blank

33 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları ve Cevapları(B)

Anasayfa » Genel » 33 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları ve Cevapları(B)

blankEMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ASAYİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL GÜVENLİK KURUMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
33 NOLU ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM SINAVI
SORULARI VE CEVAPLARI

(B) KİTAPÇIĞI

1) Yangın Detektörleri Aşağıda Sayılan Hangi Özellikleri Kullanarak Çalışırlar?
I Duman
Iı Işık
Iıı Isı
Iv Alev
A) I, Iıı Ve Iv
B) I, Iı Ve Iıı
C) I Ve Iv
D) Iı, Iıı Ve Iv
E) I, Iı, Iıı Ve Iv

2) El Metal Detektörleri; Arama Yapılacak Bölgeye Paralel Şekilde Ve Kişi Vücudundan …… Cm Uzakta Tutulmalı Ve Gezdirilmelidir.
A) 1-2
B) 2,5-7.5
C) 10-15
D) 15-20
E) 20-30

3) Psikolojik Koruma Sınırı (Özel-Mahrem Alan) Mesafesi Ne Kadardır?
A) 0-25cm.
B) 25-100cm.
C) 100-250cm.
D) 250-300cm.
E) 300 Ve Üzeri

4) Genel Kolluk İle Özel Kolluk Arasındaki İlişkide En Doğru Uygulama Hangisi Olmalıdır?
A) Suç Ve Suçlu Takibinde Müstakil Çalışmalıdır.
B) Suçun Önlenmesinde Ve Suçlunun Yakalanmasında Genel Kolluk Ve Özel Güvenlik Koordineli Olarak Çalışmalıdır.
C) Suçla İlgili Bilgiler Birbirlerine Karşı Gizlenmelidir.
D) Birbirinin Görev Alanına Hiç Girilmemelidir.
E) Hiçbiri

5) Aşağıdaki Bilgilerden Genel Ve Özel Kolluk İlişkileri Bakımından Hangisi Yanlıştır?
A) Genel Kolluk Tarafından Verilecek Talimatlar Güvenlik Amir Ve İşverenlerine Vermelidir.
B) Acil Durumlarda Kolluk Kendini Tanıtıp Doğrudan Güvenlik Memurlarına Emir Verebilir.
C) Kolluğun Kimlikle Kendisini Tanıtmasına Gerek Yoktur.
D) Özel Güvenlik Görevlisi Yaptığı İş Ve Verilen Emir Arasında Bağlantı Ve Mantık Kurarak Verilen Emri Yerine Getirir.
E) Hepsi

6) Aşağıdakilerden Genel Ve Özel Kolluk Karşılaştırılması İle İlgili Bilgilerden Hangisi Yanlıştır?
A) Yakalama Ve Zor Kullanılan Olaylar En Seri Vasıtayla Yetkili Genel Kolluğa Bildirilir.
B) Yakalanan Kişi Ve Zapt Edilen Eşya Genel Kolluğa Teslim Edilir.
C) Özel Güvenlik Birimleri Soruşturma Esnasında, Araştırma, Yakalama Ve Delil Toplama Konularında Genel Kolluğa Yardımcı Olur.
D) Özel Güvenlik Görevlisi Yalnızca Kendi Görev Alanında Sorumlu Ve Yetkilidir.
E) Özel Güvenlik Görevlisinin Yetkileri Genel Kollukla Aynıdır.

7) En Etkili İletişim Yolu Aşağıdakilerden Hangisidir?
A) Ses Tonu
B) Olumlu Kelimeler
C) Olumsuz Kelimeler
D) Beden Dili
E) Öğüt Verme

8-Suç İşledikten Sonra Özel Güvenlik Personelince Yakalanan Kişi Veya Muhafaza Altına Alınan Eşya Kime Teslim Edilir?
A) Valiliğe
B) Cumhuriyet Savcılığına
C) Özel Güvenlik Komisyonuna
D) Yetkili Özel Kolluğa
E) Yetkili Genel Kolluğa

9) Aşağıda Verilen İfadelerden Hangisi Etkin İletişim Önünde Engel Değildir?
A) Ön Kabuller
B) Dinleme
C) Ben Merkezcilik
D) Duyarsızlık
E) Korkular

10) Aşağıdakilerden Hangisi İletişim Engellerinden “Alınganlık” İle En Yakın Anlama Sahiptir?
A) Bencillik
B) Duyarlılık
C) Duygusallık
D) Kişiselleştirme
E) Umursamazlık

11) Toplumsal İlişkilerde İnsanın Kendinin Farkında Olması, Kendini Keşfetmesi, Olumlu Yönlerini Ortaya Çıkarması, Olumsuz Yönlerini Olumluya Çevirmesi, İletişimin Temel Becerilerinden Hangisini Kapsar?
A) Karşımızdakini Dinlememek
B) Kendini Tanımayı
C) Kendini Açmayı
D) Kendini Doğru İfade Etmeyi
E) Kendini Başkasının Yerine Koymayı

12) İnsanların Duygularını Gösterdiği En Belirgin Bölge Neresidir?
A) Kaş
B) Ağız
C) Yüz
D) El
E) Ayak

13) Aşağıdakilerden Hangisi İletişimin Başarısını Arttırır?
A) Karmaşık Uzun Cümleler
B) Dinleyicilerin İlgisini Çekmeden Direkt Konuya Girmek
C) Mesleki Jargonlar, Bilinmeyen Kelimeler Kullanmak İletişimin Başarısını Arttırır
D) Karşımızdaki Kişiye Karşı Önyargılı Olmak
E) Kime, Nerede, Ne Söyleyeceğimizi Bilmek

14) Aşağıdakilerden Hangisi Etkili Dinleme Becerisi Geliştirmenin Yollarından Biri Değildir?
A) Soru Sorma
B) Hemen Sonuç Çıkarma
C) Göz Teması Kurma
D) Dinlediğinizi Belli Etme
E) Not Alma

15) Özellikli Kişiler Bakımından Yapılacak Kontrol İle İlgili Olarak Aşağıdakilerden Hangisi Yanlıştır?
A) Özürlü Kişilere Kontrollerde Yardımcı Olunmalı
B) Yaşlılara Karşı Sabırlı Ve Anlayışlı Olunmalı
C) Çocuklar, Sevgi Ve Şefkat İçerisinde Kontrole Tabi Tutulmalı
D) Bebeklerin Üzeri Hiçbir Suretle Aranmamalı
E) Hepsi

16) Bir İş Merkezinde Görev Yapılıyorsa Nelere Dikkat Edilmelidir?
A) Hırsızlık Yapanların Muhtemel Giriş Ve Çıkış Yerlerini Öğrenmek
B) Alarm Sistemleri Hakkında Bilgiye Sahip Olmak
C) Açılış Ve Kapanış Saatlerinin Kontrolü
D) Çalışan Kapıcı Ve İş Yerinin Bakımından Sorumlu Kişileri Tanımak
E) Hepsi

17) Dünya Dertlerinden Kurtulmak, Sorunlardan Belirli Bir Süre Uzak Kalmak Amacıyla Kullanılan Uyuşturucu Bağımlılığı Hangi Türdendir?
A) Fiziksel Bağımlılık
B) Maddesel Bağımlılık
C) Psikolojik Bağımlılık
D) Kimyasal Bağımlılık
E) Hiçbiri

18) Silahlı Özel Güvenlik Görevlisinin Silah Taşıma Ya Da Bulundurma Yetkisi Aşağıdaki Hallerden Hangisi İle Sınırlıdır?
A) Eğitim Kurumları
B) Cezaevleri
C) Mahkemeler
D) Akıl Hastaneleri
E) Görev Yeri Ve Güzergâhı

19) Olaylara İlk Müdahaleyi Yapan Personelin Olaylar Karşısındaki Tutum Ve Davranışı Hangi Konuda Önemli Rol Oynar?
A) Faillerin Yakalanması
B) Olayların Büyümemesi
C) Delillerin Tespitinde
D) Delillerin Kaybolmaması
E) Hepsi

20) Türkiye, Uyuşturucu Kaçakçılığına …………………….Suçu Olarak Bakmaktadır. Boşluğa Gelecek Doğru İfade Hangisidir?
A) Maddi Kayıp
B) Başka Ülkelerin Sorunu
C) İnsanlık
D) Avrupa’nın Sorunu
E) Türkiye’nin Sorunu

21) Karşımızdakine Empatik Tepki Vermenin İki Yolu Aşağıdakilerden Hangisidir?
A) Beden Dilimizi Kullanarak-Yazılı Olarak
B) Beden Dilimizi Kullanarak-Sözlü Olarak
C) Otoritemizi Kullanarak-Sözlü Olarak
D) Otoritemizi Kullanarak-Yazılı Olarak
E) Hiçbiri

22) Bir İnsanı Anlamak Ve Hak Vermek Ayrı Ayrı Konulardır. Bu Durumda;
A) Anlamak Sempati, Hak Vermek Empatidir.
B) Anlamak Empati, Hak Vermek Sempatidir.
C) Duruma Göre Hem Anlamak, Hem De Hak Vermek Empatidir.
D) Duruma Göre Hem Anlamak, Hem De Hak Vermek Sempatidir.
E) Hepsi Yanlıştır.

23) Günlük Yaşamda Karşılaşılan Engeller Ve Zorlanmalar Karşısında Duyulan Ruhsal Gerginlik Ve Huzursuzluk Haline
…………………Denir.
A) Stres
B) Depresyon
C) Zorlanma
D) Savunma
E) Sinirlenme

24) Aşağıdakilerden Hangisi İnsanların Topluluk İçerisinde Gösterdiği Kolektif Davranış Özelliklerinden Değildir?
A) İrade Zayıflığı
B) Duygusallık
C) Kendisi Olma
D) Özenti
E) Telkin

25) Özel Güvenlik Görevlisinin Aşağıdaki Hususlardan Hangilerine Dikkat Etmesi Gerekir?
A) Vatandaşlar Hiçbir Zaman Potansiyel Suçlu Olarak Görülmemelidir.
B) Hizmet Anlayışı İle Hareket Edilmelidir.
C) Telsiz Görüşmeleri Kısa Ve Anlaşılır Olmalıdır.
D) Görev Bölgesinde Mecbur Kalınmadıkça, Koşarak Ve Hızlı Adımlarla Hareket Etmemelidir.
E) Hepsi

26) Aşağıdakilerden Hangisi Tutanakların Şekil Kurallarından Değildir?
A) A4 Veya A5 Kağıdına Yazılmalıdır.
B) Tutanaklar Kağıdın Sadece Bir Yüzüne Yazılmalıdır.
C) Bilgisayar Veya Daktiloyla Değil Elle Yazılmalıdır.
D) Üzerinde Silinti, Kazıntı Ve İlave Yapılmamalıdır.
E) Sade Bir Dille Yazılmalıdır.

27) İyi İletişim Kuran İnsanlarla, Kuramayan İnsanlar Arasındaki Belirgin Farkı Tayin Eden Kişiler Arası Faktör, Aşağıdakilerden Hangisi Değildir?
A) Öfke
B) Sosyal Statü
C) Kendini Açığa Vurma
D) İfade Berraklığı
E) Benlik

28) Kalabalık Topluluklarda Gerektiğinde Kullanılacak Olan Kimyasal Maddelerde Olması Lazım Gelen Özellikler Hangi Maddede Belirtilmiştir?
A) Öldürücü Olmamalı-Etkisiz Hale Getirmeli-Kalıcı Arıza Ve Sakatlıklara Yol Açmamalı-Etkisi Geçici Olmalı
B) Öldürücü Olmamalı-Etkisiz Hale Getirmemeli-Kalıcı Arıza Ve Sakatlıklara Yol Açmamalı
C) Öldürücü Olmamalı-Etkisiz Hale Getirmeli-Etkisi Sürekli Olmalı- Kalıcı Ağrılara Ve Sakatlıklara Yol Açmamalı
D) Öldürücü Olmalı-Etkisiz Hale Getirmeli-Etkisi Geçici Olmalı-Kalıcı Ağrılara Ve Sakatlıklara Yol Açmamalı
E) Hiçbiri

29) X-Ray Cihazı İle Kontrollerde Röntgen Işınlarını Emerek Görüntü Yorumlanmasında Netlik Göstermeyen Madde Aşağıdakilerden Hangisidir?
A) Kurşun Ve Plastik Maddelerle Kaplanmış Nesneler
B) Lastikle Kaplanmış Nesneler.
C) Tahta Kutu İçerisine Konmuş Ve Bol Kağıtla Sarılmış Nesneler
D) Nemli Bezlerle Sarılmış Nesneler
E) Kalın Branda İle Ambalajlanmış Nesneler

30) Ögg Yakalama Sebebi Ortadan Kalkan Şahıslara Nasıl Davranır?
A) 24 Saatin Dolmasını Bekler.
B) Derhal Serbest Bırakır.
C) Bir Odada Veya Araçta Tutar.
D) Genel Kolluğa Teslim Eder.
E) Savcıya Teslim Eder.

31) Devriye Görevine Kural Olarak Nasıl Çıkılır?
A) Üniformalı
B) Sivil
C) Teçhizatlı
D) Üniformalı Ve Tam Teçhizatlı
E) Tek Kişiyle

32) Aşağıdakilerden Hangisi Devriye Yöntemlerindendir?
A) Olağan Devriye
B) Dairesel Devriye
C) Geri Dönüşlü Devriye
D) Planlı Devriye
E) Hepsi

33) Özel Güvenlik Görevlisinin Yetkisi Ve Görevi İçerisinde Meydana Gelen; Çocuklara, Beden Veya Akıl Hastalığı Nedeniyle Kendilerini İdareden Aciz Bulunanlara Karşı İşlenen Suçlarda Ne Zaman Müdahale Edebilir?
A) Olayın Vuku Bulduğu Anda
B) Şikâyetçinin Şikâyetini Beyan Etmesi Üzerine
C) Olaya Müdahale Edilmez Kolluğa Bilgi Verilir
D) Olayların Sonuçlanması Beklenir
E) Hiçbir Durumda Karışılmaz

34) Önleme Aramalarında Elde Edilen Suç Unsurları Hakkında Nasıl Bir İşlem Yapılır?
A) El Konulan Şey Ve Yakalanan Kişi Tutanakla Görevli Kolluğa Teslim Edilir.
B) Sadece El Konulan Şey Kolluk Kuvvetlerine Teslim Edilir.
C) Elde Edilen Şey Adli Makamlara Teslim Edilir.
D) Hiçbir Şey Yapılmaz.
E) Şahıs Bölgeden Uzaklaştırılır.

35) Aşağıdaki Seçeneklerden Hangisi Kontrol Noktasında Yapılan Kontrol Bakımından Yanlıştır?
A) Kontrol Noktasında Şahısların Kontrolü Kapı Detektörü İle Yapılır.
B) Tesise Girmekten Vazgeçen Şahıs Yakalanarak Aranması Gerekir.
C) Kontrol Noktasında Şahısların Kontrolü El Detektörü İle Yapılır.
D) Kontrol Noktasında Eşyaların Kontrolü X-Ray Cihazı İle Yapılır.
E) Giriş Kontrollerinde Kart Sistemi Kullanılabilir.

36) Olay Hakkında Düzenlenen Bir Tutanağı Taraflardan Biri İmzalamamıştır. Bu Durumda Özel Güvenlik Görevlisi Aşağıdakilerden Hangisini Yapmalıdır?
A) İmzalamayanın Yerine Uygun Bir Yakını İmzalar.
B) Zorla Parmak Bastırır İmzalatır.
C) İmzalamasa Da Olur Denir Boş Bırakılır.
D) İmzadan Çekildiği (İmtina Ettiği) Yazılarak Tutanak Tutulur.
E) İmzalamamak Suçtur Diye Korkutulur, İmzalatılır.

37) Güzergahın Tekrar Kontrol Edilmesi Veya Bu Güzergahta Ani Dönüşler Yaparak, Gözetlenme Olup Olmadığı Takip Edilip Edilmediğinin Kontrol Edildiği Devriye Yöntemi Hangisidir ?
A) Olağan Devriye
B) Dairesel Devriye
C) Geri Dönüşlü Devriye
D) Planlı Devriye
E) Hiçbiri

38) 5188 Sayılı Yasanın 20.Maddesinde Belirtilen İdari Cezaları Özel Güvenlik Görevlilerine Ve Özel Güvenlik Şirketlerine Vermeye Kim Yetkilidir?
A) İşveren
B) Özel Güvenlik Görevlisinin Çalıştığı Kurum Amiri
C) Emniyet Müdürü
D) Mahalli Mülkî Amir
E) Hiçbiri

39) Aşağıdakilerden Hangisi Delillerin Faydalarındandır?
A) Suçun İşleniş Şeklinin Tespitinde Yarar.
B) İşlenmiş Olan Bir Suçun Aydınlanmasını Sağlar.
C) Suça Katılanların Suçtaki Kusurluluk Derecelerinin Tespitine Yarar.
D) Suç Şüphelisinin Masumiyetini İspata Yarar.
E) Hepsi

40) Aşağıdaki Hangi Durumda Özel Güvenlik Görevlisi Hakim Kararı Olmadan Görev Alanında Bulunan Konuta Girebilir?
A) Karı Koca Tartışmasında
B) Kaçan Bir Şüphelinin Takibinde
C) Kaçan Bir Tutuklunun Takibinde
D) Sel Tehlikesini Bildirmek Ve Evi Boşaltmak İçin
E) Deprem Nedeniyle Hasar Gören Konut İçindekileri Kurtarmak İçin

41) Özel Güvenlik Şirketinde Çalışan Bir Özel Güvenlik Görevlisi Kendisine Verilen Disiplin Cezasına Karşı Nereye Başvurabilir?
A) İdare Mahkemesine
B) Polise
C) İşçi Sendikasına
D) İş Mahkemesine
E) İşveren Sendikasına

42) Aşağıdakilerden Hangisi Devriyenin Dikkat Etmesi Gereken Hususlardan Değildir ?
A) Yüksek Seviyede Görünür Olmalıdır.
B) Görev Bölgesini İyi Tanımalıdır.
C) Sistemli Ve Devamlı Olmalıdır.
D) Suç Sonrası Müdahaleye Hazır Olmalıdır.
E) Vatandaşların Desteğini Ve Katılımını Sağlamalıdır.

43) Ateşli Silah Kullanılan Olaylarda Aşağıdakilerden Hangisi İlk Ekibin Alması Gereken Tedbirlerden Değildir?
A) Şahısların Elleri Yıkatılmaz.
B) Mermi Çekirdeğinin Giriş Deliğinin Bulunduğu Elbise Yeri Korunmalıdır.
C) Gerekirse Şahısların Ellerine Poşet Takılır.
D) Çekirdek, Kovan Araştırması İçin Gerekirse Trafik Akışı Kesilir.
E) Kovan, Çekirdek Korunması İçin Bir Araya Toplanır.

44) Şüpheli Bir Paket Veya Çanta Görüldüğünde Hareket Tarzı İçin Aşağıdakilerden Hangisi Yanlıştır?
A) Çevreden Bu Paketin Veya Çantanın Bırakıldığını Gören Araştırılır.
B) Çevreden Sahibi Araştırılır.
C) Bırakıldığını Gören Yoksa Patlayıcı Varmış Gibi Hareket Edilir.
D) İnsanlara Zarar Vermemesi İçin Derhal Tenha Bir Yere Nakli Sağlanır.
E) Paketin Etrafına Kimse Yaklaştırılmaz.

45) Aşağıdakilerden Hangisi Eşkâl Tarifinde Belirtilecek Özelliklerden Değildir?
A) Yüz Yapısı
B) Kilo Ve Boy
C) Görülebilir Yara İzleri
D) Cinsiyet
E) Soyut Ve Yuvarlak İfadeler

46) İtfaiye, Polis , Hızır Acil Ve Jandarma Telefonları Aşağıdakilerden Hangisinde Doğru Olarak Sıralanmıştır?
A) 156-187-155-112
B) 110-155-112-156
C) 110-155-177-156
D) 156-112-177-155
E) 156- 155-112-110

47- Aşağıdakilerden Hangi İfade Özel Güvenlik Eğitimleri Bakımından Yanlıştır?
A) Adayların Başarı Puanının Yeterli Sayılabilmesi İçin, Bu İki Puan Ortalamasının En Az Altmış, Her İki Kısımpuanının İse En Az Elli Olması Şartı Aranır.
B) Sınavlarda Yeterli Başarıyı Sağlayamayan Adaylar, Yeniden Özel Eğitim Kursuna Devam Etmeksizin Bir Yıl İçinde Birbirini Takip Eden Üç Sınava Daha Katılabilir.
C) Yenileme Eğitimi Sonrasında Yapılan Sınavlarda Başarısız Olanlara Çalışma İzni Verilmez.
D) Özel Güvenlik Görevlileri Seviye Puanlarını Yükseltmek İçin Çalışma İzinleri Süresince Seviye Yükseltme Sınavlarına Girebilirler.
E) Hiçbiri

48) Zapt Etme Tutanağında El Konulan Eşyanın ……………….. Gibi Benzerlerinden Ayırmaya Yeterli Nitelikleri …………….. El Konulan Eşya …………………. Şekilde Muhafaza Edilir. Yukarıdaki Cümlede Boş Bırakılan Yerleri Hangi Seçenek Tam Olarak Tamamlar?
A) Cins, Marka, Model, Ölçü – Belirtilir – Bozulmayacak, Değiştirilmeyecek
B) Cins, Marka, Model, Ölçü – Belirtilmez – Bozulmayacak, Değiştirilmeyecek
C) Cins, Marka, Model, Ölçü – Belirtilmez – Bozulacak, Değiştirilecek
D) Cins, Marka, Model, Ölçü – Belirtilir – Bozulacak, Değiştirilecek
E) Marka, Model – Belirtilir – Korunacak

49) Suçüstü Halinde Kimler Yakalama Yetkisini Kullanır?
A) Polis
B) Jandarma
C) Özel Güvenlik Görevlisi
D) Herkes
E) Mağdur

50) Aşağıdaki Şıklardan Hangisi Aramadır?
A) X-Ray Cihazından Geçirilmesi
B) Elle Kişinin Üzeri Ve Eşyalarının Aranması
C) Terk Edilen Bir Şeyin Kontrol Edilmesi
D) El Detektörü İle Kişinin Üzerine Tutulması
E) Hepsi

51) Özel Güvenlik Görevlisi Önleyici Kolluk Hizmetleri Bakımından Kime Bağlıdır?
A) Polise
B) Jandarmaya
C) Mülki Amire
D) Savcıya
E) Bağlı Olduğu Kuruma

52) Grubu Ve Üyelerini Sonuca Götüren Etkileyici Davranışlarının Kaynağı Olan Kuvvet Aşağıdakilerden Hangisidir?
A) Kalabalığın Gücü
B) Grup Dinamiği
C) Sosyal Yığın
D) Liderin Gücü
E) Grup Çatışması

53) Raporlar, Aşağıdaki Sorulardan Hangisine Cevap Bulmalıdır?
A) Ne Oldu, Ne Zaman Oldu?
B) Nerede Oldu?
C) Nasıl Oldu, Kimler Karıştı?
D) Durum Nasıl Fark Edildi, Neler Yapıldı?
E) Hepsi

54) Telsiz Haberleşmesinde İletilecek Mesaj Nasıl Olmalıdır?
A) Kısa, Öz, Anlaşılır
B) Ayrıntılı
C) Yazılı
D) Şifreli
E) Hiçbiri

55) Lpg Tüplerinin Konulabileceği Yerin Özelliklerinden Hangisi Yanlıştır?
A) Lpg Havada Ağır Olduğu İçin Tüplerin Kaçak Yapması Durumunda Gaz Zeminde Toplanır Zemin Seviyesinden Aşağı Yerlere Dolu Tüp Konulmamalıdır.
B) Tüplerin Konulduğu Zemin Islak Ve Rutubetli Olmamalıdır. Ayrıca Ateşe Dayanıklı Malzemeden Yapılmalıdır.
C) Özellikle Kamu Kurumlarından Hastane, Okul, Sinema, Vb. Topluma Açık Yerlerde Lpg Tüpleri Depolanmamalıdır.
D) Dolu Tüplerin Konulduğu Yerin Bitişiğindeki Binalarla, Kapı Ve Pencere Vasıtasıyla Da Olsa İrtibatı Bulunmamalıdır.
E) Lpg Tüplerinin Bulunduğu Odanın Doğal Havalandırılması Tavana Yakın Olmalıdır.

56) Yangın Söndürme Usullerinden Olan “Boğma” Yönteminin Tanımı Aşağıdakilerden Hangisidir?
A) Yangına Su İle Müdahale Etmek
B) Yangının Oksijen İle İlgisini Kesmek
C) Yangını Bölmelere Ayırmak
D) Yanan Cismi Uzaklaştırmak
E) Yangını Soğutarak Söndürmek

57) “Temas Sonucu Oluşan Her Türlü Kalıntıya ……. Denir.” Cümlesindeki Boş Bölüme Aşağıdakilerden Hangisi Gelmelidir?
A) İz
B) Delil
C) Papil
D) Traje
E) Delta

58) Aşağıdakilerden Hangisi Kalabalığın Özelliklerinden Değildir?
A) Fiziki Olarak Bir Yerde Bulunurlar.
B) Genelde Yasalara Uygun Hareket Ederler.
C) Olayların Gelişmesine Göre Hassastırlar.
D) Nispeten Denetimsizdirler.
E) Kamu Güvenliğini Bozmak İçin Bir Araya Gelirler.

59) Aşağıdakilerden Hangisi Bir Kişi İle Koruma Düzeni İçin Yanlıştır?
A) Koruma Görevlisi Silahını Kullandığı Eline Göre Vip’in Sağında Veya Solunda, Bir Adım Arkasında Yürür.
B) 360 Derecelik Bir Koruma Sağlamalıdır.
C) Bu Bir Refakat Korumasıdır.
D) Koruma, Yerden Ve Havadan Gelebilecek Saldırılara Karşı Duyarlı Olmalıdır.
E) Vip’in Her Türlü İhtiyaçlarını Karşılamalıdır.

60) Aşağıdakilerden Hangisi İkamette Alınacak Özel Güvenlik Önlemlerinden Değildir?
A) İhtiyaca Uygun Koruma Odası Oluşturmak
B) İkamette Sığınak Tanzim Etmek
C) İkamete Girenlere Refakat Etmek
D) Tüm Kapıları Ve Garajı Devamlı Kilitli Tutmak
E) Önemli Kişiye Ulaşan Tüm Yolları Emniyete Almak

61) Önemli Kişiye Saldırı Halinde Aşağıdakilerden Hangisi Yapılmaz?
A) Tüm Korumalar Saldırganın Peşinden Koşmalıdır.
B) Saldırganı En Yakınındaki Kişi Etkisiz Hale Getirmelidir.
C) Korumalar Gövdeleri İle Koruma Sağlamalıdır.
D) Korunan Kişi Tüm Koruma Ekibiyle Birlikte Güvenli Bir Yere Götürülmelidir.
E) Koruma Amiri Korunan Kişi İle Saldırganın Arasında Olmalıdır.

62) “Kapalı Devre Televizyon Sistemini” İfade Eden Terim Hangisidir ?
A) Agc
B) Ccır
C) Ddtv
D) Cctv
E) Vcd

3) X- Ray Cihazını Kullanan Personelin, Cihazı Kullanırken Daha İyi Bir Netice Alabilmesi İçin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Hangileridir?
1) Kontrolü Yapılan Bagajlar Arasında En Az 50 Cm Mesafe Bulundurulmalıdır.
2) Cihazın X- Işınları Yayıp Yaymadığını Tünelin İçine Elini Sokarak Kontrol Edebilir.
3) Bagajları Cihazın İçine Koyarken, Geniş Yüzeylerinin Bant İle Temas Ettirilmesi Sağlanmalıdır.
4) Bagajın Kontrolü Yapılırken, Tünelin Önünde Veya Arkasında Beklemelidir.
A) 1-2-4
B) 1-4
C) 1-2-3
D) 1-3
E) Hepsi

64) Kalabalığın Denetimi Aşağıdakilerden Hangi Türlü Sağlanamaz?
A) Küçük Birimlere Bölerek Dağıtmak
B) Tecrit Etmek Suretiyle Güçlenmesini Önleyerek Dağıtmak
C) Kalabalık Önderlerini Toplamak
D) Topluluk Özellikleri Kazanmalarından Önce Dağıtmak
E) Kalabalığı Çevirip Kaçma Noktalarını Engelleme

65) Aşağıdakilerden Hangisi Koruma Hizmetlerinin Özelliklerinden Değildir?
A) Koruma Hizmetleri Gündüzleri Yapılmalıdır.
B) Koruma Hizmetleri 24 Saat Kesintisiz Yapılmalıdır.
C) Koruma Önlemleri Bir Bütün Olarak Ele Alınmalıdır.
D) Koruma Hizmetlerini Gerektiğinde Yerel Güvenlik Güçleri İle Koordineli Olarak Yapılmalıdır.
E) Koruma Hizmetleri Yerine Getirilirken Rutin Davranışlardan Kaçınılmalıdır.

66) Aşağıdakilerden Hangisi Toplumsal Olaylarda Yapılan Müdahalede Genel Prensiplerden Değildir?
A) Organizatörlerle Diyalog Kurma
B) İnisiyatif Kullanma
C) İkna Edici Ve İnandırıcı Olma
D) Cop Kullanma
E) Caydırıcılık

67) “Toplumsal Olaylardaki Güvenlik Görevlileri Duygularına Hâkim Olabilmeli Ve Yansız Davranabilmelidirler” Tanımı Aşağıdakilerden Hangisini İfade Eder?
A) İnisiyatif Kullanma
B) Provokasyona Gelmeme
C) Profesyonel Olma
D) Şefkatli Olma
E) Eşit Davranma

68) “Koruma Şekilleri Korunan Kişinin ………………….. Göre Belirlenmektedir.” Boş Bırakılan Yere Aşağıdakilerden Hangisi Gelmelidir?
A) Yaşına
B) Medeni Durumuna
C) Çocuk Sayısına
D) Tehdit Seviyesine
E) Ev Ve İşyerinin Arasındaki Uzaklığına

69) Vip’in Araçla Gideceği Güzergâhı Üzerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Aşağıdakilerden Hangisidir?
A) Mevsime Ya Da Bölgeye Göre Uygunsuz Olarak Giyinmiş Kişiler
B) Okunamayacak Derecede Silinmiş Ya Da Değiştirildiği Bariz Plakalı Araçlar
C) Arıza Yapmış Araçlar
D) Yol Üzerinde Yapılan Yol Çalışmaları
E) Hepsi

70) Çoklu Koruma Düzenlerinde Tehlike Anında, Yakın Koruma Amirinin Öncelikli Görevi Nedir?
A) Saldırganları Yakalamak
B) Kalabalığı Dağıtmak
C) Önemli Kişiyi Bir An Önce Olay Yerinden Uzaklaştırmak
D) Saldırı Düzenleyenlere Karşılık Verme
E) Hiçbiri

71) Panik Halinde Bulunan İnsanlarda Aşağıdaki Özelliklerden Hangisi Bulunmaz?
A) İlk Önce Canlarını Kurtarmaya Ve Güvenli Bir Yere Kaçmaya Çalışırlar.
B) Muhakeme Yeteneklerini Kaybetmediklerinden Telkine Kayıtsızdırlar.
C) İlk Hareket Edeni Ya Da Çoğunluğun Hareket Ettiği Yöne Doğru Yönelip Onları Takip Ederler.
D) Can Telaşıyla Paniğe Kapılanların İnsani Duyguları Zayıflar.
E) Sesi Çok Çıkan İnsanı Ve Onun Verdiği Komutları Dinlerler.

72) Aşağıdakilerden Hangisi Yasadışı Bir Toplumsal Eylemde Huzursuzluğu Ve Eylemi Başlatma Ve Devam Ettirme Konusunda Tecrübe Sahibi Ve Yetiştirilmiş Elemanları Tanımlar?
A) Destekleyiciler
B) Harekete Geçenler
C) Provokatörler
D) Tesir Altında Kalanlar
E) Hiçbiri

73) Aşağıdakilerden Hangisi Yasal Olmayan Toplumsal Olaylardaki Eylem Biçimlerindendir?
A) Hakaret
B) Yaygın Propaganda Yapmak
C) Eyleme Geçiş
D) Heyecanı Arttırmak
E) Hepsi

74) Araştırılan Bir Suçun İspat Edilmesinde Delil Olarak Kullanılacak Veya Müsadereye Tabii Olacak Bir Eşyanın Üzerindeki Kişinin Tasarruf Yetkisinin Rızası Dışında, Zorla Kaldırılması Aşağıdaki Sıklardan Hangisini Tanımlamaktadır?
A) Yakalama
B) Arama
C) Durdurma
D) Koruma
E) El Koyma

75) Özel Güvenlik Görevlisi, Sahte Kimlik Belgesi Kullanan Bir Kişiyi Görevi Sırasında Tespit Etmesi Durumunda İzleyeceği Yol Aşağıdaki Seçeneklerden Hangisidir?
A) Kimliği Emanete Alır.
B) Görev Alanından Uzaklaştırır.
C) Karışmaz.
D) Kişiyi Yakalar Kimlik Belgesini Zapt Eder Ve Kolluğa Teslim Eder.
E) Gözaltına Alır.

76) Görevli Bulunulan Yerde Uyuşturucu Ve Uyarıcı Bir Madde Kullandığı Anlaşılan Bir Şahısla Karşılaşılması Durumunda Aşağıdakilerden Hangisi Yapılmalıdır?
A) Derhal Genel Kolluğu Haber Verilir.
B) Sağlık Kuruluşuna Haber Verilir.
C) Şahıs Gözetim Altına Alınır.
D) Çevreye Ve Kendisine Zarar Verecek Kadar Kriz Durumunda İse Kelepçe Takılır.
E) Hepsi

77) Meşru Savunma Halinin Var Olması İçin Aşağıdaki Şartlardan Hangisi Olmalıdır?
A) Haksız Bir Saldırı
B) Defetme Zorunluluğu
C) Tekrarlaması Kesin
D) Orantılık
E) Hepsi

78) Meşru Savunmanın Sınırının Aşılması Hangi Halde Kabul Edilebilir?
A) Görev Alanı İçerisinde Meydana Gelmiş İse
B) Kendisine Karşı İşlenen Suç Var İse
C) Üçüncü Kişiler Lehine İse
D) Mazur Görülebilecek Bir Heyecan, Korku Veya Telaştan İleri Gelmiş İse
E) Hiçbir Halde Kabul Edilemez

79) Aşağıdakilerden Hangisi Yaralanmalarda İlkyardım Olarak Yapılmamalıdır?
A) Yaraya Saplanan Yabancı Cisimler Çıkarılır.
B) Yara İçi Kurcalanmamalıdır.
C) Yarada Kanama Varsa Durdurulur.
D) İmkânı Varsa Yaralı Kol Veya Bacak Kalp Seviyesine Kaldırılır.
E) Yara Temiz Nemli Bir Bezle Örtülür.

80) Aşağıdakilerden Hangisi 112’nin Aranması Sırasında Dikkat Edilecek Hususlardan Değildir?
A) Seri Bir Şekilde Sadece Kaç Kişinin Yaralandığı Veya Öldüğü Belirtilir Ve Kısa Kesilerek Telefon Meşgul Edilmeden Kapatılır.
B) Kesin Yer Ve Adres Bilgileri Verilirken, Olayın Olduğu Yere Yakın Bir Caddenin Ya Da Çok Bilinen Bir Yerin Adı Verilmelidir.
C) Hastaların/Yaralıların Adı, Sayısı,Durumları Ve Olayın Tanımı Yapılmalıdır.
D) Herhangi Bir İlkyardım Uygulaması Yapıldıysa Nasıl Bir Yardım Verildiği Belirtilmelidir.
E) 112 Hattında Bilgi Alan Kişi, Gerekli Olan Tüm Bilgileri Aldığını Söyleyinceye Kadar Telefon Kapatılmamalıdır.

81) Omurga Kırığı Şüphesi Olan Hasta Nasıl Taşınmalıdır?
A) Sedyeye Yüz Üstü Yatırılarak
B) Sedyeye Oturtularak
C) Sedyeye Sırt Üstü Yatırılarak
D) Taşınma Şekli Önemli Değildir
E) Kucakta

82) Sıcak Su Nedeniyle Oluşmuş Bir Yanıktan Hemen Sonra, İlk Ne Yapılmalıdır?
A) Deride Oluşan Kabarcıklar Patlatılmalıdır.
B) Yanık Bölgeye Zeytin Yağı Sürülmelidir.
C) Diş Macunu Sürülür.
D) Hemen Yumuşak Akan Temiz Çeşme Suyu Altına Tutulmalıdır.
E) Yoğurt Sürülür.

83) Hangisi Arama Kurallarından Değildir?
A) Aramayı, Kural Olarak Arananla Aynı Cinsiyetteki Görevli Yapar.
B) Ögg’nin Suç Şüphesi Nedeniyle Şüphelinin Konutunda Arama Yetkileri Yoktur.
C) Hukuka Aykırı Aramada Elde Edilen Deliller Geçersizdir.
D) Arama, Yakalamaya Neden Olan Suç Şüphesiyle Orantılı Olmalıdır.
E) Şüphelinin Rızası Yoksa Üstü Ve Eşyası Aranmaz.

84) Kişilerin Silahlı Personel Tarafından Korunması, Kurum Ve Kuruluşlar Bünyesinde Özel Güvenlik Birimi Kurulmasına Veya Güvenlik Hizmetinin Şirketlere Gördürülmesine Kim Karar Verir?
A) Emniyet Müdürünün Kararı, Valinin İzni
B) Valinin Kararı, İçişleri Bakanının İzni
C) Özel Güvenlik Şirketinin Kararı, Valinin Onayı
D) Özel Güvenlik Komisyonu Kararı, Valinin Onayı
E) Özel Güvenlik Komisyon Kararı, İçişleri Bakanının Onayı

85) Burun Kanamasında Ne Yapılmaz?
A) Baş Geriye Kaldırılır.
B) Baş Öne Eğilerek Parmaklarla Sıkılır.
C) İki Parmakla Burun Kanatları Sıkılır.
D) 5 Dk.Da Bir Kanamanın Durup Durmadığı Kontrol Edilir.
E) Duruncaya Kadar Burun Kanatları Sıkılmaya Devam Edilir.

86) Hangi Durumda Kusturma Tehlikelidir?
A) Yaralının Bilinci Açıksa
B) Gazyağı İçmiş İse
C) Fazla Miktarda İlaç İçmiş İse
D) Hiçbiri
E) Hepsi

87) Kendiliğinden Meydana Gelen Burun Kanamasında Hastaya Hangi Pozisyon Verilir?
A) Baş Dik Durumda Oturtulur.
B) Yan Yatırılır.
C) Sırtüstü Yatırılır.
D) Ayakları Havaya Kaldırılır.
E) Yüzüstü Yatırılır.

88) Özel Güvenlik Görevlilerinin Aşağıdaki Hangi Görevde Üniformanın Üzerine “Özel Güvenlik” İbaresi Yazılı Yeleği Giyme Zorunluluğu Vardır?
A) Sağlık Tesislerinde
B) Özel Toplantılarda
C) Konser Ve Sahne Gösterilerinde
D) Öğretim Kurumları
E) Talih Oyunları İşletmelerinde

89) Aşağıdakilerden Hangisi Özel Güvenlik Görevlisinin Çalışma İzninin İptali İçin Bir Gerekçedir?
A) Görevli Olduğu Yer Ve Zamanda Arama Yapması
B) Görevli Olduğu Yer Ve Zamanda Suç Unsurlarına El Koymak
C) Görevli Olduğu Yer Ve Zamanda Şartlar Oluştuğunda Silah Kullanmak
D) Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranan Şartlardan Herhangi Birisinin Kaybedilmesi
E) Görevli Olduğu Yer Ve Zamanda Şüphelilere Kimlik Sormak

90) Zehirlenme Vakalarında İlk Yardım Olarak Neler Yapılabilir?
A) Zehir Mümkün Olduğunca Sulandırılmalıdır.
B) Sulandırmak Amacıyla Hastaya Bol Miktarda Süt İçirilmelidir.
C) Kusmayı Engelleyen Bir Durum Yoksa Hasta Kusturulmalıdır.
D) Hasta Acilen Bir Sağlık Kuruluşuna Gönderilmelidir.
E) Hepsi

91) Lpg-Doğalgaz Yangınlarında Etkili Olan Söndürücü Madde Aşağıdakilerden Hangisidir?
A) Kuru Kimyevi Toz
B) Su
C) Köpük
D) Battaniye
E) Sulu Köpük

92) Lpg Ve Doğalgaz Kaçaklarında Yapılacak Davranışlardan Hangisi Yanlıştır?
A) Kapı Ve Pencereler Açılıp Mekan Havalandırılır.
B) Prizde Takılı Fişler Çekilmez.
C) Açık Olan Elektrik Lambaları Düğmeden Kapatılır.
D) Gaz Kaçağı Vanadan Kapatılır.
E) Telsiz Telefon Gibi İletişim Araçları Kullanılmaz.

93) Elektrik Akımının Olduğu Alanlarda Aşağıdakilerden Hangi Davranış Şekli Yanlıştır?
A) Elektrik Akımı Sigortadan Kapatılır.
B) Elektrik Akımının Kontrolü Çıplak Elle Ve Avuç İçi İle Yapılır.
C) Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Cihazı İle Yangına Müdahale Edilir.
D) Elektrik Akımına Kapılan Kişi Kuru Maddelerle (Odun, Kuru Bez) Akımdan Uzaklaştırılır.
E) Metal Kısımlara Dokunulmaz.

94) Bina Yangınlarında Nasıl Hareket Edilmelidir?
A) Bina Hemen Terk Edilmeli
B) Üst Katlara Doğru Kaçılmalı
C) Asansöre Binerek Terk Edilmeli
D) Yangın Çevredeki İnsanlara Duyurularak Panik Yapmadan Bina Terk Edilmeli
E) Balkondan Atlayarak Kaçılmalı

95) Yangın Yerinde Kapalı Alanlarda Patlamaya Neden Olan Etkenler Aşağıdakilerden Hangisinde Doğru Olarak
Verilmiştir?
A) Oksijen, Basınç, Yüksek Isı
B) Duman, Parlama, Co
C) Yayılma, Patlama, Isı
D) Isı, Co2, Oksijen
E) Parlama, Yayılma, Duman

96) Aşağıdaki Gazlardan Hangisi “Yakıcıdır”?
A) Karbondioksit
B) Hidrojen
C) Azot
D) Oksijen
E) Karbonmonoksit

97) Aşağıdakilerden Hangisi Korumanın Amaçlarından Değildir?
A) Tehlikeyi Bertaraf Etmek
B) Korunan Kişiyi Utandırıcı Durumlardan Korumak
C) Önemli Kişinin Hareketlerini Kısıtlamak
D) Korunan Kişiyi Bedeni Zarardan Korumak
E) Korunan Kişinin Güvenliğini Devamlı Surette Sağlamak

98) Sara Krizinde İlk Yardımda Aşağıdaki Hangi Seçeneğin Yapılmaması Gerekir?
A) Hastanın Kendisini Yaralamamasına Dikkat Edilir.
B) Hastanın Üzerine Su Dökülür.
C) Hasta Bağlanmaya Çalışılmaz.
D) Hastaya Tokat Atılmaz.
E) Yaralanmaya Neden Olabilecek Gereçler Etraftan Kaldırılır.

99) Aşağıdakilerden Hangisi Kırık Ve Çıkık Tespiti Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlardan Değildir?
A) Tespit Yapılırken Yaralı Bölge Sabit Tutulmalıdır.
B) Yara Varsa Üzeri Temiz Bir Bezle Kapatılmalıdır.
C) Tespit Edilecek Bölge Önce Yumuşak Malzeme İle Kaplanmalıdır.
D) Tespit Kırık, Çıkık Ve Burkulmanın Üstündeki Ve Altında Kalan Eklemleri De İçerecek Şekilde Yapılmalıdır.
E) Yaralı Bölge Düzeltilerek Tespit Edilmelidir.

100) Korunan Kişinin Bir Yerden Bir Yere Giderken Mutlaka Geçmek Zorunda Olduğu Saldırıya Açık Riskli Noktalara Ne Denir?
A) Gözetleme Noktaları
B) Boğma Noktaları
C) Yerleşim Noktaları
D) Kontrol Noktaları
E) Gezi Alanı
TEST BİTMİŞTİR.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

blank

E-Bülten