcı
d) Afyon sakızı
e) Ekmek

36-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede güvenlik görevlisinin uygulayacağı genel ilkelerden değildir?
a) İkna edici ve inandırıcı olma
b) Diyalog kurma
c) Sempatik olma
d) Provokasyona gelmeme
e) Hiçbiri

37-) Aşağıdakilerden hangisi özel kolluk ve genel kolluğun ortak özelliklerinden değildir?
a) Vatanına, Milletine ve Cumhuriyet ilkelerine bağlı olmalıdır
b) Amir ve üstlerine karşı itaatkâr olmalıdır
c) Anlayışlı ve disiplinli olmalıdır
d) Tavır ve hareketlerinde ciddi olmamalıdır
e) Meslek ciddiyetini korumalıdır

38-) Aşağıdakilerden hangisi olay yeri güvenliğini etkileyen faktörlerden değildir?
a) Maktul
b) Hava şartları
c) Basın mensupları
d) Fırsatçılar
e) Meraklı kalabalık

39-) Bir insanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak, onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamasına ne denir?
a) İletişim
b) Motivasyon
c) Sempati
d) Dinleme
e) Empati

40-) Statlarda ve spor müsabakalarında suç unsuru olmaksızın yapılan aramaya ne denir?
a) Adli Arama
b) Zaptetme
c) Güvenlik Noktası Oluşturma
d) Önleme Araması
e) El Koyma

41-) Aşağıdakilerden hangisi 112 ambulans servisini aradığımızda vermemiz gereken bilgilerden değildir?
a) Kullandığımız telefon numarası ve adımız
b) Yaralıların kimlik bilgileri
c) Adresin bilinen noktalardan tarifi
d) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu
e) Olay ve yaralı sayısı

42-) Tek Tek personel giriş çıkışını düzenleyen ve raporlayan geçiş sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) CCTV
b) CACS
c) PIR
d) Turnike/PDKS
e) Hiçbiri

43-) Özel güvenlik görevlisi yaka-lamadan sonra hangi eylemi yapamaz?
a) Yakalanan kişiyi koruma altına alır
b) Elde edilen suç delillerini muhafaza eder
c) Yakalamanın akabinde en yakın genel kolluğa haber verir
d) Yakalanan kişinin ifadesini alır
e) Olayın tanığı varsa olay mahallinde kalmasını sağlar

44-) Aşağıdakilerin hangisi zor kullanmanın unsurlarından değildir?
a) Orantılılık unsuru
b) Kanunilik unsuru
c) Silah unsuru
d) Zorunluluk unsuru
e) Hepsi

45-) Şüpheli ile görüşme sırasında güvenlik görevlisinin herhangi bir hamleye karşı koyabilmesi için gereken 2 metrelik tampon bölgenin adı nedir?
a) Tehlikeli bölge
b) Hamle mesafesi
c) Tepkisel bölge
d) Refleks arası
e) Tehdit bölgesi

46-) Aşağıdaki yerlerden hangisi Ö.G.G.nin görev alanı değildir?
a) Ö.G.G.nin görev yeri ile evi arasındaki güzergah
b) İşlenmiş bir suçun sanığının takibi esnasında gidilen yer
c) Ö.G.G.nin korumakla sorumlu olduğu alan
d) Nakil görevi yapan Ö.G.G.nin görev yeri ile naklin yapılacağı yer arası güzergah
e) Konser vb. yerlerde görev yapılan durumlarda konser alanı

47) Aşağıdakilerden hangisi grubun özelliklerinden değildir?
a) Amaç Birliği
b) Örgütlenme
c) Tesadüfen Karşılaşma
d) Lider Bulunması
e) Düşünce ve Fikir Birliği

48-) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer alır?
a) Suç işlenmesini önlemek
b) Şüphelileri yakalamak
c) İhtiyacı olanlara yardım etmek
d) Genel emniyeti sağlamak
e) Hepsi

49-) Korunan kişinin cephesi saat yönünde kaçı gösterir?
a) 12
b) 9
c) 6
d) 3
e) 8

50-) X-RAY cihazı ile kontrollerde röntgen ışınlarını emerek görüntü yorumlanmasında netlik göstermeyen madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Deri ile kaplanmış nesneler
b) Kurşun ve plastik maddelerle kaplanmış nesneler
c) Tahta kutu içerisine konmuş nesneler
d) Nemli bezlere sarılmış nesneler
e) Branda ile ambalajlanmış nesneler

51-) Temel Yasalar ile ilgili büyükten küçüğe doğru yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur?
a) Anayasa- Kanun -Tüzük -Yönetmelik
b) Anayasa- Tüzük -Kanun -Yönetmelik
c) Kanun -Anayasa -Tüzük -Yönetmelik
d) Yönetmelik- Tüzük -Kanun -Anayasa
e) Tüzük -Anayasa -Kanun -Yönetmelik

52-) Patlamanın etkilerinden parça etkisi aşağıdakilerden hangisi ile yapılamaz?
a) Cam Parçaları
b) Demir Parçaları
c) Gazete kâğıtları
d) Çiviler
e) Taş Parçaları

53-) Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını kontrol ettirmek istemeyen kişiye ne yapılır?
a) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez
b) Zorla aranır
c) İçeri alınır
d) Sadece eşyaları aranır
e) Hepsi

54-) Koruma amiri korunan kişinin neresinde bulunmalıdır?
a) Sağında
b) Solunda
c) Önünde
d) Arkasında
e) Silahı kullandığı eliyle ilgili olarak arka sağ veya solunda

55-) 5188 sayılı Kanunun özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk kişilerine ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?
a) Ek önlemler alma yükümlülüğü
b) Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü
c) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
d) Temel eğitim alma yükümlülüğü
e) Hiçbiri

56-) Kişiler arası iletişimde aşağıdakilerden hangisi en etkilidir?
a) Kelimeler
b) Sözcüklerin nasıl söylendiği
c) Ses tonu
d) Duyguların ifadesi
e) Yüz ve beden hareketleri

57-) Kaza ortamında ilk yapılması gereken nedir?
a) Hemen yaralılara müdahale etmek
b)Yaralıları sakinleştirmek
c) Kaza ortamının güvenliğini sağlamak
d) Çevreden yardım istemek
e) Yaralıları taşımak

58-) Özel güvenlik görevlileri aşağıda belirtilen hangi yerlerde önleme araması yapabilir?
a) Kapalı alanlarda
b) Meskenlerde ve müştemilatlarda
c) Konser ve spor müsabakalarında
d) İş yerlerinde
e) Hiçbiri

59-) Aşağıdakilerden hangisi bir eylem başlatma şekillerinden değildir?
a) Bazı maddeleri fırlatmak
b) Sözlü ve yazılı tahrik
c) Küfür ve hakaret
d) Kişileri sakinleştirmek
e) Silah ve patlayıcı madde kullanmak

60-) Telsizle yapılan haberleşme esnasında anlaşılması güç kelimelerin telaffuzunda fonetik alfabeden yararlanılır. “FENNİ” isminin doğru telaffuzu aşağıdakilerin hangisidir?
a) Fatsa, Edirne Niğde, Niğde, İstanbul
b) Fatsa, Edirne Niğde, İstanbul, Niğde
c) Fatsa, İstanbul, Niğde, Niğde, Edirne
d) İstanbul, Edirne, Niğde, Niğde, Fatsa
e) Fatsa, İstanbul, Niğde, Edirne, Niğde

61-) Olay yeri incelemenin en önemli amacı;…………-…………-………… arasındaki üçgeni (ilişkiyi) kuracak maddi delilleri ortaya çıkarmaktır.
a) Polis-Hâkim-Savcı
b) Sanık-Polis-Olay yeri
c) Olay-Fail-Mağdur
d) Mağdur-Olay yeri-Fail
e) Mağdur-Olay yeri-Maktul

62-) Kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişime………………denir.
a) Kişi içi iletişim
b) Kişiler arası iletişim
c) Örgüt içi iletişim
d) Kitle iletişimi
e) Çatışmalı iletişim

63-) Aşağıdakilerden hangisi havayolu tıkanıklığı ( tam tıkanma ) belirtisi değildir?
a) Nabız alınamaz
b) Nefes alamaz
c) Acı çeker ellerini boynuna götürür
d) Konuşamaz
e) Rengi morarmıştır

64-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonu üyesi değildir?
a) İl emniyet müdürlüğü yetkilisi
b) İl jandarma komutanlığı yetkilisi
c) İçişleri bakanlığı yetkilisi
d) Sanayi odası başkanlığı yetkilisi
e) Ticaret odası başkanlığı yetkilisi

65-) Zanlı copunuzun kontrolünü ele geçirdiğinde yapılmaması gereken hareket hangisidir?
a) Derhal bırakın
b) Müdahale etmeyin
c) Yüksek sesle sözlü emir verin
d) Yardım çağırın
e) Zanlının üzerine yürüyüp copu elinden almaya çalışın

66-) “Deprem, yangın, patlayıcı madde atılması gibi durumlarda insanlarda korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ………… denir.” Cümlesindeki boşluk olan bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Panik
b) Duygu
c) Motivasyon
d) Öfke
e) Heyecan

67-) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde kullanım şekillerindendir?
a) Koklayarak
b) Sigaraya sararak
c) Ağızdan alarak
d) Damara enjekte ederek
e) Hepsi

68-) Aşağıdakilerden hangisinde ilk ekibin tanımı doğru olarak verilmiştir?
a) Meydana gelen olaya ilk müdahale eden ekiptir
b) Olay yerinde suçluları yakalayan ve soruşturmacı birime teslim eden ekiptir
c) Olayı ilk önce öğrenen ekiptir
d) Olay yerinde görevli polis ekibidir
e) Hepsi

69-) Tekli korumaya oranla biraz daha güvenli olan ikili korumada paylaşılan sorumluluk alanı kaç derecedir?
a) 90
b) 180
c) 360
d) 120
e) 72

70-) “Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşılması” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Etkileşim
b) Öğretim
c) Öğrenim
d) İletim
e) İletişim

71-) Bir mal veya eşya üzerinde zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına ne denir?
a) Adli zaptetme
b) El koyma
c) Mülkiyet hakkını ihlal
d) Önleme yakalaması
e) Hepsi

72-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olayları başlatma usulleri arasında sayılmaz? a) Konuşma yapmak
b) Evlerden toplamak
c) Eyleme geçiş
d) Heyecanı artırmak
e) Yaygın propaganda

73-)“değişmez-değiştirilemez, benzemez-benzetilemez, tasnif edilebilir” özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Kimyasal deliller
b) Fiziksel deliller
c) Suçta kullanılan aletler
d) Parmak izi
e) İz deliller

74-) Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz?
I-Tutuklama
II-Kimlik Tespiti
III-Konut Araması
IV-Yakalama
V-Üst ve Eşya Araması
VI-Kimlik Sorma
a) I, III, V, VI
b) IV, V, VI
c) II, IV, VI
d) I, II, III
e) I, II, VI

75-) Yanıcı maddeyi dağıtarak söndürme hangi madde yangınlarında kullanılır?
a) Benzin
b) Mazot
c) Ahşap
d) LPG
e) Fuel-Oil

76-) Güvenlik görevlisinin soğukkan-lılığını kaybetmeden duygularının esiri olmadan ve ortamdaki gerilimden etkilenmeden hareket etmesi onun………………… dir
a) Profesyonelliğidir
b) Cesaretidir
c) Gösterişidir
d) Tecrübesidir
e) İnisiyatif kullanmasıdır

77-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden değildir?
a) Karşımızdakini dinlemek
b) Kendini açmak
c) Kendini dinlemek
d) Kendini doğru ifade etmek
e) Kendini tanımak

78-) Arama en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?
a) Kişinin dokunulmazlığı
b) Özel hayatın gizliliği
c) Hak arama hürriyeti
d) Konut hakkı
e) Kişi hürriyeti ve güvenliği

79-) Toplu düzenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Çember düzeni
b) Kama düzeni
c) Hat düzeni
d) Karma düzen
e) Hiçbiri

80- Özel güvenlik personeli, genel kolluğun görevli ve yetkili olduğu bir olayla karşılaştığında;
a) Suçüstü hükümleri çerçevesinde olaya el koyar
b) Genel kolluğa haber verir
c) Olay yerini ve delilleri korur
d) Genel kolluk olaya el koyduktan sonra ona teslim eder
e) Hepsi

81-) “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?
a) Empati
b) Enformasyon
c) Beden dili
d) Yaşantı
e) Öğrenme

82-) Özel güvenlik görevlileri yetkilerini nerelerde kullanabilirler?
a) Görevli oldukları sürede ve görev alanlarında
b) Kırsal alanlarda
c) Polisin olmadığı her yerde
d) Güvenlik görevlisi oldukları zaman her yerde
e) Hepsi

83-) Aşağıdakilerden hangisi LPG gazının özelliklerinden değildir?
a) Havadan daha hafiftir
b) Patlayıcı özelliğe sahiptir
c) Havadan ağırdır
d) Aniden buharlaştığı için temas ettiği yeri dondurur
e) Hiçbiri

84-) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılmaması gereken davranışlardandır?
a) Devam eden olaya müdahale etmek
b) Sanık ve tanıkları belirlemek
c) Olay yerini şeritle çevirmek
d) Olay yeri kapalı alan ise kapıları kilitlemek
e) Tanık ve sanıkları bir arada tutmak

85-) Önemli kişinin yürüdüğü istikamet koruma elamanları tarafından saat yöntemine göre kaç kabul edilir?
a) 6
b) 9
c) 12
d) 1
e) 3

86-) İş yaşamında İletişim hangi ego türleri arasında olmalıdır?
a) Ebeveyn / Yetişkin
b) Ebeveyn / Çocuk
c) Yetişkin / Yetişkin
d) Yetişkin / Çocuk
e) Ebeveyn / Ebeveyn

87-) Olay yerinde sorumlulukları bulunan görevlilerin genel sorumlusu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vali
b) Cumhuriyet savcısı
c) Soruşturma sorumlusu
d) Emniyet müdürü
e) Birim amiri

88-) Saklı olan bir kişinin veya gizlenmiş olan bir eşyanın ele geçirilmesi maksadıyla yapılan işleme ne denir?
a) Yakalama
b) Arama
c) Durdurma
d) Zor kullanma
e) Zaptetme

89-) Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin özelliklerinden değildir?
a) Fiziki görünüşü düzgün olmalıdır
b) Çevresi ile ilgili olmalıdır
c) İyi iletişim kurmalıdır
d) Sert imajlı ve heyecanlı olmalıdır
e) Kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır

90-) Aşağıdakilerden hangisi kanın görevlerinden değildir?
a) Oksijen taşımak
b) Vücut sıcaklığını ayarlamak
c) Besin maddelerini taşımak
d) Solunumu sağlamak
e) Dokulardan toksik maddeleri almak

91-) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delildir?
a) Kıl
b) Silah
c) Boyalar
d) Diş izleri
e) Hiçbiri

92-) Aşağıdakilerden hangisi etkin dinlemenin boyutlarından biri değildir?
a) Önyargılı olmak
b) Konuşmacıya bakmak
c) Sözünü bölmemek
d) Empatik dinleme yapmak
e) Hiçbiri

93-) Mıknatıs, hoparlör vb. manyetik alanlardan uzak tutulması gereken maddi delil aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kağıt para
b) Kan
c) Disket
d) Boşkovan
e) Kıl

94-) “Her derste sorun yaratmasan olmaz sanki” cümlesinde aşağıdakilerden hangi bastırıcı iletiyi görmek mümkündür?
a) Yargılamak, eleştirmek, suçlamak
b) Ad takmak, alay etmek
c) Yorumlamak, tanı koymak
d) Övmek, olumlu değerlendirme yapmak
e) Sınamak, sorguya çekmek

95-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik devriyesinin görevlerinden değildir?
a) Adli görevler
b) Koruyucu görevler
c) Dış görevler
d) Önleyici görevler
e) Yardımcı görevler

96-) Kanuni yetkiler çerçevesinde yakalamak devriyenin hangi görevlerine girer?
a) Yardım görevi
b) Önleyici görevi
c) Koruma görevi
d) Adli görev
e) Bastırıcı görevi

97-) 5188 sayılı yasa ile kişinin vücudu ve hayatı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacı ile özel güvenlik görevlilerince …………… yapılır.
a) Önleme amaçlı yakalama
b) Zor kullanma
c) İfade alma
d) El koyma
e) Zaptetme

98-) Bir özel güvenlik görevlisi iş kanununa göre haftada ortalama kaç saat çalıştırılabilir?
a) 60
b) 45
c) 90
d) 100
e) 150

99-) Bir bilgi kaynağından tek yönlü bilgi iletimine …………………. denir. Boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?
a) Enformasyon
b) Bildirişim
c) İletişim
d) Komünikasyon
e) Hiçbiri

100-) Aşağıda belirtilen teçhizatlardan hangisi devriye görevlisinin standart teçhizatlarından değildir?
a) El telsizi
b) El feneri
c) Not defteri ve kalem
d) Cep telefonu
e) Kelepçe

E-Bülten