blank

31/7 Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınavı

Anasayfa » Genel » 31/7 Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınavı

blankEMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ASAYİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL GÜVENLİK KURUMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
31 NOLU ÖZEL GÜVENLİK YENİLEME EĞİTİMİ SINAV SORULARI

1-) Dış çevrede fiziki güvenlik önlemlerin yeterince alındığı yerlerde engellerin izinsiz aşılmaya çalışıldığında veya aşıldığında girişleri algılayan ve bilgileri alarm merkezlerine ulaştırmak amacıyla kurulan sistemlere ne ad verilir?
a) Kartlı giriş kontrol sistemleri
b) Çevre güvenliğini erken algılama ve uyarı sistemleri
c) Yangın erken algılama ve uyarı sistemleri
d) CCTV
e) Araştırma Sistemleri

2-) Aşağıdakilerden hangisi Güvenlik kameralarının kurulmasında dikkat edilecek hususlardandır?
a) Kameralar hakim noktalara kurulmalıdır.
b) Kontrol edilmesi gereken alanların tamamına kontrol edebilecek şekilde kurulmalıdır.
c) Giriş çıkış ve kayıt altına alınması gereken yerlere kurulmalıdır.
d) Ulaşılması her zaman mümkün olmayan yerlere monte edilmelidir.
e) Hepsi

3-)Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında bulunması gereken araç-gereçlerden değildir?
a) Yeterli aydınlatmayı sağlayacak sistem.
b) Yangına neden olabilecek ateş ve cihazlar
c) İlk yardım çantası.
d) Haberleşme cihaz ve sistemleri.
e) Yangın söndürücüler.

4-) Şüpheli bir paketin veya çantanın görüldüğünde hareket tarzı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Çevreden bu paketin veya çantanın bırakıldığını gören araştırılır
b) Çevreden sahibi araştırılır
c) Bırakıldığını gören yoksa patlayıcı varmış gibi hareket edilir
d) İnsanlara zarar vermemesi için derhal tenha bir yere nakli sağlanır
e) Paketin etrafına kimse yaklaştırılmaz

5-) Suçüstü durumlarda kimlerin yakalama yetkisi vardır?
a) Jandarma-Polis
b) Mağdur veya yakınları
c) Özel güvenlik görevlisi
d) Cumhuriyet savcısı
e) Herkesin

6-) Ö.G.G’nin sivil kıyafetle görev yapmasına kim karar verir?
a) İl Özel Güvenlik Komisyonu
b) C.Savcısı
c) Kaymakam
d) Emniyet Müdürü
e) Vali

7-) Aşağıdakilerden hangileri genel kolluğun ve özel kolluğun ortak yetkilerindendir?
a) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetlenmesi /kontrolü
b) Yakalama ve zor kullanma yetkisi
c) Trafik tescil işlemleri
d) Teşhis yaptırma yetkisi
e) İstihbarat yapma yetkisi

😎 Aşağıdakilerden genel ve özel kolluk karşılaştırılması ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Yakalama ve Zor kullanılan olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir.
b) Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir.
c) Özel güvenlik birimleri soruşturma esnasında, araştırma, yakalama ve delil toplama konularında genel kolluğa yardımcı olur.
d) Ö.G.G kendi görev alanından öncelikle sorumlu ve yetkilidir
e) Özel güvenlik görevlisinin yetkileri genel kollukla aynıdır.

9-) Hareketli Kameraların özelliklerinden olan Tilt & Pan ne anlam ifade etmektedir.?
a) Yakınlaştırma- yoğunlaşma
b) Uzaklaşma
c) Sağa, sola – aşağı yukarı
d) Yoğunlaşma
e) Kamera seçme

10-) Kişilerin başkalarından ayırt edilmesine ve değişmeyen özelliklerinin (parmak izi, göz iris ve retina şekli gibi) kullanılarak giriş-çıkış yetkilendirilmesinin yapıldığı cihazlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Biyometrik Cihazlar
b) Kapalı Devre Kimlik Belirleme
c) Görsel Kimlik Belirme
d) Kartlı Cihazlar
e) Detektörler

11-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin dikkat etmesi gereken genel prensiplerden birisi değildir?
a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İkna edici olma
c) Taviz vermeme
d) Profesyonel olma
e) Caydırıcılık

12-) Aşağıdaki yerlerden hangisinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak kanunlarca serbest bırakılmıştır?
a) Kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde
b) Mabetlerde
c) Genel yollar ile parklarda
d) Valilikçe izin alınmış meydanlarda
e) T.B.M.M. deEmniyet Genel Müdürlüğü

13-) Şüpheli ile görüşme sırasında güvenlik görevlisinin herhangi bir hamleye karşı koyabilmesi için gereken 2 metrelik tampon bölgenin adı nedir?
a) Tehlikeli bölge
b) Hamle mesafesi
c) Tepkisel bölge
d) Refleks arası
e) Tehdit bölgesi

14-) Şüpheli aracın sahibi tespit edilmiş ise aşağıdaki sorulardan hangisinin sorulmasına gerek yoktur?
a) Aracın en son ne zaman kaza yaptığı.
b) Aracın son defa ne zaman kullanıldığı.
c) En son nereye park edildiği.
d) Başka birine geçici süreyle verilip verilmediği.
e) Araçta tehlikeli yük olup olmadığı.

15-) Günlük yaşamda karşılaşılan engeller ve zorlanmalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik ve huzursuzluk haline …………………denir.
a)Stres
b)Depresyon
c)Zorlanma
d)Savunma
e)Sinirlenme

16-) Gerektiğinde “hayır” diyebilmek için, aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
a) Hayır dememizin haklılığını anlatmak için çok çabalamalıyız.
b) Hayır derken baskı altında kaldığımızda boyun eğmeliyiz.
c) Karşıdakinin duygularını anlamaya vakit kaybetmemeliyiz.
d) İki ayrı taraf olduğumuzu göstermeliyiz.
e) Neden “hayır” dediğimizi açıklamalıyız.

17-) Özel güvenlik temel eğitimini başarı ile bitiren ve Özel güvenlik görevlisi olarak kaç yıl süreli ve kim tarafından çalışma izni verilir?
a) Özel güvenlik şirketince 5 yıl süreli
b) İl Özel güvenlik Şubesince 5 yıl süreli
c) Özel güvenlik amirince 3 yıl süreli
d) Valilikçe 5 yıl süreli
e) Adli makamlarca 1 yıl süreli

18-) Temel Hak ve Hürriyetler
a) Hiçbir şartla sınırlandırılamaz
b) Cumhurbaşkanı kısmen sınırlandırabilir
c) Valinin takdirindedir
d) Ancak kanunla sınırlandırılabilir
e) Cumhuriyet Başsavcının emriyle sınırlandırılabilir

19-) Aşağıdakilerden hangisi metale duyarlı el detektörlerinin kullanılmasında dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
a) Islak zemine bırakılmamalıdır.
b) İnsanın baş kısmına tutulmamalıdır.
c) Kontrol edilen kişi bayan ise bayan görevli tarafından kontrol yapılmalıdır.
d) Metal zemine bırakılmamalıdır.
e) El detektörü incelenen bölgeye bir metre mesafeden paralel tutulmalıdır.

20-) İyi iletişim kuran insanlarla, kuramayan insanlar arasındaki belirgin farkı tayin eden kişiler arası faktör, aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Öfke
b) Sosyal statü
c) Kendini açığa vurma
d) İfade berraklığı
e) Benlik

21-) Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
a) Soru sorma
b) Hemen sonuç çıkarma
c) Göz teması kurma
d) Dinlediğinizi belli etme
e) Not alma

22-) Devriye görevine kural olarak nasıl çıkılır?
a)Üniformalı.
b) Sivil.
c)Teçhizatlı.
d)Üniformalı ve tam teçhizatlı.
e)Tek kişiye.

23-) Özel Güvenlik Görevlisi ne zaman silah taşıyabilir?
a) Sertifikayı aldığı zamandan itibaren silah taşıyabilir,
b) Silah Taşıyamaz,
c) İşi almış olduğu, çalışmış olduğu kurumda silah taşıyabilir,
d) Görevli olduğu zaman ve yerde silah taşıyabilir,
e) İşe Başladığı zaman her yerde silah taşır.

24-)Özel güvenlik görevlileri arama neticesinde suç unsuru eşyaya rastlarlarsa ne yapması gerekir?
a)Eşyayı bir müddet bekletir
b)Eşyayı sahibine geri verir
c)Eşyayı emanete alarak kolluk kuvvetlerine bildirir
d)Eşyayı imha eder
e)Eşyayı görmemezlikten gelir

25-) Yaya ve motorize olarak değişik iş yeri, konut ve arazilerin periyodik kontrollerini yapmak suretiyle yapılan güvenlik hizmetlerine ne ad verilir
a) Koruma
b) Araştırma
c) Danışmanlık
d) Devriye
e) Nöbetçi

26-) Aşağıdaki bilgilerden genel ve özel kolluk ilişkileri bakımından hangisi yanlıştır?
a) Genel kolluk tarafından verilecek talimatlar güvenlik amir ve işverenlerine verilmelidir.
b) Ancak acil durumlarda kolluk kendini tanıtıp doğrudan güvenlik memurlarına emir verebilir
c) Kolluğun kimlikle kendisini tanıtmasına gerek yoktur
d) Emri alan ÖGG yaptığı iş ve verilen emir arasında bağlantı ve mantık kurarak emri yerine getirir.
e) Hepsi

27-) Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?
a) Suç ve suçlu takibinde müstakil çalışmalıdır
b) Suçun önlenmesinde ve suçlunun yakalanmasında genel kolluk ve özel güvenlik koordineli olarak çalışmalıdır
c) Suçla ilgili bilgiler birbirlerine kaşı gizlenmelidir
d) Birbirinin görev alanına hiç girilmemelidir
e) Hiçbiri

28-) Güzergâhın tekrar kontrol edilmesi veya bu güzergahta ani dönüşler yaparak, gözetlenme olup olmadığı takip edilip edilmediğinin kontrol edildiği devriye yöntemi hangisidir?
a) Olağan devriye
b) Dairesel devriye
c) Geri dönüşlü devriye
d) Planlı devriye
e) Hiçbiri

29-) Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerindendir?
a) Olağan devriye
b) Dairesel devriye
c) Geri dönüşlü devriye
d) Planlı devriye
e) Hepsi

30-) I. Empati, kendini karşıdakinin yerine koyabilmektir.
II. Empatik iletişiminde karşıdakinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak algılamamız önem arz etmektedir.
III. Empatik iletişim kuran kişinin zihninde oluşan empatik anlayışın karşısındaki kişiye iletilmesi davranışının gerçekleşmesi gerekir.
IV. Empatik iletişimde karşıdaki kişiyle aynı fikri savunmak, yandaş olmak vardır.
Yukarıdaki tanımlamalardan doğru olanlar hangi şıkta bir arada verilmiştir ?
a)I,II ve III
b)I,II ve IV
c)I,III ve IV
d)III ve IV
e)II, III ve IV

31-) Bir grubu herhangi bir yöne sağa yâda sola sevk etmek için hangi düzen kullanılır?
a) Hat düzeni
b) Çember düzeni
c) Kama düzeni
d) Yarma düzeni
e) Hiçbiri

32-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede hedeflenen eylem tarzı olarak görülemez?
a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İnisiyatif kullanma
c) İkna edici ve inandırıcı olma
d) Cop kullanma
e) Caydırıcılık

33-) Aşağıdakilerden hangisi insanların topluluk içerisinde gösterdiği kolektif davranış özelliklerinden değildir?
a) İrade zayıflığı
b) Duygusallık
c) Yaşamsallık
d) Özenti
e) Telkin

34-) Özel Güvenlik Görevlileri 5188 sayılı yasaya göre belirlenmiş yetkilerini nerede kullanabilirler?
a) Özel Güvenlik Görevlileri 24 saat süresince görevli olduklarından her zaman ve her yerde bu yetkilerini kullanabilirler
b) Belediye sınırları içerisinde her zaman kullanırlar
c) Genel kollukla beraber her zaman kullanabilirler
d) Sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilirler
e) Hepsi

35-) Grev yasağına uymayan, ateşli silahını 5188 sayılı yasaya aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya Özel Güvenlik Kartını başkasına kullandıran Özel Güvenlik Görevlisine ne ceza verilir?
a) Hapis ve idari para cezası verilir
b) Hapis ve çalışma izini iptal edilir
c) İdari para cezası verilir ve çalışma izini iptal edilir
d) Para cezası verilmez, çalışma izini iptal edilir
e) Para cezası ve İhtar verilir

36-) Aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik görevlisi hakim kararı olmadan görev alanında bulunan konuta girebilir?
a) Karı koca tartışmasında
b) Kaçan bir şüphelinin takibinde
c) Kaçan bir tutuklunun takibinde,
d) Sel tehlikesini bildirmek ve evi boşaltmak için
e) Deprem nedeniyle hasar gören konut içindekileri kurtarmak için

37-) Zor kullanma taktiklerinden bazıları aşağıda verilmiştir. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Zor kullanma topluluğun dağıtılmasında son çare olmalıdır
b) İhtara gerek kalmaksızın topluluk dağıtılmalıdır
c) Bölge müdahaleye uygun olmalıdır
d)Müdahalenin amacı topluluğu dağıtma, toplanmayı önleme, suçluyu yakalama olmalıdır
e) Ekiplerin düzeni bozulmamalıdır

38-) “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?
a) Empati
b) Enformasyon
c) Beden dili
d) Yaşantı
e) Öğrenme

39-) İnsanların duygularını gösterdiği en belirgin bölge neresidir?
a) Kaş
b) Ağız
c) Yüz
d) El
e) Ayak

40-) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?
a) Yüksek seviyede görünür olmalıdır.
b) Görev bölgesini iyi tanımalıdır.
c) Sistemli ve devamlı olmalıdır.
d) Suç sonrası müdahaleye hazır olmalıdır.
e) Vatandaşların desteğini ve katılımını sağlamalıdır.

41-) Aşağıdakilerden hangisi ağır suçlara müdahalede dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
a) Olay tam olarak tanımlanıp belirlenir.
b) Vakit geçirmeden durum genel kolluğa bildirilir.
c) Şüpheli veya kaçan araç ve kişilere karşı duyarlı olunur.
d) Mümkün olan bütün çıkışlar gözetlenir.
e) Hepsi

42-)Aşağıdakilerden hangisi yasadışı toplulukların özelliklerinden değildir?
a) Yasa ve otoriteye olan saygı yitirilmiş veya çok azaltılmıştır
b) Düğün veya nişan amacıyla bir araya gelmiştir yasalara saygılıdırlar
c) Kişilerde bireysel davranış olanağı kalmamıştır
d) Örgütlenmiştir
e) Liderleri vardır

43-) Kanunlara saygılı, lideri olmayan, teşkilatlanmamış insanların tesadüfen bir araya gelmeleri ile oluşan insan yığınlarına ne ad verilir?
a) Kalabalık
b) Grup
c) Topluluk
d) Seyirci
e) Gösterici

44-) Avrupa kupa maçlarında üstün başarılar gösteren bir takım, antrenman maçlarında zayıf takımlara bile yenilebilmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
a) Farklı güdülenme düzeyleriyle
b) Güdülenmenin toplumsal kökenli olmasıyla
c) Kişilerin her zaman başarılı olmasıyla
d) Başarısızlığın olağan sayılmasıyla
e) Başarılı olmanın çok çalışmaya dayanmasıyla

45-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını arttırır?
a) Karmaşık uzun cümleler
b) Dinleyicilerin ilgisini çekmeden direkt konuya girmek
c) Mesleki jargonlar, bilinmeyen kelimeler kullanmak iletişimin başarısını arttırır
d) Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı olmak
e) Kime, nerede, ne söyleyeceğimizi bilmek

46-) Hangisi bombalı eylemlerde muhtemel ana hedeflerden değildir?
a) Tren metro otobüs istasyonları
b) Kamu kurum kuruluşlar
c) Bankalar bankamatikler
d) Tüm Cadde ve sokaklar
e) Resmigeçit törenlerinin düzenlendiği alanlar

47-) Aşağıdakilerden hangisi araştırma ekibinde aranacak özelliklerden değildir?
a) Heyecanlı ve cesaretli olmak
b) Araştırma gerektiren binaya veya tesise aşina olmak
c) Soğukkanlı olmak
d) Talimatlara uymada istekli olmak
e) Düşüncesizce ve kontrolsüzce hareket etmemek

48-) Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın genel nitelikleri arasında yer almaz?
a) İnsanların fiziki olarak bir yerde bulunmaları veya oraya yakın olmaları.
b) Geçici olarak bir araya gelmeleri.
c) İş bölümü ve statü düzeninin yokluğu.
d) İş bölümü ve statü düzeninin olması
e) Nispeten denetimsiz, ya da kendiliğinden oluşan bir etkileşmedir.

49-) “Toplumsal olaylardaki güvenlik görevlileri duygularına hâkim olabilmeli ve yansız davranabilmelidirler” tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) İnisiyatif kullanma
b) Provokasyona gelmeme
c) Profesyonel olma
d) Şefkatli olma
e) Eşit davranma

50-) Aşağıdakilerden hangisi koruma hizmetlerinin özelliklerinden değildir.
a) Koruma hizmetleri gündüzleri yapılmalıdır
b) Koruma hizmetleri 24 saat kesintisiz yapılmalıdır
c) Koruma önlemleri bir bütün olarak ele alınmalıdır
d)Koruma hizmetlerini gerektiğinde yerel güvenlik güçleri ile koordineli olarak yapılmalıdır
e) Koruma hizmetleri yerine getirilirken rutin davranış alışkanlıklardan kaçınılmalıdır

51-) Hangi durumda işlenen fiilde dolayı faile ceza verilir?
a) Meşru savunma ve zorunluluk halinde
b) Muhakkak bir tehlikeden başkasını kurtarmak zorunluluğu ile
c) Tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile
d) Gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı orantılı bir biçimde defetme halinde
e) Hiçbiri

52-) Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?
a) Şahısların elleri yıkatılmaz
b) Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin bulunduğu elbise yeri korunmalıdır
c) Gerekirse şahısların ellerine poşet takılır
d) Çekirdek, kovan araştırması için gerekirse trafik akışı kesilir
e) Kovan, çekirdek korunması için bir araya toplanır

53-) Örgüt içinde en fazla rastlanılan çatışmalar ……………. ve ……………. çatışmalarıdır.
a) Rol çatışmaları / ast üst ilişkileri
b) Otorite hiyerarşisi / ortak amaç
c) Örgüt / iş bölümü
d) insan faaliyetleri / koordinasyon
e) Amir / algılama

54-) İyi bir dinleyici;
a) Karşısındaki konuşurken onu dinlediğini belli eder
b) Başka şeylerle ilgilenir
c) Sürekli telefonla konuşur
d) Karşıdaki lafını bitirmeden soru sorar
e) Hiçbiri

55-) Tutanağın adli soruşturma safhasında hazırlık soruşturması bakımından anlam ifade edebilmesi için en az kaç resmi görevli tarafından imzalanması gerekir?
a) 3
b) 4
c) 2
d) 5
e) 1

56-) “Koruma şekilleri korunan kişinin ………………….. göre belirlenmektedir.”
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Yaşına
b) Medeni Durumuna
c) Çocuk Sayısına
d) Tehdit seviyesine
e) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığına

57-)Korunan kişinin cephesi saat yönünde kaçı gösterir?
a) 12
b) 9
c) 6
d) 3
e) 8

58-) Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişimin önündeki engellerden biri değildir?
a) Duyarsızlık
b) Korkular
c) Ön kabuller
d) İsim Takmak
e) Anlayışlı olmak

59-) Bir koruma görevlisinin duyduğu ya da gördüğü herhangi bir şeyi olur olmaz yerlerde anlatmaması onun hangi özelliğidir?
a) Zeki olması
b) Çalışkan olması
c) Pratik olması
d) Ketum olması
e) Az konuşması

60- Aşağıdakilerden hangi ifade özel güvenlik eğitimleri bakımından yanlıştır?
a) Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için, bu iki puan ortalamasının en az altmış, her iki kısım puanının ise en az elli olması şartı aranır.
b) Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar, yeniden özel eğitim kursuna devam etmeksizin bir yıl içinde birbirini takip eden üç sınava daha katılabilir.
c) Yenileme eğitimi sonrasında yapılan sınavlarda başarısız olanlara çalışma izni verilmez.
d) Özel güvenlik görevlileri seviye puanlarını yükseltmek için çalışma izinleri süresince seviye yükseltme sınavlarına girebilirler.
e) Hepsi

61-) “Temas sonucu oluşan her türlü kalıntıya ……. denir” cümlesindeki boş bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) İz
b) Delil
c) Papil
d) Traje
e) Delta

62-) Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin dört aşamasından değildir?
a) Saldırganı yakalamak ve tutuklamak
b) Muhtemel tehlikenin varlığı
c) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak
d) Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek
e) Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırılabileceği bir güzergâh seçimi

63-) Delici karın yaralanmalarında organlar dışarı çıkmışsa, ilkyardımda aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Dışarı çıkan organlar içeri sokulur.
b) Organlara dokunulmaz üzeri nemli bir bezle örtülür.
c) Hasta / yaralı yarı yüzükoyun pozisyonda yatırılır.
d) Ağızdan bol sıvı verilerek sıvı kaybı önlenir
e) Dışarı çıkan parçalar üzerine antiseptik dökülür.

64-) Öncü İstihbarat Çalışmasının amacı VIP in ………ve………..üzerinde güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye yönelik…………..ortadan kaldırmak veya ……………… indirmektir.
a) Ofisi / ikameti / riski / maksimuma
b) Seyahati / ofisi / suikastı / maksimuma
c) Mekân / yol / riski / maksimuma
d) Gideceği yer / güzergâh / karşılama / minimuma
e) Gideceği yer / güzergâh / riski / minimuma

65-) Özel Güvenlik Görevlisi önleyici kolluk hizmetleri bakımından kime bağlıdır?
a) Polise
b) Jandarmaya
c) Mülki amire
d) Savcıya
e) Bağlı olduğu kuruma

66-) Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?
a) Kanayan bölgeye tentürdiyot dökmek
b) Kanayan bölgeye oksijenli su dökmek
c) Kanayan bölgeye temiz bir bez ile basınç uygulamak
d) Kanayan bölgeye buz koymak
e) Yaraya kül basmak

67-) VİP’in araçla gideceği güzergâhı üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz olarak giyinmiş kişiler
b) Okunamayacak derecede silinmiş ya da değiştirildiği bariz plakalı araçlar
c) Arıza yapmış araçlar
d) Yol üzerinde yapılan yol çalışmaları
e) Hepsi

68-) Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?
a) Saldırganları yakalamak
b) Kalabalığı dağıtmak
c) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak
d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme
e) Hiçbiri

69-) Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara ne denir?
a) Gözetleme noktaları
b) Boğma noktaları
c) Yerleşim noktaları
d) Kontrol noktaları
e) Gezi alanı

70-) Sel anında aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?
a)Yüksek yerlere çıkılmalıdır.
b)Elektrik kaynaklarından uzak durulmalıdır.
c)Kuyu suları içilmemelidir.
d)Araç ile sel bölgesi terk edilmelidir.
e)Evlerde üst katlara çıkılmalıdır.

71-)Panik halinde bulunan insanlarda aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz
a) İlk önce canlarını kurtarmaya ve güvenli bir yere kaçmaya çalışırlar.
b) Muhakeme yeteneklerini kaybetmediklerinden telkine kayıtsızdırlar.
c) İlk hareket edeni ya da çoğunluğun hareket ettiği yöne doğru yönelip onları takip ederler.
d) Can telaşıyla paniğe kapılanların insani duyguları zayıflar.
e) Sesi çok çıkan insanı ve onun verdiği komutları dinlerler.

72-) Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında hastaya hangi pozisyon verilir?
a) Baş dik durumda oturtulur
b) Yan yatırılır
c)Sırtüstü yatırılır
d)Ayakları havaya kaldırılır
e)Yüzüstü yatırılır

73-) Zehirlenme vakalarında ilk yardım olarak neler yapılabilir?
a)Zehir mümkün olduğunca sulandırılmalıdır
b)Sulandırmak amacıyla hastaya bol miktarda süt içirilmelidir
c)Kusmayı engelleyen bir durum yoksa hasta kusturulmalıdır
d)Hasta acilen bir sağlık kuruluşuna gönderilmelidir
e)Hepsi

74- Aşağıdakilerden hangi ifade 5188 sayılı kanun çerçevesinde yanlış bir ifadedir?
a)Kanunda sayılan yetkiler sadece ÖGG görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilirler.
b)Zor kullanma yetkisinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir
c)Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir
d)Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar
e)Özel güvenlik şirketleri ihtiyaç duydukları her türlü ateşli silah ve teçhizatı alabilir.

75-) Telsiz haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
a) Kısa, öz, anlaşılır
b) Ayrıntılı
c) Yazılı
d) Şifreli
e) Hiçbiri

76-) İtfaiye, Polis, Hızır Acil ve Jandarma telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
a) 156-187-155-112
b) 110-155-112-156
c) 110-155-177-156
d) 156-112-177-155
e)156- 155-112-110

77- Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın unsurlarından değildir?
a) Zor kullanma zorunlu olmalıdır
b) Amaca ulaşıldığında zor kullanmaya son verilmelidir
c) Zor kullanma tehlikenin önlenmesi için yetecek derecede olmalıdır
d) Zor kullanma çok kısa süreli olmalıdır
e) Zor kullanma saldırının giderilmesine yönelik olmalıdır

78-) Sıcak su nedeniyle oluşmuş bir yanıktan, hemen sonra ilk ne yapılmalıdır?
a) Deride oluşan kabarcıklar patlatılmalıdır.
b) Yanık bölgeye zeytinyağı sürülmelidir.
c) Diş macunu sürülür
d) Hemen yumuşak akan temiz çeşme suyu altına tutulmalıdır.
e) Yoğurt sürülür

79-) Kırık bir uzuv’a tespit uygularken aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır.?
a) Tespit materyali kırığın şekline uygun olarak seçilir.
b) Tespit materyali ile uzuv arasına yumuşak dolgu malzemesi konur.
c) Uygulanan bandaj dolaşımı engellemeyecek kadar sıkı olur.
d) Tespit esnasında parmak uçları açık bırakılmalıdır.
e) Hepsi

80-) I-Soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlı olmakla birlikte çocuklara karşı işlenen suçüstü halleri
II- Soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlı suçlardan akıl ve beden hastalığı nedeni ile kendisini idare edemeyenlere karşı işlenen suçüstü halleri
III- Soruşturma ve kovuşturması şikâyete tabi suçlardan malüllük ve güçsüzlük nedeniyle kendisini idare edemeyenlere karşı işlenen suçüstü halleri.
Yukarıda verilen hallerin hangisinde özel güvenlik görevlisinin yakalama yetkisi vardır.
a) I, II
b) II, III
c) I, III
d) I, II, III
e) Hiçbiri

81-) Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarındandır?
a) Suçun işleniş şeklinin tespitinde yarar
b) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar
c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yarar
d) Suç şüphelisinin masumiyetini ispata yarar
e) Hepsi

82- Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkilidir?
a) İçişleri Bakanlığı ve valilikler
b) Emniyet Müdürlükleri
c) Jandarma Komutanlığı
d) Milli Eğitim Bakanlığı
e) Hepsi

83-) Baca yangınlarına sebep olan etkenler aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Bacalarda birikmiş kurum ve ziftler
b) Bacaların zamanında temizlenmesi
c) Soba vb. ısıtıcıların yüksek derecede yakılması
d) Bacaların standartlara uygun olmaması
e) Bacaları yakarak temizlemeye çalışmak

84-) Elektrik akımının olduğu alanlarda aşağıdakilerden hangi davranış şekli yanlıştır.
a) Elektrik akımı sigortadan kapatılır.
b) Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ile yangına müdahale edilir.
c) Elektrik akımının kontrolü çıplak elle ve avuç içi ile yapılır.
d) Elektrik akımına kapılan kişi kuru maddelerle (odun, kuru bez) akımdan uzaklaştırılır.
e) Metal kısımlara dokunulmaz.

85-) 5188 Sayılı Kanun hükümlerine göre uygulanacak idari para cezası veren makam aşağıdakilerden hangisidir?
a) Adli mahkemeler
b) İdari mahkemeler
c) Mahalli mülki amiri
d) İçişleri Bakanı
e) Yetkili kolluk amiri

86-) Sara krizi geçiren bir kişiye ilkyardım yapılırken ne yapılmamalıdır?
a) Kişinin kontrolsüz yere düşmesi engellenir.
b) Hava yolu açıklığı sağlanır.
c) Kişinin kilitlenen çenesi açılmaya çalışılır.
d) Kriz kendi sürecini tamamlamaya bırakılır.
e) Kişinin kendisine ve etrafa zarar vermesi engellenir.

87-) Kelepçe: güvenlik personelinin tedbir amacıyla kullandığı, şüphelinin hareket kabiliyetini sınırlayan, yakalandığını gösteren bir araçtır. Kaç yaşından küçüklere kelepçe takılmaz?
a)12
b)15
c)18
d)19
e)20

88-) Trafik kazası geçirmiş bir kişiye, eğer ortamda hiçbir tehlike yoksa ilkyardımcı ne yapmamalıdır?
a) Hava yolunu kontrol
b) Solunum kontrolü
c) Kanama kontrolü
d) Güvenli bir yere taşıma
e) Bilinç kontrolü

89-) Türkiye uyuşturucu kaçakçılığına suçu olarak bakmaktadır. Boşluğa………………….. gelecek doğru ifade hangisidir?
a) Maddi kayıp
b) Başka ülkelerin sorunu
c) İnsanlık
d) Avrupa’nın sorunu
e) Türkiye’nin sorunu

90-) Kişide Bağımlılık Oluşturan Maddeler Aşağıdakilerden Hangisidir?
a) Sakinleştirici-yatıştırıcı Maddeler.
b) Uyarıcılar.
c) Opioidler.
d) Hint Keneviri.
e) Hepsi.

91 -) 5188 sayılı yasa ile öngörülen Özel Güvenlik Komisyonu aşağıdakilerden hangisine yetkilidir?
a) Koruma ve Güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin azami miktarını belirlemeye.
b) Koruma ve Güvenlik hizmetinde taşınabilecek silah ve teçhizatın asgari miktarını belirlemeye
c) Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin asgari miktarını belirlemeye
d) Talep olmasa da uygun görülen kamu binalarının ÖGG görevlilerince korunmasına karar vermeye
e) Koruma ve güvenlik hizmeti verecek şirketin Koruma planını onaylamaya

92-)Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri kaç gün içerisinde işveren tarafından Valiliğe bildirilir?
a) 10 gün
b) 20 gün
c)30 gün
d) 15 gün
e) 25 gün

93-) Yabani hayvan ısırığında ilk yardım hangisidir.?
a) Turnike uygulamak
b) Zehiri emmek
c) Isırılan yere antiseptik madde sürmek
d) Isırılan yeri hemen sabunlu su ile yıkamak.
e) Isırılan yeri kesici maddeyle kanatmaya çalışmak

94-) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda en etkin ilkyardım uygulamasıdır?
a) Yanan bölgeye yoğurt sürülür
b) Hasta / yaralının hiçbir şey yapılmadan hastaneye götürülür
c) Kimyasal maddeyle temas eden bölge bol suyla yıkanır
d) Elbiseler kesinlikle çıkarılmaz
e) Hepsi

95-) Yangın Söndürme cihazlarının(YSC) yerleştirilmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Y.S.C umulan yangın çeşitlerine uygun yerlere konmalıdır
b)Y.S.C. yerleri çabuk ulaşılır bir yer olmalıdır.
c)Y.S.C kapı arasına konulmalıdır
d)Y.S.C yerleri hiç değiştirilmemelidir.
e) Y.S.C yangın çıkması olasılığı olan yerin yakınına konulmalıdır.

96-) Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir?
a) Kimlik
b) Tanımlama
c) Eşkâl
d) Fiziki özellik
e) Farklılık

97-) Aşağıdakilerden hangisi yangın esnasında yapılacak uyulacak prosedürlerden değildir?
a)Telaşlanmayınız
b)Bulunduğunuz yerde yangın ihbar düğmesi var ise
Ona basınız
c)İtfaiye Teşkilatına telefon ediniz.
d)Kapı ve pencereleri açınız.
e)Mümkün ise yangının cinsini bildiriniz(bina, benzin, doğalgaz)

98-) Özel güvenlik görevlileri görevli oldukları süre ve alan içerisinde aşağıdaki hangi durumlarda yakalama yetkisine sahip değildir?
a) Suçüstü bir fiilden dolayı
b) Olay yerini ve delillerini korunma amaçlı
c) Haklarında yetkili mercilerce yakalama ve tutuklama kararı bulunanlar
d) Suç şüphelisi olmayan kişiyi
e) Meşru Müdafaa halinde

99-) LPG ve Doğalgaz gaz kaçaklarında yapılacak davranışlardan hangisi yanlıştır.
a) Kapı ve pencereler açılıp mekan havalandırılır.
b) Açık olan elektrik lambaları düğmeden kapatılır.
c) Prizde takılı fişler çekilmez.
d) Gaz kaçağı vanadan kapatılır.
e) Telsiz telefon gibi iletişim araçları kullanılmaz.

100-) Sıvı ( akaryakıt ) yangınlarda en fazla kullanılan söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Köpük
b) Su
c) Toprak
d) Örtü
e) Kum

E-Bülten