blank

Özel Güvenlik Görevlisi Görevleri

Anasayfa » İzmir Özel Güvenlik » Özel Güvenlik Görevlisi Görevleri

Özel Güvenlik Görevlisi belirli bir alanın veya kişinin güvenliğini sağlamak için çalışan, Özel Güvenlik Eğitimi alarak sertifika ve kimlik kartı sahibi olmuş kişidir. Özel Güvenlik Görevlileri görevlerini kamu güvenliğinin bir parçası olarak kanunlara ve yönetmeliklere uygun şekilde yerine getirmektedir.

Özel Güvenlik Görevlileri siteler, bankalar, alışveriş merkezleri, hastaneler, havaalanları, parklar, kamu binaları başta olmak üzere birçok farklı alanda ihtiyaç duyulan ve bu kadar geniş bir çalışma alanına sahip olması nedeniyle günümüzün en popüler mesleği halini alan bir istihdam alanıdır.

Özel Güvenlik talebinin bu kadar artması SARIZEYBEK Özel Güvenlik Kursu olarak tarafımıza iletilen Özel Güvenlik Nasıl Olunur ve Özel Güvenlik Görevleri Nelerdir sorularının artmasına neden olmuştur. Özel Güvenlik Görevleri arasında;

 • Görev Yaptığı Alanın Fiziki Güvenliğini Sağlamak : Giriş – çıkış kontrollerini yapmak, izinsiz girişleri engellemek, alarm sistemlerini kullanmak, yangın ve acil durumlarda müdahale etmek gibi faaliyetler,
 • Sorumluluğundaki Bölgede Huzur ve Düzeni Korumak : Olası suç ve olayları önlemek veya engellemek, şüpheli kişi veya durumları tespit etmek ve raporlamak, kavga veya tartışma gibi durumlarda araya girmek veya yardım çağırmak gibi faaliyetler,
 • Hizmet Verdiği Kurumun ve Kişinin Mal Varlığını Korumak : Hırsızlık, gasp, sabotaj gibi suçlara karşı önlem almak veya müdahale etmek, kayıp veya hasarlı malzemeleri tespit etmek ve raporlamak gibi faaliyetler,
 • Yükümlü Olduğu Alanın ve Kişinin Can Güvenliğini Sağlamak : Saldırı, tehdit, taciz gibi suçlara karşı koruma sağlamak veya müdahale etmek, yaralı veya hastalara ilk yardım yapmak veya yardım çağırmak gibi faaliyetler,

gösterilebilir.

Özel Güvenlik Görevlileri bu görevleri yerine getirirken, kanunlara ve yönetmeliklere uygun şekilde hareket ederler. Silah taşıma yetkisine sahip olabilen Güvenlik Görevlileri silahlarını sadece meşru müdafaa durumlarında kullanabilir. Özel Güvenlik Görevleri esnasında dahil oldukları olayları tutanak altına alır ve ilgili mercilere bildirirler.

İzmir’deki merkezimizde 20 yılı aşkın süredir Özel Güvenlik Eğitimleri veren SARIZEYBEK Özel Güvenlik Kursu kendisine başvuran Özel Güvenlik Görevlisi adaylarına hızlı ön kayıt imkanları, taksit seçenekleri, eğitim ve sınav sürecinde başarı için gerekli doküman desteği başta olmak üzere her türlü kolaylığı sağlamaktadır.

Sizde Özel Güvenlik Görevlisi olma sürecinde ihtiyaç duyduğunuz her konuda destek almak için İletişim kanallarımızı kullanarak Bize Ulaşabilir, Özel Güvenlik Görevlisi Görevleri ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruları uzman ekip arkadaşlarımıza iletebilirsiniz.

Özel Güvenlik Görevlisinin Yükümlülükleri Nelerdir

Özel Güvenlik Görevlileri toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak için önemli bir rol oynayan kişilerdir. Özel Güvenlik personelleri 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili yönetmelik çerçevesinde belirli görev, yetki ve sorumluluklara sahiptirler. Yazımızın bu kısmında Güvenlik Görevlisinin Yükümlülükleri Nelerdir sorusuna cevap vermeye çalışacağız.

Özel Güvenlik Görevlisinin Yükümlülükleri;

 • İhbar Yükümlülüğü : Özel Güvenlik Görevlisi görev alanında işlenen veya işlenecek olan suçları, suçluları veya şüphelileri derhal genel kolluk birimlerine bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca görev alanında meydana gelen veya gelebilecek olan yangın, patlama, terör, sabotaj, kaza gibi olayları da ilgili kurum veya kuruluşlara haber vermekle yükümlüdür.
 • Kolluğun Talebini Yerine Getirme Yükümlülüğü : Özel Güvenlik Görevlisi genel kolluk birimlerinin talebi üzerine kendisine verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Bu kapsamda genel kolluk birimlerine yardımcı olma, olay yerindeki delilleri koruma, yakaladığı şüphelileri teslim etme gibi yükümlülükleri vardır.
 • Olay Yerinin Korunması Yükümlülüğü : Güvenlik Görevlisi görev alanında meydana gelen suç veya olay yerini korumakla yükümlüdür. Bu amaçla olay yerine giriş çıkışları kontrol etmek, delillerin kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek, olay yerindeki tanıkları ve mağdurları tespit etmek gibi yükümlülükleri vardır.
 • Görev Alanının Kontrolü Yükümlülüğü : Güvenlik Görevlisi görev alanının güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda görev alanına giriş çıkışları denetlemek, arama yapmak, emanete alma ve el koyma yetkisini kullanmak, tehlikeli veya yasaklı maddeleri tespit etmek gibi yükümlülükleri vardır.
 • Görev Kartını Taşıma Yükümlülüğü : Özel Güvenlik Görevlisi göreve başladığı andan itibaren kendisine verilen Özel Güvenlik Kimlik Kartı yakasında herkes tarafından görülebilecek şekilde takmakla yükümlüdür. Ayrıca kimliğini isteyen kişilere ibraz etmekle yükümlüdür.
 • Üniforma Giyme Yükümlülüğü : Özel Güvenlik kamu kurum ve kuruluşunda çalışıyorsa Bakanlık tarafından belirlenen tek tip üniformayı giymekle yükümlüdür. Diğer Özel Güvenlik Hizmeti veren yerlerde ise Bakanlık/Valilik onaylı üniforma kataloglarına uygun üniforma giymekle yükümlüdür.

şeklinde özetlenebilir.

Özel Güvenlik Görevlisinin Yetkileri Nelerdir

Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışmaya başlayan bireyler görev, yetki ve yükümlülüklerini 5188 Sayılı Kanuna bağlı olarak ve dayanarak gerçekleştirmektedir. Özel Güvenlik Görevlisi Yetkileri arasında;

 • Kimlik Sorma Yetkisi
 • Arama Yetkisi
 • Emanet Alma Yetkisi
 • El Koyma Yetkisi
 • Yakalama Yetkisi
 • İşyeri ve Konuta Girme Yetkisi
 • Zor Kullanma Yetkisi
 • Silah Bulundurma (Taşıma) Yetkisi
 • Suça El Koyma Yetkisi
 • Delilleri Muhafaza Etme Yetkisi

gösterilebilir.

Özel Güvenlik Görevleri

Özel Güvenlik Görevlisi kişileri, kurumları veya değerli varlıkları koruma işi yapan kişidir. Özel Güvenlik Görevlileri iletişim, yangın, afetler, patlayıcılar, kişi koruma, güvenlik sistemleri, olay yeri incelemesi, hukuk, ilk yardım, narkotik, silahlar, kalabalıklar konularında eğitim alırlar. Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için belli şartları ve eğitimleri tamamlamak gerekir.

Özel Güvenlik Görevlilerinin görev alanlarında ve sürelerinde yerine getirmesi gereken görevler arasında;

 • Korudukları veya güvenliklerini sağladıkları kişi, kurum veya varlıklara karşı yapılacak olan saldırılarda bir caydırıcılık unsuru olmak,
 • Meydana gelebilecek her türlü suç veya olaya karşı önleyici tedbirler almak ve gerekli durumlarda genel kolluk kuvvetlerine haber vermek,
 • Yangın, afet veya acil durumlarda ilk müdahaleyi yapmak ve ilgili birimlere bilgi vermek,
 • Giriş ve çıkışları kontrol etmek, kimlik sormak, arama yapmak ve izinsiz girişleri engellemek,
 • Güvenlik sistem ve cihazlarını kullanmak, arızaları tespit etmek ve raporlamak,
 • Olay yeri incelemesi yapmak, delil toplamak ve tutanak tutmak,
 • Silahlı veya silahsız olarak görev yapmak ve silah kullanma yetkilerine uygun davranmak,
 • Etkili iletişim kurmak, kalabalık yönetimi yapmak ve kişi koruma hizmeti vermek,
 • Özel güvenlik hukuku ve kişi haklarına saygılı olmak, genel kollukla iş birliği yapmak ve meslek etiğine uygun davranmak,

belirtilebilir.

Yukarıda Özel Güvenlik Görevlilerinin Görevleri maddeler halinde anlatmaya çalıştık. Umarız bu içerik sizin için faydalı olmuştur. Özel Güvenlik Sektörü hakkında daha fazla bilgi almak, Özel Güvenlik Eğitimi ve Sertifikasyonu sürecine kayıt yaptırmak için İletişim kanallarımızı kullanarak Bize Ulaşabilirsiniz

E-Bülten