blank

32 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Silah Soruları

Anasayfa » Genel » 32 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Silah Soruları

blankEMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ASAYİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL GÜVENLİK KURUMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
32 NOLU ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM SINAVI SİLAH SORULARI

1-)Fişek yatağı nedir?
a) Şarjörde fişeklerin üzerine konduğu parçadır
b) Şarjör tüpüdür
c) Şarjörün kendisidir
d) Haznedir
e)Namlunun hemen gerisinde ateşlenmeyi bekleyen fişeğin bulunduğu yerdir

2-)Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?
a) Rampa
b) Şarjör Kapağı
c) Gerdel
d) Fişek çıkarıcı
e) Fişek yatağı

3-)Aşağıdaki kurallardan hangisi yanlıştır?
a) Sökülüp takılma yöntemi bilinmeden silah sökülemez
b) Silah üzerindeki yaylar icabında benzer yaylarla değiştirilir
c) Silahı çizecek sert malzeme kullanılmaz
d) Silah gereğinden fazla sökülmez
e) Sökme takma sırasında zorlama yapılmaz

4-) Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çekirdek
b) Kapsül
c) Kovan
d) Barut
e) Kovan dip tablası

5-) Gece nöbetleri için (can sıkıntısını gidermek için) aşağıdaki ifadelerden hangisi dogrudur?
a) Silah sökülüp takılır, silahla oynanır
b) Silahla vakit geçirilir
c) Silahla oynanmaz
d) Çekirdek yenilir
e) T.V. seyredilir

6-) Rampa nerede bulunur?
a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Horozun altında
d) Fişek yatağı gerisinde,
e) Sürgü üzerinde

7-)Fişek yatağına fişek sürülmüyor ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tetiği çekmek gerekir
b) Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır
c) Yeniden denemek gerekir
d) Bos kovan yerinden çıkmış olabilir
e) Horozu kurmak gerekir

8- Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
a) Alev gizleyen
b) Gez- arpacık
c) Namlu
d) Sürgü
e) Şarjör

9-)Silah ile ilgili emniyet tedbirleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Silahın her zaman dolu olabileceğini kabul ederek hareket etmek
b) Namlunun daima emniyetli bir noktaya çevrildiğinden emin olmak
c) En iyi atıcı atış emniyetine dikkat eden atıcıdır
d) İhtiyaç olmayan durumlar hariç silah fişek yatağına fişek sürülmeden taşınmalıdır
e) Hepsi

10-) „Tetik Emniyeti” ne manaya gelmektedir?
a) Emniyet mandalı kapalı iken tetiğe dokunulsa bile düşmemesi anlamına gelir
b) Emniyet mandalı açık iken tetiğe dokunulduğunda horozun düşmesi anlamına gelir
c) Tetik emniyeti diye bir emniyet yoktur
d) Emniyet açık iken, tetik çekilmedikçe düşme, çarpma veya horozun kurulu durumdan kurtulup düşmesi ile kendiliğinden ateş almaması durumudur
e) Hiçbiri

11-)Atış Sırasında fişek yatağında fişek mevcut iken, tabanca ateş almamışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
a) Namlu hedeften ayrılmadan, en az 30 saniye beklenir. Şarjör çıkartılır. Fişek dışarıya alınır
b) Namlu hedeften ayrılmadan, beklemeye gerek yoktur. Fişek dışarıya alınır
c) Şarjör çıkartılır. Fişek dışarıya alınır
d) Atış olana kadar tekrar tekrar tetiğe basılır
e ) Şarjör çıkarılarak tekrar tetiğe basılır
___________________________________________________________________________________
12-) Poligonda Atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?
a) Atıcı, Silahı inceler arızayı tespite çalışır
b) Atıcı, silahı söker
c) Atıcı, silahı tamir ve bakım kısmına götürür
d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar
e) Atıcı, silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler

13-)Aşağıdakilerden hangisi silahlı görev sırasında dikkat edilecek hususlardan birisi değildir?
a) Belirgin bir tehlike yoksa mutlak suretle silahın mermi yatağı boş tutulmalıdır
b) Beklenen bir tehlike varsa silahın mermi yatağı dolu ve emniyeti kapalı olmalıdır
c) MP – 5 makinalı tabanca veya uzun namlulu tüfek cinsinden silah taşınıyorsa silahın namlusu yukarı doğru tutulmalı
d) Silahın emniyet kilidi her durumda açık ve silah ateşe hazır durumda bulundurulmalıdır
e) Uyarı atışı, yapılan uyarıya uyulmamışsa, havaya doğru yapılmalıdır

14-) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet tertibatlarından değildir?
a) Horoz emniyeti
b) Tırnak emniyeti
c) Mandal emniyeti
d) Kabze emniyeti
e) Tetik emniyeti

15-)Fişek bittikten sonra kapak takımı geride kalmıyorsa aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Şarjör ağzında problem vardır
b) Gerdelde problem vardır
c) Tetik manivelasında problem vardır
d) Şarjör yayında problem vardır
e) Sürgü tutucusunda problem vardır

16-)Kapsül ateşlemiyorsa aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) İğne kırıktır
b İğne ucu kırıktır
c) İğne yayı esnekliğini kaybetmiş veya kırıktır
d) Fişek hatalıdır
e) Hepsi

17-) Fişeklerde bulunan alev kanalının görev nedir?
a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar
b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar
d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar
e) Hepsi

18-) Türk Ceza Kanununa göre “SİLAH” aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ateşli silahlar
b) Patlayıcı maddeler
c) Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici ve bereleyici alet
d) Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açan nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler
e) Hepsi

19-) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?
a) Merminin dönerek ilerlemesini sağlar
b) Merminin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar
c) Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar
d) Merminin azami mesafesini artırır
e) Ateşleme sonrası fişek kovanının dışarıya atılmasını sağlar

20-) Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parçalar sağlar?
a) Yerine getiren yay pimi
b) Yerine getiren yay
c) Sürgü tutucu pimi
d) Rampa
e) Tırnak

21-)Tabanca atışında atıcının istikrarsız atış yaptığını gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gruplaşma sol yukardadır
b) Gruplaşma sağ yukardadır
c) Gruplaşma sol aşağıdadır
d) Gruplaşma sağ aşağıdadır
e) Hedefte gruplaşma olmamış, isabet noktaları dağınık
________________________________________________________________________________
22-) Çift göz ile nisan almanın faydaları aşağıdaki sıklardan hangisinde tam olarak verilmiştir?
a) Hedef istikametinin sağından veya solundan herhangi bir saldırının fark edilmesine olanak sağlar
b) Hedef olunması istenmeyen kişilerin atış istikametine girmesi halinde bunun görülmesine ve gerekli tedbirin alınmasına olanak sağlar
c) a ve b sıklarının ikisine birden olanak sağlar
d) Çift göz ile nisan almanın hiçbir faydası yoktur
e) Çift göz ile nisan almanın önemsenmeyecek kadar az bir faydası vardır

23-)Atış esnasında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmayabilir?
a) Gez ve arpacık net, hedef puslu görülmelidir
b) Tetik normal ve düzgün bir hızla artırarak sıkılmalıdır
c) Ayaklar bitişik olmalı ve öne bakmalıdır
d) Atış sırasında nefesi de ayarlamak gerekir
e) Kollar mümkün oldukça ileriye doğru uzatılmalı ve dirsekten bükülme olmamalıdır

24-) Aşağıdakilerden hangisi atış yaparken dikkat edilecek hususlardan değildir?
a)Tetik üzerine uygulanan baskıdan nisan hattı hiçbir şekilde etkilenmemelidir
b)Tetiğe uygulanan basınç giderek orantılı bir şekilde artan bir basınç olmalı ve kesintisiz olarak devam etmelidir
c) Tetik işaret parmağının birinci boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir
d) Tetik düşürülürken mermi sesini duymak için dikkat edilmelidir
e) Nisan alındıktan sonra kısa süre içinde atışın yapılması gerekir

25-)“Yarı Otomatik Tabancalar” ifadesinde “Yarı Otomatik” olma özelliği ne anlama gelmektedir?
a) Tetiğe bir kere basışta şarjörün yarısının boşaltılması anlamındadır
b) Kendiliğinden dolduruş yapan tabancaları ifade eder
c) Her atış için tetiğin ayrı ayrı çekilmesi anlamındadır
d) Tetik bir kere çekildiğinde bırakmamak kaydıyla şarjördeki tüm fişekler bitene kadar atısın devam etmesidir
e) Hiçbiri
TEST BİTTİ
CEVAPLARINIZI
KONTROL EDİNİZ

blank

E-Bülten