blank

34 Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınav Soruları ve Cevapları

Anasayfa » Genel » 34 Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınav Soruları ve Cevapları

blankEMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ASAYİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL GÜVENLİK KURUMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
34/10  NOLU ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM SINAVI
SORULARI VE CEVAPLARI

1-) Kişilerin başkalarından ayırt edilmesine ve değişmeyen özelliklerinin (parmak izi, göz iris ve retina şekli gibi) kullanılarak giriş-çıkış yetkilendirilmesinin yapıldığı cihazlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Biyometrik Cihazlar
b) Kapalı Devre Kimlik Belirleme
c) Görsel Kimlik Belirme
d) Kartlı Cihazlar
e) Detektörler

2-) El metal dedektörleri; arama yapılacak bölgeye paralel şekilde ve kişi vücudundan …… cm uzakta tutulmalı ve gezdirilmelidir.
a)1-2
b) 2,5-7.5
c) 10-15
d) 15-20
e) 20-30

3-) Aşağıdaki bilgilerden genel ve özel kolluk ilişkileri bakımından hangisi yanlıştır?
a) Genel kolluk tarafından verilecek talimatlar güvenlik amir ve işverenlerine vermelidir.
b) Acil durumlarda kolluk kendini tanıtıp doğrudan güvenlik memurlarına emir verebilir
c) Kolluğun kimlikle kendisini tanıtmasına gerek yoktur
d) Özel güvenlik görevlisi yaptığı iş ve verilen emir arasında bağlantı ve mantık kurarak verilen emri yerine getirir.
e) Hepsi

4-) Kapalı devre televizyon sistemini ifade eden terim hangisidir ?
a) AGC
b) CCIR
c) DDTV
d) CCTV
e) VCD

5-) Aşağıdakilerden genel ve özel kolluk karşılaştırılması ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Yakalama ve Zor kullanılan olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir.
b) Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir.
c) Özel güvenlik birimleri soruşturma es-nasında, araştırma, yakalama ve delil toplama konularında genel kolluğa yardımcı olur.
d) Özel güvenlik görevlisi yalnızca kendi görev alanında sorumlu ve yetkilidir
e) Özel güvenlik görevlisinin yetkileri genel kollukla aynıdır.

6-) Metal dedektörlerin ayarlanmasına ne ad verilir?
a) Motivasyon
b) Stabilizasyon
c) Elibrasyon
d) Gramaj ayarı
e) Kalibrasyon

7-) Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Görevlisi’nin kullandığı aygıtlardan olamaz?
a) Patlayıcı dedektörü
b) X Ray cihazı
c) Gizli ses alma cihazı
d) Jop
e) Metal el dedektörü

8- Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?
a) Suç ve suçlu takibinde müstakil çalışmalıdır
b) Suçun önlenmesinde ve suçlunun yakalanmasında genel kolluk ve özel güvenlik koordineli olarak çalışmalıdır
c) Suçla ilgili bilgiler birbirlerine kaşı gizlenmelidir
d) Birbirinin görev alanına hiç girilmemelidir
e) Hiçbiri

9-) İtfaiye, Polis , Hızır Acil ve Jandarma telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
a) 156-187-155-112
b) 110-155-112-156
c) 110-155-177-156
d) 156-112-177-155
e)156- 155-112-110

10-) En etkili iletişim yolu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ses tonu
b) Olumlu kelimeler
c) Olumsuz kelimeler
d) Beden dili
e) Öğüt verme

11-) Bir insanı anlamak ve hak vermek ayrı ayrı konulardır. Bu durumda;
a) Anlamak Sempati, hak vermek Empatidir.
b) Anlamak Empati, hak vermek Sempatidir.
c) Duruma göre hem anlamak, hem de hak vermek Empatidir.
d) Duruma göre hem anlamak, hem de hak vermek Sempatidir.
e) Hepsi yanlıştır.

12-) İnsanların duygularını gösterdiği en belirgin bölge neresidir?
a) Kaş b) Ağız
c) Yüz d) El
e) Ayak

13-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını arttırır?
a) Karmaşık uzun cümleler
b) Dinleyicilerin ilgisini çekmeden direkt konuya girmek
c) Mesleki jargonlar, bilinmeyen kelimeler kullanmak iletişimin başarısını arttırır
d) Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı olmak
e) Kime, nerede, ne söyleyeceğimizi bilmek

14-) Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
a) Soru sorma
b) Hemen sonuç çıkarma
c) Göz teması kurma
d) Dinlediğinizi belli etme
e) Not alma

15-) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Etkin İletişim önünde engel değildir?
a) Ön kabuller
b) Dinleme
c) Ben Merkezcilik
d) Duyarsızlık
e) Korkular

16-) Psikolojik koruma sınırı (özel-mahrem alan) mesafesi ne kadardır?
a) 0-25cm.
b) 25-100cm.
c) 100-250cm.
d) 250-300cm.
e)300 ve üzeri

17-) Gerektiğinde “hayır” diyebilmek için, aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
a) Hayır dememizin haklılığını anlatmak için çok çabalamalıyız.
b) Hayır derken baskı altında kaldığımızda boyun eğmeliyiz.
c) Karşıdakinin duygularını anlamaya vakit kaybetmemeliyiz.
d) İki ayrı taraf olduğumuzu göstermeliyiz.
e) Neden “hayır” dediğimizi açıklamalıyız.

18-) Olaylara ilk müdahaleyi yapan personelin olaylar karşısındaki tutum ve davranışı hangi konuda önemli rol oynar?
a) Faillerin yakalanması
b) Olayların büyümemesi
c) Delillerin tespitinde
d) Delillerin kaybolmaması
e) Hepsi

19-)Bir iş merkezinde görev yapılıyorsa aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
a) Hırsızlık yapanların muhtemel giriş ve çıkış yerlerini öğrenmek
b) Alarm sistemleri hakkında bilgiye sahip olmak
c) Açılış ve kapanış saatlerinin kontrolü
d) Çalışan kapıcı ve iş yerinin bakımından sorumlu kişileri tanımak
e) Hepsi

20-) Aşağıdakilerden hangisi tutanakların şekil kurallarından değildir?
a) A4 veya A5 kağıdına yazılmalıdır.
b) Tutanaklar kağıdın sadece bir yüzüne yazılmalıdır.
c) Bilgisayar veya daktiloyla değil elle yazılmalıdır.
d) Üzerinde silinti, kazıntı ve ilave yapılmamalıdır.
e) Sade bir dille yazılmalıdır.

21-) Özel güvenlik görevlisinin aşağıdaki hususlardan hangilerine dikkat etmesi gerekir?
a) Vatandaşlar hiçbir zaman potansiyel suçlu olarak görülmemelidir.
b) Hizmet anlayışı ile hareket edilmelidir.
c) Telsiz görüşmeleri kısa ve anlaşılır olmalıdır.
d) Görev bölgesinde mecbur kalınmadıkça, koşarak ve hızlı adımlarla hareket etmemelidir.
e) Hepsi

22-) Özellikli kişiler bakımından yapılacak kontrol ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Özürlü kişilere kontrollerde yardımcı olunmalı.
b) Yaşlılara karşı sabırlı ve anlayışlı olunmalı.
c) Çocuklar sevgi ve şefkat içerisinde kontrole tabi tutulmalı.
d) Bebeklerin üzeri hiçbir suretle aranmamalı.
e) Hepsi

23-) Olay hakkında düzenlenen bir tutanağı taraflardan biri imzalamamıştır. Bu durumda Özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
a) İmzalamayanın yerine uygun bir yakını imzalar.
b) Zorla parmak bastırır imzalatır.
c) İmzalamasa da olur denir boş bırakılır.
d) İmzadan çekildiği ( imtina ettiği) yazılarak tutanak tutulur.
e) İmzalamamak suçtur diye korkutulur, imzalatılır.

24-)
1. Kişi değil davranışı eleştirilmelidir
2. Uyarı hemen anında verilmelidir
3. Başkalarının yanında eleştiri yapılmamalıdır
4. Eleştiri yapılırken kişinin daha önce yaptığı hataları da anlatılmalıdır
Eleştiri yapılırken yukarıdakilerden hangilerine özen gösterilmelidir?
a) 1-2-4
b) 2-3-4
c) 1-3-4
d) 1-2-3
e) Hepsi

25-)İyi bir dinleyici;
a) Karşısındaki konuşurken onu dinlediğini belli eder
b) Başka şeylerle ilgilenir
c) Sürekli telefonla konuşur
d) Karşıdaki lafını bitirmeden soru sorar
e) Hiçbiri

26-) Göz bebeklerinin büyümesi ………, küçülmesi ise …………. gösterir. Boşluklara en uygun kelimeleri bulunuz.
a) hastalığı / sağlığı
b) büyüklüğü / küçüklüğü
c) ilgiyi / ilgisizliği
d) heyecanı / karamsarlığı
e) heyecanı / ilgiyi

27-) İletişimde yansıma nedir?
a) Mesajın birçok alıcıya ulaştırılmasıdır
b) Kaynağın alıcıya beni anladın mı diye sormasıdır
c) Alıcının kaynağa mesajı algıladığını ve anlayıp anlamadığını belirtmesidir
d) Kaynağın alıcıya gönderdiği mesajlardır
e) Kaynağın mesajlarının elektronik bir ortamda görüntülenmesidir

28-)Önleme aramalarında elde edilen suç unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?
a)El konulan şey ve yakalanan kişi tutanakla görevli kolluğa teslim edilir
b)Sadece el konulan şey kolluk kuvvetlerine teslim edilir
c)Elde edilen şey adli makamlara teslim edilir
d)Hiçbir şey yapılmaz
e)Şahıs bölgeden uzaklaştırılır

29-) Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?
a) Şahısların elleri yıkatılmaz
b) Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin bulunduğu elbise yeri korunmalıdır
c) Gerekirse şahısların ellerine poşet takılır
d) Çekirdek, kovan araştırması için gerekirse trafik akışı kesilir
e) Kovan, çekirdek korunması için bir araya toplanır

30-) Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerindendir?
a) Olağan devriye
b) Dairesel devriye
c) Geri dönüşlü devriye
d) Planlı devriye
e) Hepsi

31-) Bina yangınlarında nasıl hareket edilmeli?
a) Bina hemen terk edilmeli,
b) Üst katlara doğru kaçılmalı,
c) Asansöre binerek terk edilmeli,
d) Yangın çevredeki insanlara duyurularak panik yapmadan bina terk edilmeli,
e) Balkondan atlayarak kaçılmalı

32-) Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yangına su ile müdahale etmek
b) Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
c) Yangını bölmelere ayırmak
d) Yanan cismi uzaklaştırmak
e) Yangını soğutarak söndürmek

33-) Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?
a) Cihazı alevin dibine tutarak söndürme
b) Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutmak
c) Rüzgârı önüne alarak kullanmak
d) Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileri tarafa tutarak söndürmek
e) Hiçbiri

34-)“Bilgi sahibi olunduğu halde gerekli tedbirleri almamak” aşağıdaki yangın sebeplerinden hangisine girmektedir?
a) Bilgisizlik
b) Sabotaj
c) İhmal
d) Sıçrama
e) Kazalar

35-) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin dikkat etmesi gereken hususlardan değildir ?
a) Yüksek seviyede görünür olmalıdır.
b) Görev bölgesini iyi tanımalıdır.
c) Sistemli ve devamlı olmalıdır.
d) Suç sonrası müdahaleye hazır olmalıdır.
e) Vatandaşların desteğini ve katılımını sağlamalıdır.

36-) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?
a) Yüz yapısı
b) Kilo ve boy
c) Görülebilir yara izleri
d) Cinsiyet
e) Soyut ve yuvarlak ifadeler

37-) Şüpheli bir paketin veya çantanın görüldüğünde hareket tarzı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Çevreden bu paketin veya çantanın bırakıldığını gören araştırılır
b)Çevreden sahibi araştırılır
c)Bırakıldığını gören yoksa patlayıcı varmış gibi hareket edilir
d)İnsanlara zarar vermemesi için derhal tenha bir yere nakli sağlanır
e)Paketin etrafına kimse yaklaştırılmaz

38-) Devriye görevine kural olarak nasıl çıkılır?
a)Üniformalı.
b) Sivil.
c)Teçhizatlı.
d)Üniformalı ve tam teçhizatlı.
e)Tek kişiyle.

39-) Özel Güvenlik Görevlisi önleyici kolluk hizmetleri bakımından kime bağlıdır?
a) Polise
b) Jandarmaya
c) Mülki amire
d) Savcıya
e) Bağlı olduğu kuruma

40-) “Temas sonucu oluşan her türlü kalıntıya ……. denir” cümlesindeki boş bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) İz
b) Delil
c) Papil
d) Traje
e) Delta

41-) Raporlar aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulmalıdır?
a) Ne oldu, ne zaman oldu
b) Nerede oldu
c) Nasıl oldu, kimler karıştı
d) Durum nasıl fark edildi, neler yapıldı
e) Hepsi

42-) Telsiz haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
a) Kısa, öz, anlaşılır
b) Ayrıntılı
c) Yazılı
d) Şifreli
e) Hiçbiri

43-)Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında bulunması gereken araç-gereçlerden değildir?
a) Yeterli aydınlatmayı sağlayacak sistem.
b) Yangına neden olabilecek ateş ve cihazlar
c) İlk yardım çantası.
d) Haberleşme cihaz ve sistemleri.
e) Yangın söndürücüler.

44-) Telsizle yapılan haberleşme esnasında anlaşılması güç kelimelerin telaffuzunda fonetik alfabeden yararlanılır. Aşağıdakilerin hangisinde “FERDİ” isminin doğru telaffuzu bulunmaktadır
a)Fatsa, İstanbul, Rize, Edirne, Denizli
b)Fatsa, Rize, Edirne, Denizli, İstanbul
c) Fatsa, Edirne, Denizli, İstanbul, Rize
d) Fatsa, Edirne, Rize, Denizli, İstanbul
e) Fatsa, Denizli,Rize, Edirne, İstanbul

45-) Aşağıdakilerden hangisi koruma planında yer alır?
a) Kolluk kuvvetleri ile irtibat
b) Kontrol noktası çalışmaları
c) Fiziki güvenlik tedbirleri
d) Nokta ve devriye hizmetleri
e) Hepsi

46-) Aşağıdakilerden hangisi insanların topluluk içerisinde gösterdiği kolektif davranış özelliklerinden değildir?
a) İrade zayıflığı
b) Duygusallık
c) Kendisi olma
d) Özenti
e) Telkin

47-) Kalabalık topluluklarda gerektiğinde kullanılacak olan kimyasal maddelerde olması lazım gelen özellikler hangi maddede belirtilmiştir?
a) Öldürücü olmamalı-Etkisiz hale getirmeli-Kalıcı arıza ve sakatlıklara yol açmamalı-Etkisi geçici olmalı.
b) Öldürücü olmamalı-Etkisiz hale getirmemeli-Kalıcı arıza ve sakatlıklara yol açmamalı.
c) Öldürücü olmamalı-Etkisiz hale getirmeli-Etkisi sürekli olmalı- Kalıcı ağrılara ve sakatlıklara yol açmamalı
d) Öldürücü olmalı-Etkisiz hale getirmeli-Etkisi geçici olmalı-Kalıcı ağrılara ve sakatlıklara yol açmamalı.
e) Hiçbiri

48-) Grubun ve üyelerini sonuca götüren etkileyici davranışlarının kaynağı olan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?
a)Kalabalığın gücü
b)Grup dinamiği
c)Sosyal yığın
d)Liderin gücü
e)Grup çatışması

49-) Önemli kişiye saldırı halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Tüm korumalar saldırganın peşinden koşmalıdır
b) Saldırganı en yakınındaki kişi etkisiz hale getirmelidir
c) Korumalar gövdeleri ile koruma sağlamalıdır
d) Korunan kişi tüm koruma ekibiyle birlikte güvenli bir yere götürülmelidir
e) Koruma amiri korunan kişi ile saldırganın arasında olmalıdır

50-) “Koruma şekilleri korunan kişinin ………………….. göre belirlenmektedir.”
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Yaşına
b) Medeni Durumuna
c) Çocuk Sayısına
d) Tehdit seviyesine
e) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığına

51-) VİP’in araçla gideceği güzergâhı üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz olarak giyinmiş kişiler
b) Okunamayacak derecede silinmiş ya da değiştirildiği bariz plakalı araçlar
c) Arıza yapmış araçlar
d) Yol üzerinde yapılan yol çalışmaları
e) Hepsi

52-) Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?
a)Saldırganları yakalamak
b)Kalabalığı dağıtmak
c)Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak
d)Saldırı düzenleyenlere karşılık verme
e)Hiçbiri

53-)Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara ne denir?
a) Gözetleme noktaları
b) Boğma noktaları
c) Yerleşim noktaları
d) Kontrol noktaları
e) Gezi alanı

54 -) Korunan kişinin cephesi saat yönünde kaçı gösterir?
a) 12
b) 9
c) 6
d) 3
e) 8

55-) Bir koruma görevlisinin duyduğu ya da gördüğü herhangi bir şeyi olur olmaz yerlerde anlatmaması onun hangi özelliğidir?
a) Zeki olması
b) Çalışkan olması
c) Pratik olması
d) Ketum olması
e) Az konuşması

56-) Öncü İstihbarat Çalışmasının amacı VIP in ………ve………..üzerinde güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye yönelik…………..ortadan kaldırmak veya ……………… indirmektir.
a) Ofisi / ikameti / riski / maksimuma
b) Seyahati / ofisi / suikastı / maksimuma
c) Mekân / yol / riski / maksimuma
d) Gideceği yer / güzergâh / karşılama / minimuma
e) Gideceği yer / güzergâh / riski / minimuma

57-) Sara krizinde ilk yardımda aşağıdaki hangi seçeneğin yapılmaması gerekir?
a) Hastanın kendisini yaralamamasına dikkat edilir,
b) Hastanın üzerine su dökülür,
c) Hasta bağlanmaya çalışılmaz,
d) Hastaya tokat atılmaz,
e) Yaralanmaya neden olabilecek gereçler etraftan kaldırılır

58-) Aşağıdakilerden hangisi Kırık ve çıkık tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
a) Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır,
b) Yara varsa üzeri temiz bir bezle kapatılmalıdır,
c) Tespit edilecek bölge önce yumuşak malzeme ile kaplanmalıdır,
d) Tespit kırık, çıkık ve burkulmanın üstündeki ve altında kalan eklemleri de içerecek şekilde yapılmalıdır.
e) Yaralı bölge düzeltilerek tespit edilmelidir.

59-) Zehirlenme vakalarında ilk yardım olarak neler yapılabilir?
a)Zehir mümkün olduğunca sulandırılmalıdır
b)Sulandırmak amacıyla hastaya bol miktarda süt içirilmelidir
c)Kusmayı engelleyen bir durum yoksa hasta kusturulmalıdır
d)Hasta acilen bir sağlık kuruluşuna gönderilmelidir
e)Hepsi

60-) Aşağıdakilerden hangisi yaralanmalarda ilkyardım olarak yapılmamalıdır?
a) Yaraya saplanan yabancı cisimler çıkarılır,
b) Yara içi kurcalanmamalıdır,
c) Yarada kanama varsa durdurulur,
d) İmkânı varsa yaralı kol veya bacak kalp seviyesine kaldırılır.
e) Yara temiz nemli bir bezle örtülür ,

61-) Burun kanamasında ne yapılmaz?
a)Baş geriye kaldırılır
b)Baş öne eğilerek parmaklarla sıkılır
c)İki parmakla burun kanatları sıkılır
d)5 dk.da bir kanamanın durup durmadığı kontrol edilir.
e)Duruncaya kadar burun kanatları sıkılmaya devam edilir

62-) Havale geçiren kişide hangisi yapılır?
a)Ağzı açılmaya çalışılır
b)İçecek verilmeye çalışılır
c)Kendisine zarar vermesi engellenir
d)Suni solunum yaptırılmalıdır
e)Kolonya koklatılmalıdır

63-) Trafik kazası geçirmiş bir kişiye, eğer ortamda hiçbir tehlike yoksa ilkyardımcı ne yapmamalıdır?
a) Hava yolunu kontrol
b) Solunum kontrolü
c) Kanama kontrolü
d) Güvenli bir yere taşıma
e) Bilinç kontrolü

64-) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda en etkin ilkyardım uygulamasıdır?
a) Yanan bölgeye yoğurt sürülür
b) Hasta / yaralının hiçbir şey yapılmadan hastaneye götürülür
c) Kimyasal maddeyle temas eden bölge bol suyla yıkanır
d) Elbiseler kesinlikle çıkarılmaz
e) Hepsi

65-)Delici karın yaralanmalarında organlar dışarı çıkmışsa, ilkyardımda aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Dışarı çıkan organlar içeri sokulur. b) Organlara dokunulmaz üzeri nemli bir bezle örtülür.
c) Hasta / yaralı yarı yüzü koyun pozisyonda yatırılır.
d) Ağızdan bol sıvı verilerek sıvı kaybı önlenir
e) Dışarı çıkan parçalar üzerine antiseptik dökülür.

66-) Aşağıdakilerden hangisi Sedye ile taşıma teknikleri için yanlıştır.
a)Hasta/yaralı battaniye ya da çarşaf gibi bir malzeme ile sarılmalıdır,
b) Düşmesini önlemek için sedyeye bağlanmalıdır,
c)Başı gidiş yönüne ters istikamette olmalıdır,
d) Sedye daima yatay konumda olmalıdır,
e) Öndeki ilkyardımcı sağ, arkadaki ilkyardımcı sol ayağı ile yürümeye başlamalıdır

67-) ÖGG yakalama sebebi ortadan kalkan şahıslara nasıl davranır?
a) 24 saatin dolmasını bekler.
b) Derhal serbest bırakır
c) Bir odada veya araçta tutar.
d) Genel Kolluğa teslim eder.
e) Savcıya teslim eder.

68-) Aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik görevlisi hâkim kararı olmadan görev alanında bulunan konuta girebilir?
a) Karı koca tartışmasında
b) Kaçan bir şüphelinin takibinde
c) Kaçan bir tutuklunun takibinde,
d)Sel tehlikesini bildirmek ve evi boşaltmak için
e) Deprem nedeniyle hasar gören konut içindekileri kurtarmak için

69-) 5188 Sayılı yasanın 20.maddesinde belirtilen idari cezaları özel güvenlik görevlilerine ve özel güvenlik şirketlerine vermeye kim yetkilidir?
a)İşveren
b)Özel güvenlik görevlisinin çalıştığı kurum amiri
c)Emniyet Müdürü
d)Mahalli mülkî amiri
e)Hiçbiri

70-) Suç işledikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya muhafaza altına alınan eşya kime teslim edilir?
a) Valiliğe
b) Cumhuriyet Savcılığına
c) Özel güvenlik komisyonuna
d) Yetkili Özel kolluğa
e) Yetkili genel kolluğa

71-) Aşağıdakilerden hangisi Kalabalığın özelliklerinden değildir?
a) Fiziki olarak bir yerde bulunurlar
b) Genelde yasalara uygun hareket ederler
c) Olayların gelişmesine göre hassastırlar
d) Nispeten denetimsizdirler
e) Kamu güvenliğini bozmak için bir araya gelirler

72-)Kalabalığın denetimi aşağıdakilerden hangi türlü sağlanamaz?
a) Küçük birimlere bölerek dağıtmak
b) Tecrit etmek suretiyle güçlenmesini önleyerek dağıtmak
c) Kalabalık önderlerini toplamak
d) Topluluk özellikleri kazanmalarından önce dağıtmak
e) Kalabalığı çevirip kaçma noktalarını engelleme

73-)Panik halinde bulunan insanlarda aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz?
a) İlk önce canlarını kurtarmaya ve güvenli bir yere kaçmaya çalışırlar.
b) Muhakeme yeteneklerini kaybetmediklerinden telkine kayıtsızdırlar.
c) İlk hareket edeni ya da çoğunluğun hareket ettiği yöne doğru yönelip onları takip ederler.
d) Can telaşıyla paniğe kapılanların insani duyguları zayıflar.
e) Sesi çok çıkan insanı ve onun verdiği komutları dinlerler.

74-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda yapılan müdahalede genel prensiplerden değildir?
a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İnisiyatif kullanma
c) İkna edici ve inandırıcı olma
d) Cop kullanma
e) Caydırıcılık

75-) Kanunlara saygılı, lideri olmayan, teşkilatlanmamış insanların tesadüfen bir araya gelmeleri ile oluşan insan yığınlarına ne ad verilir?
a) Kalabalık
b) Grup
c) Topluluk
d) Seyirci
e) Gösteri

76-) Zor kullanma taktiklerinden bazıları aşağıda verilmiştir. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Zor kullanma topluluğun dağıtılmasında son çare olmalıdır
b) İhtara gerek kalmaksızın topluluk dağıtılmalıdır
c) Bölge müdahaleye uygun olmalıdır
d) Müdahalenin amacı topluluğu dağıtma, toplanmayı önleme, suçluyu yakalama olmalıdır
e) Ekiplerin düzeni bozulmamalıdır

77-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin dikkat etmesi gereken genel prensiplerden birisi değildir?
a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İkna edici olma
c) Taviz vermeme
d) Profesyonel olma
e) Caydırıcılık

78-) Aşağıdakilerden hangisi VIP’nin araca binmesi esnasında alınacak pozisyon için yanlıştır?
a) VIP oto sürücüsü VIP’nin kapısını açmalıdır
b) Mümkün olduğu kadar binaya yaklaşılmalıdır
c) Koruma görevlileri yerlerini almalıdır
d) Araçların motoru çalışır vaziyette bulunmalıdır
e) Hiçbiri

79-) Zaptetme tutanağında el konulan eşyanın ……………….. gibi benzerlerinden ayırmaya yeterli nitelikleri ………………. elkonulan eşya …………………. şekilde muhafaza edilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri hangi seçenek tam olarak tamamlar?
a) Cins, marka, model, ölçü – belirtilir – bozulmayacak, değiştirilmeyecek.
b) Cins, marka, model, ölçü – belirtilmez – bozulmayacak, değiştirilmeyecek.
c) Cins, marka, model, ölçü – belirtilmez – bozulacak, değiştirilecek.
d) Cins, marka, model, ölçü – belirtilir – bozulacak, değiştirilecek.
e) Marka, model – belirtilir – korunacak

80-) Özel Güvenlik Şirketinde çalışan bir Özel Güvenlik Görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
a) İdare Mahkemesine
b) Polise
c) İşçi Sendikasına
d) İş Mahkemesine
e) İşveren Sendikasına

81-) Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarındandır?
a) Suçun işleniş şeklinin tespitinde yarar
b) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar
c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yarar
d) Suç şüphelisinin masumiyetini ispata yarar
e) Hepsi

82- Aşağıdakilerden hangi ifade özel güvenlik eğitimleri bakımından yanlıştır?
a) Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için, bu iki puan ortalamasının en az altmış, her iki kısım puanının ise en az elli olması şartı aranır.
b) Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar, yeniden özel eğitim kursuna devam etmeksizin bir yıl içinde birbirini takip eden üç sınava daha katılabilir.
c) Yenileme eğitimi sonrasında yapılan sınavlarda başarısız olanlara çalışma izni verilmez.
d) Özel güvenlik görevlileri seviye puanlarını yükseltmek için çalışma izinleri süresince seviye yükseltme sınavlarına girebilirler.
e) Hiçbiri

83-) Özel güvenlik görevlisinin yetkisi ve görevi içerisinde meydana gelen çocuklara, beden veya akıl hastalığı nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçlarda ne zaman müdahale edebilir?
a)Olayın vuku bulduğu anda
b)Şikâyetçinin şikâyetini beyan etmesi üzerine
c)Olaya müdahale edilmez kolluğa bilgi verilir
d)Olayların sonuçlanması beklenir
e)Hiçbir durumda karışılmaz

84-) Araştırılan bir suçun ispat edilmesinde delil olarak kullanılacak veya müsadereye tabii olacak bir eşyanın üzerindeki kişinin tasarruf yetkisinin rızası dışında, zorla kaldırılması aşağıdaki sıklardan hangisini tanımlamaktadır?
a)Yakalama
b)Arama
c)Durdurma
d)Koruma
e)Elkoyma

85-) Özel güvenlik görevlisi sahte kimlik belgesi kullanan bir kişiyi görevi sırasında tespit etmesi durumunda izleyeceği yol aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
a) Kimliği emanete alır
b) Görev alanından uzaklaştırır
c) Karışmaz
d) Kişiyi yakalar kimlik belgesini zapt eder ve kolluğa teslim eder
e) Gözaltına alır

86-)Görevli bulunulan yerde uyuşturucu ve uyarıcı bir madde kullandığı anlaşılan bir şahısla karşılaşılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a) Derhal genel kolluğu haber verilir
b) Sağlık kuruluşuna haber verilir
c) Şahıs gözetim altına alınır
d) Çevreye ve kendisine zarar verecek kadar kriz durumunda ise kelepçe takılır
e) Hepsi

87-) Meşru savunma halinin var olması için aşağıdaki şartlardan hangisi olmalıdır?
a) Haksız bir saldırı
b)Defetme zorunluluğu
c)Tekrarlaması kesin
d) Orantılık
e) Hepsi

88-) Özel güvenlik görevlilerinin aşağıdaki hangi görevde üniformanın üzerine “ÖZEL GÜVENLİK” ibaresi yazılı yeleği giyme zorunluluğu vardır?
a) Sağlık tesislerinde
b) Özel toplantılarda
c) Konser ve Sahne Gösterilerinde
d) Öğretim kurumları
e) Talih oyunları işletmelerinde

89-) Hangisi arama kurallarından değildir?
a) Aramayı, kural olarak arananla aynı cinsiyetteki görevli yapar,
b) Özel güvenlik görevlilerinin suç şüphesi nedeniyle konutta arama yetkileri yoktur,
c) Hukuka aykırı aramada elde edilen deliller geçersizdir,
d) Arama, yakalamaya neden olan suç şüphesiyle orantılı olmalıdır,
e) Şüphelinin rızası yoksa üstü ve eşyası aranmaz.

90-) Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasına veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesine kim karar verir?
a) Emniyet Müdürünün kararı Valinin izni
b) Valinin kararı İçişleri Bakanının izni
c) Özel Güvenlik şirketinin kararı Valinin onayı
d) Özel Güvenlik Komisyonu kararı Valinin onayı
e) Özel güvenlik komisyon kararı İçişleri Bakanının onayı

91-)Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Görevlisinin çalışma izninin iptali için bir gerekçedir?
a) Görevli olduğu yer ve zamanda arama yapması
b) Görevli olduğu yer ve zamanda suç unsurlarına el koymak
c) Görevli olduğu yer ve zamanda şartlar oluştuğunda silah kullanmak
d) Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedilmesi
e) Görevli olduğu yer ve zamanda şüphelilere kimlik sormak

92-) Suçüstü halinde kimler yakalama yetkisini kullanır?
a) Polis
b)Jandarma
c) Özel güvenlik görevlisi
d) Herkes
e) Mağdur

93-) Aşağıdakilerden hangi ifade 5188 sayılı kanun çerçevesinde yanlış bir ifadedir?
a)Kanunda sayılan yetkiler sadece ÖGG görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilirler.
b)Zor kullanma yetkisinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir
c)Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir
d)Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar
e)Özel güvenlik şirketleri ihtiyaç duydukları her türlü ateşli silah ve teçhizatı alabilir.

94-) LPG ve Doğalgaz gaz kaçaklarında yapılacak davranışlardan hangisi yanlıştır?
a) Kapı ve pencereler açılıp mekan havalandırılır.
b) Prizde takılı fişler çekilmez.
c) Açık olan elektrik lambaları düğmeden kapatılır.
d) Gaz kaçağı vanadan kapatılır.
e) Telsiz telefon gibi iletişim araçları kullanılmaz.

95-) Türkiye uyuşturucu kaçakçılığına …………………….suçu olarak bakmaktadır. Boşluğa gelecek doğru ifade hangisidir?
a) Maddi kayıp
b) Başka ülkelerin sorunu
c) İnsanlık
d) Avrupa’nın sorunu
e) Türkiye’nin sorunu

96-)Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddelerin etkilerindendir?
a) Düşünce ve davranış bozukluğu
b) Milli ve ahlaki değerlerin kaybolması
c) Bedensel ve psikolojik çöküntü
d) Erken bunamalar
e) Hepsi

97-) LPG-Doğalgaz Yangınlarında etkili olan söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Su
b) Kuru kimyevi toz
c) Köpük
d) Battaniye
e) Sulu köpük

98-) Elektrik akımının olduğu alanlarda aşağıdakilerden hangi davranış şekli yanlıştır?
a) Elektrik akımı sigortadan kapatılır.
b) Elektrik akımının kontrolü çıplak elle ve avuç içi ile yapılır.
c) Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ile yangına müdahale edilir.
d) Elektrik akımına kapılan kişi kuru maddelerle (odun, kuru bez) akımdan uzaklaştırılır.
e) Metal kısımlara dokunulmaz.

99-) LPG tüplerinin konulabileceği yerin özelliklerinden hangisi yanlıştır.?
a) LPG havada ağır olduğu için tüplerin kaçak yapması durumunda gaz zeminde toplanır zemin seviyesinden aşağı yerlere dolu tüp konulmalıdır.
b)Tüplerin konulduğu zemin ıslak ve rutubetli olmamalıdır. Ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmalıdır.
c)Özellikle kamu kurumlarından hastane, okul, sinema, vb. topluma açık yerlerde LPG tüpleri depolanmamalıdır.
d)Dolu tüplerin konulduğu yerin bitişiğindeki binalarla, kapı ve pencere vasıtasıyla da olsa irtibatı bulunmamalıdır.
e)LPG tüplerinin bulunduğu odanın doğal havalandırılması tavana yakın olmalıdır.

100-) 5188 sayılı yasa ile öngörülen Özel Güvenlik Komisyonu aşağıdakilerden hangisine yetkilidir?
a) Koruma ve Güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin azami miktarını belirlemeye.
b) Koruma ve Güvenlik hizmetinde taşınabilecek silah ve teçhizatın asgari miktarını belirlemeye
c) Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin asgari miktarını belirlemeye
d) Talep olmasa da uygun görülen kamu binalarının Özel Güvenlik görevlilerince korunmasına karar vermeye
e) Koruma ve güvenlik hizmeti verecek şirketin Koruma planını onaylamaya
TEST BİTMİŞTİR.
CEVAPLARINIZI
KONTROL EDİNİZ

blank

E-Bülten