blank

28/4 Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı

Anasayfa » Genel » 28/4 Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı

blankEMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ASAYİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL GÜVENLİK KURUMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
28 NOLU ÖZEL GÜVENLİK YENİLEME EĞİTİMİ SINAV SİLAHSIZ SORULARI

1-) Kişiler arası iletişimde aşağıdakilerden hangisi en etkilidir?
a) Kelimeler
b) Sözcüklerin nasıl söylendiği
c) Ses tonu
d) Duyguların ifadesi
e) Yüz ve beden hareketleri

2-) Tek tek personel giriş çıkışını düzenleyen ve raporlayan geçiş sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) CCTV
b) CACS
c) Turnike/PDKS
d) PIR
e) Hiçbiri

3-) Film Dozimetre;
a) Kullanıcı x-ışınına karşı korur
b) X-Ray cihazlarının dışında kalan güvenlik cihazları içinde kullanılmalıdır
c) Kullanıcıyı ses ile uyarır
d) Kullanan kişinin almış olduğu doz miktarını gösterir
e) Hiçbiri

4-) Göz yaşartıcı gaza maruz kalan kişiye yapılacak ilkyardım şekillerinden hangisi yanlıştır?
a) Nefes alması sağlanır
b) Varsa gözler vantilatöre karşı tutulur
c) Kontak lens var ise hemen çıkarılır
d) Gözlere el ile ovmak suretiyle masaj yapılır
e) Deriye temas varsa bol su ile yıkanır

5-) X-Ray cihazlarının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bagaj ve yolcularda gizlenmiş, yasa dışı cisimler bulmak
b) Bagajları hızlı bir şekilde kontrol etmek
c) Girişlerde kontrol nedeniyle olabilecek yığılma ve gecikmeleri önlemek
d) Yasa dışı cisimlerin içeri sokulma girişimlerine caydırıcılık görevi sağlamak
e) Hepsi

6-) Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri – fail – mağdur ilişkisini ortaya koymak amacı ile elde edilen her türlü materyale …………………… denir.
a) Bulgu
b) Delil
c) Belge
d) İspat vasıtası
e) Maddi delil

7-) Aşağıdaki elektronik güvenlik sistemlerinden hangisinin hassasiyetini ayarlamakla Manyetik alan şiddetini değiştirebiliriz?
a) X-Ray cihazı
b) El Dedektörü
c) CCTV
d) CACS
e) Işın Dedektörü

😎 Aşağıdakilerden hangisi İlkyardımın öncelikli amaçlarından değildir?
a) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
b) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
c) Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek
d) İyileşmeyi kolaylaştırmak
e) Hasta/yaralının ilaçlarını uygulamak

9-) Aşağıdakilerden hangisi örgüt içi iletişim türüne bir örnektir?
a) Kişinin gördüğü bir rüya sonucu bir kuruma bağışta bulunması
b) Gazetedeki bir haber üzerine bir kişinin tavuk eti yememesi
c) Akşam yemeğinde ailenin kendi arasında yaptığı konuşmalar
d) Bir okuldaki müdürün, memurdan resmi yazılara cevap vermesini istemesi
e) Uzun bir süre sonra karşılaşan iki asker arkadaşın aralarında yaptığı özlem dolu konuşmalar

10-) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik delildir?
a) Doku parçaları
b) Zehirli gazlar
c) Lastik izleri
d) Yanmış kâğıtlar
e) Mermi çekirdekleri

11-) Maddi suç delillerinin muhafazası ne zaman başlar?
a) Toplanıp ambalajlara konuldukları andan itibaren
b) Adli emanete teslim edildikten sonra
c) Suç sayılan olayın meydana geldiği andan itibaren
d) Olay yerindeki incelemeler bittikten sonra
e) Yargılama başladığında

12-) Aşağıdakilerden hangisi Kartlı Kontrollü Geçiş Sistemidir?
a) X-Ray cihazı
b) Metal algılama dedektörü
c) Kapı tipi metal algılama dedektörü
d) Biyometrik okuyucular
e) Bomba algılama cihazı

13-) Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Personelinin yetkisi değildir?
a) Detektörle üst arama
b) Duyarlı kapıdan geçirme
c) Eşyaları elle arama
d) Yakalanan kişiyi elle orantısız arama
e) Kimlik sorma

14-) Aşağıdakilerden hangisi acil bakım ünitelerinde doktor ve sağlık ekibi tarafından verilir?
a) İlk yardım
b) Acil tedavi
c) Cerrahi müdahale
d) Muayene
e) Hiçbiri

15-) Aşağıdakilerden hangisi köpüğün özelliklerindendir?
a) Oksijeni keser
b) Yanıcıyı ateşten ayırır
c) Buharlaşmayı önler
d) Yanıcıyı soğutur
e) Hepsi

16-) Aşağıdaki yetkilerden hangisini güvenlik görevlisi kullanamaz?
a) Tutuklama
b) Durdurma
c) Önleme araması
d) Adli arama
e) Yakalama

17-) İki kişi ile koruma düzeninde her bir görevli kaç derecelik koruma yapar?
a) Her koruma120 derece koruma sağlar
b) Her koruma 90 derece koruma sağlar
c) Her görevli110 derece koruma sağlar
d) Her görevli 180 derece koruma sağlar
e) Her görevli 360 derece koruma sağlar

18-) “ Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?
a) Empati
b) Enformasyon
c) Beden dili
d) Yaşantı
e) Öğrenme

19-) Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma elemanlarından değildir?
a) Koruma amiri
b) Ekip memuru
c) VIP oto ve ekip oto sürücüsü
d) Ekip amiri
e) Özel kalem müdürü

20-) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Yasası hangi yasayı yürürlükten kaldırmıştır?
a) 2495 Sayılı Yasa
b) 2908 Sayılı Yasa
c) 2559 Sayılı Yasa
d) 3005 Sayılı Yasa
e) 2803 Sayılı Yasa

21-) Görev alanında işlenen bir suçun delillerini muhafaza eden ÖGG. Hangi görevini yapmıştır?
a) Önleyici görev
b) İdari görev
c) Adli görev
d) Kişisel görev
e) Hiçbiri

22-) CCTV sisteminde QUAD cihazı ne işe yarar?
a) Kamerayı hareket ettirmek
b) Ekranı bölmelere ayırma
c) Anahtarlama yapma
d) Renkli görüntü verme
e) S/B görüntü verme

23-)Tutanağın adli soruşturma safhasında hazırlık soruşturması bakımından anlam ifade edebilmesi için en az kaç resmi görevli tarafından imzalanması gerekir?
a) 3
b) 4
c) 2
d) 5
e) 1

24-) Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?
a) Belirgin bir şekilde titreme
b) Aşırı göz kırpma
c) Sürekli burnunu çekmek
d) Gözlerini açmada zorlanma
e) Hepsi

25-) Aşağıdakilerden hangisi havayolu tıkanıklığı ( tam tıkanma ) belirtisi değildir?
a) Nabız alınamaz
b) Nefes alamaz
c) Acı çeker ellerini boynuna götürür
d) Konuşamaz
e) Rengi morarmıştır

26-) ÖGG nin kişileri detektörle araması, eşyalarını X-ray cihazından geçirmesi ne tür aramadır?
a) Adli arama
b) Önleme araması
c) Şahıs araması
d) Üst araması
e) İşyeri araması

27-) “Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşılması” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Etkileşim
b) Öğretim
c) Öğrenim
d) İletim
e) İletişim

28-) Özel Güvenlik Şirketinde çalışan bir Özel güvenlik görevlisi, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
a) İdare Mahkemesine
b) Valiliğe
c) Ceza mahkemesine
d) İş Mahkemesine
e) İşveren Sendikasına

29-) Lenslerde yapılabilecek görüntü ayarları hangileridir?
I –Odak Uzaklığı(Zoom)
II-Netlik Ayarı (Focus)
III-Anahtarlama Ayarı(Switcher)
IV-Işık Hassasiyeti(İris)
a) I ve II
b) II ve III
c) I, II ve IV
d) I, III ve IV
e) I, II, III ve IV

30-) Aşağıdakilerden hangisi VİP’in acil durumda kullanabileceği güvenli bölgelerden biri olamaz?
a) Kolluk kuvveti binaları
b) Hastaneler
c) Bakanlık binaları
d) Parklar
e) Valilik binaları

31-) Özel güvenlik görevlisi yakalama yetkisini kullanırken hangi hakka müdahale eder?
a) Yaşam hakkına
b) Kişi özgürlüğüne
c) Özel hayatın gizliliğine
d) Çalışma hakkına
e) Hak arama özgürlüğüne

32-) Deri bütünlüğü bozulmuş ve kırık uçları görünen kırık türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Enfekte kırık
b) Açık kırık
c) Basit kırık
d) Parçalı kırık
e) Hepsi

33-) Toplumsal olaylara müdahalede aşağıdakilerden hangisi genel ilkelerdendir?
a) Caydırıcılık
b) Provokasyona gelmeme
c) Kuvvet gösterisi
d) Tahriklere engel olma
e) Hepsi

34-) Kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişime………………denir.
a) Kişi içi iletişim
b) Kişiler arası iletişim
c) Örgüt içi iletişim
d) Kitle iletişimi
e) Çatışmalı iletişim
35-) Aşağıdakilerden hangisi araca binerken yapılması gereken kurallardan değildir?
a) Bina girişine mümkün olduğu kadar yaklaştırılmalıdır
b) VIP’ in aracı, çıkışın tam karşısında olmalıdır
c) Önemli kişi araca binmeden korumalar koruma aracına binmemelidir
d) Araçlar çalışır durumda olmalıdır
e) Araçlar önemli kişi ile birlikte binilecek yere getirilmelidir

36-) Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden değildir?
a) Medyatik olmalı
b) Pratik zekâlı olmalı
c) Fiziki kondisyonu yüksek olmalı
d) Soğukkanlı olmalı
e) İyi bir gözlemci olmalı

37-) Koruma konvoyu ziyaret edilecek yere yaklaştıkça mevkideki durum hakkında konvoya devamlı bilgi veren kimdir?
a) Sürücüler
b) Koruma amiri
c) Öncü koruma
d) Takip koruma
e) Protokol

38-) Şüpheli bir paketin veya çantanın görüldüğünde hareket tarzı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Çevreden bu paketin veya çantanın bırakıldığını gören araştırılır
b) Çevreden sahibi araştırılır
c) Bırakıldığını gören yoksa patlayıcı varmış gibi hareket edilir
d) İnsanlara zarar vermemesi için derhal tenha bir yere nakli sağlanır
e) Paketin etrafına kimse yaklaştırılmaz

39-) 5188 sayılı Kanunun özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk kişilerine ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?
a) Ek önlemler alma yükümlülüğü
b) Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü
c) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
d) Temel eğitim alma yükümlülüğü
e) Hiçbiri

40-) Olay yerinde yapılacaklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Araştırma bitinceye kadar yaralılar olay yerinde tutulur.
b) Olay kontrol altına alınır
c) Seyirci kalabalığı uzaklaştırılır
d) Olay yerindeki delillerin bozulması, kaybolması, değişmesi önlenir
e) Olayın seyri ve sonucuna göre ilgili yerlerden yardım istenir

41-) 5188 sayılı yasaya göre; kişinin vücudu ve hayatı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacı ile özel güvenlik görevlilerince ……….. yapılır.
a) Önleme amaçlı yakalama
b) Kimlik tespiti
c) İfade alma
d) El koyma
e) Zaptetme

42-) Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin belirli bir zaman ve mekanda gerçekleşmesine …………………denir.
a) Olay yerinin yakın çevresi
b) Olay yerinin uzak çevresi
c) Olay
d) Olay yeri
e) Hiçbiri

43-) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görevlerinden biridir?
a) Önleyici görevleri
b) Koruyucu görevleri
c) Yardım görevleri
d) Adli görevleri
e) Hepsi

44-) “Para taşıma görevi üstlenmiş olan özel güvenlik görevlisinin görev alanı neresidir?
a) Paranın teslim alındığı yerdir
b) Paranın teslim edildiği yerdir
c) Paranın teslim alındığı ve taşındığı yerdir
d) Paranın teslim alındığı ve teslim edildiği yerdir
e) Paranın teslim alındığı yer, taşındığı güzergâh ve teslim edildiği yerdir

45-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin adli aramasına girer?
a) Kişilerin üstlerini arama
b) Alışveriş merkezlerine girenleri arama
c) Boş ve harabe yerleri kontrol etme
d) Suç işledikten sonra şüpheliyi arama
e) Hepsi

46-) İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk teşkilatlarının idarî amiri kimdir?
a) Vali
b) Kaymakam
c) İlçe Emniyet Amiri
d) İlçe Emniyet Müdürü
e) İçişleri bakanı

47-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin işleyebileceği bir suç olarak düzenlenmemiştir?
a) Ateşli silahını kanuna aykırı kullanma
b) Grev yasağına uymama
c) Ateşli silahını görev alanı dışında kullanma
d) Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandırma
e) Özel güvenlik mali mesuliyet sigortasını yaptırmama

48-) Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemine ait değildir?
a) Beyin
b) Beyincik
c) Kalp
d) Omurilik
e) Omurilik soğanı

49-) Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
a) Alıkoyma
b) Görevi ihmal
c) Görevi kötüye kullanma
d) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
e) Amirin emrine muhalefet

50-) Aşağıdaki yerlerin hangisinde önleme araması yapılamaz?
a) Konutta
b) Yerleşim yerlerinin giriş ve çıkışlarında
c) Öğrenci yurtlarında veya eklentilerinde
d) Umuma açık yerlerde
e) Havalimanlarında

51-) Özel güvenlik görevlilerinin yetki alanı neresidir?
a) Bulunduğu ilçe sınırları
b) Bulunduğu il sınırları
c) Ülke geneli
d) Görevli olduğu alan sınırları
e) Hiçbiri

52-) Aşağıdaki şahıslardan hangisi kontrol noktası görevlisi için özellikli şahıs sayılmaz?
a) Milletvekili
b) Hâkim
c) Savcı
d) Adliye kâtibi
e) Vali

53-) Aşağıdakilerden hangisi öncü ekip personelinin görevleri arasında yer almaz?
a) Ziyaret edilecek mevkide güvenlik önlemleri almak
b) Korunan kişiye refakat koruması yapmak
c) Yapılan öncü çalışmasını yazılı hale getirerek koruma amirine vermek
d) Ziyaret edilecek mevkiinin keşfini yapmak
e) Ziyaret edilecek mevkide güvenlik amaçlı yerleşim noktalarının tespitini yapmak

54-) Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?
a) Kanayan bölgeye tentürdiyot dökmek
b) Kanayan bölgeye oksijenli su dökmek
c) Kanayan bölgeye temiz bir bez ile basınç uygulamak
d) Kanayan bölgeye buz koymak
e) Yaraya kül basmak

55-) Suni solunum ne zamana kadar yapılır
a) 30 dk
b) 1 saat
c) Tıbbı yardım gelene kadar
d) 3 dk
e) Kendi kararımıza bağlı

56-) Aşağıdakilerden hangisi kalabalık olarak tanımlanamaz?
a) Bir derneğin üyeleri
b) Maç seyreden insanlar
c) Banka kuyruğundaki insanlar
d) Yangın seyreden insanlar
e) Bilet kuyruğundaki insanlar

57-) Temel Hak ve Hürriyetler
a) Hiçbir şartla sınırlandırılamaz
b) Cumhurbaşkanı kısmen sınırlandırabilir
c) Valinin takdirindedir
d) Ancak kanunla sınırlandırılabilir
e) Cumhuriyet Başsavcısının emriyle sınırlandırılabilir

58-) Korunan kişinin istikameti, saat yöntemiyle aşağıdakilerden hangidir?
a) 6
b) 9
c) 12
d) 3
e) 24

59-) İtfaiye, Polis ve Hızır Acil telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
a) 187-155-112
b) 110-155-112
c) 110-155-177
d) 112-177-155
e) 155-112-110

60-) Aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin görevi değildir?
a) Mevcut delilleri tespit ederek gelen olay yeri inceleme ekibine teslim eder
b) Olay yerine şerit çekerek koruma altına alır
c) Olaya müdahale eder
d) Olayı ilgili yerlere bilgi verir
e) Hiçbiri

61-) 1. Kişi değil davranışı eleştirilmelidir
2. Uyarı hemen anında verilmelidir
3. Başkalarının yanında eleştiri yapılmamalıdır
4. Eleştiri yapılırken kişinin daha Önce yaptığı hataları da anlatılmalıdır
Eleştiri yapılırken yukarıdakilerden hangilerine özen gösterilmelidir?
a) 1-2-4
b) 2-3-4
c) 1-3-4
d) 1-2-3
e) Hepsi

62-) X-RAY cihazından geçen metaller ekran üzerinde hangi renkte görünür?
a) Açık yeşil
b) Sarı
c) Mavi
d) Sütlü kahve
e) Kırmızı

63-) Geçici veya acil hallerde, komisyon kararı alınmaksızın Vali Özel Güvenlik izni verebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu hallerden değildir?
a) Toplantıların korunması
b) Para nakli
c) Kurumların korunması
d) Konser ve sahne gösterileri
e) Kıymetli eşya nakli

64-) Motivasyonla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
a) Motivasyon geçicidir
b) Motivasyon hareketi devam ettiricidir
c) Herkes aynı araçla motive edilebilir
d) Motivasyon iş başarısı için önemli değildir
e) Motivasyon hedefe ulaşmayı olumsuz etkiler

65-) Kalabalığın denetimini sağlamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
a) Küçük birimlere bölerek denetlemek
b) Tecrit etmek suretiyle güçlenmesini önleyerek dağıtmak
c) Kalabalık önderlerini toplamak
d) Zaman kazanma
e) Hiçbiri

66-) Sara (epilepsi) krizi geçiren kişiye ne yapılmalıdır?
a) Kriz kendi sürecini tamamlamaya bırakılır
b) Soğan koklatılır
c) Hasta bağlanmaya çalışılır
d) Ağzı açılmaya çalışılır
e) Hastanın kendine gelmesi için tokat atılır

67-) Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk teşkilatı içerisinde yer alır?
a) Askeri inzibat
b) Sahil güvenlik
c) Orman muhafaza
d) Özel Güvenlik
e) Köy koruyucuları

68-) Aşağıdakilerden hangisi bomba yapımında kullanılmaz?
a) Anahtar sistemleri
b) Dış kap
c) Kablo
d) Kundak
e) Bant

69-) 5188 sayılı kanuna göre Özel Güvenlik Görevlilerinin çalışması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) ÖGG kurumda büro hizmetlerinde görev alabilir
b) Güvenlik hizmetleri dışında çalıştırılamaz
c) Bu konudaki karar işverene aittir
d) Komisyonun kararı gerekir
e) Mülki amirin onayı ile güvenlik hizmetlerine ek görev alabilir

70-) Terk edilmiş bir şeyin özel güvenlik görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak emin bir yerde tutulmasına ne ad verilir?
a) Emanete alma
b) El koyma
c) Muhafaza altına alma
d) Koruma altına alma
e) Müsadere

71-) Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?
a) Mahallin en büyük mülki amirin
b) Kolluk amirinin
c) Hâkimin
d) Kaymakamın
e) Emniyet Müdürünün

72-) Suçüstü halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?
a) Polisin
b) Jandarmanın
c) Özel güvenlik görevlisinin
d) Mağdurun
e) Herkesin

73-) Saat yöntemiyle (3) yönünden gelen bir saldırıdan hangi yöne kaçış olmalıdır?
a) 12
b) 3
c) 9
d) 6
e) 4

74-) Halkla ilişkilerin usûl ve şekillerinden olmayan davranış aşağıdakilerden hangisidir?
a) İlgi ve güler yüz göstermek
b) Medeni ve ciddi bir tavır takınmak
c) İşi çabuklaştırarak bitirmemek
d) Asık suratlı ve ciddiyetsiz davranmamak
e) Terbiyeli ve nazik bir dil kullanmak

75-) Aşağıdakilerden hangisi olay yeri inceleme ekibinin görevlerinden değildir?
a) Olay yerinin incelenmesi
b) Delillerin tespit edilmesi
c) Delillerin ambalajlanması
d) Delillerin belgelenmesi
e) Sanık, tanık ve mağdurların ifadelerinin alınması

76-) Özel güvenlik görevlisi hayvanları koruma derneğine üye olmak istemektedir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Üye olamaz
b) Güvenlik firmasının uygun görmesi durumunda olabilir
c) Mülki amir izin verirse
d) Üye olabilir
e) Güvenlik komisyonu karar verirse olabilir

77-) Yaralanmalarda ilkyardım olarak hangisi yapılmaz?
a) Batan bir cisim varsa çıkartılmaz
b) Yara temiz bir bezle kapatılır
c) Kanamalar durdurulur
d)Yaralı organ istirahata alınır
e) Batan cismin etrafına mikrop öldürücü kremler sürülür

78-) “Bilgi sahibi olunduğu halde gerekli tedbirleri almamak” aşağıdaki yangın sebeplerinden hangisine girmektedir?
a) Bilgisizlik
b) Sabotaj
c) İhmal
d) Sıçrama
e) Kazalar

79-) Kolu kanayan bir yaralının kanamasını durdurmak için ne yapılmaz?
a) Turnike uygulanır
b) Kol kalp seviyesinden aşağı indirilir
c) Basınç uygulanır
d) Kol kalp seviyesinden yukarı kaldırılır
e) Hiçbiri

80-) Kamu güvenliği ve düzenine veya kişinin can ve mal güvenliğine yönelik bir tehlikenin ortadan kaldırılması için, denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, emare veya delil bulunan kişinin özgürlüğünün fiilen geçici olarak kısıtlanmasına ne denir?
a) Zapt etme
b) Nezarete alma
c) Yakalama
d) El koyma
e) Gözetim altına alma

81-) Memleketin genel emniyet ve asayiş işlerinden hangi bakanlık sorumludur?
a) Dışişleri Bakanlığı
b) Adalet Bakanlığı
c) Milli Savunma Bakanlığı
d) Maliye Bakanlığı
e) İçişleri Bakanlığı

82-) Bir işi yapmak için içimizde duyduğumuz güçlü isteğe………. denir?
a) Empati
b) Motivasyon
c) Rekabet
d) Terfi
e) İletişim

83-) Yangın anında hangi tahliye sisteminin kullanılması tehlikelidir?
a) Yangın merdiveni
b) Genel merdiven
c) Asansör
d) Yangın kapıları
e) Hepsi

84-) Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?
a) Saldırganları yakalamak
b) Kalabalığı dağıtmak
c) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak
d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme
e) Hiçbiri

85-) Şoktaki yaralıya hangisi yapılmaz?
a) Kanama durdurulur
b) Hava yolunun açık olup olmadığı kontrol edilir.
c) İmkân varsa oksijen verilir
d) Ayaklar aşağıda tutulur
e) Ağızdan herhangi bir şey verilmez

86-) Özel Güvenlik Görevlisi olacak kişide aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?
a) 18 Yaşını doldurmuş olmak
b) Askerliğini yapmış olmak
c) Kamu haklarında yasaklı olmamak
d) Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarıyla tamamlamak
e) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

87-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin beş temel öğesinden birisi değildir?
a) Kaynak
b) Alıcı
c) Kanal
d) Duruş
e) Geri bildirim (Feed Back)

88-) ÖGG kimlik kartını ne şekilde taşımalıdır?
a) Görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılmalıdır
b) Günün her saati cebinde bulunmalıdır
c) Cüzdan içerisinde istendiğinde gösterebilecek şekilde taşımalıdır
d) Sadece genel kolluk kimlik sorabilir
e) Hepsi

89-) Aşağıdakilerden hangisi teröristlerin saldırı safhaları arasında yer almaz?
a) Psikolojik nedenler
b) Hedef seçme
c) Saldırının planlanması
d) Kaçış
e) Saldırının gerçekleşmesi

90-) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görevlerindendir?
a) Önleyici görevler
b) Adli görevler
c) Koruyucu görevler
d) Yardım görevleri
e) Hepsi

91-) Kişi koruması ile ilgili olarak aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır?
a) Ekip uyumu en üst seviyede olmalıdır
b) Koruma araç ve şoförü her zaman harekete hazır durumda bulunmalıdır
c) Koruma 24 saat sürekli olmamalıdır
d) Korumada giriş ve çıkış saatleri rutin olmamalıdır
e) Hiçbiri

92-) Hâkim yerlere yerleştirilmiş keskin nişancılar hangi koruma çemberinde bulunur?
a) İç çember
b) Orta çember
c) Dış çember
d) Ara çember
e) Kenar çember

93-) Toplumsal olaylarda gruba karşı “Biz buradayız ve güçlüyüz” imajı verilmesi metoduna ne isim verilir?
a) Diyalog kurma
b) Caydırıcılık
c) İkna edici ve inandırıcı olma
d) Profesyonel olma
e) Provokasyona gelmeme

94-) Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemi değildir?
a) CCTV
b) Beton Bariyerler
c) El Detektörler
d) Mektup Kontrol Cihazları
e) Kapalı Devre Görüntüleme sistemleri

95-) Kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için hangi uygulama yanlıştır?
a) Eşyaları emanete alınmalıdır
b) Kimlik tespiti yapılmalı ve kayda geçirilmelidir
c) Tanıtma kartı verilmelidir
d) Gerektiğinde refakatçi verilmelidir
e) Ziyaret edilecek kişiye haber verilerek test edilmelidir

96-) Hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden değildir?
a) Kimlik sorma
b) Kimlik tespiti
c) Arama
d) El koyma
e) Yakalama

97-) Aşağıdakilerden hangisi yasadışı toplulukların en çok rastlanan eylem biçimlerinden değildir?
a) Hakaret
b) Yazılı sözlü gereçlerle tahrik
c) Bazı maddelerin atılması
d) Topluluk liderlerinin güvenlik kuvvetleriyle görüşmesi
e) Eşya tahribi ve yağma

98-) EDS (Explosive Detectîon System) sistemi ne işe yarar?
a) Duman algılayıcı sistemdir
b) Patlayıcı maddelerin taramasında kullanılan “patlayıcı tarama sistemi” dir
c) Gaz detektörü olarak kullanılır
d) Bir çeşit alarm sistemidir
e) Hiçbiri

99-) “Hukuka aykırı arama……………….ve ele geçirilenler……………….”
a) Geçerlidir – delil olur
b) Tekrarlanır – hayır kurumuna verilir
c) Suçtur – muhakemede kullanılamaz
d) Hakim onayına sunulur – delil olur
e) Adli aramadır – delildir

100-) Eşkâl tespitine yarayan ve değiştirilmesi zor olan özellik hangisidir?
a) Saç şekil ve rengi
b) Kaş yapısı
c) Burun yapısı
d) Hiçbiri
e) Belirgin vücut ve uzuv sakatlıkları

E-Bülten