blank

27/3 Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınavı

Anasayfa » Genel » 27/3 Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınavı

blankEMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ASAYİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL GÜVENLİK KURUMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
27 NOLU ÖZEL GÜVENLİK YENİLEME EĞİTİMİ SINAV SORULARI

1-) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişi araca binerken uyulması gereken kurallardan değildir?
a) Araçlar çalışır vaziyette olmalıdır
b) Makam aracı mümkün olduğu kadar bina girişine yaklaştırılmalıdır
c) Önemli kişinin aracı, çıkışın tam karşısında olmalıdır
d) Araçlar önemli kişiden hemen önce binilecek yere getirilmelidir
e) Önemli kişi araca binmeden korumalar koruma aracına binmelidir

2-) Pazaryerindeki kalabalık çeşitleri aşağıdakilerden hangisini kapsar.
a) Organize aktif kalabalık
b) Organize pasif kalabalık
c) Organize olmayan aktif kalabalık
d) Organize olmayan pasif kalabalık
e) Hiçbiri

3-) Özel güvenlik görevlileri hangi şekilde çalışabilirler?
a) 4857 sayılı İş Kanununa göre işçi sıfatıyla
b) Özel güvenlik izni almış olan yerlerdeki sorumlu kişi ile sözleşme yaparak
c) Özel güvenlik birimi oluşturmuş olan bir kuruluşun bünyesinde
d) Özel güvenlik şirketiyle sözleşme yaparak
e) Hepsi

4-) Görev alanında bulunmuş küpeyle ilgili tutanakta hangisi yer almaz?
a) Bulunduğu tarih ve saat
b) Ağırlığı
c) Üretildiği yer
d) Kaç ayar olduğu
e) Bulunduğu yer

5-) Olay yerinden toplanan aşağıdaki bulgulardan hangisinden DNA hiçbir şekilde elde edilemez?
a) Kan
b) Kıl
c) Kemik
d) Parmak izi
e) Mendil

6-) 112 ambulans servisini aradığımızda vermemiz gereken bilgiler hangileridir?
a) Kullandığımız telefon numarası ve adımız.
b) Olay ve yaralı sayısı
c) Adresin bilinen noktalardan tarifi
d) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu
e) Hepsi

7-) 4857 sayılı İş Kanunu‟na göre “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, Kanunlarda ulusal bayram ve tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak; tatil yapmayarak çalışırlarsa, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir” (md.47/1). Buna göre hiç fazla mesai yapmayan fakat Kurban Bayramı‟nın iki gününde çalışan bir özel güvenlik görevlisinin maaşına kaç günlük maaşı eklenecektir?
a) 4
b) 2
c) 6
d) 3
e) 8

😎 Kontrol noktasında sahibinden alınan silahlar …………. olarak tutanakla veya teslim tesellüm belgesi ile teslim alınır, ……… karşılığı teslim edilir.
Cümledeki boşluklara aşağıdakilerden hangi kelimeler yazılmalıdır.
a) Namlusuz-tutanak
b) Şarjörsüz-söz
c) Şarjörsüz-imza
d) Tetiksiz-imza
e) Horozsuz-tetik

9-) Anayasamız madde 17/3‟te; “kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz” diyerek neyi güvence altına almıştır?
a) Kişi haklarını
b) Kişi hürriyetini
c) Kişi bağımsızlığını
d) Kişi ayrıcalığını
e) Kişi dokunulmazlığını

10-) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımı yapan kişinin özelliği değildir?
a) Tıbbi eğitim almış olmalıdır
b) Sakin ve kararlı olmalıdır
c) Hızlı karar verebilmelidir
d) Çözüme yönelik pratik buluşları olmalıdır
e) Kendi can güvenliğini sağlamalıdır

11-) Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?
a) Belirgin bir şekilde titreme
b) Aşırı göz kırpma
c) Sürekli burnunu çekmek
d) Hareketlerinde tutarsızlık
e) Hepsi

12-) Turnike uygulaması nereye uygulanır?
a) Kanayan yara üzerine
b) Eklem yerlerine
c) Kanayan yer ile kalp arasında herhangi bir yere
d) Parmak ile dirsek arasına
e) Kanayan yer ile kalp arasında tek kemik olan yere

13-) Giriş kontrol görevi yapan Ö.G.G. için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kullandığı Güvenlik sistem cihazlarını iyi tanımalı
b) Bu işte eğitilmiş olmalı
c) Dikkatli ve duyarlı olmamalı
d) İşini severek yapmalı
e) Üzerini veya eşyasını kontrol ettirmek istemeyenlere karşı zor kullanmamalı

14-) VİP‟in araçla gideceği güzergâhı üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mevsime yada bölgeye göre uygunsuz olarak giyinmiş kişiler
b) Okunamayacak derecede silinmiş yada değiştirildiği bariz plakalı araçlar
c) Arıza yapmış araçlar
d) Yol üzerinde yapılan yol çalışmaları
e) Hepsi

15-) Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanamayı durdurma yöntemlerindendir?
a) Kanayan bölgeye tentürdiyot dökmek
b) Kanayan bölgeye temiz bir bez ile basınç uygulamak
c) Kanayan bölgeye oksijenli su dökmek
d) Yaraya kül basmak
e) Kanayan bölgeye buz koymak

16-) İtfaiye, Polis ve Hızır Acil telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) 187–155–112
b) 110–155–177
c) 110–155–112
d) 112–177–155
e) 155–156–110

17-) Güvenlik kameralarında zoom yapılması hangi anlama gelir?
a) Görüntünün açısının değiştirilmesi
b) Görüntünün netlik ayarının yapılması
c) Görüntünün Yakınlaştırılması / büyütülmesi
d) Görüntünün 90 derece döndürülmesi
e) Görüntünün renklendirilmesi

18-) Aşağıdakilerden hangisi güvenlik ekipmanlarından değildir?
a) El detektörü
b) Ambulans
c) X-ray cihazı
d) Kelepçe
e) Cop

19-) Hasta/yaralının ilk değerlendiril-mesinde ilk önce aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?
a) Bilinç durumu
b) Kırık olup olmadığı
c) Solunum
d) Dolaşım
e) Vücut ısısı

20-) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?
a) Yüz yapısı
b) Boyu
c) Görülebilir yara izleri
d) Saç rengi
e) Eğitim durumu

21-) Göreve başlayan Özel Güvenlik Görevlileri hangi makama kaç gün içinde bildirilir?
a) Emniyet Müdürlüğüne–10 gün
b) Emniyet Müdürlüğüne–16 gün
c) Valiliğe–15 gün
d) Valiliğe–10 gün
e) Ö.G. komisyonuna 15 gün

22-) Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerden değildir?
a) Binanın Çökme Olasılığı
b) Dökülebilecek tehlikeli yâda parlayıcı maddeler
c) Duman zehirlenmesi
d) Yüksek ısı tehlikesi
e) Yanma Sonucu oksijen açığa çıkması

23-) “Korunan kişinin bir yerden başka bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu, saldırıya açık riskli noktalara „Boğma Noktaları‟ denir.”
Aşağıdakilerden hangisi boğma noktası değildir?
a) Yol çalışmalarının olduğu yerler
b) Yüksek hız yapmaya müsait yollar
c) Hemzemin geçitler
d) Kavşaklar
e) İniş-biniş noktaları

24-) Karşımızdakini dinlerken aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?
a) Sabırlı olmak
b) Saygı göstermek
c) Kendini onun yerine koymak
d) Konuşmak
e) Hiçbiri

25-) Temel Hak ve Hürriyetler
a) Hiçbir şartla sınırlandırılamaz
b) Cumhurbaşkanı kısmen sınırlandırabilir
c) Valinin takdirindedir
d) Ancak kanunla sınırlandırılabilir
e) Cumhuriyet Başsavcının emriyle sınırlandırılabilir

26-) Metal dedektörlerin ayarlanmasına ne ad verilir?
a) Motivasyon
b) Stabilizasyon
c) Elibrasyon
d) Gramaj ayarı
e) Kalibrasyon

27-) Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemi değildir?
a) CCTV
b) Mektup Kontrol Cihazları
c) Beton Bariyerler
d) El Detektörleri
e) Kapalı Devre Görüntüleme sistemleri

28-) Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin güneş gözlüğü kullanmasının nedenleri arasında yer alır?
a) Koruma personeline artistik bir görünüm verir
b) Göz sağlığı bakımından faydalı olduğu için
c) Gelenek olduğu için
d) Koruma personeli olduğunun bilinmemesi için
e) Göz hareketlerini gizlediğinden daha iyi bir gözetleme yapabilmek için

29-) Suçüstü halinde kimlerin yakalama yetkisi olduğu aşağıdakilerin hangisinde tam olarak ifade edilmiştir?
a) Özel Güvenlik görevlisinin
b) Mağdurun
c) Jandarmanın
d) Polisin
e) Herkesin

30-) Özel Güvenlik Şirketinde çalışan bir ÖGG, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
a) İdare Mahkemesine
b) Polise
c) İşçi Sendikasına
d) İş Mahkemesine
e) İşveren Sendikasına

31-) Uyuşturucu maddeler kullanıldığında insan vücudunun neresini etkiler?
a) Kalp
b) Omurilik
c) Beyin
d) Sinir Sistemi
e) Hiçbiri

32-) Yaralının vücuduna yabancı cisim batmasında yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
a) Batan cisim derhal çıkarılır
b) Yaralı yere yatırılmalıdır
c) Cisim çıkarılmadan çevresi sargı ile desteklenmelidir
d) Batan cisim tarafına yatırılmalı
e)Yaranın etrafı soğuk su ile yıkanmalı

33-) Aşağıdakilerden hangisi adli aramanın amaçlarından değildir?
a) Suça ait iz bulmak
b) Suça ait delil bulmak
c) Suçun işlenmesini engellemek
d) Suç failini yakalamak
e) Suça ait delilleri toplamak

34-) Halk içinde “Biber Gazı” olarak bilinen ve gerekli şartlar oluştuğunda toplumsal olaylar esnasında kalabalığı dağıtmak amacıyla kullanılan kimyasal gazlar insan vücudunda aşağıdakilerden hangisine yol açmaz?
a) Gözlerde yanma ve yaşarma
b) Mide yanması
c) Burunda yanma hissi
d) Öksürme
e) Baş dönmesi ve sersemleme

35-) Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemi değildir?
a) Hırsız alarm sistemleri
b) Kapalı devre TV sistemi
c) Fiber optik algılama sistemi
d) Havalandırma ve iklimlendirme sistemi
e) Yeraltı fiber optik algılama

36-) Hayat kurtarma zinciri nedir?
a) Sağlık kuruluşuna haber verme (112)
b) Olay yerinde yapılan Temel Yaşam Desteği
c) Ambulans ekiplerince yapılan müdahaleler
d) Hastane acil servisleri
e) Hepsi

37-) Kedi, köpek vb. hayvan ısırıklarında ilk yardım olarak ne yapılmalıdır?
a) Sabunlu su ile yıkanmalıdır
b) Kuduz aşısı yapılmalıdır
c) Kuduz serumu yapılır
d) Dikiş atma
e) Pansuman

38-) Telsiz haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
a) Kısa, öz, anlaşılır
b) Ayrıntılı
c) Yazılı
d) Şifreli
e) Hiçbiri

39-) X -RAY Cihazında bant üzerine konulan bavul ve paketler arasındaki mesafe en az kaç cm olmalıdır?
a) 75 cm
b) 90 cm
c) 110 cm
d) 50 cm
e) Fark etmez

40-) Sivil kıyafetli olarak görev yapan devriye hizmetinden beklenen öncelik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Caydırıcılık
b) Önleyicilik
c) Halkı sindirme
d) Güvenlik
e) Suç işleyenleri Yakalamak

41-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?
a) Kimlik sorma yetkisi
b) Duyarlı kapıdan geçirme yetkisi
c) Kişilerin üstlerini detektörle arama yetkisi
d) Kimlik tespit yetkisi
e) Eşyaları X-RAY cihazından geçirme yetkisi

42-) Atardamar kanaması neden daha tehlikelidir?
a) Vücuttaki kanı kalbe topladığından
b) Kısa zamanda fazla kan kaybı olduğundan
c) Atardamar kanaması tehlikeli değildir
d) Kanama bölgesinde pıhtılaşma olacağından
e) Atardamarda kanın az basınçla dolaşmasından

43-) Başarılı iletişim kurallarının arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Karşımızdaki kişilere saygı duymak
b) Gerçekçi ve doğal davranmak
c) Empati
d) Uzun boylu olmak
e) Motivasyon

44-) Aşağıdakilerden hangisinin aranmaları özel hükümlere bağlı kişilerden değildir?
a) Sakatlar ve yaşlılar
b) Cumhurbaşkanı, Milletvekilleri
c) Hâkim ve Savcılar, Avukatlar, Noterler
d) Diplomatik dokunulmazlığı bulunanlar
e) Hiçbirisi

45-) X-Ray cihazı daha çok nerelerde kullanılır?
a) Otellerde
b) Havalimanlarında
c) Banka, Mağaza girişlerinde
d) Stadyum kapılarında
e) Alışveriş Merkezlerinde

46-) Kişi koruması ile ilgili olarak aşağıdaki hususlardan hangisi doğrudur?
a) Ekip uyumu en üst seviyede olmamalıdır
b) Koruma aracı ve şoförü her zaman harekete hazır durumda bulunmalıdır
c) Koruma 12 saat sürekli olmalıdır
d) Korumada giriş ve çıkış saatleri rutin olmalıdır
e) Hepsi

47-) İlaç içerek zehirlenen kişiye ilk yardım olarak yerinde ne yapılmalıdır?
a) Yoğurt yedirilir
b) Su içirilir
c) Kusturulur
d) Hastaneye götürülür
e) Ağrı kesici ilaç verilir

48-) Narkotik maddeler içinde ilaç sanayinde kullanılan madde hangisidir?
a) Kokain
b) Esrar
c) Eroin
d) Morfin
e) Hiçbiri

49-) Bir kişinin sorumluluk alanının 180 derece olduğu koruma düzeni hangisidir?
a) Bir kişiyle koruma düzeni
b) İki kişiyle koruma düzeni
c) Üç kişiyle koruma düzeni
d) Dört kişiyle koruma düzeni
e) Beş kişiyle koruma düzeni

50-) Yaya koruma esnasında saat 03.00 istikametinden saldırı gelmesinde koruma personelinin korunan kişiyi hangi saat istikametine kaçırmalıdır?
a) 06.00
b) 09.00
c) 12.00
d) 18.00
e) 03.00

51-) Olay yerinin korunması ne zamana kadar sürer?
a) Olay yeri inceleme işlemleri tamamlanana kadar
b) C.Savcısı gelene kadar
c) Olay yeri inceleme ekibi gelene kadar
d) Soruşturma bitene kadar
e) Korunması gerekmez

52-) Cop kullanılmak zorunda kalındığında vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?
a) Kafa ve boyun
b) Eklem yerleri
c) Kol ve bacakların etli kısımları
d) Karın ve kasıklar
e) Göğüsler

53-) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde sorumluluğu bulunan kişilerden değildir?
a) İlk ekip
b) C.Savcısı
c) Gazeteciler
d) Adli tabip
e) Olay yeri inceleme ekibi

54-) Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın unsurlarındandır?
a) Zor kullanma için zorunluluk olmalıdır
b) Yasal bir dayanağı bulunmalıdır
c) Tehlike ile orantılı olmalıdır
d) İstenilen amaca ulaşıldığında zor kullanmaya son verilmelidir
e) Hepsi

55-) Bir kişi ile yapılan koruma düzeninde hangisi yapılmaz?
a) Koruma görevlisi silahını kullandığı eline göre önemli kişinin sağ ya da solunda bir adım arkasında yürür
b) Bu bir refakat korumasıdır
c) Az ya da orta dereceli tehdit durumlarında kullanılır
d) Önemli kişiye 180º derecelik bir güvenlik alanı oluşturulmalıdır
e) Koruma personeli koruduğu kişiye refakat sırasında elinde herhangi bir şey taşımaz

56-) Enformasyon nedir?
a) Tek yönlü bilgi iletimi
b) İletişim türü
c) Kararsızlık
d) İletişimin temel becerisi
e) Sözlü İletişim

57-) Giriş kontrol görevi yapan Ö.G.G. için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kullandığı Güvenlik sistem cihazlarını iyi tanımalı
b) Bu işte eğitilmiş olmalı
c) Dikkatli ve duyarlı olmalı
d) İşini severek yapmalı
e) Üzerini veya eşyasını kontrol ettirmek istemeyenlere karşı zor kullanmalı

58-) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişimin özelliklerinden biridir?
a) Yüz yüze iletişimdir
b) Çift yönlü olma zorunluluğu vardır
c) Tek yönlü iletim olarak kalabilir
d) Ulaşılabilecek insan sayısı sınırlıdır
e) Karşılıklı iletişim vardır

59-) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer alır?
a) Suç işlenmesini önlemek
b) Şüphelileri yakalamak
c) Yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek
d) Genel emniyeti sağlamak
e) Hepsi

60-) Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz?
I- Tutuklama
II- Kimlik Tespiti
III-Konut Araması
IV-Yakalama
V- Üst ve Eşya Araması
VI-Kimlik Sorma
a) I, III, V, VI
b) I, II, III
c) II, IV, VI
d) IV, V, VI
e) I, II, VI

61-) Değişik amaçlar ve düşüncelerle bir araya gelmiş kişilerin toplumsal yapı içerisinde duygu, düşünce ve davranışları ile bireylerin toplumdan etkilenmeleri ve davranışlarındaki değişikliklere ne denir?
a ) Toplum psikolojisi
b ) Toplum sosyolojisi
c ) Davranış şekilleri
d ) Psikolojik hareket
e ) Hiçbiri

62-) Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?
a) Cihazı alevin dibine tutarak söndürme
b) Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutmak
c) Rüzgârı önüne alarak kullanmak
d) Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileri tarafa tutarak söndürmek
e) Hiçbiri

63-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yakalama nedenlerinden değildir?
a) Suçüstü hali söz konusu olmalıdır
b) Delillerin yok edilmesi olasılığı olmalıdır
c) Delillerin değiştirilme olasılığı olmalıdır
d) Sanığın kaçma olasılığı olmalıdır
e) Kişinin suç işlediğinden şüphe duyulmalıdır

64-) Aşağıdakilerden hangisi çember düzeninin kullanıldığı yerlerden değildir?
a) Bir şahsın korunmasında
b) Her yönden gelen tehlikelere karşı tedbir alınmasında
c) Topluluk içinden bir şahsı almak için
d) Kıymetli bir malzemenin korunmasında
e) Hiçbiri

65-) Aşağıdakilerden hangisi toplum psikolojisinin özelliklerinden değildir?
a) Tesir altında kalmamak
b) Duygusallık
c) Özenti
d) Telkin
e) İrade zayıflığı

66-) Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın genel niteliklerinden değildir?
a) Fiziksel olarak bir arada veya yakın bulunurlar
b) Geçici olarak bir araya gelirler
c) İşbölümü ve statü düzeni mevcuttur
d) Birbirlerini tanımazlar
e) Kısa süreli ve geçici etkileşim içerisine girebilirler

67-) Devriye hizmetinin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Huzur ve güven ortamını sağlama hizmetidir
b) Mal, can ve ırza karşı koruma hizmetidir
c) Suçları önlemeye yönelik bir hizmettir
d) Yardım isteyenlere yardım etme hizmetidir
e) Toplumu sindirme suretiyle suçların önlenmesi hizmetidir

68-) Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlardan hangisi aranır?
a) 30 yaşını geçmemiş olmak
b) Askerliğini yapmış olmak
c) Kamu haklarından yasaklı olmamak
d) Taksirli Suçlardan hükümlü bulunmamak
e) Hepsi

69-) “İnsanlar bir şeyi ifade etmek için toplanmışlardır. Belli duyguların açığa çıkartmaya yönelik davranışlardır. Parti, dans grupları vb” ifadesi hangi tür kalabalık çeşididir?
a) Dinleyici kalabalıklar
b) Kızgın kalabalıklar
c) Önceden planlanmış toplantılar
d) İrade kalabalıkları
e) Dini hizmete yönelik kalabalıklar

70-) Aşağıdakilerden hangisi olayları başlatma usulleri safhalarındandır?
a) Yaygın propaganda yapmak
b) Konuşmalar yapmak
c) Heyecanı artırmak
d) Eyleme geçiş
e) Hepsi

71-) Göz yaşartıcı kimyasal maddelerin yayılma yolu aşağıdakilerden hangisidir?
I.Yanma ile yayma
II. Patlama ile yayma
III. Sıkıştırılmış aerosol ile yayma
a) yalnızca I
b) yalnızca II
c) yalnızca III
d) yalnızca I ve II
e) Hepsi

72-) Aşağıdaki durumlardan hangisinde çember düzeni kullanılmaz?
a) Bir şahsın korunmasında
b) Bir grubun korunmasında
c) Grubun dağıtılmasında
d) Grubun gözaltına alınmasında
e) Kıymetli bir malzemenin korunmasında

73-) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılmaması gereken davranışlardandır?
a) Tanık ve sanıkları bir arada tutmak
b) Sanık ve tanıkları belirlemek
c) Olay yerini şeritle çevirmek
d) Olay yeri kapalı alan ise kapıları kilitlemek
e) Devam eden olaya müdahale etmek

74-) Belli bir konuyu başkalarına aktarıp benimsetmeye ve onların ilgisini kazanmaya ne ad verilir?
a) Slogan
b) Açıklama
c) Propaganda
d) Bildiri
e) Hiçbiri

75-) 5188 sayılı Kanun‟a göre özel güvenlik görevlilerinin çalıştırılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) ÖGG kurumda büro hizmetlerinde görev alabilir
b) Güvenlik hizmetleri dışında çalıştırılamaz
c) Bu konudaki karar işverene aittir
d) Komisyonun kararı gerekir
e) Mülki amirin onayı ile güvenlik hizmetlerine ek görev alabilir

76-) Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görevlerinden değildir?
a) Görev alanını bilmek
b) Görev alanına ilgisiz şahısların girmesini engellemek
c) Suç kovuşturmak
d) Görev alanında koruyucu tedbirler almak
e) Görev alanındaki olumsuzlukları ilgililerine bildirmek

77-) “Bir insanı yargılamadan önce, gün doğumundan batımına değin onun ayakkabılarıyla dolaşın” atasözü hangi süreci ifade etmektedir?
a) İleti
b) Sempati
c) Motivasyon
d) Empati
e) Yardımseverlik

78-) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı değildir?
a) Mektup
b) Gazete
c) Televizyon
d) Radyo
e) Dergi

79-) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmaya yetkilidir?
a) Görevli olduğu alanda kişilerin üstlerini dedektörle arama
b) Hakkında yakalama ve tutuklama müzakeresi bulunanları yakalama ve arama
c) Terk edilmiş eşyayı emanete alma
d) Olay yerini ve delilleri koruma
e) Hepsi

80-) Görev yapılan bölgede terkedilmiş bir eşya (Paket, Çanta v.b.)görülmesi halinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi\hangileri yapılmalıdır?
I- Metal el dedektörü ile cisim teşhis edilmeye çalışılır
II- Bölgede kapı dedektörü var ise kapı dedektöründen geçirilerek teşhis edilir
III-Çevresi emniyete alınır
IV- Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan geçirilerek teşhis edilir
V- Güvenlik güçlerine bilgi verilir
a) II
b) II, III
c) III, V
d) IV, V
e) I,II, III

81-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevlerinden değildir?
a) Görev alanında suça el koymak
b) Suçun devamını engellemek
c) Sanığı tespit etmek ve yakalamak
d) Sanığı gözaltına almak
e) Suç delillerini muhafaza etmek

82-) Aşağıdakilerden hangisinde Özel güvenlik görevlisi silahlı olarak görev yapabilir?
a) Alışveriş merkezlerinde
b) Sahne gösterilerinde
c) Sağlık tesislerinde
d) Spor müsabakalarında
e) Üniversitelerde

83-) Genel kolluk dışında kalan ve özel yasalarına göre kurulup belirli görev ve yetkilerle donatılan kolluk birimine ne ad verilir?
a) Özel kolluk
b) Yetkili kolluk
c) Polis
d) Jandarma
e) Adli kolluk

84-) Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan Özel Güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
a) İşkence
b) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
c) Amirin emrine muhalefet
d) Görevi ihmal
e) Görevini yaptığından suç oluşmamıştır

85-) İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk teşkilatlarının mülki amiri kimdir?
a) Vali
b) Kaymakam
c) İlçe Emniyet Amiri
d) İlçe Emniyet Müdürü
e) İçişleri bakanı

86-) Özel sektörde çalışan bir özel güvenlik görevlisi, kendisine verilen disiplin cezasına karşı ne yapabilir?
a) İş mahkemesine dava açabilir
b) İl Özel Güvenlik Komisyonu‟na başvurur
c) İçişleri Bakanlığı‟na başvurur
d) İşveren Derneği‟nde yardım ister
e) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi‟ne dava açar

87-) Aşağıdaki davranışlardan hangisi “Etkin Dinleme” durumunda yapılmamalıdır?
a) Konuşan kişinin gözlerine bakmak
b) Konuşanı cesaretlendirmek
c) Karşımızdakini yargılamak
d) Ne söylediğini anlamaya çalışmak
e) Başka şeyler düşünmemek

88-) Deprem sırasında asansörde bulunuluyorsa ne yapılmalıdır?
a) Asansörü en alt kata indirmeliyiz
b) Asansörü an üst kata çıkarmalıyız
c) Asansörden çıkmamalıyız ve beklemeliyiz
d) Asansörü durdurmalı ve en seri şekilde terk etmeliyiz
e) Hiçbiri

89-) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişimin temel işlevleri arasında sayılmaz?
a) Haber verme
b) Propaganda etkisi
c) Öğretici olma
d) Yönetime katılmayı sağlama/teşvik etme
e) Eğlendirme

90-) Aşağıdakilerden hangisi kişilerin korku sebeplerinden biri değildir?
a) Kişi-içi iletişim
b) Başarısızlık İnancı
c) Asosyal Bir iş Ortamı
d) Sürekli Stres ve Hastalıklar
e) Baskı Dolu Çocukluk

91-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin özelliklerinden değildir?
a) İletişim karşılıklı bilgi ve duygu alış verişidir
b) İletişimin olabilmesi için iletişime katılan insanların olması gerekir
c) Verilen mesajlar sözlü yada sözsüz nitelikte olmalıdır
d) İletişimde en önemli mesajlar kişilerin söylediği kelimelerdedir
e) İletişim tek yönlü değil çift yönlü olmalıdır

92-) Aşağıdakilerden hangisi ilk ekip olabilir?
a) Çevik kuvvet ekibi
b) Özel güvenlik personeli
c) Asayiş devriye ekibi
d) Trafik ekibi
e) Hepsi

93-) Olayı ilk olarak gören özel güvenlik görevlisi aşağıdaki ifadelerden hangisini yapmamalıdır?
a) Heyecan korku ve telaş içinde olmamalıdır
b) Olayla ilgili basın mensuplarının sorularını doğru olarak cevaplandırmalıdır
c) Olay Yerine görevli personel harici kimsenin girmesine izin vermemelidir
d) Olay Yerine girmemelidir
e) Olay Yerinde bir şey yenilip içilmesine izin vermemelidir

94-) Aşağıdaki telsiz kullanımlarından hangisi yanlıştır?
a) İsim ve rütbe kullanılmaz
b) Çok önemli olaylar ve gizli konuşmalar telsizle söylenmez
c) Kısa, öz ve anlaşılır konuşulmalıdır
d) Anlaşılması zor isimler fonetik alfabeye göre kodlanır
e) Görev esnasında telsiz sürekli açık bulundurulmaz

95-) Aşağıdakilerden hangisi üst aramalarında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
a) Aramada öncelik kişilere, sonra eşyaya verilmelidir
b) Arama ekip olarak gerçekleştirilmeli
c) En az 2 kişi ile yapılmalı
d) Dıştan gelecek tehlikelere karşı duyarlı olunmalı
e) Hepsi

96-) Önleme aramalarında elde edilen suç unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?
a) El konularak tutanakla kişi ve malzeme kolluk kuvvetlerine teslim edilir
b) Sadece el konulan malzeme kolluk kuvvetlerine teslim edilir
c) Elde edilen malzeme adli makamlara teslim edilir
d) Hiçbir şey yapılamaz
e) Şahıs bölgeden uzaklaştırılır

97-) Eşkâl tanımında aşağıdaki seçeneklerden hangisi diğerlerine göre daha öncedir?
a) Saç uzunluğu
b) Pantolon
c) Ayakkabı
d) Kişinin değiştirilemeyen fiziksel özellikleri
e) Ayakkabı rengi

98-) Aşağıdakilerden hangisinde ilk ekibin tanımını doğru olarak vermiştir?
a) Olayı ilk önce öğrenen ekiptir
b) Olay yerinde suçluları yakalayan ve soruşturmacı birime teslim eden ekiptir
c) Meydana gelen olaya ilk müdahale eden ekiptir
d) Olay yerinde görevli polis ekibidir
e) Hepsi

99-) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde maddi delilleri etkileyen faktörlerdendir?
a) Mağdur ve mağdur yakınları
b) Hava koşulları
c) Basın mensupları
d) Sanık ve sanık yakınları
e) Hepsi

100-) Aşağıdakilerden hangisi işleve takılmaya örnektir?
a) Kalemi sadece yazma gereci olarak kullanmak
b) Duvarı boyamak
c) Başımız her ağrıdığında ağrı kesici içmek
d) Klavyede tuş aramak
e) Problemi çözmek için parçalara bölmek

E-Bülten