blank

7 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı

Anasayfa » Genel » 7 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı

blankEMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ASAYİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL GÜVENLİK KURUMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
7 NOLU ÖZEL GÜVENLİKTEMEL EĞİTİM SINAV SORULARI

1- Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile ……….iletişim denir.’ İfadesindeki boşluğa aşağıdaki şıklardan hangisi konulmalıdır.
a) Var olmasına
b) Haberleşmesine
c) Paylaşımına
d) Mutlu olmasına
e) Etkilemek ve Yönlendirilmesine

2- Kapı tipi metal detektörlerinin sağlıklı çalışabilmesi için personel detektörden kaç metre ara ile geçirilmelidir?
a) Kontrol edilecek kişiler mesafe bırakmaksızın geçebilirler.
b) Kontrol edilecek kişiler 2 m. Ara ile geçirilmelidir.
c) Kontrol edilecek kişiler 50 cm. ara ile geçirilmelidir.
d) Kontrol edilecek kişiler 3 m. Ara ile geçirilmelidir.
e) Kontrol edilecek kişiler 1 m. Ara ile geçirilmelidir.

3- Beş duyu organımızla alınan bilgilerin, yazılı olarak kâğıtlara geçirilmesine ne ad verilir?
a) İfade alma
b) Tutanak
c) Özel çıkarma
d) Not alma
e) Rapor yazma

4- Görev alanında işlenen bir suçun failini yakalayan özel güvenlik görevlisi hangi görevini yapmıştır?
a) Önleyici görev
b) Adli görev
c) İdari görev
d) Özel kolluk görevi
e) Kişisel görev

5- Özel güvenlik görevlilerinin yetki alanı neresidir?
a) Bulunduğu ilçe sınırları
b) Bulunduğu il sınırları
c) Ülke geneli
d) Görevli olduğu alan sınırları
e) Hiçbiri

6- Aşağıdakilerden hangisi ÖGG ayırt edici özellikleri ve vasıflarından değildir?
a) Dürüst olmak
b) Güvenilir olmak
c) Sabırlı olmak
d) Olaylardan etkilenmek
e) Sağduyulu olmak

7- Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımı yapan kişinin özelliği değildir?
a) Tıbbi eğitimi almış olmalıdır
b) Sakin ve kararlı olmalıdır
c) Hızlı karar verebilmelidir
d) Çözüme yönelik pratik buluşları olmalıdır
e) Kendi can güvenliğini sağlamalıdır

8- Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların etkilerindendir?
a) Gözü yaşartır, gözbebeklerini etkiler
b) Öksürme ve mide bulantısı yapar
c) Sinüsleri etkiler, ağız ve burun salgıları artar
d) Cilt ve gözlerde iğne batar gibi acıma olur
e) Hepsi

9- Göz yaşartıcı gaza maruz kalan personele aşağıdaki ilkyardım usullerinden hangisi uygulanmaz?
a) Var ise lensler çıkarılır
b) Bol su ile vücudun gaza maruz kalan bölümleri yıkanır
c) Normal nefes almaya gayret edilir
d) Maddenin bulaştığı yerlere varsa losyon veya krem sürülür
e) Gözler rüzgâra karşı açık vaziyette tutulur

10- İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya herhangi bir şekilde ölçülebilen hareketlerine ne denir?
a) Tavır
b) Hareket
c) Eylem
d) Davranış
e) Birey

11- Aşağıdakilerden hangisi organize pasif kalabalıklardandır?
a) Rast gele oluşan kalabalıklar
b) Ani karışıklık sonucu oluşan kalabalık.
c) Bir sanatsal etkinlikte bir araya gelmiş olanların oluşturduğu kalabalık.
d) Bir gösteri yürüyüşü için bir araya gelmiş olan kalabalık
e) Hiçbiri

12- “Korunan kişinin bir yerden başka bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu, saldırıya açık riskli noktalara ‘Boğma Noktaları’ denir.”
Aşağıdakilerden hangisi boğma noktası değildir?
a)Yol çalışmalarının olduğu yerler
b)Yüksek hız yapmaya müsait yollar
c) Hemzemin geçitler
d) Kavşaklar
e) İniş-biniş noktaları

13- Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin güneş gözlüğü kullanmasının nedenleri arasında yer alır?
a) Koruma personeline artistik bir görünüm verir
b) Göz sağlığı bakımından faydalı olduğu için
c) Gelenek olduğu için
d) Güneş ışıklarından korunmak için
e)Göz hareketlerini gizlediğinden daha iyi bir gözetleme yapabilmek için

14- Olay yerinde bulunan kan lekelerinin incelenmesinden hangi sonuç çıkarılamaz?
a) Kanın insana mı yoksa hayvana mı ait olduğu
b) Yaralının kan grubunu
c) Kanın yaralıya mı, şüpheliye mi ait olduğu
d) Vücudun neresinin kanadığı
e) Hepsi

15- Aşağıdakilerden hangisi “olay”ın özelliklerinden biri değildir?
a) Dinamiktir, hareketlidir
b) Oluşan ve olağan dışı bir durum
c) Kanunlarda suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerdir
d) Hayatın akışını etkileyen ve değiştiren bir durum
e) Olağan bir durum

16- Şüpheli bir paket, poşet vs. olarak tespit edilen olayda ilk yapılması gereken nedir?
a) Şüpheli paketi alarak emniyetli bir yere götürmek ve muhafaza etmek.
b) Şüpheli paket çevresinde insanları olay yerinden uzaklaştırıp, gerekli çevre emniyetini aldıktan sonra ilgili kolluk kuvvetlerine haber vermek.
c) Şüpheli paketi üst sıralı amirlere haber verip kontrol etmek.
d) Şüpheli paketi imha etmek.
e) Hiçbiri.

17- Aşağıdaki yangınların hangisinde söndürücü olarak köpük ( FOAM ) kullanılmaz?
a) Orman yangınları
b) Hava alanları, Uçak hangarları
c) Akaryakıt depolama yerleri ve dolum tesisleri
d) Boya, vernik atölyeleri ve depolarda
e) Hiçbiri

18- Hangisi yangın sebeplerindendir?
a) Sabotaj
b) Kazalar
c) Koruyucu önlemlerin alınmaması
d) İhmal
e) Hepsi

19- Anayasamız madde 17/3’te; “kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muamele tabi tutulamaz” diyerek neyi güvence altına almıştır?
a) Kişi dokunulmazlığını
b) Kişi hürriyetini
c) Kişi bağımsızlığını
d) Kişi ayrıcalığını
e) Kişi masumiyetini

20- ÖGG kimlik kartını ne şekilde taşımalıdır?
a)Görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde “ yakaya takılmalıdır
b) Günün her saati cebinde bulunmalıdır
c) Cüzdan içerisinde istendiğinde gösterebilecek şekilde taşımalıdır
d) Sadece genel kolluk kimlik sorabilir
e) Hepsi

21- Özel güvenlik görevlilerinin hangi hakları kısıtlanmıştır?
I- Dernek kurma
II-Siyasi parti üyeliği
III- Sendika üyeliği
IV- Grev
V- Hak arama hürriyeti
a) I, II, III, IV, V
b) II, IV
c) I, II, III, IV
d) IV
e) IV, V

22- İş yaşamında İletişim hangi ego türleri arasında olmalıdır?
a) Ebeveyn / Yetişkin
b) Ebeveyn / çocuk
c) Yetişkin / yetişkin
d) Yetişkin / çocuk
e) Ebeveyn / Ebeveyn

23- Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemi değildir?
a) CCTV
b) El Detektörler
c) Beton Bariyerler
d) Mektup Kontrol Cihazları
e) Kapalı Devre Görüntüleme sistemleri

24- Kapalı devre televizyon (CCTV) sistemlerinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
I- Seçiciler
II- Quad (Bölücüler)
III- Multiplexer (çoklayıcı)
IV- Ekran
a-) I, III
b-) I, II, III
c) I, II,
d-) II, I, IV
e-) Hepsi

25- Aşağıdakilerden hangisi özellikli şahıslardan değildir?
a) VİP Şahıslar
b) Çocuklar
c) Yaşlı insanlar
d) Bayanlar
e) Hasta ve fiziksel özürlüler

26- Özel güvenlik görevlisinin silah kullanma yetkisi için hangileri yanlıştır?
I) 5188 sayılı yasada açıkça yazılmıştır
II)Özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte yer almaktadır
III) 2559 sayılı polis vazife ve salahiyet kanununda bulunmaktadır
IV) Polis vazife ve salahiyet tüzüğünde bulunmaktadır
V) 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında kanunda bulunmaktadır.
a) III, IV
b) I, II, III
c) II, III, IV
d) III, IV, V
e) I, II, III, IV, V

27- Aşağıdakilerden hangisi adli aramanın amaçlarından değildir?
a) Suça ait iz bulmak
b) Suça ait delil bulmak
c) Suçun işlenmesini engellemek
d) Suç failini yakalamak
e) Suça ait delilleri toplamak

28- Atardamar kanaması neden daha tehlikelidir?
a) Vücuttaki kanı kalbe topladığından
b) Kısa zamanda fazla kan kaybı olduğundan
c) Atardamar kanaması tehlikeli değildir
d) Kanama bölgesinde pıhtılaşma olacağından
e) Atardamarda kanın az basınçla dolaşmasından

29- Kanuna aykırı bir şekilde toplanan ve eylem yapan topluluk ne tür bir topluluktur?
a) Yasal topluluk
b) Yasadışı topluluk
c) Tesadüfî topluluk
d) Seyirci topluluk
e) Amaçsız topluluk

30- Yasa dışı topluluk olaylarında, cop aşağıda belirtilen hangi durumda kullanılmamalıdır?
a) Toplulukla karşılıklı arbede sırasında
b) Kalabalığın biçimsel olarak kontrolünde
c) Saldırgan etkisiz hale getirildiğinde ve tecrit edildiğinde
d) Kalabalığı güvenlik güçlerinden belli bir mesafede tutmak için
e) Güvenlik güçlerinin, saldırı tekniğini kullandığı pozisyonlarda

31- Aşağıdakilerden hangisi önemli kişi araca binerken uyulması gereken kurallardan değildir?
a) Araçlar çalışır vaziyette olmamalıdır
b) Mümkün olduğu kadar bina girişine yaklaştırılmalıdır
c) Önemli kişi aracı çıkışın tam karşısında olmalıdır
d) Araçlar önemli kişiden hemen önce binilecek yere getirilmelidir
e) Önemli kişi araca binmeden korumalar koruma aracına binmemelidir

32- İlk ekibin olay yerinde yapmış olduğu görev aşağıdakilerden hangisidir?
a) Adli görev
b) Siyasi görev
c) İdari görev
d) Yürütme görevi
e) Sosyal görev

33- Olay yerinden toplanan aşağıdaki bulgulardan hangisinden DNA hiçbir şekilde elde edilemez?
a) Kan
b) Kıl
c) Kemik
d) Mendil
e) Parmak izi

34- Aşağıdakilerden Hangisi Bombanın Temel Unsurlarından Değildir?
a) Patlayıcı Madde
b) Başlatıcılar
c) Kamufle Malzemeleri
d) Anahtar Sistemi
e) Hepsi

35- Aşağıdakilerden hangisi deprem esnasında bina içinde uyulması gereken bir davranış tarzıdır?
a) Kiriş veya kolon altında cenin durumu alınır.
b) Dışarı çıkmak için koşuşturulur.
c) Afet kriz merkezi aranmalıdır
d) Balkona çıkılır.
e) Pencereden aşağı atlanır.

36- Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan Özel Güvenlik Görevlisi hangi suçu işlemiştir?
a) İşkence
b) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
c) Amirin emrine muhalefet
d) Görevi ihmal
e) Görevini yaptığından suç oluşmamıştır

37- En etkili iletişim kanalı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Beden dili
b) İmaj
c) Olumlu kelimeler
d) Olumsuz kelimeler
e) Ses tonu

38- Hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden değildir?
a) Kimlik sorma
b) Kimlik tespiti
c) Arama
d) El koyma
e) Yakalama

39- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Özel Güvenlik Birimleri özel kanunlarında sayılan yetkilerini görev alanlarında ve görev süresinde kullanabilirler.
b) Özel Güvenlik Görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar.
c) Özel güvenlik personeli greve katılamazlar
d) Özel Güvenlik Görevlileri Lokavt dolayısıyla İşten uzaklaştırılabilirler
e) Özel Güvenlik Personeli kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir İşte çalıştırılamaz.

40- 4857 sayılı İş Kanunu’na göre “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, Kanunlarda ulusal bayram ve tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak; tatil yapmayarak çalışırlarsa, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir” (md.47/1). Buna göre hiç fazla mesai yapmayan fakat Ramazan Bayramı’nın üç gününde de çalışan bir özel güvenlik görevlisinin maaşına kaç günlük maaşı eklenecektir?
a) 3
b) 2
c) 6
d) 4
e) 8

41- Aşağıdakilerden hangisi “hayır” diyememe nedeni değildir?
a) Yanlış anlama
b) Kendine güvenmeme
c) İlişkilerin bozulma olasılığı
d) Karşımızdakini kaybetme korkusu
e) Kendine aşırı güven

42- Telsizle yapılan haberleşme esnasında anlaşılması güç kelimelerin telaffuzunda fonetik alfabeden yararlanıldığında “BOMBA” kelimesinin doğru bildirimi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bolu-Manisa-Bolu-Ordu-Ankara
b) Manisa-Ordu-Bolu-Ankara-Bolu
c) Bolu-Ordu-Manisa-Bolu-Ankara
d) Bolu-Ankara-Manisa-Bolu-Ordu
e) Bolu-Ordu-Manisa-Bolu-Ordu

43- Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?
a) Yüz yapısı
b) Boyu
c) Görülebilir yara izleri
d) Sac rengi
e) Eğitim durumu

44- Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?
a) Hâkim
b) C.Savcısı
c) Mülki amir
d) Kolluk amiri
e) Hiçbiri

45- El tipi metal detektörü ile kontrol edilen kişi bayan ve etek giyiniyorsa kontrol şekli nasıl olmalıdır?
a) Erkek görevli tarafından —Eteğe sürtülerek
b) Bayan görevli tarafından –Etek üzerinden
c) Erkek görevli tarafından -Etek üzerinden
d) Bayan görevli tarafından –50 cm mesafeden
e) Bayan görevli tarafından –15 cm mesafeden

46- Suni solunum uygulanırken, solunum yolunun uygun hale getirilmesi için başa verilecek pozisyon hangisidir?
a) Çene yukarıya kaldırılırken, baş arkaya doğru itilir
b) Baş sola çevrilir
c) Baş sağa çevrilir
d) Baş ve boyuna dokunulmaz
e) Baş göğse doğru eğilir

47- Uyuşturucu maddeler kullanıldığında insan vücudunun neyini etkiler?
a) Kalp
b) Omurilik
c) Sinir Sistemi
d) Beyin
e)Hiçbiri

48- Aşağıdakilerden hangisi yasadışı topluluğun özelliklerindendir?
a) Örgütlenmişlerdir,
b) Liderleri vardır,
c) Genellikle bir amaç için toplanmışlardır,
d) Kişilerde bireysel davranış olanağı kalmamıştır,
e) Yukarıdakilerin hepsi.

49- Aşağıdakilerden hangisi grup türlerinden değildir?
a) Saldırgan gruplar
b) Anlamlı gruplar
c) Anlamsız gruplar
d) Belli bir hedefi ve amacı olan gruplar
e) Paniğe kapılmış olan gruplar

50- Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personellerinden değildir?
a) Koruma Amiri
b) VIP/Koruma Aracı Sürücüleri
c) Ekip Amiri
d) Ekip Memuru
e) Özel Kalem Müdürü

51- Yaya olarak koruma yapılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Merdivenlerde, önemli personelden önce bir koruma personeli çıkarak üst kat emniyetini almalıdır.
b) Önemli kişi merdivenlerde bina boşluğuna yakın olmamalıdır.
c) Asansörden inerken önce önemli kişi inmelidir.
d) Döner kapı mümkünse kullanılmamalıdır.
e) Döner kapı kullanılmak zorunda ise önce bir koruma görevlisi içeri girmelidir.

52- Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir?
a) Değişmez
b) Değiştirilemez
c) Tasnif edilemez
d) Benzemez
e) Tasnif edilebilir

53- Aşağıdakilerden hangisi ilk ekip olabilir?
a) Çevik kuvvet ekibi
b) Özel güvenlik personeli
c) Asayiş devriye ekibi
d) Trafik ekibi
e) Hepsi

54- Aşağıdakilerden hangisi mektup bombanın özelliklerinden değildir?
a) Normal mektuplara göre daha ağır olur.
b) Üzerinde gereğinden fazla pul yapıştırılmıştır.
c) Kalınlığı en az 0,7 cm’dir.
d) Mektubun ağırlığı dengesizdir.
e) Üzerinde yağ lekesi olabilir.

55- Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?
a) Belirgin bir şekilde titreme
b) Aşırı göz kırpma
c) Sürekli burnunu çekmek
d) Hareketlerindeki tutarsızlık
e) Hepsi

56- Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?
a) Cihazı alevin dibine tutarak söndürme
b) Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutmak
c) Rüzgârı önüne alarak kullanmak
d) Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileri tarafa tutarak söndürmek
e) Hiçbiri

57- Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürmede kullanılan maddelerden biri değildir?
a) Halojenli hidrokarbonlar,
b) Karbondioksit,
c) Kuru kimyevi toz,
d) Oksijen
e) Su

58- Kamu kurum ve kuruluşlarında 5188 sayılı kanunda yazılı görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına hangi kanun gereğince tazminat ödenir?
a) 4857 Sayılı İş Kanunu
b) 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
c) 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
d) 2022 Sayılı Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Kişilere Aylık Bağlanması Kanunu
e) 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu

59- Özel Güvenlik Görevlisi olacak kişide aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?
a) 18 Yaşını doldurmuş olmak
b) Askerliğini yapmış olmak
c) Kamu haklarında yasaklı olmamak
d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
e) Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarıyla tamamlamak

60- Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında ilk ekibin görevlerinden değildir?
a) Can ve mal güvenliğini sağlar
b) Olay yerini en geniş hatlarıyla koruma altına alır
c) Tanıkları belirler
d) Olayın safhası, seyri ve sonucu hakkında ilgili yerlerde bilgi verir
e) Olay yerindeki delilleri toplar

61- Aşağıdakilerden hangisi maddi delil değildir?
a) Biyolojik deliller
b) Kimyasal deliller
c) Fiziksel deliller
d) Tanık ifadeleri
e) İz deliller

62- İletişimin tam olarak tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İletişim telefonla konuşmadır.
b) İletişim, duygu ve düşünce alışverişidir.
c) İletişim yüz yüze konuşmadır.
d) İletişim mesaj göndermedir.
e) Yukarıdakilerin hepsi

63- Özel güvenlik görevlisinin emanete aldığı eşyayı sahibine veya kolluk kuvvetine teslim ederken tanzim ettiği tutanağa ne ad verilir?
a) Olay tespit tutanağı
b) Buluntu eşya tutanağı
c) Üst arama tutanağı
d) Teslim tesellüm tutanağı
e) Müracaat tutanağı

64- Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişiye yapılması gereken doğru bir davranıştır?
a) Zorla aranır
b) İçeri alınır
c) Sadece eşyaları aranır
d) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez
e) Hiçbiri

65- I. Duman
II. Işık
III. Isı
IV. Ses
Yangın detektörleri yukarıdaki hangi özellikleri kullanarak çalışırlar?
a) I ve IV
b) I, II ve III
c) II, III ve IV
d) I, III ve IV
e)Hepsi

66- Hava yolunu açmak için hasta hangi pozisyona getirilir
a) Yüzüstü yatırılır
b) Oturtulur
c) Sırtüstü yatırılır
d) Yarı oturur pozisyona getirtilir
e) Şok pozisyonuna alınır

67- 112 ambulans servisini aradığımızda vermemiz gererken bilgiler hangileridir?
a) Kullandığımız telefon numarası ve adımız.
b) Olay ve yaralı sayısı.
c) Adresin bilinen noktalardan tarifi.
d) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu.
e) Hepsi

68- Öncü ekibin görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Korunan kişinin gideceği mevki hakkında ön güvenlik hazırlıklarını yapar.
b) Öncü ekip korunan kişinin ziyaretinden önce her mevkiin fiziksel tetkikini yapar.
c) Korunan kişinin eşyalarını önceden götürür.
d) Öncü ekip tüm güvenlik hazırlıklarının alınması ve uygulanmasından sorumludur.
e) Hiçbiri

69- Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin dört aşamasından değildir?
a) Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırılabileceği bir güzergâh seçimi
b) Muhtemel tehlikenin varlığı
c) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak
d) Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek
e) Saldırganı yakalamak ve tutuklamak

70- Olay yerinde kovan bulunmamışsa nasıl değerlendirme yapılır?
a) Otomatik silah kullanılmıştır
b) Kovan cesette kalmıştır
c) Toplu tabanca kullanılmıştır
d) Yarı otomatik silah kullanılmıştır
e) Hepsi

71- ”Temas sonucu oluşan her türlü kalıntıya ……. denir” cümlesindeki boş bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) İz
b) Delil
c) Papil
d) Traje
e) Delta

72- Kapalı yerlerde patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Karpit
b) Fuel-Oil
c) Mazot
d) Gaz yağı
e) Benzin

73- Üzerinde silah bulunan kişi ÖGG’nin düzenlediği tutanağı imzalamazsa ne olur?
a) İmzalamadığı tutanağa yazılır.
b) Zorla imzalatılır.
c) İmzalayacağı yeni bir tutanak hazırlanır.
d) Cezası artırılır.
e)Tutuklanır.

74- Özel Güvenlik Şirketinde çalışan bir ÖGG, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
a) İdare Mahkemesine
b) Polise
c) İşçi Sendikasına
d) İş Mahkemesine
e) İşveren Sendikasına

75- Özel Güvenlik Görevlilerine kimlik kartları kim tarafından verilir?
a) Valilik
b) Bakanlık
c) Özel Güvenlik Eğitim Merkezi
d) İl Jandarma Komutanlığı
e) İl Emniyet Müdürlüğü

76- Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi güzergâh boyu görevli sayılır?
a) İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibinde
b) Para ve değerli eşya takibinde
c) Cenaze töreninde
d) Kişi korumada
e) Hepsi

77- Solunum durunca öncelikle aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
a) Kalp atışı hızlanır
b) Vücut sıcaklığı artar
c) Kandaki oksijen oranı düşer
d) Kandaki oksijen oranı artar
e) Vücut sıcaklığı yükselir

78- Yaralanmalarda ilkyardım da hangisi yapılmaz
a) Batan bir cisim varsa çıkartılmaz
b) Yara temiz bir bezle kapatılır
c) Kanamalar durdurulur
d)Yaralı organ istirahata alınır
e) Batan cismin etrafına mikrop öldürücü kremler sürülür

79- Toplu kuvvet olarak müdahale edilen olaylarda zor kullanmanın derecesini kim tayin eder?
a)Vali
b) İl emniyet müdürü
c) Çevik kuvvet şube müdürü
d) Müdahale eden kuvvetin amiri
e) Hiçbiri

80- Aşağıdakilerden hangisi kalabalık olarak tanımlanamaz?
a) Maç seyreden insanlar
b) Banka kuyruğundaki insanlar
c) Bir derneğin üyeleri
d) Yangın seyreden insanlar
e) Bilet kuyruğundaki insanlar

81- Makam ve takip arabası (veya konvoy) ziyaret edilecek yere yakınlaştıkça mevkideki durum hakkında konvoya devamlı bilgi veren hangisidir?
a) Koruma amiri
b) Öncü koruma
c) Sürücüler
d) Takip arabalarındaki korumalar
e) Protokol ekibi

82- VİP’in araçla gideceği güzergâhı üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz olarak giyinmiş kişiler
b) Okunamayacak derecede silinmiş ya da değiştirildiği bariz plakalı araçlar
c) Arıza yapmış araçlar
d) Yol üzerinde yapılan yol çalışmaları
e) Hepsi

83- ‘Hukuka aykırı arama………………………ve ele geçirilenler……………….”
Cümledeki boşluklara hangi kelimeler gelmelidir?
a) geçerlidir – delil olur.
b) tekrarlanır – hayır kurumuna verilir.
c) suçtur – muhakemede kullanılamaz.
d) hakim onayına sunulur – delil olur.
e) adli aramadır – delildir.

84- Özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmaya yetkili değildir?
a) CMK’nın 90. maddesine göre yakalama
b) Olay yerindeki delilleri toplama
c) Şüpheli görülen birine kimlik sorma
d) Gerektiğinde zor kullanma
e) Terk edilmiş eşyayı emanete alma

85- Birlikte çalıştığı kişilere sürekli emirler veren, onlarla sorunun çözümü ya da işle ilgili konularda görüş almayan bir yönetici aşağıdaki iletişim türlerinden hangisini gerçekleştirmiş olur?
a) Yüz yüze
b) Çift yönlü
c) Resmi
d) Tek yönlü
e) Enformatik

86- Ülkemizde Haşhaşın ekim izinleri, işlenmesi, toplatılması gibi konular aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?
a) Emniyet Genel Müdürlüğü
b) Jandarma Genel Komutanlığı
c) Milli Güvenlik Kurulu
d) Toprak Mahsulleri Ofisi
e) Hepsi

87- Güvenlik alarm sistemleri hangi prensibe göre çalışır?
a) Titreşim veya hareketin algılanması
b) Bir elektrik devresinin kesilmesi
c) Elektro statik bir alana girmesi
d) Ses algılaması
e) Hiçbiri

88- Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik tedbiridir?
a) El detektörü
b) Tel örgü
c) X- Ray cihazı
d) Kelepçe
e) Hiçbiri

89- Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görevlerindendir?
a) Önleyici görevler,
b) Adli görevler,
c) Koruyucu görevler,
d) Yardım görevleri,
e) Hepsi

90- Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerindendir?
a) Başlık,
b) Giriş.
c) Sonuç.
d) Tarih.
e) Hepsi.

91- Kişi koruması ile ilgili olarak aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır?
a) Ekip uyumu en üst seviyede olmalıdır
b) Koruma araç ve şoförü her zaman harekete hazır durumda bulunmalıdır
c) Koruma 12 saat sürekli olmalıdır
d) Korumada giriş ve çıkış saatleri rutin olmamalıdır
e) Hepsi

92- Bombalama olaylarında muhtemel hedefler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kamu binaları
b) Güvenlik güçlerine ait hizmet binaları ve lojmanları
c) Hava limanları- Uçaklar
d) Tren-Metro istasyonları
e) Hepsi

93- Aşağıdakilerden hangisi doğal bir afet sayılmaz.
a) Deprem
b) Tsunami
c) Yangın
d) Yağmur
e) Kuraklık

94- Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme yöntemlerindendir?
a) Soğutma
b) Boğma
c) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma
d) Zincirleme Reaksiyonu engelleme
e) Hepsi

95- Özel Güvenlik komisyonunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Vali Yardımcısı
b) İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi
c) İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi
d) İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi
e) Ticaret Odası Temsilcisi

96- Aşağıdakilerden hangisi gaz zehirlenmesinde öncelikle yapılması gerekenlerdendir?
a) ABC kontrolü
b) Hastayı ortamdan uzaklaştırmak
c) Ambulans çağırmak
d) Ayran içirmek
e) Suni solunum yapmak

97- Bilinç kaybı olan yaralı hangi pozisyonda tutulmalıdır?
a) Yan yatar pozisyonda
b) Oturur pozisyonda
c) Sırt üstü yatırılır
d) Yüzükoyun yatırılır
e) Ayakta tutulur

98- Hasta/yaralının ilk değerlendirilmesinde ilk önce aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?
a) Bilinç durumu
b) Solunum yolu açıklığı
c) Solunum
d) Dolaşım
e) Vücut ısısı

99- Aşağıdaki bölgelerden hangisinin yaralanmasında yaralı idrar ve dışkısını kaçırabilir.
a) Solunum sistemi
b) Damarlar
c) Karaciğer
d) Omurga ve omurilik
e) Hiçbiri

100-Yanık yerinde oluşan su toplaması (bül) keseciklerine aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?
a) Patlatılmadan yara bölgesi soğuk tutulur
b) Patlatılmadan yara bölgesi sıcak tutulur
c) Patlatılıp, tentürdiyot sürülür
d) Patlatılıp, yara açık bırakılır
e) Hiçbiri

blank

7.Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı

E-Bülten