blank

6 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı

Anasayfa » Genel » 6 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı

blankEMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ASAYİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL GÜVENLİK KURUMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
6 NOLU ÖZEL GÜVENLİKTEMEL EĞİTİM SINAV SORULARI

1-) Görev alanında işlenen bir suçun failini yakalayan özel güvenlik görevlisi hangi görevini yapmıştır?
a) Önleyici görev
b) Adli görev
c) İdari görev
d) Özel kolluk görevi
e) Kişisel görev

2-) Patlayıcı maddelerin istenilen zaman, şekil ve yerde patlamasını sağlamak amacıyla, bir kısım unsurların birleştirilmesi ile hazırlanan düzenek ve kurguya ne denir?
a) Normal kapsül
b) Patlayıcı madde
c) Elektrikli kapsül
d) Saniyeli fitil
e) Bomba

3-) Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?
a) Su
b) Kum
c) Karbondioksit
d) Köpük
e) Hepsi

4-) Esrar hangi bitkiden elde edilir?
a) Haşhaş
b) Dişi Hint keneviri
c) Çavdar
d) Koka
e) Okaliptüs

5-) Katı, sıvı, gaz halindeki yanıcı maddelerin, ateş olarak kontrol dışı yanma olayına ne denir?
a) Patlama
b) Yanma
c) Yangın
d) Detenasyon
e) Hiçbiri

6-) Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz?
I- Tutuklama
II- Kimlik Tespiti
III- Konut Araması
IV- Yakalama
V- Üst ve Eşya Araması
VI- Kimlik Sorma
a)I, III, V, VI
b) I, II, III
c) II, IV, VI
d)IV, V, VI
e) I, II, VI

7-) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişi araca binerken uyulması gereken kurallardan değildir?
a) Araçlar çalışır vaziyette olmamalıdır
b) Mümkün olduğu kadar bina girişine yaklaştırılmalıdır
c) Önemli kişi aracı çıkışın tam karşısında olmalıdır
d) Araçlar önemli kişiden hemen önce binilecek yere getirilmelidir
e) Önemli kişi araca binmeden korumalar koruma aracına binmemelidir

😎 Arama en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?
a) Kişinin dokunulmazlığı
b) Kişi hürriyeti ve güvenliği
c) Hak arama hürriyeti
d) Konut hakkı
e) Özel hayatın gizliliği

9-) Aşağıdakilerden hangisi deprem esnasında bina içinde uyulması gereken bir davranış tarzıdır?
a) Kiriş veya kolon altında cenin durumu alınır.
b) Dışarı çıkmak için koşuşturulur.
c) Afet kriz merkezi aranmalıdır
d) Balkona çıkılır.
e) Pencereden aşağı atlanır.

10-) Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?
a) Belirgin bir şekilde titreme
b) Aşırı göz kırpma
c) Sürekli burnunu çekmek
d) Hareketlerindeki tutarsızlık
e) Hepsi

11-) 4857 sayılı İş Kanunu’na göre “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, Kanunlarda ulusal bayram ve tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak; tatil yapmayarak çalışırlarsa, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir” (md.47/1). Buna göre hiç fazla mesai yapmayan fakat Kurban Bayramı’nın dört gününde de çalışan bir özel güvenlik görevlisinin maaşına kaç günlük maaşı eklenecektir?
a) 3
b) 2
c) 6
d) 4
e) 8

12-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olayların hazırlık safhasına etki eden faktörlerden birisi değildir?
a) Önderlik
b) Eylem
c) Topluluğun büyümesi
e) Kabarma ve horozlanma devresi
f) Fikri hazırlık devresi

13-) Deprem sırasında asansörde bulunuluyorsa ne yapılmalıdır?
a) Asansörü en alt kata indirmeliyiz
b) Asansörü an üst kata çıkarmalıyız
c) Asansörden çıkmamalıyız ve beklemeliyiz
d) Asansörü durdurmalı ve en seri şekilde terk etmeliyiz
e) Hiçbiri

14-) Aşağıdakilerden hangisi bombanın yardımcı unsurlarından değildir?
a) Patlayıcı Madde
b) Bant
c) Dış Kap
d) Kablo
e) Parça Etkisi için kullanılan malzeme

15-) Bir yanmanın olabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
a) Yanıcı maddenin oksijen ile birleşmesi gerekir
b) Oksijen ve ısının bir araya gelerek kimyasal reaksiyon oluşturması gerekir
c) Yanıcı madde ile ısının birleşmesi gerekir
d) Yanıcı maddenin ısı ve oksijen ile birleşmesi sonucu kimyasal reaksiyon oluşturması gerekir
e) Hiçbiri

16-) Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir?
a) Değişmez
b) Değiştirilemez
c) Tasnif edilemez
d) Benzemez
e) Tasnif edilebilir

17-) Özel güvenlik görevlisinin silah kullanma yetkisi için hangileri yanlıştır?
I) 5188 sayılı yasada açıkça yazılmıştır
II) Özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte yer almaktadır
III) 2559 sayılı polis vazife ve salahiyet kanununda bulunmaktadır
IV) Polis vazife ve salahiyet tüzüğünde bulunmaktadır
V) 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında kanunda bulunmaktadır.

a) III, IV
b) I, II, III
c) II, III, IV
d) III, IV, V
e) I, II, III, IV, V

18-) Kişi koruması ile ilgili olarak aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır?
a) Ekip uyumu en üst seviyede olmalıdır
b) Koruma araç ve şoförü her zaman harekete hazır durumda bulunmalıdır
c) Koruma 12 saat sürekli olmalıdır
d) Korumada giriş ve çıkış saatleri rutin olmamalıdır
e) Hepsi

19-) Bir özel güvenlik görevlisi iş kanununa göre haftada ortalama kaç saat çalıştırılabilir?
a) 45
b) 84
c) 90
d) 100
e) 168

20-) Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?
a) Cihazı alevin dibine tutarak söndürme
b) Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutmak
c) Rüzgârı önüne alarak kullanmak
d) Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileri tarafa tutarak söndürmek
e) Hiçbiri

21-) İnsanların belli bir amacı gerçekleştirmek için harekete geçmelerine ne denir?
a) Empati
b) Motivasyon
c) Rekabet
d) Terfi
e) İletişim

22-) Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişiye yapılması gereken doğru bir davranıştır?
a) Zorla aranır
b) İçeri alınır
c) Sadece eşyaları aranır
d) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez
e) Hiçbiri

23-) Haşhaşın ekim izinleri, işlenmesi, toplatılması gibi konular aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?
a) Emniyet Genel Müdürlüğü
b) Jandarma Genel Komutanlığı
c) Milli Güvenlik Kurulu
d) Toprak Mahsulleri Ofisi
e) Hepsi

24-) Ateşle temas etmesi durumunda kapalı yerlerde buharlaşınca patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?
a) Benzin
b) Mazot
c) Gaz yağı
d) Karpit
e) Fuel Oil

25-) El tipi metal detektörü ile kontrol edilen kişi bayan ve etek giyiniyorsa kontrol şekli nasıl olmalıdır?
a) Erkek görevli tarafından — Eteğe sürtülerek
b) Bayan görevli tarafından — Etek üzerinden
c) Erkek görevli tarafından — Etek üzerinden
d) Bayan görevli tarafından — 50 cm mesafeden
e) Bayan görevli tarafından — 5 cm mesafeden

26-) Mıknatıs, hoparlör vb. manyetik alanlardan uzak tutulması gereken maddi delil aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kâğıt para
b) Kan
c) Disket
d) Boş kovan
e) Kıl

27-) Özel güvenlik görevlisi kimlik sorma yetkisini hangi yasadan alır?
a) 2559 Sayılı kanun
b) 5188 Sayılı kanun
c) 3005 Sayılı kanun
d) 6136 Sayılı kanun
e) Hiçbiri

28-) Korunan kişinin cephesi saat yönünde kaçı gösterir?
a) 12
b) 9
c) 6
d) 3
e) 8

29-) Aşağıdaki maddelerden hangisi “merkezi sinir sistemini uyaranlar” sınıfındandır?
a) Morfin
b) Esrar
c) Afyon
d) Ecstasy
e) Eroin

30-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin dikkat etmeleri gereken genel prensiplerden birisi değildir?
a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İkna edici olma
c) Taviz vermeme
d) Profesyonel olma
e) Caydırıcı olma

31-) Bir bomba mekanizmasının olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
a) Fünye, patlayıcı, TNT, saat
b) Fünye, patlayıcı, tel
c) C4, mekanizma, fitil
d) Fünye, mekanizma, patlayıcı madde
e) Hiçbiri

32-) Olay yerinde boş kovan bulunamamışsa nasıl değerlendirme yapılır?
a) Otomatik silah kullanılmıştır
b) Kovan cesette kalmıştır
c) Toplu tabanca kullanılmıştır
d) Yarı otomatik silah kullanılmıştır
e) Hepsi

33-) Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi güzergâh boyu görevli sayılır?
a) İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibinde
b) Para ve değerli eşya takibinde
c) Cenaze töreninde
d) Kişi korumada
e) Hepsi

34-) Aşağıdakilerden hangisi suikastların safhalarından değildir?
a) Hedef seçimi
b) Buluşma
c) Saldırının planlanması
d) Saldırı
e) Kaçış

35-) Aşağıdakilerden hangisi mektup bombalarda dikkat edilmesi gereken özelliklerdendir?
a) Katlanmaz özelliğin olması
b) Aşırı pul yapıştırılması
c) Üzerinde yağ lekesi olması
d) Aynı ebattaki mektuptan kalın olması
e) Hepsi

36-) Uyuşturucu Kaçakçılığı suçu nasıl bir suçtur?
a) Ferdi
b) Birleşik
c) Adi
d) Organize
e) Ailevi

37-) İtfaiye, Polis ve Hızır Acil telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) 187–155–112
b) 110–155–177
c) 110–155–112
d) 112–177–155
e) 155–156–110

38-) İl sınırları içinde kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaç duyulduğunda, özel güvenlik personeline, mülki amir ve genel kolluk amiri görevi ile ilgili emir verdiğinde hareket tarzı ne olmalıdır?
a) Kanuna uygun emirleri yerine getirir.
b) Mülki idare amirinin ve genel kolluk amirinin böyle bir emir vermeye yetkisi yoktur.
c) Emirlerini yerine getirmezler.
d) Konusu suç teşkil eden emir yerine getirilebilir.
e) Hiçbiri

39-) Bilinç kaybı olan yaralı hangi pozisyonda tutulmalıdır?
a) Yan yatar pozisyonda
b) Oturur pozisyonda
c) Sırt üstü yatırılır
d) Yüzükoyun yatırılır
e) Ayakta tutulur

40-) Özel güvenlik görevlilerinin yetki alanı neresidir?
a) Bulunduğu ilçe sınırları
b) Bulunduğu il sınırları
c) Ülke geneli
d) Görevli olduğu alan sınırları
e) Hiçbiri

41-) Belirli bir amaç için bir araya gelmeyen ancak, gelişen olaylar neticesinde amaçları ortak hale gelen insanlara ne ad verilir?
a) Vatandaş
b) Teşkilat
c) Komite
d) Şirket
e) Kalabalık

42-) Aşağıdakilerden hangisi gaz zehirlenmesinde öncelikle yapılması gerekenlerdendir?
a) ABC kontrolü
b) Hastayı ortamdan uzaklaştırmak
c) Ambulans çağırmak
d) Ayran içirmek
e) Suni solunum yapmak

43-) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında özel güvenlik elemanının görevlerinden değildir?
a) Can ve mal güvenliğini sağlar
b) Olay yerini en geniş hatlarıyla koruma altına alır
c) Tanıkları belirler
d) Olayın safhası, seyri ve sonucu hakkında ilgili yerlere bilgi verir
e) Olay yerindeki delilleri tespit eder

44-) Aşağıdakilerden hangisi grup türlerinden değildir?
a) Saldırgan gruplar
b) Anlamlı gruplar
c) Anlamsız gruplar
d) Belli bir hedefi ve amacı olan gruplar
e) Paniğe kapılmış olan gruplar

45-) Özel güvenlik görevlilerinin hangi hakları kısıtlanmıştır?
I- Dernek kurma
II- Siyasi parti üyeliği
III- Sendika üyeliği
IV- Grev
V- Hak arama hürriyeti
a) I, II, III, IV, V
b) II, IV
c) I, II, III, IV
d) IV
e) IV, V

46-) Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtilerinden değildir?
a) Hareketle artan ağrı
b) Hassasiyet
c) Kanama
d) Şekil bozukluğu
e) Bulantı

47-) Aşağıdakilerden hangisi koruma çemberlerinden değildir?
a) İç halka
b) Ara halka
c) Orta halka
d) Dış halka
e) Hiçbiri

48-) Herhangi bir suç şüphesi bulunmadığı halde, suç işlediği zannı ile bir kimsenin üzerini arayan özel güvenlik görevlisi için en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Haksız arama suçunu işlemiştir.
b) 5188 sayılı Yasaya göre para cezasını gerektiren bir davranıştır.
c) Önleme görevini yerine getirmiştir.
d) Üzeri aranan, şikâyetçi değilse sorun yoktur.
e) Görevi kötüye kullanma suçunu işlemiştir.

49-) Olay yerinde bulunan kan lekelerinin incelenmesinden hangi sonuç çıkarılamaz?
a) Kanın insana mı yoksa hayvana mı ait olduğu
b) Yaralının kan grubunu
c) Kanın yaralıya mı, şüpheliye mi ait olduğu
d) Vücudun neresinin kanadığı
e) Hepsi

50-) Özel güvenlik görevlisine valilikçe verilen kimlik kartları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Görev yaparken kimliği cebinde taşır.
b) Kimliğini uygun gördüğü şekilde bulundurabilir.
c) Görev alanı ve süresince herkes tarafından görülecek şekilde yakaya takması gerekir.
d) Yönetmelikte bu konuda bir açıklama yoktur.
e) Bu konudaki karar komisyona aittir.

51-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçları arasında bulunmamaktadır?
a) Haberleşmek
b) Paylaşmak
c) Var olmak
d) Etkilemek ve Yönlendirmek
e) Gelişmek

52-) Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara …………denir.
a) Kontrol noktaları
b) Yerleşme noktaları
c) Boğma noktaları
d) Gözetleme noktaları
e) Buluşma noktaları

53-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Yanık üzerine salça sürülmez.
b) Hasta, tehlike olmadığı sürece taşınmaz.
c) Hastaya kalp masajı yapılmadan önce nabzına bakılır.
d) Hastaya sigara verilmez.
e) Hasta, bilinci kapalıysa sırt üstü yatırılır.

54-) Yasa dışı topluluk olaylarında, cop aşağıda belirtilen hangi durumda kullanılmamalıdır?
a) Toplulukla karşılıklı arbede sırasında
b) Kalabalığın biçimsel olarak kontrolünde
c) Saldırgan etkisiz hale getirildiğinde ve tecrit edildiğinde
d) Kalabalığı güvenlik güçlerinden belli bir mesafede tutmak için
e) Güvenlik güçlerinin, saldırı tekniğini kullandığı pozisyonlarda

55-) Herhangi bir olay veya iş sonucunda yapılanların, elde edilen bilgi ve belgeler ile düşüncelerin belirli bir düzen halinde yazılı olarak tanzim edilmesine ne denir?
a) Tutanak
b) Not
c) Rapor
d) İfade alma
e) Zabıt

56-) Aşağıdakilerden hangisi eşya tarifinde dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Cins
b) Şekil
c) Ebat
d) Kalite
e) Renk

57-) Aşağıdaki bölgelerden hangisinin yaralanmasında yaralı idrar ve dışkısını kaçırabilir.
a) Solunum sistemi
b) Damarlar
c) Karaciğer
d) Omurga ve omurilik
e) Hiçbiri

58-) Özel Güvenlik Görevlilerinin görev alanları içinde, kendisine zarar verme ihtimali olan kişileri geçici olarak yakalaması hangi yetkilerindendir?
a) Adli yakalama
b) Önleme yakalaması
c) Geçici el koyma
d) Kimlik sorma
e) Güvenlik kontrolü

59-) Özel güvenlik görevlisinin aşağıdaki hallerden hangisinde kimlik sorma yetkisi yoktur?
a) Genel kolluğun olaya el koyup ilgili kişiyi teslim aldığında
b) Konser ve tiyatro girişlerinde
c) Spor karşılaşmalarının girişlerinde
d) Liman, otogar v.b. yerlere girişlerde
e) Görev mahallinde suç işleyen kişiyi yakaladığı anda

60-) Telsiz haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
a) Kısa, öz, anlaşılır
b) Ayrıntılı
c) Yazılı
d) Şifreli
e) Hiçbiri

61-) Aşağıdakilerden hangisi seyirci kalabalıkları ile ilgili özelliklerden sayılmaz?
a) Belli bir amaç için bir araya gelmişlerdir
b) Bu tür kalabalığın faaliyeti geniş ölçüde denetimsizdir.
c) Tehlikeli ve saldırganlardır.
d) Seyredilecek bir olay varsa görmek amacıyla toplanmışlardır.
e) Dikkatlerin odaklandığı nokta tesadüfen ortaya çıkmıştır

62-) Aşağıdaki şahıslardan hangisine el ve kapı tipi metal detektörü ile arama yapılmasında sağlık yönünden bir sakınca yoktur?
a) Hamile bayanlar
b) Kalp pili takılı olan şahıslar
c) Kafatasında metal aparat takılı olanlar
d) Bacağında metal aparat takılı olanlar
e) Hiçbiri

63-) Aşağıdakilerden hangisi hukuka aykırı bir aramadır?
a) Suçüstü halinde orantılı arama
b) Makul şüphe yokken arama
c) Stadyum girişinde arama
d) Hava alanına girişte arama
e) Darphanede çalışanların aranması

64-) Aşağıdakilerden hangisi olay yeri ve maddi suç delillerinin güvenliğini etkileyen faktörlerden değildir?
a) Hava şartları
b) Meraklı kalabalık
c) Şüpheli ve iş birlikçileri
d) Olay yeri inceleme uzmanları
e) Mağdur ya da maktulün yakınları

65-) Hırsızlık suçunun failini yakalayarak etkisiz hale getirdikten sonra onu döven özel güvenlik görevlisi için aşağıda belirtilenlerden hangileri söz konusudur?
I- Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırı aşmıştır.
II- Haksız tahrik üzerine böyle davranmıştır.
III- Kasten yaralama suçu işlemiştir.
IV- Meşru müdafaa halindedir.
V- Memuriyet nüfuzunu kötüye kullandığı için cezası ağırlaşacaktır.
VI- Kanun hükmünü icra etmiştir.
a) I, II, III, IV, V, VI
b) I, III, V
c) II, IV, VI
d) I, II, III
e) IV, V, VI

66-) En etkili iletişim yolu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ses tonu
b) Olumlu kelimeler
c) Olumsuz kelimeler
d) Beden dili
e) Öğüt verme

67-) Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden biridir?
a) Dairesel devriye,
b) Otomobil devriyesi
c) Bisikletli devriye
d) Motosikletli devriye
e) Atlı devriye

68-) Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanaması özelliklerindendir?
a) Fışkırır tarzda koyu kırmızı renkte akar
b) Fışkırır tarzda açık kırmızı renkte akar
c) Yavaş yavaş koyu kırmızı renkte akar
d) Yavaş yavaş açık kırmızı renkte akar
e) Hiçbiri

69-) Stadyum girişinde arama yapan ÖGG hangi görevini yerine getirmiştir?
a) Adli görev
b) İdari görev
c) Siyasi görev
d) Önleyici görev
e) Şahsi görev

70-) Spor seyircileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Taraftarlık kanalı ile ortak düşünce vardır.
b) Hareketlerinin bir kısmı önceden tahmin edilebilir.
c) Üyeleri arasında ilgi ve iletişim yoktur.
d) Teşkilatlanmaya ve müşterek etkinliklere yatkın olurlar.
e) Kuralların caydırıcılığı sebebiyle temkinli davranmaya yatkındırlar.

1-) Özel sektörde çalışan bir özel güvenlik görevlisi, kendisine verilen disiplin cezasına karşı ne yapabilir?
a) İş mahkemesine dava açabilir.
b) İl Özel Güvenlik Komisyonu’na başvurur.
c) İçişleri Bakanlığı’na başvurur.
d) İşveren Derneği’nde yardım ister.
e) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne dava açar.

72-) Suni solunum uygulanırken, solunum yolunun uygun hale getirilmesi için başa verilecek pozisyon hangisidir?
a) Çene yukarıya kaldırılırken, baş arkaya doğru itilir
b) Baş sola çevrilir
c) Baş sağa çevrilir
d) Baş ve boyuna dokunulmaz
e) Baş göğse doğru eğilir

73-) Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personellerinden değildir?
a) Koruma Amiri
b) VIP/Koruma Aracı Sürücüleri
c) Ekip Amiri
d) Ekip Memuru
e) Özel Kalem Müdürü

74-) Daha pasif ve duygu yükü az olan (konferans, tiyatro vb.) kalabalık ne tür bir kalabalıktır?
a) Duygusal kalabalık
b) Dinleyici kalabalık
c) Dini kalabalık
d) Tesadüfî kalabalık
e) Seyirci kalabalık

75-) Burun kanaması olan bir yaralı hangi pozisyona getirilmelidir?
a) Sırtüstü yatırılır
b) Şok pozisyonuna getirilir
c) Oturur pozisyona getirilerek başı önüne eğilir, burun kanatları sıkıştırılır
d) Burnuna tampon konularak, sırtüstü yatırılır
e) Koma pozisyonuna getirilir

76-) Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında bulunması gereken araç ve gereçlerdendir?
a) Silah dolabı
b) Soyunma dolabı
c) Bilgisayar
d) Televizyon ve DVD
e) X-RAY – kapı ve el detektörü

77-) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik delillerden değildir?
a) Kan
b) Doku parçası
c) Cam parçaları
d) Saç
e) Kepek
78-) İlk yardımın amaçlarından hangisi ilk sırada yer alır?
a) Kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
b) İyileştirmeyi çabuklaştırmak
c) Yaralının kırık ve çıkık tespiti
d) Hastayı ilk yardım kuruluşuna nakil
e) Hepsi

79-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin özelliklerinden değildir?
a) İletişim karşılıklı bilgi ve duygu alış verişidir
b) İletişimin olabilmesi için iletişime katılan insanların olması gerekir
c) İletişimde en önemli mesajlar kişilerin söylediği kelimelerdedir
d) Verilen mesajlar sözlü ya da sözsüz nitelikte olmalıdır
e) İletişim tek yönlü değil çift yönlü olmalıdır

80-) Kanunsuz bir toplantı ve gösteri yürüyüşünde önderliği kimler yapar?
a) Profesyoneller
b) Amigolar
c) Ajanlar
d) Provokatörler
e) Kışkırtıcılar

81-) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel amacı ve hedeflerinden biri değildir?
a) Suçları önlemek
b) Kamu düzenini sağlamak
c) Güven vermek
d) Halkı sindirmek
e) Caydırıcı olmak

82-) Öncü güvenlik ekiplerinin genel görevleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Güvenlik raporu hazırlamak
b) Bölgenin, görev yerinin ve güzergâhının incelemesini yapmak
c) Yetkili ve ilgililerin telefon numaralarını almak
d) Alternatif güzergâhlar oluşturmak
e) Hepsi

83-) Aşağıdakilerden hangisi delillerin özelliklerinden değildir?
a) Kanuna aykırı olmak
b) Mantıklı ve geçerli olmak
c) Olayı tescil edici olmak
d) Hayal ürünü olmamak
e)Olay içinde yer almak

84-) Eşya kontrolünde aşağıdaki güvenlik cihazlarından hangileri kullanılmaz?
a) Kapı detektörü
b) EDS sistemi
c) Eğitilmiş köpekler
d) Tomografi cihazları
e) X-ray cihazları

85-) Bebeklerde suni solunum nasıl yapılır?
a) Büyüklere uygulandığı gibi
b) Ağız ve burundan birlikte çok hava, az aralıkla
c) Göğüs ve karından birlikte bastırarak
d) Ağız ve burundan birlikte az hava, sık aralıkla
e) Hiçbiri

86-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevi değildir?
a) Görev alanında ve görevi sırasında önleme araması yapmak
b) Adli arama sonucu bulduğu delili incelemek
c) Suçta kullanılma ihtimali olan eşyaya el koymak
d) Yakaladığı şüpheliyi genel kolluğa teslim etmek
e) Görev alanına girenlerin eşyalarını X-Ray cihazından geçirmek

87-) Aşağıdakinden hangisi copun özelliklerindendir?
a) Copun amacı öldürmek değildir.
b) Psikolojik bir etkisi vardır.
c) Caydırıcı bir araçtır.
d) Kol uzantısı olarak kullanılır.
e) Hepsi

88-) Aşağıdakilerden hangisi organik bir malzeme değildir?
a) Bakır kablo
b) Şeker
c) Ekmek
d) Afyon sakızı
e) Hiçbiri

89-) Aşağıda belirtilenlerden hangisi tutanakların ortak özelliklerinden değildir?
a) İçeriği yansıtan bir başlık olması
b) Konunun ya da olayın öğreniliş şeklinin belirtilmesi
c) Şüpheli, tanık, müşteki veya mağdura ait açık kimlik bilgisinin yer alması
d) Olayın meydana geldiği veya işlemin yapıldığı yer ile ilgili bilgilerin yer alması
e) Şahısların ifadesinin alınması

90-) ÖGG’nin devriye görevini yürütürken durdurma ve kimlik sormasının amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Suç işleme eğiliminde olan kişileri caydırmak
b) Suçları olmadan önlemek
c) Olay sonrası suç failini yakalamak
d) Yasalara saygılı diğer bireylere güven vermek
e) Suç delillerini ortaya çıkarmak ve zapt etmek

91-) Hangisi devriyenin görevlerinden değildir?
a) Yardım görevleri
b) Düzenleyici görevler
c) Koruyucu görevler
d) Adli görevler
e) Önleyici görevler

92-) Kişinin özgürlüğünün kolluk tarafından hâkim kararı olmadan geçici olarak sınırlandırılmasına ne denir?
a) Arama
b) Hüküm giydirme
c) İfade alma
d) Yakalama
e) Tutuklama

93-) Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişim unsurlarından değildir?
a) Karşımızdaki kişiye saygı duymak
b) Terbiyeli ve nazik olmak
c) Empati
d) Duygusal davranmak
e) Hepsi

94-) Tutanağa imza atmak istemeyen kişiye ne yapılır?
a) Zorla imzalatılır.
b) İmzadan imtina ettiği tutanakta belirtilir.
c) Parmak bastırılır.
d) İmzalamak istemediği tutanakta belirtilmez.
e) Hiçbiri.

95-) Anayasamız madde 17/3’te; “kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muamele tabi tutulamaz” diyerek neyi güvence altına almıştır?
a) Kişi dokunulmazlığını
b) Kişi hürriyetini
c) Kişi bağımsızlığını
d) Kişi ayrıcalığını
e) Kişi masuniyetini

96-) Görevlinin görevi esnasında gördüğü, bildiği ve meydana gelen herhangi bir durum ve olay hakkında üstlerini ve amirlerini bilgilendirmek üzere ortaya koyduğu belgeye ……………….. denir?
a) Mektup
b) Dilekçe
c) Tutanak
d) Rapor
e) Hiçbiri

97-) Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde özel güvenlik görevlisi silah taşıyabilir?
a) Üniversitede
b) Alışveriş merkezinde
c) Sahne gösterilerinde
d) Spor müsabakalarında
e) Sağlık tesislerinde

98-) Suçta kullanılan veya kullanılmak üzere hazırlanmış eşyanın sahibinin rızası veya rızası olmaksızın muhafaza altına alınmasına ne denir?
a) Şahıs araması
b) Zor kullanma
c) Yakalama
d) Zapt etme
e) Üst araması

99-) Kapalı devre televizyon sistemini ifade eden terim hangisidir?
a) AGC
b) CCIR
c) VCR
d) CCTV
e) VCD

100-) Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan Özel Güvenlik Görevlisi hangi suçu işlemiştir?
a) İşkence
b) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
c) Amirin emrine muhalefet
d) Görevi ihmal
e) Görevini yaptığından suç oluşmamıştır

blank

6.Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı

E-Bülten