blank

29 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı

Anasayfa » Genel » 29 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı

blankEMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ASAYİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL GÜVENLİK KURUMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
29 NOLU ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM SINAV SİLAHSIZ SORULARI

1-) Özel Güvenlik Görevlisi önleyici kolluk hizmetleri bakımından kime bağlıdır?
a) Polise
b) Jandarmaya
c) Mülki amire
d) Savcıya
e) Bağlı olduğu kuruma

2-) X-RAY kontrol panelinde FWD tuşu fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Görüntüyü zoom yapar
b) Koyu bölgelerin içini tespit eder
c) Cismin kendi çizgilerini tespit eder
d) Görüntüyü karartır
e) Konveyör bantının ileri hareketini ve cihaz menülerinin ayarlanmasında menüler arasında dolaşımı sağlar

3-) Aşağıdakilerden hangisi talebine bakılmaksızın koruma altına alınacak şahıslardan değildir?
a) Cumhurbaşkanı
b) Milletvekili
c) İçişleri Bakanı Müsteşarı
d) Milli Eğitim Bakanı
e) Hiçbiri

4-) Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişiye ne yapılır?
a) Zorla aranır
b) İçeri alınır
c) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez
d) Sadece eşyaları aranır
e) Hepsi

5-) Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?
a) Su
b) Kum
c) Karbondioksit
d) Köpük
e) Hepsi

6-) “Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşılması” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Etkileşim
b) Öğretim
c) Öğrenim
d) İletim
e) İletişim

7-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin dikkat etmesi gereken genel prensiplerden birisi değildir?
a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İkna edici olma
c) Taviz vermeme
d) Profesyonel olma
e) Caydırıcılık

😎 Aşağıdakilerden hangisi yılan sokmalarında uygulanmaz?
a) Soğuk uygulama
b) Isırılan bölgenin kalp seviyesinin altında tutulması
c) Isırılan bölgenin emilmesi
d) Suyla yıkanması
e) Isırılan bölgenin üstüne bandaj yapılması

9-) Özel Güvenlik Görevlileri 5188 sayılı yasaya göre belirlenmiş yetkilerini nerede kullanabilirler?
a) Özel Güvenlik Görevlileri 24 saat süresince görevli olduklarından her zaman ve her yerde bu yetkilerini kullanabilirler
b) Belediye sınırları içerisinde her zaman kullanırlar
c) Genel kollukla beraber her zaman kullanabilirler
d) Sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilirler
e) Hepsi

10-) “Deprem, yangın, patlayıcı madde atılması gibi durumlarda insanlarda korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ………… denir.” Cümlesindeki boşluk olan bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Panik
b) Duygu
d) Öfke
c) Motivasyon
e) Heyecan

11-) Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin özelliklerinden değildir?
a) Fiziki görünüşü düzgün olmalıdır
b) Çevresi ile ilgili olmalıdır
c) İyi iletişim kurmalıdır
d) Sert imajlı ve heyecanlı olmalıdır
e) Kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır

12-) Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın unsurlarından değildir?
a) Amaca ulaşıldığında zor kullanmaya son verilmelidir
b) Zor kullanma yasal olmalıdır
c) Zor kullanmanın derecesi görevlinin gücü ile orantılı olmalıdır
d) Zor Kullanmanın derecesi amaçla orantılı olmalıdır
e) Zor kullanma zorunlu olmalıdır

13-) “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?
a) Empati
b) Enformasyon
c) Beden dili
d) Yaşantı
e) Öğrenme

14-) Aşağıdakilerden hangisi kalabalık olarak tanımlanamaz?
a) Maç seyreden insanlar
b) Banka kuyruğundaki insanlar
c) Bir derneğin üyeleri
d) Yangın seyreden insanlar
e) Bilet kuyruğundaki insanlar

15-) Yabancıların Türkiye’de özel güvenlik şirketi kurabilmeleri için ön şart nedir?
a) Yabancılar Türkiye’de özel güvenlik şirketi kuramaz
b) İçişleri Bakanlığından izin alınması
c) Dışişleri Bakanlığından izin alınması
d) Mütekabiliyet esası
e) Hiçbiri

16-) Aşağıdakilerden hangisi bir kişi ile koruma için yanlıştır?
a) Koruma görevlisi silahını kullandığı eline göre VIP’nin sağında veya solunda bir adım arkasında yürür
b) 360 derecelik bir koruma sağlar
c) Bu bir refakat korumasıdır
d) VIP’nin her türlü ihtiyaçlarını karşılar
e) VIP’yi utandırıcı durumlardan korur

17-) 1. Kişi değil davranışı eleştirilmelidir
2. Uyarı hemen anında verilmelidir
3. Başkalarının yanında eleştiri yapılmamalıdır
4. Eleştiri yapılırken kişinin daha Önce yaptığı hataları da anlatılmalıdır
Eleştiri yapılırken yukarıdakilerden hangilerine özen gösterilmelidir?
a) 1-2-4
b) 2-3-4
c) 1-3-4
d) 1-2-3
e) Hepsi

18-) Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olayları başlatma usullerindendir?
a) Konuşma yapmak
b)Yaygın propaganda yapmak
c) Eyleme geçiş
d) Yazılı ve sözlü gereçlerle tahrik
e) Hepsi

19-) Aşağıdakilerden hangisinde polisin sorumluluk alanı ve yetkileri tam doğru olarak tanımlanmıştır?
a) Belediye sınırları içerisinde çalıştığı saatle sınırlı
b) Görevli olduğu alan içerisinde 24 saat süreyle
c) Mülki sınırlar içerisinde 24 saat süreyle
d) Görevli olduğu alan içerisinde kimlik kartı yakasında asılı şekilde
e) Belediye sınırları içerisinde kimlik kartı yakasında asılı şekilde 24 saat süreyle

20-) Aşağıdakilerden hangisi bomba yapımında kullanılmaz?
a) Anahtar sistemleri
b) Dış kap
c) Kablo
d) Kundak
e) Bant

21-) Kanamalarda yapılması gerekenlerden hangisi yanlıştır?
a) En kısa zamanda kanamanın durması sağlanır
b) Kanayan yerin üzerine tampon uygulanır
c) Görünen küçük kemik uçları içeri itilir
d) Kanayan bölgeye buz uygulanır
e) Kanayan bölge Kalp seviyesinden yukarıda tutulur

22-) 5188 sayılı Kanunun özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk kişilerine ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?
a) Ek önlemler alma yükümlülüğü
b) Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü
c) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
d) Temel eğitim alma yükümlülüğü
e) Hiçbiri

23-) Suni solunum ne zamana kadar yapılır?
a) 30 dk
b) 1 saat
c) Tıbbi yardım gelene kadar
d) 3 dk
e) Kendi kararımıza bağlı

24-) Yanma olayının olabilmesi için aşağıdakilerden hangilerinin bir arada bulunması gerekir?
a) Isı-Oksijen-Karbondioksit
b) Yanıcı madde-Oksijen karbondioksit
c) Azot-Yanıcı madde-Oksijen
d) Isı-Oksijen-Yanıcı madde
e) Alev-Yanıcı madde-Azot

25-) Öncü İstihbarat Çalışmasının amacı VIP in ………ve………..üzerinde güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye yönelik…………..ortadan kaldırmak veya ……………… indirmektir.
a) Ofisi / ikameti / riski / maksimuma
b) Gideceği yer / güzergâh / karşılama / minimuma
c) Mekân / yol / riski / maksimuma
d) Gideceği yer / güzergâh / riski / minimuma
e) Seyahati / ofisi / suikastı / maksimuma

26-) Bir kişiyle yüz yüze veya telefonla konuşma aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Enformasyon
b) Davranış
c) Komünikasyon
d) Empati
e) Tutum

27-) Aşağıdakilerden hangisi ilk ekip olarak görev alan özel güvenlik görevlisinin, olay yerinde yapmaması gerekenlerden birisidir?
a) Devam eden olaya müdahale etmek
b) Sanık ve tanıkların ifadesini almak
c) Olay yeri kapalı alan ise kapıları kilitlemek
d) Sanık ve tanıkları belirlemek
e) Olay yerini belirlemek ve şeritle çevirmek

28-) Grev yasağına uymayan, ateşli sila-hını 5188 sayılı yasaya aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya Özel Güven-lik Kartını başkasına kullandıran Özel Güvenlik Görevlisine ne ceza verilir?
a) Hapis ve idari para cezası verilir
b) Hapis ve çalışma izini iptal edilir
c) İdari para cezası verilir ve çalışma izini iptal edilir
d) Para cezası verilmez, çalışma izini iptal edilir
e) Para cezası ve İhtar verilir

29-) Pan-Tilt ne için kullanılır?
a) Hareket algılamak için kullanılır
b) Kartlı geçiş için kullanılır
c) Kameraya hem yatay hem de dikey hareket vermek için kullanılır
d) Birden fazla kameradan gelen görüntüyü bir monitörde birleştirmek için kullanılır
e) Görüntüyü netleştirmek için kullanılır

30-) Genel Kolluk Kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik
b) Polis-Jandarma-Orman Muhafaza
c) Jandarma-Gümrük Muhafaza-Polis
d) Polis-Jandarma-Gümrük Muhafaza
e) Jandarma – Belediye Zabıtası – Sahil Güvenlik

31-) Ö.G.G’nin sivil kıyafetle görev yapmasına kim karar verir?
a) Özel Güvenlik Komisyonu
b) C.Savcısı
c) Kaymakam
d) Emniyet Müdürü
e) Vali

32-) Aşağıdakilerden hangisi VIP’nin araca binmesi esnasında alınacak pozisyon için yanlıştır?
a) VIP oto sürücüsü VIP’nin kapısını açmalıdır
b) Mümkün olduğu kadar binaya yaklaşılmalıdır
c) Koruma görevlileri yerlerini almalıdır
d) Araçların motoru çalışır vaziyette bulunmalıdır
e) Hiçbiri

33-) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımı yapan kişinin özelliği değildir?
a) Tıbbi eğitimi almış olmalıdır
b) Sakin ve kararlı olmalıdır
c) Hızlı karar verebilmelidir
d) Çözüme yönelik pratik buluşları olmalıdır
e) Kendi can güvenliğini sağlamalıdır

34-) “Bir insanı yargılamadan önce, gün doğumundan batımına değin onun ayakkabılarıyla dolaşın” atasözünü hangi süreci ifade etmektedir?
a) İleti
b) Empati
c) Sempati
d) Saygı duymak
e) Yardımseverlik

35-) Cop kullanılmak zorunda kalındığında vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?
a) Kafa ve boyun
b) Eklem yerleri
c) Kol ve bacakların etli kısımları
d) Karın ve kasıklar
e) Göğüsler

36-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin 5188 sayılı kanundan doğan yetkilerinden biri değildir?
a) Kişilerin üstlerini teknolojik cihazlarla arama
b) Olay yerini ve delilleri koruma altına alma
c) Suça el koyma
d) Terk edilmiş eşyayı emanete alma
e) Olay yerindeki delilleri toplama

37-) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?
a) Yüz yapısı
b) Boyu
c) Görülebilir yara izleri
d) Saç rengi
e) Eğitim durumu

38-) Alarm merkezi kurma ve izleme izni kim tarafından verilir?
a) Valilik
b) İlgili Komisyon
c) Emniyet Müdürlüğü
d) İçişleri Bakanlığı
e) Jandarma Komutanlığı

39-) Korunan kişinin istikameti, saat yöntemiyle aşağıdakilerden hangidir?
a) 6
b) 9
c) 12
d) 3
e) 24

40-) Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerden değildir?
a) Binanın Çökme Olasılığı
b) Dökülebilecek tehlikeli yâda parlayıcı maddeler
c) Duman zehirlenmesi
d) Yüksek ısı tehlikesi
e) Yanma Sonucu oksijen açığa çıkması

41-) Eroin kullananlarda hangi belirtiler görülmez?
a) İğne izleri
b) Hareketlilik
c) Krize girme
d) Fiziksel bağımlılık
e) Davranış bozukluğu

42-) Aşağıdakilerden hangisi kart kontrollü geçiş sistemidir?
a) X-Ray cihazı
b) Metal algılama dedektörü
c) Proximity okuyucular
d) Bomba algılama cihazı
e) Kapı tipi metal algılama dedektörü

43-) Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma düzenlerinin özelliklerinden değildir?
a) Kalabalık yerlerde daha sık açık alanlarda daha seyrektir
b) 360 ° bir korumayı kapsar
c) Beklenmeyen veya acil oluşabilecek yeni durumlara göre esnektir
d) Artan tehlike durumlarına ve çevre şartlarına göre koruma sayısı arttırılır
e) Her zaman değişmeyen formatsal bir şablonu vardır

44-) Bak-hisset-dinle yöntemi ile aşağıdakilerden hangisi tespit edilir?
a) Bilinç durumu
b) Solunum olup olmadığı
c) Dolaşımın olup olmadığı
d) Gözbebeklerinin büyüklüğü
e) İç kanamanın olup olmadığı

45-) Başarılı öğrencilere takdir ve teşekkür verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
a) Öğrencileri mutlu etme
b) Yasal bir zorunluluğa uyma
c) Öğrencileri motive etme
d) Öğrencilerin başarılarını ölçme
e) Başarılı öğrencileri belirleme

46-) Silahlı özel güvenlik görevlisinin eğitimi kaç saattir ve hangi ders zorunludur?
a) 45 / Güvenlik Tedbirleri
b) 120 / İnsan Hakları
c) 80 / Temel İlk Yardım
d) 120 / Güvenlik Sistem Ve Cihazları
e) 60 / Kalabalık Yönetimi

47-) Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?
a) Cihazı alevin dibine tutarak söndürme
b) Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutmak
c) Rüzgârı önüne alarak kullanmak
d) Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileri tarafa tutarak söndürmek
e) Hiçbiri

48-) Metal dedektörlerin ayarlanmasına ne ad verilir?
a) Motivasyon
b) Stabilizasyon
c) Elibrasyon
d) Gramaj ayarı
e) Kalibrasyon

49-) “Koruma şekilleri korunan kişinin ………………….. göre belirlenmektedir.”
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Yaşına
b) Medeni Durumuna
c) Çocuk Sayısına
d) Tehdit seviyesine
e) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığına

50-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevlerinden değildir?
a) Görev alanında suça el koyma
b) Suçun devamını engellemek
c) Sanığı araştırmak ve yakalamak
d) Sanığı muhafaza etmek
e) Suç delillerini muhafaza etmek

51-) 5188 sayılı yasanın 23 üncü maddesinde ÖG görevlilerinin ceza uygulaması bakımından “kamu görevlisi” sayılacağı belirtilmiştir. Bu düzenleme hangi yasanın uygulanması bakımından getirilmiştir?
a) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
b) Ceza Muhakemesi Kanunu
c) Türk Ceza Kanunu
d) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun
e) 4857 sayılı İş Kanunu

52-) Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin aşamasından değildir?
a) Muhtemel tehlikenin varlığı
b) Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırılabileceği bir güzergâh seçimi
c) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak
d) Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek
e) Saldırganı yakalamak ve tutuklamak

53-) Bir bilgi kaynağından tek yönlü bilgi iletimine …………………. denir.
a) Enformasyon
b) Bildirişim
c) İletişim
d) Komünikasyon
e) Hiçbiri

54-) Aşağıdakilerden hangisi stres belirtilerinden biri değildir?
a) Çarpıntı
b) Öfke ve sinirlilik
c) Uykusuzluk
d) Baş ağrısı
e) Nedensiz mutluluk hissi

55-) Bir grubu herhangi bir yöne sağa yâda sola sevk etmek için hangi düzen kullanılır?
a) Hat düzeni
b) Çember düzeni
c) Kama düzeni
d) Yarma düzeni
e) Hiçbiri

56-) Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarındandır?
a) Suçun işleniş şeklinin tespitinde yarar
b) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar
c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yarar
d) Sanığın suçsuzluğunu ispat edebilir
e) Hepsi

57-) Yaralanmalarda ilkyardım olarak hangisi yapılmaz?
a) Batan bir cisim varsa çıkartılmaz
b) Yara temiz bir bezle kapatılır
c) Kanamalar durdurulur
d)Yaralı organ istirahata alınır
e) Batan cismin etrafına mikrop öldürücü kremler sürülür

58-) Aşağıdakilerden hangisi LPG gazının özelliklerinden değildir?
a) Kapalı ortamlarda boğulmaya sebep olur
b) Patlayıcı özelliğe sahiptir
c) Havadan hafiftir
d) Aniden buharlaştığı için temas ettiği yeri dondurur
e) Hiçbiri

59-) Bir kurum veya kuruluşun güvenliğini sağlamak üzere, kendi bünyesinde kurulan birime ……………………..denir.
a) Özel Güvenlik Şirketi
b) Özel Eğitim Kurumu
c) Alarm Merkezi
d) Özel Güvenlik Görevlisi
e) Özel Güvenlik Birimi

60-) X-Ray cihazının hareketli kısmına ne denir?
a) Motor ve bant kısmı
b) Konveyor
c) Motion dedektör
d) Yürüyen aksam
e) Hareketli aksam

61-) Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?
a) Güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirmek, üstlerini detektörle aramak
b) Yakaladıkları şahısların ifadelerini aldıktan sonra genel kolluğa teslim etmek
c) Suça el koymak
d) Terk edilmiş veya bulunmuş eşyayı emanete almak
e) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama

62-) Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?
a) Suç ve suçlu takibinde müstakil çalışmalıdır
b) Suçun önlenmesinde ve suçlunun yakalanmasında koordine yapılmalıdır
c) Suçla ilgili bilgiler birbirlerine kaşı gizlenmelidir
d) Birbirinin görev alanına hiç girilmemelidir
e) Hiçbiri

63-) Uzun süre madde kullanımı sonrası, madde kullanımı bırakıldığında ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal sorunların çıkma olayına ne denir?
a) Tolerans
b) Yoksunluk
c) Madde bağımlılığı
d) Manevi bağımlılık
e) Psikolojik bağımlılık

64-) Pazaryerindeki kalabalık çeşitleri aşağıdakilerden hangisini kapsar.
a) Organize aktif kalabalık
b) Organize pasif kalabalık
c) Organize olmayan aktif kalabalık
d) Organize olmayan pasif kalabalık
e) Hiçbiri

65-) Aşağıdakilerden hangisi uzaktan saldırı yöntemlerinden değildir?
a) Uzun Menzilli Silahlarla saldırı
b) Bomba ile yapılan saldırı
c) Zehirler ile yapılan saldırı
d) Kimyasal Silahla yapılan saldırı
e) Bıçak ile yapılan saldırı

66-) Olay yeri tespiti aşağıdakilerden hangisi ile yapılmaz?
a) Kroki ve plan ile
b) Tutanak ile
c) Fotoğraf ve kamera ile
d) Sanık beyanı ile
e) Hiçbiri

67-) Aşağıdaki bölgelerden hangisinin yaralanmasında yaralı idrar ve dışkısını kaçırabilir.
a) Solunum sistemi
b) Damarlar
c) Omurga ve omurilik
d) Karaciğer
e) Hiçbiri

68-) ÖGG nin emanete aldığı eşyaları sahibine veya kolluk görevlisine teslim ederken tanzim ettiği tutanak aşağıdakilerden hangisidir?
a) Teslim-tesellüm tutanağı
b) Salıverme tutanağı
c) El koyma tutanağı
d) Tebliğ-tebellüğ tutanağı
e) İhbar tutanağı

69-) İtfaiye, Polis ve Hızır Acil telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
a) 187-155-112
b) 110-155-112
c) 110-155-177
d) 112-177-155
e) 155-112-110

70- Kişilerin çantalarının ,eşyalarının ve bagajlarının içlerinde tehlikeli madde olup olmadığını tespit etmek amacıyla kullanılan cihaza ………….denir.
a) Metal dedektör
b) El dedektörü
c) X-ray cihazı
d) Kontrol paneli
e) Hiçbiri

71-) Suç işledikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan (El konulan) eşya kime teslim edilir?
a) Valiliğe
b) Adliyeye (C.Savcılığına)
c) Özel güvenlik komisyonuna
d) Yetkili Özel kolluğa
e) Yetkili genel kolluğa

72-) SORUN: Kardeşiniz işten kendi isteği ile ayrıldı.
TEPKİ: Sen zaten hep kolaya kaçarsın, tembel.
Yukarıdaki soruna verilen tepki hangi iletişim engeline örnektir?
a) Öğüt vermek
b) Yargılamak
c) Teşhis ve tanı koymak
d) Güven verme, teskin etme
e) Araştırmak, incelemek

73-) Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerinin temel eğitimi kaç saattir?
a) 80
b) 90
c) 100
d) 110
e) 120

74-) Temel Hak ve Hürriyetler
a) Hiçbir şartla sınırlandırılamaz
b) Cumhurbaşkanı kısmen sınırlandırabilir
c) Valinin takdirindedir
d) Ancak kanunla sınırlandırılabilir
e) Cumhuriyet Başsavcının emriyle sınırlandırılabilir

75-) Küçük dolaşım ne demektir
a) Kanın kalpten bağırsaklara gitmesi
b) Kanın kalpten tüm vücuda ulaşması
c) Kanın kalpten beyne gitmesi
d) Kanın kalpten akciğerlere ulaştırılması
e) Kanın kalpten üreme sistemine ulaştırılması

76-) 5188 sayılı kanuna göre Özel Güvenlik Görevlilerinin çalışması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) ÖGG kurumda büro hizmetlerinde görev alabilir
b) Güvenlik hizmetleri dışında çalıştırılamaz
c) Bu konudaki karar işverene aittir
d) Komisyonun kararı gerekir
e) Mülki amirin onayı ile güvenlik hizmetlerine ek görev alabilir

77-) Göz yaşartıcı gaza maruz kalan personele aşağıdaki ilkyardım usullerinden hangisi uygulanmaz?
a) Var ise kontak lensler çıkarılır
b) Bol su ile vücudun gaza maruz kalan bölümleri yıkanır
c) Normal nefes almaya gayret edilir
d) Maddenin bulaştığı yerlere varsa losyon veya krem sürülür
e) Gözler rüzgâra karşı açık vaziyette tutulur

78-) Halk içinde “Biber Gazı” olarak bilinen ve gerekli şartlar oluştuğunda toplumsal olaylar esnasında kalabalığı dağıtmak amacıyla kullanılan kimyasal gazlar insan vücudunda aşağıdakilerden hangisine yol açmaz?
a) Gözlerde yanma ve yaşarma
b) Burunda yanma hissi
c) Mide yanması
d) Öksürme
e) Baş dönmesi ve sersemleme

79-) Doğalgaz yangınlarının söndürülmesinde en önemli kural aşağıdakilerden hangisidir?
a) Derhal alev söndürülmelidir
b) Rüzgâr arkaya alınmalıdır
c) Kuru kimyevi toz ile söndürülmelidir
d) Su ile söndürülmelidir
e) Gaz akışı kesilene kadar alev söndürülmemelidir

80-) Dozimetre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Elektronik sistem ve cihaz kullanan personelin maruz kaldığı radyasyon miktarını gösterir
b) Kişilerin üzerinde metal olup olmadığını bildiren bir cihazdır
c) Kullanan kişiyi radyasyona karşı korur
d) Kapı tipi metal detektöründen kaç kişinin geçtiğini gösteren bir aygıttır
e) Hiçbiri

81-) En tehlikeli olan ve hızla müdahale gerektiren kanama şekli hangisidir?
a) Toplardamar kanamaları
b) Kılcal damar kanamaları
c) Atardamar kanamaları
d) Kanamalı kırıklar
e)Hepsi

82-) Kontrol noktasında sahibinden alınan silahlar …………. olarak tutanakla veya teslim tesellüm belgesi ile teslim alınır, …… karşılığı teslim edilir
a) Namlusuz-tutanak
b) Şarjörsüz-söz
c) Şarjörsüz-imza.
d) Tetiksiz-imza
e) Horozsuz-tetik

83-) Eşya kontrolünde aşağıdaki güvenlik sistem ve cihazlarından hangisi kullanılmaz?
a) CCTV
b) EDS sistemi
c) Eğitilmiş köpekler
d) X-ray cihazları
e) Tomografi cihazları

84-) Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişimin temel koşullarından bir tanesidir?
a) Klişelere başvurmak
b) Kendisiyle meşgul olmak
c) Konuşmaya aşırı değer vermek
d) Bir konuda odaklanamamak
e) Karşınızdaki kişilere saygı duymak, onların varlığını kabul etmek, önemli ve değerli olduklarını hissetmek

85-) Özel güvenlik görevlisi hayvanları koruma derneğine üye olmak istemektedir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Üye olamaz
b) Güvenlik firmasının uygun görmesi durumunda olabilir
c) Mülki amir izin verirse
d) Üye olabilir
e) Güvenlik komisyonu karar verirse olabilir

86-) Nokta nerelerde kurulur?
a) Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydan ve parklarda
b) Mali, sanayi ve ekonomik tesis önü ve çıvarında
c) Dış misyon temsilcilik binalarının önünde
d) Hakkında koruma kararı alınan kişilerin ikamet ettikleri bina önünde
e) Hepsi

87-) Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından olamaz?
a) Rüzgârın yönü hesaba katılmalıdır
b) İnsan vücuduna doğru atılmamalıdır
c) Mutlaka el ile atılmalıdır.
d) Belirli emir ve taktik doğrultusunda atılmalıdır
e) Kapalı ve açık yere uygun oranda atılmalıdır

88-) Bir özel güvenlik görevlisi iş kanununa göre haftada ortalama kaç saat çalıştırılabilir?
a) 45
b) 84
c) 90
d) 100
e) 168

89-) Saniyeli fitillerin içerisinde hangi patlayıcı madde bulunur?
a) Petn
b) Tetril
c) Kara Barut
d) Kurşun Azadür
e) Kibrit Başı Eczası

90-) Aşağıdaki özel güvenlik kuruluşlarından hangisi 5188 sayılı yasa ve uygulama yönetmeliğinde yer almamaktadır?
a) Özel güvenlik birimleri
b) Özel güvenlik şirketleri
c) Alarm merkezleri
d) Özel koruma şirketleri
e) Özel güvenlik eğitim kuruluşları

91-) X-RAY cihazından geçen metaller ekran üzerinde hangi renkte görünür?
a) Açık yeşil
b) Sütlü kahve
b) Sarı
c) Mavi
e) Kırmızı

92-) Aşağıdakilerden hangisi kan şekeri düştüğünde görülen belirtilerden değildir?
a) Korku
b) Üşüme
c) Titreme
d) Hızlı nabız
e) Aniden acıkma

93-) I. X ışınları bölümü
II. Ekran
III. Soğutma bölümü
IV. Kontrol paneli
Yukarıdakilerden hangileri x-ray sisteminin bölümlerindendir?
a) I ve II
b) II ve III
c) I ve IV
d) I, II ve IV
e) Hepsi

94-) Metal kapı detektöründen geçirilen şahıslar üzerinde ne aranmaz?
a) Kesici Aletler
b) Delici aletler
c) Uyuşturucu madde
d) Silah
e) Ezici aletler

95-) Hangisi şahısların vücut güvenlik kontrollerinde kullanılmaz?
a) Patlayıcı ve narkotik tespit sistemleri
b) Bodyscanner
c) X – ray cihazları
d) El tipi metal tarama detektörü
e) Hiçbiri

96-) Aşağıdakilerden hangisi güvenlik olaylarını kaydeden cihazlardan değildir?
a) Bilgisayar
b) Kamera
c) Video
d) Bodyscanner
e) Hiçbiri

97-) Kedi köpek ısırıklarında ısırılan bölgeye ilk yardım nasıl olmalıdır?
a) Isırılan bölge sabunlu su ile yıkanmalıdır
b) Tentürdiyot ile temizlenmelidir
c) Sıcak kompres uygulanmalıdır
d) Soğuk ıslak gaz bezi örtülmelidir
e) Hiçbiri

98-) Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Görevlisi’nin kullandığı aygıtlardan olamaz?
a) Patlayıcı dedektörü
b) X Ray cihazı
c) Gizli ses alma cihazı
d) Jop
e) Metal el dedektörü

99-) Özel güvenlik görevlileri kendilerine verilen idari cezalarına karşı nereye itiraz edebilirler?
a) Kendisine ceza veren makama
b) Valiliğe
c) Cumhuriyet savcılığına
d) O yerde bulunan sulh mahkemesine
e) Yetkili idare mahkemesine

100-) Telsiz haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
a) Kısa, öz, anlaşılır
b) Ayrıntılı
c) Yazılı
d) Şifreli
e) Hiçbiri

blank

E-Bülten