blank

8 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı

Anasayfa » Genel » 8 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı

blankEMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ASAYİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL GÜVENLİK KURUMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
8 NOLU ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM SINAV SORULARI

1- Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim için gerekli olanlardan biri değildir?
a) Kendini tanımak
b) Alıcıyı tanımak
c) Konuyu çekici kılmak
d) Sosyal kültürel alt yapıya dikkat etmek
e) Geri bildirim almamak

2- Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemi değildir?
a) Hırsız alarm sistemleri
b) Kapalı devre TV sistemi
c) Fiber optik algılama sistemi
d) Havalandırma ve iklimlendirme sistemi
e) Yeraltı fiber optik algılama

3- Aşağıdakilerden hangisi kapalı devre televizyon sistemine ait bir unsur değildir?
a) Kamera,
b) Turnike.
c) Monitör.
d) Video Kaydedici.
e) Multiplexer.

4- Giriş kontrol görevi yapan Ö.G.G. için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kullandığı Güvenlik sistem cihazlarını iyi tanımalı
b) Bu işte eğitilmiş olmalı
c) Dikkatli ve duyarlı olmalı
d) İşini severek yapmalı
e) Üzerini veya eşyasını kontrol ettirmek istemeyenlere karşı zor kullanmalı

5- Aşağıdakilerden hangisi ÖGG ayırt edici özellikleri ve vasıflarından değildir?
a) Dürüst olmak
b) Güvenilir olmak
c) Sabırlı olmak
d) Olaylardan etkilenmek
e) Sağduyulu olmak

6- Hasta / yaralının ilk değerlendirilmesinde ilk önce aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?
a) Bilinç durumu
b) Kırık olup olmadığı
c) Solunum
d) Dolaşım
e) Vücut ısısı

7- Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların etkilerindendir?
a) Gözü yaşartır, gözbebeklerini etkiler
b) Öksürme ve mide bulantısı yapar
c) Sinüsleri etkiler, ağız ve burun salgıları artar
d) Cilt ve gözlerde iğne batar gibi acıma olur
e) Hepsi

8- Aşağıdakilerden hangisi copun özellikleri olarak adlandırılamaz?
a)Psikolojik bir etkiye sahiptir
b) Kolun uzantısı olarak görev yapar
c) Savunma amaçlı ve caydırıcı bir özelliğe sahiptir
d) Öldürücü değildir
e) Önemli bir etkisi yoktur

9- “Korunan kişinin bir yerden başka bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu, saldırıya açık riskli noktalara ‘Boğma Noktaları’ denir.”
Aşağıdakilerden hangisi boğma noktası değildir?
a) Yol çalışmalarının olduğu yerler
b) Otobanlar
c) Hemzemin geçitler
d) Kavşaklar
e) İniş-biniş noktaları

10- Aşağıdakilerden hangisi Bombanın yardımcı unsurlarından değildir?
a) Kablo-Bant
b) Parça etkisi için konulan malzemeler
c) Anahtar sistemi
d) Kamufle malzemeleri
e) Dış kap ve akım kaynağı

11- ilk ekibin olay yerinde yapmış olduğu görev aşağıdakilerden hangisidir?
a) Adli görev.
b) Siyasi görev.
c) İdari görev.
d) Yürütme görevi.
e) Sosyal görev.

12- Aşağıdakilerden hangisi ilk ekip olarak görev alan Özel Güvenlik Görevlisinin olay yerinde yapmaması gerekenlerden birisidir.
a) Devam eden olaya müdahale etmek.
b) Sanık ve tanıkları belirlemek.
c) Sanık ve tanıkları bir arada tutmak.
d) Olay yerini şeritle çevirmek.
e) En kısa zamanda genel kolluğa haber vermek

13- Ülkemizde Haşhaşın ekim izinleri, işlenmesi, toplatılması gibi konular aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?
a) Emniyet Genel Müdürlüğü
b) Jandarma Genel Komutanlığı
c) Milli Güvenlik Kurulu
d) Toprak Mahsulleri Ofisi
e) Milli İstihbarat Teşkilatı

14- Aşağıdaki yangınların hangisinde söndürücü olarak köpük ( FOAM ) kullanılmaz?
a) Orman yangınları
b) Hava alanları, Uçak hangarları
c) Akaryakıt depolama yerleri ve dolum tesisleri
d) Boya, vernik atölyeleri ve depolarda
e) Hiçbiri

15- Özel Güvenlik Görevlileri yetkilerini hangi durumda kullanabilirler?
a) Görev alanında
b) Görev süresince
c) Üniformalı olarak
d) Kimlik kartları yakaya takılı olduğu durumda
e) Hepsi

16- Özel güvenlik görevlilerinin ağırlıklı olarak görevleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Adli görevi
b) İdari Görev
c) Önleme Görevi
d) Yargılama Görevi
e) Hepsi

17- Suçun unsurları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Maddi-Manevi-İlliyet
b) Maddi- Manevi-Kanunilik
c) Manevi-Kanunilik-İlliyet
d) Manevilik-Kanunilik-Kasıt
e) Hiçbiri

18- Bir yangın nedeni olan yıldırım düşmesi halinde binaya zarar vermeden düşen yıldırımı toprağa ileten sisteme ne ad verilir?
a) Drenaj
b) Paratoner
c) Algılama Sistemi
d) Spring Sistemi
e) Duman Algılayıcı Dedektör

19- Aşağıdakilerden hangisi bir yanmanın oluşabilmesi için gerekli unsurlardan biri değildir.
a)Yanıcı madde
b) Oksijen
c) Isı
d) Su
e) Kimyasal Reaksiyon

20- Aşağıdakilerden hangisi iyi bir motivasyonun şartlarından değildir?
a) Kendine inanmak
b) Kendine özgüven
c) Örgüt içi çatışma
d) Gizli yeteneklerini ortaya çıkarma
e) Hepsi

21- CCTV’nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kapalı devre televizyon sistemi
b) Kontrol sistemi
c) Açık devre televizyon sistemi
d) Canlı yayın yapma sistemi
e) Renkli televizyon sistemi

22- Kapı dedektörlerinin sağlıklı çalışabilmesi için personel dedektörden kaç metre ara ile geçirilmelidir?
a) Kontrol edilecek kişiler 1 m. Ara ile geçirilmelidir.
b) Kontrol edilecek kişiler 30 cm. Ara ile geçirilmelidir.
c) Kontrol edilecek kişiler 50 cm. ara ile geçirilmelidir.
d) Kontrol edilecek kişiler mesafe bırakmaksızın geçebilirler.
e) Kontrol edilecek kişiler 5 m. ara ile geçirilmelidir.

23- Dozimetrenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Güvenlik Sitem cihazıdır.
b) Giriş kontrol sistemidir.
c) Ölçü birimidir
d) Personelin maruz kaldığı radyasyon miktarını ölçen alettir.
e) Hiçbiri

24- Güvenlik kontrolü esnasında aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir?
a) Çocuklar
b) Yaşlı kişiler
c) Kurum çalışanları
d) Hasta ve fiziksel özürlü kişiler
e) Hepsi

25- Özel güvenlik görevlisinin silah kullanma yetkisi için hangileri yanlıştır?
I) 5188 sayılı yasada açıkça yazılmıştır
II) Özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte yer almaktadır
III) 2559 sayılı polis vazife ve salahiyet kanununda bulunmaktadır
IV) Polis vazife ve salahiyet tüzüğünde bulunmaktadır
V) 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında kanunda bulunmaktadır.

a) III, IV
b) I, II, III
c) II, III, IV
d) III, IV, V
e) I, II, III, IV, V

26- Not alma nedir?
a) Düzgün defter tutmak
b) Not defterine yazılan yazı
c) Bir olay veya görevle ilgili ileride rapor veya tutanak tutmak için yazılan yazılardır
d) Hafızayı güçlendirmektir
e) Hiçbiri

27- Suni solunum uygulanırken, solunum yolunun uygun hale getirilmesi için başa verilecek pozisyon hangisidir?
a) Çene yukarıya kaldırılırken, baş arkaya doğru itilir
b) Baş sola çevrilir
c) Baş sağa çevrilir
d) Baş ve boyuna dokunulmaz
e) Baş göğse doğru eğilir

28- Çok sayıda yaralının olduğu kaza ve felaketlerde ilk müdahale edilmesi gereken yaralı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kolunda kırık olan yaralı
b) Solunumu durmuş olan yaralı
c) Bacağında kırık olan yaralı
d) Açık karın yarası olan yaralı
e) En genç yaralı

29- İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya herhangi bir şekilde ölçülebilen hareketlerine ne denir?
a) Tavır.
b) Hareket.
c) Eylem.
d) Davranış
e) Birey

30- Aşağıdakilerden hangisi yasadışı topluluğun özelliklerindendir?
a) Örgütlenmişlerdir,
b) Liderleri vardır,
c) Genellikle bir amaç için toplanmışlardır,
d) Kişilerde bireysel davranış olanağı kalmamıştır,
e) Yukarıdakilerin hepsi.

31- Aşağıdakilerden hangisi önemli kişi araca binerken uyulması gereken kurallardan değildir?
a) Araçlar çalışır vaziyette olmalıdır
b) Mümkün olduğu kadar bina girişine yaklaştırılmalıdır
c) Önemli kişi aracı çıkışın tam karşısında olmalıdır
d) Araçlar önemli kişiden hemen önce binilecek yere getirilmelidir
e) Önemli kişi araca binmeden korumalar koruma aracına binmelidir

32- Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personellerinden değildir?
a) Koruma Amiri
b) VIP/Koruma Aracı Sürücüleri
c) Ekip Amiri
d) Ekip Memuru
e) Özel Kalem Müdürü

33- Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden birisi değildir?
a) Pratik zekâlı olmalı
b) Fizik kondisyonu yüksek olmalı
c) Halkla iletişimi güçlü olmalı
d) Panik ve kargaşada soğukkanlı olmamalı
e) Çevreyi iyi gözlemlemeli

34- Aşağıdakilerden hangisi maddi delil değildir?
a) Biyolojik deliller
b) Kimyasal deliller
c) Fiziksel deliller
d) Tanık ifadeleri
e) İz deliller

35- İntihar olayında aşağıdaki atış türlerinden hangisi söylenemez
a) Yakın Atış
b) Uzak Atış
c) Bitişik – Yakın Atış
d) Bitişik Atış
e) Hiçbiri

36- Aşağıdakilerden Hangisi Bombanın Temel Unsurlarından Değildir?
a) Patlayıcı Madde
b) Başlatıcılar
c) Kamufle Malzemeleri
d) Anahtar Sistemi
e) Hiçbiri

37- Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülmez?
a) Belirgin bir şekilde titreme
b) Aşırı göz kırpma
c) Sürekli burnunu çekmek
d) Hareketlerindeki tutarsızlık
e) Gözlerini açmada zorlanmama

38- Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürmede kullanılan maddelerden biri değildir?
a) Halojenli hidrokarbonlar,
b) Karbondioksit,
c) Kuru kimyevi toz,
d) Oksijen
e) Su

39- ”Duygu düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşılması” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) İletişim
b) Empati
c) Sempati
d) Motivasyon
e) Halkla İlişkiler

40- Aşağıdakilerden hangisi yangın çıkış nedenlerindendir?
a) Kazalar
b) İhmal ve dikkatsizlik
c) Bilgisizlik
d) Sıçrama
e) Hepsi

41- Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan Özel
Güvenlik Görevlisi hangi suçu işlemiştir?
a) İşkence
b) Görevi Kötüye Kullanma
c) Amirin emrine muhalefet
d) Görevi ihmal
e) Görevini yaptığından suç oluşmamıştır

42- Özel güvenlik görevliler hangi şekilde çalışabilirler?
a) 4857 sayılı İş Kanununa göre işçi sıfatıyla
b) Özel güvenlik izni almış olan yerlerdeki sorumlu kişi ile sözleşme yaparak
c) Özel güvenlik birimi oluşturmuş olan bir kuruluşun bünyesinde
d) Özel güvenlik şirketiyle sözleşme yaparak
e) Hepsi

43- 4857 sayılı İş Kanunu’na göre “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, Kanunlarda ulusal bayram ve tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak; tatil yapmayarak çalışırlarsa, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir” (md.47/1). Buna göre hiç fazla mesai yapmayan fakat Kurban Bayramı’nın dört gününde de çalışan bir özel güvenlik görevlisinin maaşına kaç günlük maaşı eklenecektir?
a) 4
b) 2
c) 6
d) 3
e) 8

44- Sağlıklı bir iletişimin olabilmesi için aşağıdaki öğelerden hangisinin olması gerekir?
a) Kaynak
b) Mesaj
c ) Kanal
d ) Alıcı
e ) Hepsi

45- Kameralar tarafından oluşturulan görüntünün aktarılacağı ve izleneceği cihaz hangisidir?
a) Dedektör.
b) Monitör.
c) Flâşör.
d) Turnike.
e) Barkot Okuyucu.

46- Hangisi şahısların vücut güvenlik kontrollerinde kullanılmaz?
a) Patlayıcı ve narkotik tespit sistemleri
b) Bodyscanner
c) X – ray cihazları
d) El tipi metal tarama dedektörü
e) Hiçbiri

47- Devriye hizmeti nerelerde yapılır?
a) Şubelerde yapılır
b) Cadde ve sokaklarda yapılır
c) Toplumsal olaylarda yapılır
d) Karakol içinde yapılır
e) Operasyonlarda yapılır

48- İnsanlarda değişmeyen nitelikler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çok uzun veya kısa boy
b) Yaş
c) Saç Rengi
d) Şişmanlık
e) Hiçbiri

49-Özel Güvenlik Görevlilerine kimlik kartlarını kim verir?
a) İç işleri bakanlığı
b) Belediye başkanı
c) ÖG şirketi
d) Valilik
e) Kurs gördüğü eğitim kurumu

50- 112 ambulans servisini aradığımızda vermemiz gereken bilgiler hangileridir?
a) Kullandığımız telefon numarası ve adımız.
b) Olay ve yaralı sayısı.
c) Adresin bilinen noktalardan tarifi.
d) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu.
e) Hepsi

51- Kanuna aykırı bir şekilde toplanan ve eylem yapan topluluk ne tür bir topluluktur?
a) Yasal topluluk
b) Yasadışı topluluk
c) Tesadüfî topluluk
d) Seyirci topluluk
e) Amaçsız topluluk

52- Yanıcı madde ısı ve oksijenin birleşmesiyle oluşan kimyasal reaksiyona ne ad verilir?
a) Alev
b) Duman
c) Yanma
d) Isı
e) Yangın

53- Kişi koruması ile ilgili olarak aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır?
a) Ekip uyumu en üst seviyede olmalıdır
b) Koruma araç ve şoförü her zaman harekete hazır durumda bulunmalıdır
c) Koruma 24 saat sürekli olmalıdır
d) Korumada giriş ve çıkış saatleri rutin olmalıdır
e) Hepsi

54- Bir koruma görevlisinin duyduğu ya da gördüğü herhangi bir şeyi olur olmaz yerlerde anlatmaması onun hangi özelliğidir?
a) Zeki olması
b) Çalışkan olması
c) Pratik olması
d) Ketum olması
e) Az konuşması

55- Olay yerinden toplanan aşağıdaki bulgulardan hangisinden DNA hiçbir şekilde elde edilemez?
a) Kan
b) Kıl
c) Kemik
d) Mendil
e) Parmak izi

56- Şüpheli bir paket, poşet vs. olarak tespit edilen olayda ilk yapılması gereken nedir?
a) Şüpheli paketi alarak emniyetli bir yere götürmek ve muhafaza etmek.
b) Şüpheli paket çevresinde insanları olay yerinden uzaklaştırıp, gerekli çevre emniyetini aldıktan sonra ilgili kolluk kuvvetlerine haber vermek.
c) Şüpheli paketi üst sıralı amirlere haber verip kontrol etmek.
d) Şüpheli paketi imha etmek.
e) Hiçbiri.

57- Aşağıdakilerden hangisi doğal bir afet sayılmaz.
a) Deprem
b) Tsunami
c) Yangın
d) Yağmur
e) Kuraklık

58- Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde sorumluluğu bulunan kişilerden değildir?
a) İlk ekip
b) C.Savcısı
c) Gazeteciler
d) Olay yeri inceleme ekibi
e) Adli tabip

59-Kullanılan uyuşturucu madde miktarının giderek arttırılmasına ne denir?
a) Birikim
b) İhtiyaç
c) Bağımlılık
d) Tolerans
e) Tedavi

60- Deprem, yangın, patlayıcı madde atılması gibi durumlarda insanların üzerinde korku ve heyecan etkisi ile çıkan kontrolsüz hareketlere ne denir?
a) Heyecan
b) Öfke
c) Duygu
d) Panik
e) Motivasyon

61- Anayasamız madde 17/3’te; “kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muamele tabi tutulamaz” diyerek neyi güvence altına almıştır?
a) Kişi dokunulmazlığını
b) Kişi hürriyetini
c) Kişi bağımsızlığını
d) Kişi ayrıcalığını
e) Kişi masumiyetini

62- Meşru cürüm halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?
a) Özel Güvenlik görevlisinin
b) Mağdurun
c) Jandarmanın
d) Polisin
e) Herkesin

63- Alarm merkezi kurma ve izleme izni kim tarafından verilir?
a) Valilik.
b) İlgili Komisyon.
c) İl Emniyet Müdürlüğü.
d) İçişleri Bakanlığı.
e) Jandarma Komutanlığı.

64- Kamu kurum ve kuruluşlarında 5188 sayılı kanunda yazılı görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına hangi kanun gereğince tazminat ödenir?
a) 4857 Sayılı İş Kanunu
b) 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
c) 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
d) 2022 Sayılı Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Kişilere Aylık Bağlanması Kanunu
e) 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu

65- Bina yangınlarında nasıl hareket edilmeli?
a) Bina terk edilirken değerli eşyalar alınmalı
b) Asansöre binerek terk edilmeli
c) Üst katlara doğru kaçılmalı
d) Yangın çevredeki insanlara duyurularak panik yapmadan bina terk edilmeli
e) Hepsi

66- Aşağıdakilerden hangisi güvenlik olaylarını kaydeden cihazlardan değildir
a) Bilgisayar.
b) Kamera.
c) El Dedektörü.
d) Video.
e) Hiçbiri

67- Aşağıdakilerden hangisi problem çözme yöntemlerinden biri değildir?
a) Genel bir yaklaşım
b) Problemin tanımlanması
c) Seçeneklerin oluşturulması
d) Karar verme
e) Zamana bırakma

68- Güvenlik alarm sistemleri aşağıdaki prensiplerden hangisine göre çalışırlar?
a) Bir elektrik devresinin kesilmesi ile alarm verilmesi
b) Bir ışığın engellenmesi suretiyle alarm verilmesi.
c) Sesin algılanması suretiyle alarm verilmesi.
d) Titreşim ya da hareketin algılanması suretiyle alarm verilmesi
e) Hepsi.

69- Aşağıdakilerden hangisi devriyenin sahip olması gereken özelliklerden değildir?
a) Devriyenin fiziki görünüşü önem arz etmez.
b) Çevresi ile ilgili olmalıdır.
c) Kuvvetli bir hafızaya sahip olmalıdır.
d) Dikkatli ve iyi bir izleyici olmalıdır.
e) İyi iletişim kurabilen yapıya sahip olmalıdır.

70- Aşağıdaki tutanaklardan hangi tutanağı ÖGG tanzim edemez?
a) Yakalama.
b) Arama.
c) Olay tutanağı.
d) Suçüstü tutanağı.
e) Hiçbiri.

71- Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımı yapan kişinin özelliği değildir?
a) Acil tıbbı eğitimi almış olmalıdır
b) Sakin ve kararlı olmalıdır
c) Hızlı karar verebilmelidir
d) Çözüme yönelik pratik buluşları olmalıdır
e) Kendi can güvenliğini sağlamalıdır

72- Metal kapı dedektöründen geçirilen şahıslar üzerinde ne aranır?
a) Yasak yayın
b) Kaçak sigara
c) Sahte para
d) Kesici, Delici aletler ve silah
e) Uyuşturucu madde

73- Normal vücut sıcaklığı kaç derecedir?
a) 39–39,5
b) 42–43
c) 33–34
d) 25–25,5
e) 36,5–37

74- Güvenlik kameralarında zoom yapılması hangi anlama gelir?
a) Görüntünün açısının değiştirilmesi
b) Görüntünün netlik ayarının yapılması
c) Görüntünün Yakınlaştırılması/büyütülmesi
d) Görüntünün 90 derece döndürülmesi
e) Görüntünün renklendirilmesi

75- Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin güneş gözlüğü kullanmasının nedenleri arasında yer alır?
a) Koruma personeline artistik bir görünüm verir
b) Göz sağlığı bakımından faydalı olduğu için
c) Gelenek olduğu için
d) Koruma personeli olduğunun bilinmemesi için
e) Göz hareketlerini gizlediğinden daha iyi bir gözetleme yapabilmek için

76- Toplumsal olayda eylemi başlatacak kadar cesaret sahibi olmayan ve çabuk etki altında kalabilen kişi tiplerine ne ad verilir?
a) Destekleyiciler
b) Provokatörler
c) Atılganlar
d) Seyirciler
e) Tesir altında kalanlar

77-.”Temas sonucu oluşan her türlü kalıntıya ……. denir” cümlesindeki boş bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) İz
b) Delil
c) Papil
d) Traje
e) Delta

78- Patlamanın etkilerinden Parça Etkisi aşağıdakilerden hangisi ile yapılamaz?
a) Cam Parçaları.
b) Demir Parçaları.
c) Gazete Kâğıtları.
d) Çiviler.
e) Taş Parçaları.

79- Özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmaya yetkili değildir?
a) CMK’nın ilgili maddesine göre yakalama
b) Olay yerindeki delilleri toplama
c) Şüpheli görülen birine kimlik sorma
d) Gerektiğinde zor kullanma
e) Terk edilmiş eşyayı emanete alma

80- Olay yerinde kovan bulunmamışsa nasıl değerlendirme yapılır?
a) Otomatik silah kullanılmıştır
b) Kovan cesette kalmıştır
c) Toplu tabanca kullanılmıştır
d) Yarı otomatik silah kullanılmıştır
e) Hepsi

81- Kapalı yerlerde patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Karpit
b) Fuel-Oil
c) Mazot
d) Gaz yağı
e) Benzin

82- Özel Güvenlik Görevlisi olacak kişide aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?
a) 18 Yaşını doldurmuş olmak
b) Askerliğini yapmış olmak
c) Kamu haklarından yasaklı olmamak
d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
e) Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarıyla tamamlamak

83- Özel Güvenlik Şirketinde çalışan bir ÖGG, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
a) İdare Mahkemesine
b) Polise
c) İşçi Sendikasına
d) İş Mahkemesine
e) İşveren Sendikasına

84- Yasa dışı topluluk olaylarında, cop aşağıda belirtilen hangi durumda kullanılmamalıdır?
a) Toplulukla karşılıklı arbede sırasında
b) Kalabalığın biçimsel olarak kontrolünde
c) Saldırgan etkisiz hale getirildiğinde ve tecrit edildiğinde
d) Kalabalığı güvenlik güçlerinden belli bir mesafede tutmak için
e) Güvenlik güçlerinin, saldırı tekniğini kullandığı pozisyonlarda

85- Özel güvenlik görevlileri önleyici aramayı hangi amaçla yaparlar?
a) Can ve mal güvenliğinin sağlanması
b) Kamu düzeninin sağlanması
c) Suç işlenmesinin önlenmesi
d) Taşınması veya bulundurulması yasaklanmış her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespit edilmesi
e) Hepsi

86- Makam ve takip arabası (veya konvoy) ziyaret edilecek yere yakınlaştıkça mevkideki durum hakkında konvoya devamlı bilgi veren hangisidir?
a) Koruma amiri
b) Öncü koruma
c) Sürücüler
d) Takip arabalarındaki korumalar
e) Protokol ekibi

87- Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?
a) Hâkim
b) C.Savcısı
c) Mülki amir
d) Kolluk amiri
e) Hiçbiri.

88-Aşağıdakilerden hangisi gaz zehirlenmesinde öncelikle yapılması gerekenlerdendir?
a) ABC kontrolü
b) Hastayı ortamdan uzaklaştırmak
c) Ambulans çağırmak
d) Ayran içirmek
e) Suni solunum yapmak

89- El tipi metal dedektörü ile kontrol edilen kişi bayan ve etek giyiniyorsa kontrol şekli nasıl olmalıdır?
a) Erkek görevli tarafından — Eteğe sürtülerek
b) Bayan görevli tarafından — Etek üzerinden
c) Erkek görevli tarafından — Etek üzerinden
d) Bayan görevli tarafından — 50 cm mesafeden
e) Bayan görevli tarafından — 15 cm mesafeden

90- Yaralının vücuduna yabancı cisim batmasında yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
a) Batan cisim derhal çıkarılır
b) Yaralı yere yatırılmalıdır
c) Cisim çıkarılmadan çevresi sargı ile desteklenmelidir
d) Batan cisim tarafına yatırılmalı
e)Yaranın etrafı soğuk su ile yıkanmalı

91- Aşağıdakilerden hangisi aranmaları özel hükümlere bağlı kişilerden değildir?
a) Cumhurbaşkanı, Milletvekilleri,
b) Hâkim ve Savcılar, Avukatlar, Noterler,
c) Diplomatik dokunulmazlığı bulunanlar,
d) Özel güvenlik amirleri,
e) Hiçbirisi

92- Aşağıdakilerden hangisi kırığın belirtilerinden değildir?
a) Ağrı
b) Susuzluk hissi
c) Şişme
d) Yalancı eklem
e) Hareketsizlik

93- Saldırı esnasında kişi ile ilgili yapılacak ilk iş ne olmalıdır?
a) Korunan Kişi saldırının ters istikametine kaçırılmalı
b) Karşılık verilmeli kaçılmamalı
c) Saldırının üzerine gidilmeli
d) Kalabalık içine gidilmeli
e) Saldırının geçmesi beklenmeli

94- Genel Kolluk Kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Polis-Jandarma-Gümrük Muhafaza
b) Polis-Jandarma-Orman Muhafaza
c) Sahil Güvenlik-Gümrük Muhafaza-Polis
d) Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik
e) Jandarma-Belediye Zabıtası-Sahil Güvenlik

95- 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik eğitimini kimler verebilir?
I- İçişleri Bakanlığı
II-Özel güvenlik eğitim kurumları
III-Üniversiteler
IV- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullar
V- Özel hocalar
a) I,V
b) I,II, III
c) III, IV
d) IV, V
e) II,IV

96- Olay yerinin korunması ne zamana kadar sürer?
a) Olay yeri inceleme işlemleri tamamlanana kadar
b) C.savcısı gelene kadar
c) Olay yeri inceleme ekibi gelene kadar
d) Soruşturma bitene kadar
e) Korunması gerekmez

97- Özel güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde bir suçla karşılaşırlarsa ne yaparlar?
a) Suçun devamını engeller
b) Sanığı tespit eder ve yakalar
c) Suça el koyar
d) Olay yerini ve suç delillerini muhafaza eder
e) Hepsi

98- Kimyasal maddelerle (asit, baz, benzin vb. gibi) zehirlenmelerde ilk yardım olarak ne yapılmalıdır?
a) Yoğurt yedirilir
b) Kusturulur
c) Bazik madde içirilir
d) Bol su içirilir
e) Asit içirilir

99- Kedi, köpek vb. hayvan ısırıklarında ilk yardım olarak ne yapılmalıdır?
a) Sabunlu su ile yıkanmalıdır
b) Kuduz aşısı yapılmalıdır
c) Kuduz serumu yapılır
d) Dikiş atma
e) Pansuman

100- Kamu kolluğu, suç şüphesi üzerine şartları da varsa ÖGG’ni arayabilir mi?
a) Arayamaz,
b) ÖGG amirlerinden izin alır,
c) Arayabilir,
d) İşverenin iznine tabidir,
e) Yazılı izni olsa bile arayamaz.

blank

8.Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Cevap Anahtarı

E-Bülten