28 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ASAYİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL GÜVENLİK KURUMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
28 NOLU ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM SINAV SİLAH BİLGİSİ SORULARI

1-) Aşağıdakilerden hangisi empatinin özelliklerinden değildir?
a) Empati kurduğumuz kişiyle aynı duygu ve düşüncelere sahip oluruz
b) Kendimizi karşı tarafın yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakmamız gerekir
c) Karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini anlamak esastır
d) İletişimi kolaylaştırır
e) Hepsi

2-) X-Ray cihazlarının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bagaj ve yolcularda gizlenmiş, yasa dışı cisimler bulmak
b) Bagajları hızlı bir şekilde kontrol etmek
c) Girişlerde kontrol nedeniyle olabilecek yığılma ve gecikmeleri önlemek
d) Yasa dışı cisimlerin içeri sokulma girişimlerine caydırıcılık görevi sağlamak
e) Hepsi

3-) CCTV‟de dört tane kameradan gelen görüntüyü bir ekranda ekranı bölerek görmemizi sağlayan parçaya ne ad verilir?
a) Monitör
b) Switcher
c) Quad
d) Terminal
e) Kamera

4-) Film Dozimetre;
a) Kullanıcı x-ışınına karşı korur
b) X-Ray cihazlarının dışında kalan güvenlik cihazları içinde kullanılmalıdır
c) Kullanıcıyı ses ile uyarır
d) Kullanan kişinin almış olduğu doz miktarını gösterir
e) Hiçbiri

5-) Aşağıdaki maddelerden hangisi biyolojik değildir?
a) Kan
b) Düğme
c) Tırnak
d) Kıl
e) Balgam

6-) Yaralı taşınan sedyenin taşınma yönü nasıl olmalıdır?
a) Yaralının baş kısmı önde olacak şekilde
b) Yaralının ayakları önde olacak şekilde
c) Sedyenin taşınma yönü yaranın çeşidine göre değişir
d) Sedyenin taşınma yönü yaralının isteğine göre değişir
e) Sedyenin taşınma yönü sedye taşıyıcısına bağlıdır

7-) Koruma amirinin araçlı koruma düzenlerinde oturduğu yer neresidir?
a) Makam aracının arka sağ koltuğu
b) Makam aracının ön sağ koltuğu
c) Takip aracının ön sağ koltuğu
d) Takip aracının arka sol koltuğu
e) Hiçbiri

😎 Özel güvenlik görevlisine 5188 sayılı yasa ile tanınan yetkiler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Bu yetkiler yalnızca görev alanında kullanılabilir
b) Bu yetkiler yalnızca görev sırasında kullanılabilir
c) Bu yetkiler, özel güvenlik komisyonunca izin verilse dahi üniformasız kullanılamaz
d) Yetkilerin kullanılması sırasında, özel güvenlik görevlisinin üzerinde kimlik kartının bulunması zorunludur
e) İşlenmiş bir suçun failinin takibi veya para nakli gibi durumlarda güzergâh boyu görev alanı sayılır ve bu yetkiler kullanılabilir

9-) İnsanların ve hayvanların gözlemlenebilen veya herhangi bir şekilde ölçülebilen hareketlerine ne isim verilir?
a) Çevre
b) Kalabalık
c) Psikoloji
d) Davranış
e) Grup

10-) Aşağıdaki şıklardan hangisinde arama hukuka aykırı yapılmış sayılır?
a) Makul bir suç şüphesi yokken yapılan arama
b) Şüphelenilen suça ait delilin bulunması imkânsız yerin aranması
c) Önleme aramasına katılmak istemeyen kişinin aranması
d) Görev alanında bulunmayan kişinin ağır cezayı gerektiren suçüstü hali dışında aranması
e) Hepsi

11-) Aşağıdaki tanımlardan hangisi “Etkili iletişimin” tanımlarından biri değildir?
a) İletişim ortak bir dilin paylaşımıdır
b) Kültürel sembollerin, sosyal alışkanlıkların paylaşılmasıdır
c) İletişim sosyal ilişkidir
d) İletişim sadece bir kişinin diğerine mesajlar göndermesidir
e) İletişim enformasyon veren işaretler aracılığıyla bir yönelimin paylaşılmasıdır

12-) Aşağıdakilerin hangisi toplumsal olaylarda “Eylem Biçimleri” içerisinde yer alır?
a) Hakaret etme
b) Patlayıcı madde atılması
c) Ateşli silahlar
d) Yazılı ve sözlü tahrik
e) Hepsi

13-) Tutanaklarda bulunmayan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yorum bölümü
b) Tutanağın adı
c) Giriş bölümü
d) Metin bölümü
e) Sonuç bölümü

14-) Kemik bütünlüğünün bozulmasına ne denir?
a) Hafif yaralanma
b) Yanık
c) Kırık d) Donma
e) Çıkık

15-) Aşağıdakilerden hangisi acil bakım ünitelerinde doktor ve sağlık ekibi tarafından verilir?
a) İlk yardım
b) Acil tedavi
c) Cerrahi müdahale
d) Muayene
e) Hiçbiri

16-) Aşağıdakilerden hangisi ÖGG yetkilerinden biridir?
a) Güvenliğini sağladığı alanlara girenleri detektörle arama
b) Görev alanlarında haklarında yakalama kararı bulunanları yakalama
c) Buluntu eşyayı emanete alma
d) Olay yerinde delilleri koruma
e) Hepsi

17-) X-Ray cihazlarında çalışanlar için sağlık emniyeti bakımından aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
a) Dozimetre kullanımı
b) X-Ray cihazlarının periyodik olarak kaçağa karşı kontrol ettirilmesi
c) X-Ray cihazından mümkün olduğu kadar uzakta çalışılması
d) X-Ray cihazında bagaj giriş-çıkış açıklarının kapalı tutulmasına yönelik kontrolün yapılması
e) Hepsi

18-) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer alır?
a) Suç işlenmesini önlemek
b) Suç şüphelilerini yakalamak
c) Yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek
d) Genel emniyeti sağlamak
e) Hepsi

19-) Suç işlendikten sonra yapılan arama ne tür aramadır?
a) Adli arama
b) Önleyici arama
c) Genel arama
d) Özel arama
e) Hepsi

20-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin kullanamayacağı yetkilerdendir?
a) Olay Yerini muhafaza etmek
b) Kimlik sormak
c) Suç şüphelisini yakalamak
d) Parmak izi almak
e) Yangın ve su baskınında konutlara girmek

21-) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın en öncelikli amacıdır?
a) Tedavi etmek
b) Hayat kurtarmak
c) İyileşmeyi kolaylaştırmak
d) Sakatlıkları önlemek
e) Durumu korumak

22-) Aynı düşünce ve fikirleri paylaşan, bir amaç birliği içinde olan, eylemlerini bir plan ve program çerçevesinde yürüten, örgütlenmiş aynı zamanda bir lideri olan bireylerin meydana getirmiş olduğu kümeye ne isim verilir.
a) Grup
b) Kalabalık
c) Lider
d) Toplantı
e) Gösteri yürüyüşü

23-) Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara …….. denir.
a) Kontrol noktası
b) Koridorlar
c) Takip ve gözetme noktası
d) Asansörler
e) Hiçbiri

24-) Halkla ilişkilerin usûl ve şekillerinden olmayan davranış aşağıdakilerden hangisidir?
a) İlgi ve güler yüz göstermek
b) Medeni ve ciddi bir tavır takınmak
c) İşi çabuklaştırarak bitirmemek
d) Asık suratlı ve ciddiyetsiz davranmamak
e) Terbiyeli ve nazik bir dil kullanmak

25-) Olay yerinin korunması aşağıdaki-lerden hangisinin sorumluğundadır.
a) İlk Ekip
b) Meraklı kalabalık
c) Gazeteciler
d) Sağlık ekibi
e) Hiçbiri

26-) Piknik ateşini tam söndürmeden piknik yerini terk etmek aşağıdakilerden hangisine girer?
a) Sıçrama
b) Kazalar
c) Sabotaj
d) İhmal
e) Hiçbiri

27-) Meşhut suç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nitelikli suç
b) Taksirli suç
c) Planlı suç
d) Yüz kızartıcı suç
e) İşlenmekte olan suç

28-) 5188 sayılı yasaya göre; kişinin vücudu ve hayatı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacı ile özel güvenlik görevlilerince ……….. yapılır.
a) Önleme amaçlı yakalama
b) Kimlik tespiti
c) İfade alma
d) El koyma
e) Zaptetme

29-) Onaylanmış bir giriş veya çıkış işleminde sadece bir şahsın geçişine izin veren sistemlere;
a) Bariyer denir
b) Turnike denir
c) X-Ray sistemi denir
d) Biometrik sistem denir
e) Hiçbiri

30-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin hukuka aykırı yaptığı aramadır?
a) Stadyum girişlerinde genel kolluk nezaretinde yapılan arama
b) Suç işlendikten sonra makul şüphe durumunda yapılan arama
c) Kuruma ait malların kurum dışına çıkarılmasına dair emarelerin bulunması durumunda yapılan arama
d) Yakalanan suç şüphelisinin aranması
e) Hiçbiri

31-) Aşağıdakilerden hangisi topluluk içerisinde bulunan kişi tiplerindendir?
a) Kışkırtıcılar
b) Atılganlar
c) Tesir altında kalanlar
d) İhtiyatlılar
e) Hepsi

32-) Korunan kişinin gideceği mevki ve güzergâh üzerinde önemli kişiye yönelik tehlike ve riski ortadan kaldırmak için yapılan ön çalışma nedir?
a) Yakın koruma ekibinin amacı
b) Öncü istihbarat çalışması
c) Temel koruma prensipleri
d) Kişisel fiziki koruma
e) Hiçbiri

33-) Koruma amirinin görevleri ile ilgili olarak hangisi doğrudur?
a) Tüm teçhizattan sorumludur
b) VIP aracının sağ önünde oturur
c) Koruma ekibinin planlanması, idare edilmesi ve denetlenmesinden sorumludur
d) Korunan kişinin sağında veya solunda 1 adım arkasında yer alır
e) Hepsi

34-) Olay yerini inceleme, delilleri tespit ve toplama ve muhafaza altına alma, delil ve bulgular üzerinde ön inceleme yapma yetki ve sorumluluğu olan ekip aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ö.G.G. Ekibi
b) Genel Kolluk
c) Olay Yeri İnceleme Ekibi
d) Özel Kolluk
e) İlk Ekip

35-) Tavırlarımız, mimiklerimiz, jestlerimiz ve tutumlarımızla yapılan iletişime ne ad verilir?
a) Kişiler arası iletişim
b) Örgütsel (yönetsel) iletişim
c) Kurum içi iletişim
d) Sözsüz iletişim
e) Savunmacı ve açık iletişim

36-) Elektrik yangınında ilk yapmamız gereken nedir?
a) Akımı kesmek
b) Kaçmak
c) Camları açmak
d) Su ile müdahale
e) Hiçbiri

37-) Memleketin genel emniyet ve asayiş işlerinden hangi bakanlık sorumludur?
a) Dışişleri Bakanlığı
b) Adalet Bakanlığı
c) Milli Savunma Bakanlığı
d) Maliye Bakanlığı
e) İçişleri Bakanlığı

38-) Aşağıdakilerden hangisi özel kolluk ve genel kolluğun ortak özelliklerinden değildir?
a) Vatanına, Milletine ve Cumhuriyet ilkelerine bağlı olmalıdır
b) Amir ve üstlerine karşı lakayt olmamalıdır
c) Tavır ve hareketlerinde ciddi olmalıdır
d) Anlayışlı ve disiplinli olmalıdır
e) Meslek ciddiyetini korumamalıdır

39-) Yangın detektörleri aşağıdakilerden hangilerine karşı duyarlı çalışırlar?
a) Duman, Ses, Alev
b) Alev, Duman, Işık
c) Duman, Isı, Alev
d) Işık, Ses, Duman
e) Alev, Işık, Ses

40-) Kapı detektörlerinden geçmek için sıra bekleyen şahıslar kaç metre mesa-feden durdurularak kontrole alınırlar?
a) 1 metre
b) 1,5 metre
c) 0,5 metre
d) 3 metre
e) 2 metre

41-)…………aksi sabit oluncaya kadar hukuken geçerli olan belgelerdir.
a) Rapor
b) Yazı
) Tutanak
d) Görgü tespit
e) Dip not

42-) Temel Yasalar ile ilgili büyükten küçüğe doğru yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur?
a) Anayasa–Kanun–Tüzük–Yönetmelik
b) Anayasa–Tüzük–Kanun–Yönetmelik
c) Kanun–Anayasa–Tüzük–Yönetmelik
d) Yönetmelik–Tüzük–Kanun–Anayasa
e) Tüzük–Anayasa–Kanun–Yönetmelik

43-) Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına doğru akmasına ne denir?
a) Boğulma
b) Kan pıhtılaşması
c) Kan tutması
d) Kanama
e) Kansızlık

44-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda olayları başlatma usullerindendir?
a) Yaygın propaganda yapmak
b) Konuşma yapmak
c) Heyecanı artırmak
d) Eyleme geçiş
e) Hepsi

45-) Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?
a) Saldırganları yakalamak
b) Önemli kişiyi bir an önce oradan uzaklaştırmak
c) Kalabalığı dağıtmak
d) Saldırıyı düzenlere karşılık vermek
e) Hiçbiri

46-) Özel güvenlik birimleri ve görevlileri, Görev alanında bir suçla karşılaştığında; ………………. görevli ve yetkilidir.
a) Suça el koymak,
b) Suçun devamını önlemek,
c) Şüpheliyi tespit ve yakalama,
d) Olay yerini ve suç delillerini muhafaza
e) Hepsi

47-) Toplumsal olaylarda gruba karşı “Biz buradayız ve güçlüyüz” imajı verilmesi metoduna ne isim verilir?
a) Diyalog kurma
b) Caydırıcılık
c) İkna edici ve inandırıcı olma
d) Profesyonel olma
e) Provokasyona gelmeme

48-) Olaya el koyan veya olay yerine ilk gelen kişi veya ekibe ……………. denir.
a) Son Ekip
b) Ekip
c) İlk Ekip
d) Kolluk Ekibi
e) ÖGG Ekibi

49-) Aşağıdaki şahıslardan hangisinin suç ehliyeti yoktur ve yakalanamaz?
a) 18 yaşını henüz doldurmuş olanlar
b) 15-18 yaş arasında bulunan çocuklar
c) Yabancı uyruklu şahıslar
d) 15 yaşından gün almamış sağır ve dilsiz çocuklar
e) Hiçbiri

50-) Aşağıdakilerden hangisi etkin iletişimin önündeki engellerden değildir?
a) Korkular
b) İsim takmak
c) Duyarsızlık
d) Empati kurmak
e) Ben-Merkezcilik

51-) Aşağıdakilerden hangisinde ÖGG güzergâh boyu görevli sayılır?
a) İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibinde
b) Para ve değerli eşya naklinde
c) Cenaze töreninde
d) Kişi korumada
e) Hepsi

52-) İlk yardımcının bilmesi gereken ve vücudu oluşturan sistemler nelerdir?
a) Hareket sistemi
b) Sinir sistemi
c) Solunum Sistemi
d) Dolaşım sistemi
e) Hepsi

53-) Aşağıdakilerden hangisi boğma noktası değildir?
a) Trafik ışıkları
b) Otobanlar
c) Kavşaklar
d) İş yeri giriş ve çıkışları
e) Araca iniş ve binişler

54-) Kişileri madde kullanma alışkanlığına götüren en önemli nedenler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Arkadaş
b) Merak
c) Özenti
d) Bilgisizlik
e) Hepsi

55-) Terk edilmiş bir şeyin özel güvenlik görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak emin bir yerde tutulmasına ne ad verilir?
a) Emanete alma
b) El koyma
c) Koruma altına alma
d) Müsadere
e) Muhafaza altına alma

56-) Özel Güvenliğin amacı; Kamu Güvenliğini …………….. mahiyettedir.
a) Belirleyici
b) Yokedici
c) Arttırıcı
d) Tamamlayıcı
e) Hiçbiri

57-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimi sonlandıran nedenlerden biridir?
a) Karşımızdaki kişiyi dinlemek
b) Empati kurmak
c) Yargılamak, eleştirmek
d) Motive etmek
e) Önyargılı davranmamak

58-) Aşağıdakilerden hangisi VİP‟in acil durumlarda kullanabileceği güvenli bölgelerden biri olamaz?
a) Kolluk kuvveti binaları
b) Hastaneler
c) Bakanlık binaları
d) Parklar
e) Valilik binaları

59-) Metal kapı detektöründen geçirilen şahıslar üzerinde ne aranır?
a) Yasak yayın
b) Kaçak sigara
c) Uyuşturucu madde
d) Sahte para
e) Kesici, delici aletler ve silah

60-) ÖGG önleyici kolluk hizmetleri bakımından kime bağlıdır?
a) Polise
b) Jandarmaya
c) Mülki amire
d) Savcıya
e) Bağlı olduğu kuruma

61-) Aşağıdakilerden hangisi ilk önce yapılmalıdır?
a) Hava yolunun açılması
b) Suni solunum
c) Kalp masajı
d) Kanama kontrolü
e) Kırıkların sarılması

62-) Hasta/yaralı nın soluk yolunda tam tıkanma varsa hangisi uygulanır?
a) Dokunulmaz
b) Öksürmeye teşvik edilir
c) Heimlich manevrası uygulanır
d) Yarı oturur pozisyon verilerek rahatlatılır
e) Sırt üstü yatırılır

63-) Güvenlik kuvvetleri toplumsal olaylarda aşağıdaki alet, araç ve gereçlerden hangisini kullanmaz?
a) Sopa
b) Kelepçe
c) Cop
d) Göz yaşartıcı gaz
e) Kalkan

64-) Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerindendir?
a) Ketum olmalı
b) Konusunda iyi eğitim almış olmalıdır
c) Pratik zekâlı olmalı
d) Silah bilgisi iyi olmalı
e) Hepsi

65-) Aşağıdakilerden hangisi Kapalı Devre TV Sistem (CCTV) ekipmanlarından değildir?
a) Pan-Tilt Motor
b) Konveyör
c) Video Kayıt Cihazı
d) Lens
e) Quad

66-) Maddenin tamamının bir anda yanması aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hızlı yanma
b) Yavaş yanma
c) Kendi kendine yanma
d) Patlama
e) Hepsi

67-) Göz yaşartıcı gazların etkilerinden olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Geçici körlük
b) Deride kaşınma
c) Mutluluk duyma
d) Göz yaşı
e) Göğüste sıkışma ve nefes alamama duygusu

68-) „Gerçek ve ……….. ait yaşam hakkı, mülkiyet, ………. ve işletme yönetimi hakları ile diğer hak ve hürriyetlerin saldırıya uğramaması amacıyla kamu güvenliğini …………. mahiyette verilen koruma ve güvenlik hizmetlerine ÖZEL GÜVENLİK denir.
a) Tüzel kişilere- zilyetlik- tamamlayıcı
b) Özel kişilere- ziynetlik- daraltıcı
c) Sözel kişilere- ziynetlik- eksiltici
d) Tüzel kişilere- ziynetlik- daraltıcı
e) Sözel kişilere- zilyetlik- tamamlayıcı

69-) Yabancı kişilerin Özel güvenlik şirketi kurabilmesi veya Özel Güvenlik Hizmeti verebilmesi hangi özelliğe göre olur?
a) Hiçbir şekilde mümkün değildir
b) Mütekabiliyet esasına bağlıdır
c) İzne gerek yoktur
d) Valinin kararına bağlıdır
e) Hiçbiri

70-) Aşağıdakilerden hangisinde ileti-şimin öğeleri doğru olarak sıralanmıştır?
a) Amaç, verici, kapsam, araç, alıcı, etki, davranış
b) Amaç, verici, kanallar, araç, alıcı, etki, davranış
c) Amaç, verici, kapsam, kanallar, araç, alıcı, etki
d) Amaç, davranış, kanallar, kapsam, araç, alıcı, etki
e) Amaç, kanallar, verici, davranış, araç, kapsam, etki

71-) Çevre güvenliğinde aşağıdakilerden hangi algılama sistemi kullanılmaz?
a) Fiber optik algılama sistemleri
b) İfrared bariyer sistemleri
c) Mikro dalga bariyer sistemler
d) Biometrik sistemler
e) Manyetik alan algılama sistemleri

72-) Aşağıdakilerden hangisi suç işlendikten sonra ÖGG tarafından yapılmaz?
a) Olay yerini muhafaza etme
b) Şüpheliyi yakalama
c) Suç aletlerine el koyma
d) Genel kolluğa yardımcı olma
e) Teknik takip yapma

73-) Olay yerinde bulunan ve olay- fail – mağdur ilişkisini ispata yarayan her materyale …………. denir.
a) Fişek
b) İz
c) Bulgu
d) Kan
e) Hiçbiri

74-) Ağızdan ağza suni solunum sırasında nefes verirken hastada aşağıdakilerden hangisi gözlenir?
a) Nabız atışları
b) Göğüs hareketleri
c) Kalp çalışması
d) Dudak hareketleri
e) Göz hareketleri

75-) Adlî aramaya …………… verme yetkisi …………. .
a) Karar – Hakimindir
b) Karar – Savcınındır
c) Emir – Savcınındır
d) Karar – Kolluk Amirinindir
e) Emir – Hakimindir

76-) Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde önleme arama emri vermeye yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hakim
b) Mülki amir
c) Adli kolluk amiri
d) C.Savcısı
e) Kolluk amiri

77-) Kurum içi iletişimde dikkat edilecek usul ve davranışlardan olmayan davranış, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Amirini iyi tanımak
b) Tenkit edildiğinde bunu anlayışla karşılamak
c) Hatalı işi amirine haber vermeden düzeltmek
d) Kendisine verilen işleri zamanında yapmak
e) İşiyle ve işleriyle ilgili sırları saklamak

78-) Aşağıdakilerden hangisi geçiş kontrol kartlarının kullanım amaçlarından değildir?
a) Giriş – çıkışların yetkilendirilmesi
b) Zaman bazında kayıtların tutulması
c) Binada bulunan kişilerin belirlenebilmesi
d) Geçmişe dönük raporların tutulabilmesi
e) Manyetik alandan etkilenmemesi

79-) Aşağıdakilerden hangisi bir yanma çeşidi değildir?
a) Hızlı yanma
b) Aralıklı yanma
c) Yavaş yanma
d) Patlama
e) Hepsi

80-) Aramalarda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
a) Görevli personel önce kendi güvenliğini sağlamalı
b) Dıştan gelecek tehlikelere karşı duyarlı olunmalı
c) Işıklandırması yetersiz olan yerde arama yapılmamalı
d) Görevli silahını her an kullanıma hazır bulundurmalı
e) Hepsi

81-) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından değildir?
a) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
b) Hasta / yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek
c) Hasta / yaralının kendine emanet ettiği eşyalardan sorumlu olmak
d) İyileşmeyi kolaylaştırmak
e) Temel yaşam desteğini sağlamak

82-) Aşağıdakilerin hangisi topluluğu yönlendirme usullerindendir?
a) Güvenlik güçlerine taş atma
b) Taklit etme
c) Liderden faydalanma
d) İkna etme (inandırma)
e) Kadın ve çocukların ön tarafa yerleştirilmesi

83-) Aşağıdakilerden hangisine kelepçe takılmaz?
a) 50 Yaş ve üstündeki şahıslara
b) 18 yaşından küçüklere
c) Hamile bayanlara
d) Suç işleyen kamu personeline
e) Hiçbiri

84-) Suç öncesi yapılan her türlü aramaya ne ad verilir?
a) Adli arama
b) İdari arama
c) Kolluk tarafından yapılan arama
d) Önleme araması
e) Hepsi

85-) Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir?
a) Önemli kişi her türlü tehdit ve saldırıdan, utandırıcı ve küçük duruma düşürücü durulmadan korunmalıdır
b) Koruma organizasyonunda silah kullanmak, VIP‟i korumak için son çaredir
c) Günümüzde tam koruma mümkündür
d) Koruma esnek olmalı, önemli kişinin görevi engellenmemelidir
e) Korumada boşluk bırakılmadan devamlılık sürecinde yapılmalıdır

86-) Aşağıdakilerden hangisi Olay Yeri İnceleme Ekibinin işlerinden değildir?
a) Olayı Kamuoyuna duyurmak
b) Olay yerinde inceleme ve araştırma yapmak
c) Delilerin tespit etmek
d) Delilleri usulüne uygun muhafaza etmek
e) Parmak izlerini almak usulüne uygun almak

87-) Aşağıdaki makamlardan hangileri özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkilidir?
a) Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı
b) İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı
c) İçişleri Bakanlığı ve Valilikler
d) Milli Savunma Bakanlığı ve Valilikler
e) İçişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı

88-) Suç ve suç unsurlarını, şahısların üzerinden veya araçlarından arındırılması amacıyla kurulan noktaya ne denir?
a) Gözlem noktası
b) Kontrol noktası
c) Baraka noktası
d) Merkez noktası
e) Bekleme noktası

89-) Özel güvenlik görevlilerinde çalışma izni hangi şartlarda iptal edilir?
a) İstenildiğinde her zaman
b) İşten atıldığı zaman
c) Önleme amaçlı yakalama yaptığında
d) Aranan şartlardan birinin kaybedilmesi halinde
e) Hiçbir zaman

90-) Korumayla ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
a) Göreve ilişkin her türlü alternatif plan ve teçhizat önceden hazırlanır
b) Koruma elemanı ceketini iliklemeli, önemli kişinin çantasını taşımalı, saygıda kusur etmemeli
c) Esnek olmalı önemli kişinin resmi görevini engellememeli
d) Koruma görevi devamlılık arz etmeli
e) Silah kullanmayı son çare olarak görmeli

91-) Lenslerde yapılabilecek görüntü ayarları hangileridir?
I –Odak Uzaklığı(Zoom)
II-Netlik Ayarı (Focus)
III-Anahtarlama Ayarı(Switcher)
IV-Işık Hassasiyeti(İris)
a) I ve II
b) II ve III
c) I, II ve IV
d) I, III ve IV
e) I, II, III ve IV

92-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevi değildir?
a) Görev alanında ve görevi sırasında önleme araması yapmak
b) Adli arama sonucu bulduğu delili incelemek
c) Suçta kullanılma ihtimali olan eşyaya emanete almak
d) Yakaladığı şüpheliyi genel kolluğa teslim etmek
e) Görev alanına girenlerin eşyalarını X-Ray cihazından geçirmek

93-) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım ve acil bakım arasındaki farklardan değildir?
a) Acil tedaviyi sağlık personeli ilk yardımı ise herkes yapabilir
b) Acil tedavi tıbbi araç gereçlerle ilk yardım elde bulunan mevcut araç gereçle yapılır
c) Acil tedavi ilaçla ilk yardım ilaçsız yapılır
d) Acil tedavi haberleşme sonucunda ilk yardım ise anında olay yerinde yapılır
e) Acil tedavi hayat kurtarır, ilk yardım ise tedavi eder

94-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda panik nedenlerinden değildir?
a) Kalabalığı etkisiz hale getirmek için gaz kullanılması
b) Kaçış yollarının kapatılması
c) Kaçma olasılığı konusunda belirsizlik olması
d) Kalabalığın sayısının artması
e) Tehlikenin hissedilmesi

95-) Aşağıdakilerden hangisi Devriye yöntemlerinden değildir?
a) Olağan Devriye
b) Dairesel Devriye
c) Geri Dönüşlü Devriye
d) Planlı Devriye
e) Bilgisiz Devriye

96-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlikçinin özelliklerinden biri değildir?
a) Sosyal ve kültürel şartlara uyum sağlayan
b) Dinlediklerinin bir kısmına çözüm arayan, diğerlerini başkalarına aktarandır
c) Halkla iyi ve etkili iletişim kurabilen
d) Kendini sürekli geliştiren
e) Sorunlarını akılcı bir biçimde çözebilen

97-) Ülkemizde Sağlık Bakanlığınca yürütülen, tıbbi amaçlar için imal edilen yeşil ve kırmızı reçete ile satılan sentetik uyuşturucular hangileridir?
a) Amfetaminler
b) Stimülanlar
c) Antidepresanlar
d) Halüsinejenler
e) İnhalosyonlar

98-) Özel güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde bir suçla karşılaşırlarsa ne yaparlar?
a) Suç şüphelisini tespit eder ve yakalar
b) Suçun devamını engeller
c) Suça el koyar
d) Olay yerini ve suç delillerini muhafaza eder
e) Hepsi

99-) Aşağıdakilerden hangisi Özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlardan değildir?
a) T.C vatandaşı olmak
b) Kamu haklarından yasaklı olmak
c) 18 yaşını doldurmuş olmak
d) Özel güvenlik eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
e) Akıl hastalığı ve özürlü olmamak

100-) Aşağıdakilerden hangisi aranması özel hükme bağlı kişilerden değildir?
a) Ülkemizi başarı ile temsil eden sanatçılar
b) Diploması dokunulmazlığı bulunanlar
c) Hâkim ve savcılar
d) Avukatlar
e) Noterler

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.