blank

28/4 Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınavı Silah Bilgisi Soruları

Anasayfa » Genel » 28/4 Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınavı Silah Bilgisi Soruları

blankEmniyet Genel Müdürlüğü
Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı
28 Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları
SİLAH SORULARI

1-) Toplu tabancalarda aşağıdaki parça-lardan hangisi bulunmaz?
a) Namlu
b) Tetik
c) Horoz
d) Emniyet mandalı
e) Hiçbiri

2-) Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini ne sağlar?
a) Namlu
b) Horoz
c) Tetik
d) Gez
e) İcra yayı

3-) Taşıma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir?
a) 21 yaş – 3 yıl
b) 21 yaş – 5 yıl
c) 20 yaş – 5 yıl
d) 21 yaş – 6 yıl
e) 18 yaş – 5 yıl

4-) Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Çekirdeğin ağırlığı
b) Havanın yoğunluğu
c) Rüzgâr
d) Atıcının uzmanlığı
e) Havanın ısısı

5-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin silahla görev yapamayacağı yerlerden birisidir?
a) Eğitim ve öğretim kurumları
b) Kişi koruma
c) Cenaze törenleri
d) Para ve değerli eşya taşınması
e) Hepsi

6-) Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda tetik hatası oluşmaz?
a) Aniden tetik çekme
b) Silahın patlayacağını düşünerek ve korkarak tetik düşürmek
c) Düzensiz tetik çekme
d) İsnat boşluğunu almayı unutmak
e) Silahın nişan ayarının bozuk olması

7-) İğnenin çarpması ile ilk ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Barut
b) Çekirdek
c) Kapsül
d) Kovan
e) Hiçbiri

😎 Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Unutkanlık
b) İhmal
c) Kendine aşırı güven
d) Bilinçsizlik
e) Hepsi

9-) Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?
a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Sivil silahlar
d) Harp silahları
e) Hafif ateşli silahlar

10-) Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?
a) Kabze
b) Gövde
c) Şarjör Yuvası
d) Tutma Kolu
e) El Kundağı

11-) Yiv ve setin çekirdek üzerinde, bıraktığı izlere ……………. denir?
a) İz
b) Leke
c) Kir
d) Rayyür
e) Çekirdek izi

12-) Silahın üzerinde uzman personel tarafından parça değiştirilmesi hangi bakıma girer ?
a) Kapsamlı bakım
b) Günlük bakım
c) Haftalık bakım
d) Atış öncesi bakım
e) Atış sonrası bakım

13-) Bazı tabancalarda kabzanın gerisinde bulunan ve üzerine basınç yapılmadığı sürece tetiğin çekilmesini engelleyen emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mandal Emniyeti
b) Horoz Emniyeti
c) Kabza Emniyeti
d) Tetik Emniyeti
e) Şarjör Emniyeti

14-) Tırnak kırıldığında;
a) Fişek ateşlemez
b) Kovan normal olarak dışarıya atılmaz
c) Fişek yatağına fişek sürülmez
d) Tabanca dolduruş yapmaz
e) Tetik çekilemez

15-) Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça tıkanabilen namlu içi yiv ve set aralarını temizlemek için kullanılan alete ne ad verilir?
a) Şiş
b) Tel fırça
c) Harbi
d) Kontrol çubuğu
e) Hiçbiri

16-) Hangisi bakım aracı değildir?
a) Bakır telli ve kıl telli fırça
b) Temizlik bezi
c) Harbi
d) Koruyucu yağ
e) Hatve

17-) Mermi çekirdeğini barut gazı basıncı ile uzak mesafelere atabilen aletlere ne denir?
a) Kimyasal Silah
b) Ağır Silah
c) Biyolojik Silah
d) Ateşli Silah
e) Tam Otomatik Tabanca

18-) Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yere ne denir?
a) Kovan yuvası
b) Fişek yatağı
c) Hazne
d) Şarjör yayı
e) Şarjör yatağı

19-) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
a) Alev gizleyen
b) Gez- arpacık
c) Namlu
d) Sürgü
e) Şarjör

20-) Ateşli silahlarda iğne kırılırsa ne olur?
a) Silah dolduruş yapamaz
b) Silah kilitlenir
c) Silah emniyete alınamaz
d) Fişek ateşlenemez
e) Kovan dışarı atılamaz

21-) Kuru tetik çalışmasından önce dikkat etmemiz gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?
a) Silahın temiz olması
b) İğnenin sağlam olması
c) Şarjörü çıkartıp fişek yatağının kontrol edilmesi
d) Çalışmayı yapacak kişinin iyi bir atıcı olması
e) Namlu içinin tozlardan arındırılmış olması

22-) Aşağıdakilerden hangisi silahın sınıflandırılmasında yer almaz?
a) Biyolojik Silahlar
b) Ateşli Silahlar
c) Kimyasal Silahlar
d) Ateşsiz Silahlar
e) Psikolojik Silahlar

23-) Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kriminoloji
b) Kriminilastik
c) Fişekizm
d) Balistik
e) Çekirdekizm

24-) Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?
a) Rampa
b) Çap
c) Yiv
d) Set
e) Hatve

25-) Aşağıdakilerden hangisi Şarjörün parçası değildir?
a) Şarjör gövdesi
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör yayı
d) Şarjör iğnesi
e) Şarjör kapak kilidi

E-Bülten