blank

Mario oyunu ben10 oyunu

Anasayfa » Genel » Mario oyunu ben10 oyunu

 

 

Çocuğun çevreyle girdiği etkileşimin oranı, kalite ve niteliği çocuğun

tüm hayatı boyunca etkili olmaktadır. Bu anlamda çocuğa sunulan çevrenin taşıması

gereken özellikler aslında onun geleceğini büyük oranda belirlemektedir. Çocuğun maruz

kaldığı uyarıcıların tamamının çocukta olumlu ya da olumsuz yönde iz bıraktığı düşünüldüğünde,

ebeveynin davranışları, yakın çevrenin sergilediği tutum ve davranışlar, kendisine

okunan kitaplar, anlatılan masallar, izlediği televizyon programları iki açıdan önem

kazanır. http://www.cizgifilmoyna.com/ Bunlar, çocuğun kendi benliğini oluşturması ve ardından da bu benliğini sosyal bir çevre içerisinde sergilemesidir.

Modern çağın insanı maruz bıraktığı en önemli alanlardan biri hem geliştirici ve ilerletici

etkisiyle hem de yok edici ve olumsuz etkisiyle genelde medya, özelde de televizyon

olmuştur. Küresel anlamda birçok yerel kültürü yok etme derecesinde etkileyen medya,

eğitimsel açıdan; hem yetişkinleri hem de çocukları model alma http://www.cizgifilmoyna.com boyutunda olumlu yönlerinin yanı sıra olumsuz yönlerde de etkinliğini daha güçlü bir şekilde sürdürmektedir. Araştırmalar çocukların günde yaklaşık dört saate yakın televizyon karşısında kaldıklarını göstermektedir. Ayrıca şiddet, saldırganlık, alkol, sigara, antisosyal kişilik gelişimi,

dengesiz cinsel gelişim bozuklukları gibi gelişim problemlerinin televizyonla olan ilişkilerini

inceleyen araştırmalar bu yöndeki davranışların özellikle de televizyon programları

aracılığıyla arttığını açığa çıkarmıştır. ben10 oyunu Bu durum televizyonun kişiyi etkileme düzeyini

göstermek açısından yeterlidir. Çalışmanın konusu olan okul öncesi dönem çocuğun güçlü bir öğrenme isteğine sahip olduğu, çevresindeki her şeyi merak ettiği, adeta kendisini birçok yönden var ettiği bir gelişim basamağıdır. Bu anlamda sosyal ve duygusal gelişimini tamamlamadığı için güçlü

bir benmerkezci anlayışın yanında çevresindeki her şeyi canlı olarak algılama (animizm),

birçok soyut varlığa insani özellikler yükleme (antropomorfizm), çevresindeki her şeyi

taklit etme gibi çocuğun çevrenin de yardımıyla aşması gereken birçok özelliği mevcuttur.

Aslında bu özellikler çocuğun sağlıklı gelişimi açısından ilk basamağı oluştururken,

gelecekteki birçok yeteneğin gelişimine de temel oluştururlar. ben10 oyunu Özellikle de modelleme

sürecinde çocuk başlangıç düzeyinde saydığımız bu özelliklerin de etkisiyle her şeyi alıcı

bir zihinle önce taklit eder, ardından gelişime bağlı olarak onunla özdeşleşir ve nihai olarak

kendisine mal ederek onu benimser. Bu süreç yakın çevrenin olumlu katkılarıyla, ödül

ve cezayla, kısaca pekiştireçlerle daha etkili ve daha hızlı bir şekilde gerçekleşir.

Çalışma kapsamında çocukların çizgi film izlemeleri ve izledikleri çizgi filmlerdeki

kahramanları model almalarının, ilgili literatüre kıyasla olumsuz özelliklerden ziyade

olumlu yönde gerçekleştiği görülmüştür. mario oyun Çocukların kendi cinsiyetlerinde olan kahramanları daha ileri düzeyde benimseyerek bunlara olumlu anlamlar yükledikleri gözlemlenmiştir.

Bu anlam yükleme gerçek hayatta da karşılık bulmaktadır. Çünkü çocukların

çizgi kahramanları model alma gerekçeleriyle gerçek hayatta benimsedikleri modeller

arasında tam bir uyum söz konusudur. Yani çocuğun anne babasını model alma gerekçesi

aslında çizgi filmlerde benzer gerekçelerle karşılık bulmaktadır İlgili literatürden farklı olarak çocuklarda izlenen programların şiddet ve saldırganlığa büyük oranda yol açmadığı, bu içerikli çizgi kahramanların ise saldırganlık ve zarar verme şeklinde değil de çocukların ifadelerinden bu tür saldırganlık örneklerinin korunma ve kahramanlık şeklinde algılandığı gözlemlenmiştir. mario oyun Bu durum ise daha ziyade erkek çocuklar tarafından benimsenen çizgi kahramanlarda görülmüştür Çocukların model almalarında birçok gerekçenin yanında iyilik yapma, vatanı koruma

gibi davranışların yer alması çizgi kahramanların modelleme sürecinde ahlak gelişimine

katkı sağladığını göstermesinin yanı sıra, bu yaştaki çocukların yetişkinlikteki düzeyde

olmasa bile benmerkezci yaklaşımı aşmaya başladıklarını ve empati geliştirdiklerini göstermiştir.

E-Bülten