blank

33. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları ve Cevapları (A)

Anasayfa » Genel » 33. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları ve Cevapları (A)

blankEMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ASAYİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL GÜVENLİK KURUMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
33 NOLU ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM SINAV SORULARI

(A)  KİTAPÇIĞI

1-) Yangın detektörleri aşağıda sayılan
I. Duman II. Işık III. Isı IV. Alev
hangi özellikleri kullanarak çalışırlar?
a) I,III ve IV
b) I,II ve III
c) I ve IV
d) II,III ve IV
e) I, II, III ve IV

2-) El metal dedektörleri; arama yapılacak bölgeye paralel şekilde ve kişi vücudundan …… cm uzakta tutulmalı ve gezdirilmelidir.
a)1-2
b) 2,5-7.5
c) 10-15
d) 15-20
e) 20-30

3-) Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?
a) Suç ve suçlu takibinde müstakil çalışmalıdır
b) Suçun önlenmesinde ve suçlunun yakalanmasında genel kolluk ve özel güvenlik koordineli olarak çalışmalıdır
c) Suçla ilgili bilgiler birbirlerine kaşı gizlenmelidir
d) Birbirinin görev alanına hiç girilmemelidir
e) Hiçbiri

4-) En etkili iletişim yolu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ses tonu
b) Olumlu kelimeler
c) Olumsuz kelimeler
d) Beden dili
e) Öğüt verme

5-) Psikolojik koruma sınırı (özel-mahrem alan) mesafesi ne kadardır?
a) 0-25cm.
b) 25-100cm.
c) 100-250cm.
d) 250-300cm.
e)300 ve üzeri

6-) Suç işledikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya muhafaza altına alınan eşya kime teslim edilir?
a) Valiliğe
b) Cumhuriyet Savcılığına
c) Özel güvenlik komisyonuna
d) Yetkili Özel kolluğa
e) Yetkili genel kolluğa

7-) Aşağıdaki bilgilerden genel ve özel kolluk ilişkileri bakımından hangisi yanlıştır?
a) Genel kolluk tarafından verilecek tali-matlar güvenlik amir ve işverenlerine vermelidir.
b) Acil durumlarda kolluk kendini tanıtıp doğrudan güvenlik memurlarına emir verebilir
c) Kolluğun kimlikle kendisini tanıtmasına gerek yoktur
d) Özel güvenlik görevlisi yaptığı iş ve verilen emir arasında bağlantı ve mantık kurarak verilen emri yerine getirir.
e) Hepsi

8- Aşağıdakilerden genel ve özel kolluk karşılaştırılması ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Yakalama ve Zor kullanılan olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir.
b) Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir.
c) Özel güvenlik birimleri soruşturma es-nasında, araştırma, yakalama ve delil toplama konularında genel kolluğa yardımcı olur.
d) Özel güvenlik görevlisi yalnızca kendi görev alanında sorumlu ve yetkilidir
e) Özel güvenlik görevlisinin yetkileri ge-nel kollukla aynıdır.

9-) X-Ray cihazı ile kontrollerde rontgen ışınlarını emerek görüntü yorumlanmasında netlik göstermeyen madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kurşun ve plastik maddelerle kaplanmış nesneler.
b) Lastikle kaplanmış nesneler.
c) Tahta kutu içerisine konmuş ve bol kağıtla sarılmış nesneler.
d) Nemli bezlerle sarılmış nesneler.
e) Kalın branda ile ambalajlanmış nesneler.

10-) Olaylara ilk müdahaleyi yapan personelin olaylar karşısındaki tutum ve davranışı hangi konuda önemli rol oynar?
a) Faillerin yakalanması
b) Olayların büyümemesi
c) Delillerin tespitinde
d) Delillerin kaybolmaması
e) Hepsi

11-) Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden „‟Alınganlık „‟ile en yakın anlama sahiptir?
a) Bencillik
b) Duyarlılık
c) Duygusallık
d) Kişiselleştirme
e) Umursamazlık

12-) Toplumsal ilişkilerde insanın kendinin farkında olması, kendini keşfetmesi, olumlu yönlerini ortaya çıkarması, olumsuz yönlerini olumluya çevirmesi, iletişimin temel becerilerinden hangisini kapsar?
a) Karşımızdakini dinlememek
b) Kendini tanımayı
c) Kendini açmayı
d) Kendini doğru ifade etmeyi e) Kendini başkasının yerine koymayı

13-) İnsanların duygularını gösterdiği en belirgin bölge neresidir?
a) Kaş
b) Ağız
c) Yüz
d) El
e) Ayak

14-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını arttırır?
a) Karmaşık uzun cümleler
b) Dinleyicilerin ilgisini çekmeden direkt konuya girmek
c) Mesleki jargonlar, bilinmeyen kelimeler kullanmak iletişimin başarısını arttırır
d) Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı olmak
e) Kime, nerede, ne söyleyeceğimizi bilmek

15-) Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
a) Soru sorma
b) Hemen sonuç çıkarma
c) Göz teması kurma
d) Dinlediğinizi belli etme
e) Not alma

16-) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Etkin İletişim önünde engel değildir?
a) Ön kabuller
b) Dinleme
c) Ben Merkezcilik
d) Duyarsızlık
e) Korkular

17-)Bir iş merkezinde görev yapılıyorsa nelere dikkat edilmelidir?
a) Hırsızlık yapanların muhtemel giriş ve çıkış yerlerini öğrenmek
b) Alarm sistemleri hakkında bilgiye sahip olmak
c) Açılış ve kapanış saatlerinin kontrolü
d) Çalışan kapıcı ve iş yerinin bakımından sorumlu kişileri tanımak
e) Hepsi

18- Özellikli kişiler bakımından yapılacak kontrol ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Özürlü kişilere kontrollerde yardımcı olunmalı.
b) Yaşlılara karşı sabırlı ve anlayışlı olunmalı.
c) Çocuklar sevgi ve şefkat içerisinde kontrole tabi tutulmalı.
d) Bebeklerin üzeri hiçbir suretle aranmamalı.
e) Hepsi

19-) Silahlı özel güvenlik görevlisinin silah taşıma ya da bulundurma yetkisi aşağıdaki hallerden hangisi ile sınırlıdır?
a) Eğitim kurumları
b) Cezaevleri
c) Mahkemeler
d) Akıl hastaneleri
e) Görev yeri ve güzergâhı

20-) Dünya dertlerinden kurtulmak, sorunlardan belirli bir süre uzak kalmak amacıyla kullanılan uyuşturucu bağımlılığı hangi türdendir?
a) Fiziksel bağımlılık
b)Maddesel bağımlılık
c) Psikolojik bağımlılık
d) Kimyasal bağımlılık
e) Hiçbiri

21-) Türkiye uyuşturucu kaçakçılığına …………………….suçu olarak bakmaktadır. Boşluğa gelecek doğru ifade hangisidir?
a) Maddi kayıp
b) Başka ülkelerin sorunu
c) İnsanlık
d) Avrupa’nın sorunu
e) Türkiye’nin sorunu

22-) Karşımızdakine empatik tepki vermenin iki yolu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Beden dilimizi kullanarak-Yazılı olarak
b) Beden dilimizi kullanarak-Sözlü olarak
c) Otoritemizi kullanarak-Sözlü olarak
d) Otoritemizi kullanarak-Yazılı olarak
e) Hiçbiri

23-) Bir insanı anlamak ve hak vermek ayrı ayrı konulardır. Bu durumda;
a) Anlamak Sempati, hak vermek Empatidir.
b) Anlamak Empati, hak vermek Sempatidir.
c) Duruma göre hem anlamak, hem de hak vermek Empatidir.
d) Duruma göre hem anlamak, hem de hak vermek Sempatidir.
e) Hepsi yanlıştır.

24-) Günlük yaşamda karşılaşılan engeller ve zorlanmalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik ve huzursuzluk haline …………………denir.
a)Stres
b)Depresyon
c)Zorlanma
d)Savunma
e)Sinirlenme.

25-) İyi iletişim kuran insanlarla, kuramayan insanlar arasındaki belirgin farkı tayin eden kişiler arası faktör, aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Öfke
b) Sosyal statü
c) Kendini açığa vurma
d) İfade berraklığı
e) Benlik

26-) Özel güvenlik görevlisinin aşağıdaki hususlardan hangilerine dikkat etmesi gerekir?
a) Vatandaşlar hiçbir zaman potansiyel suçlu olarak görülmemelidir.
b) Hizmet anlayışı ile hareket edilmelidir.
c) Telsiz görüşmeleri kısa ve anlaşılır olmalıdır.
d) Görev bölgesinde mecbur kalınmadıkça, koşarak ve hızlı adımlarla hareket etmemelidir.
e) Hepsi

27-) Aşağıdakilerden hangisi tutanakların şekil kurallarından değildir?
a) A4 veya A5 kağıdına yazılmalıdır.
b) Tutanaklar kağıdın sadece bir yüzüne yazılmalıdır.
c) Bilgisayar veya daktiloyla değil elle yazılmalıdır.
d) Üzerinde silinti, kazıntı ve ilave yapılmamalıdır.
e) Sade bir dille yazılmalıdır.

28-) Aşağıdakilerden hangisi insanların topluluk içerisinde gösterdiği kolektif davranış özelliklerinden değildir?
a) İrade zayıflığı
b) Duygusallık
c) Kendisi olma
d) Özenti
e) Telkin

29-) Kalabalık topluluklarda gerektiğinde kullanılacak olan kimyasal maddelerde olması lazım gelen özellikler hangi maddede belirtilmiştir?
a) Öldürücü olmamalı-Etkisiz hale getirmeli-Kalıcı arıza ve sakatlıklara yol açmamalı-Etkisi geçici olmalı.
b) Öldürücü olmamalı-Etkisiz hale getirmemeli-Kalıcı arıza ve sakatlıklara yol açmamalı.
c) Öldürücü olmamalı-Etkisiz hale getirmeli-Etkisi sürekli olmalı- Kalıcı ağrılara ve sakatlıklara yol açmamalı
d) Öldürücü olmalı-Etkisiz hale getirmeli-Etkisi geçici olmalı-Kalıcı ağrılara ve sakatlıklara yol açmamalı.
e) Hiçbiri

30-) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kontrol noktasında yapılan kontrol bakımından yanlıştır?
a) Kontrol noktasında şahısların kontrolü kapı dedektörü ile yapılır.
b) Tesise girmekten vazgeçen şahıs yakalanarak aranması gerekir.
c) Kontrol noktasında şahısların kontrolü el dedektörü ile yapılır.
d) Kontrol noktasında eşyaların kontrolü X-ray cihazı ile yapılır.
e) Giriş kontrollerinde kart sistemi kullanılabilir.

31-) Olay hakkında düzenlenen bir tutanağı taraflardan biri imzalamamıştır. Bu durumda Özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
a) İmzalamayanın yerine uygun bir yakını imzalar.
b) Zorla parmak bastırır imzalatır.
c) İmzalamasa da olur denir boş bırakılır.
d) İmzadan çekildiği ( imtina ettiği) yazılarak tutanak tutulur.
e) İmzalamamak suçtur diye korkutulur, imzalatılır.

32-)Önleme aramalarında elde edilen suç unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?
a)El konulan şey ve yakalanan kişi tutanakla görevli kolluğa teslim edilir
b)Sadece el konulan şey kolluk kuvvetlerine teslim edilir
c)Elde edilen şey adli makamlara teslim edilir
d)Hiçbir şey yapılmaz
e)Şahıs bölgeden uzaklaştırılır

33-) Aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik görevlisi hakim kararı olmadan görev alanında bulunan konuta girebilir?
a) Karı koca tartışmasında
b) Kaçan bir şüphelinin takibinde
c) Kaçan bir tutuklunun takibinde,
d)Sel tehlikesini bildirmek ve evi boşaltmak için
e) Deprem nedeniyle hasar gören konut içindekileri kurtarmak için

34-) 5188 Sayılı yasanın 20.maddesinde belirtilen idari cezaları özel güvenlik görevlilerine ve özel güvenlik şirketlerine vermeye kim yetkilidir?
a)İşveren
b)Özel güvenlik görevlisinin çalıştığı kurum amiri
c)Emniyet Müdürü
d)Mahalli mülkî amiri
e)Hiçbiri

35-) ÖGG yakalama sebebi ortadan kalkan şahıslara nasıl davranır?
a) 24 saatin dolmasını bekler.
b) Derhal serbest bırakır
c) Bir odada veya araçta tutar.
d) Genel Kolluğa teslim eder.
e) Savcıya teslim eder.

36-) Özel güvenlik görevlisinin yetkisi ve görevi içerisinde meydana gelen çocuklara, beden veya akıl hastalığı nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçlarda ne zaman müdahale edebilir?
a)Olayın vuku bulduğu anda
b)Şikâyetçinin şikâyetini beyan etmesi üzerine
c)Olaya müdahale edilmez kolluğa bilgi verilir
d)Olayların sonuçlanması beklenir
e)Hiçbir durumda karışılmaz

37-) Özel Güvenlik Şirketinde çalışan bir Özel Güvenlik Görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
a) İdare Mahkemesine
b) Polise
c) İşçi Sendikasına
d) İş Mahkemesine
e) İşveren Sendikasına

38-) Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarındandır?
a) Suçun işleniş şeklinin tespitinde yarar
b) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar
c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yarar
d) Suç şüphelisinin masumiyetini ispata yarar
e) Hepsi

39-) Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?
a) Şahısların elleri yıkatılmaz
b) Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin bulunduğu elbise yeri korunmalıdır
c) Gerekirse şahısların ellerine poşet takılır
d) Çekirdek, kovan araştırması için gerekirse trafik akışı kesilir
e) Kovan, çekirdek korunması için bir araya toplanır

40-) Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerindendir?
a) Olağan devriye
b) Dairesel devriye
c) Geri dönüşlü devriye
d) Planlı devriye
e) Hepsi

41-) Güzergahın tekrar kontrol edilmesi veya bu güzergahta ani dönüşler yaparak, gözetlenme olup olmadığı takip edilip edilmediğinin kontrol edildiği devriye yöntemi hangisidir ?
a) Olağan devriye
b) Dairesel devriye
c) Geri dönüşlü devriye
d) Planlı devriye
e) Hiçbiri

42-) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin dikkat etmesi gereken hususlardan değildir ?
a) Yüksek seviyede görünür olmalıdır.
b) Görev bölgesini iyi tanımalıdır.
c) Sistemli ve devamlı olmalıdır.
d) Suç sonrası müdahaleye hazır olmalıdır.
e) Vatandaşların desteğini ve katılımını sağlamalıdır.

43-) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?
a) Yüz yapısı
b) Kilo ve boy
c) Görülebilir yara izleri
d) Cinsiyet
e) Soyut ve yuvarlak ifadeler

44-) Şüpheli bir paketin veya çantanın görüldüğünde hareket tarzı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Çevreden bu paketin veya çantanın bırakıldığını gören araştırılır
b)Çevreden sahibi araştırılır
c)Bırakıldığını gören yoksa patlayıcı varmış gibi hareket edilir
d)İnsanlara zarar vermemesi için derhal tenha bir yere nakli sağlanır
e)Paketin etrafına kimse yaklaştırılmaz

45-) İtfaiye, Polis , Hızır Acil ve Jandarma telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
a) 156-187-155-112
b) 110-155-112-156
c) 110-155-177-156
d) 156-112-177-155
e)156- 155-112-110

46-) Devriye görevine kural olarak nasıl çıkılır?
a)Üniformalı.
b) Sivil.
c)Teçhizatlı.
d)Üniformalı ve tam teçhizatlı.
e)Tek kişiye.

47- Aşağıdakilerden hangi ifade özel güvenlik eğitimleri bakımından yanlıştır?
a) Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için, bu iki puan ortalamasının en az altmış, her iki kısım puanının ise en az elli olması şartı aranır.
b) Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar, yeniden özel eğitim kursuna devam etmeksizin bir yıl içinde birbirini takip eden üç sınava daha katılabilir.
c) Yenileme eğitimi sonrasında yapılan sınavlarda başarısız olanlara çalışma izni verilmez.
d) Özel güvenlik görevlileri seviye puanlarını yükseltmek için çalışma izinleri süresince seviye yükseltme sınavlarına girebilirler.
e) Hiçbiri

48-) Zaptetme tutanağında el konulan eşyanın ……………….. gibi benzerlerinden ayırmaya yeterli nitelikleri ………………. elkonulan eşya …………………. şekilde muhafaza edilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri hangi seçenek tam olarak tamamlar?
a) Cins, marka, model, ölçü – belirtilir – bozulmayacak, değiştirilmeyecek.
b) Cins, marka, model, ölçü – belirtilmez – bozulmayacak, değiştirilmeyecek.
c) Cins, marka, model, ölçü – belirtilmez – bozulacak, değiştirilecek.
d) Cins, marka, model, ölçü – belirtilir – bozulacak, değiştirilecek.
e) Marka, model – belirtilir – korunacak

49-) Suçüstü halinde kimler yakalama yetkisini kullanır?
a) Polis
b)Jandarma
c) Özel güvenlik görevlisi
d) Herkes
e) Mağdur

50-)Aşağıdaki şıklardan hangisi aramadır?
a)X-RAY cihazından geçirilmesi
b)Elle kişinin üzeri ve eşyalarının aranması
c)Terk edilen bir şeyin kontrol edilmesi
d)El detektörü ile kişinin üzerine tutulması
e)Hepsi

51-) Özel Güvenlik Görevlisi önleyici kolluk hizmetleri bakımından kime bağlıdır?
a) Polise
b) Jandarmaya
c) Mülki amire
d) Savcıya
e) Bağlı olduğu kuruma

52-) “Temas sonucu oluşan her türlü kalıntıya ……. denir” cümlesindeki boş bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) İz
b) Delil
c) Papil
d) Traje
e) Delta

53-) Raporlar aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulmalıdır?
a) Ne oldu, ne zaman oldu
b) Nerede oldu
c) Nasıl oldu, kimler karıştı
d) Durum nasıl fark edildi, neler yapıldı
e) Hepsi

54-) Telsiz haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
a) Kısa, öz, anlaşılır
b) Ayrıntılı
c) Yazılı
d) Şifreli
e) Hiçbiri

55-) Grubun ve üyelerini sonuca götüren etkileyici davranışlarının kaynağı olan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?
a)Kalabalığın gücü
b)Grup dinamiği
c)Sosyal yığın
d)Liderin gücü
e)Grup çatışması

56-) Aşağıdakilerden hangisi Kalabalığın özelliklerinden değildir?
a) Fiziki olarak bir yerde bulunurlar
b) Genelde yasalara uygun hareket ederler
c) Olayların gelişmesine göre hassastırlar
d) Nispeten denetimsizdirler
e) Kamu güvenliğini bozmak için bir araya gelirler

57-) Aşağıdakilerden hangisi bir kişi ile koruma düzeni için yanlıştır?
a) Koruma görevlisi silahını kullandığı eline göre VİP‟in sağında veya solunda bir adım arkasında yürür.
b) 360 derecelik bir koruma sağlamalıdır.
c) Bu bir refakat korumasıdır.
d) Koruma yerden ve havadan gelebilecek saldırılara karşı duyarlı olmalıdır.
e) VİP‟in her türlü ihtiyaçlarını karşılamalıdır

58-) Aşağıdakilerden hangisi ikamette alınacak Özel Güvenlik önlemlerinden değildir?
a) İhtiyaca uygun koruma odası oluşturmak
b) İkamette sığınak tanzim etmek
c) İkamete girenlere refakat etmek
d) Tüm kapıları ve garajı devamlı kilitli tutmak
e) Önemli kişiye ulaşan tüm yolları emniyete almak

59-) Önemli kişiye saldırı halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Tüm korumalar saldırganın peşinden koşmalıdır
b) Saldırganı en yakınındaki kişi etkisiz hale getirmelidir
c) Korumalar gövdeleri ile koruma sağlamalıdır
d) Korunan kişi tüm koruma ekibiyle birlikte güvenli bir yere götürülmelidir
e) Koruma amiri korunan kişi ile saldırganın arasında olmalıdır

60-) Kapalı devre televizyon sistemini ifade eden terim hangisidir ?
a) AGC
b) CCIR
c) DDTV
d) CCTV
e) VCD

61-) X- Ray cihazını kullanan personelin, cihazı kullanırken daha iyi bir netice alabilmesi için
1) Kontrolü yapılan bagajlar arasında en az 50 cm mesafe bulundurulmalıdır.
2) Cihazın x- ışınları yayıp yaymadığını tünelin içine elini sokarak kontrol edebilir.
3) Bagajları cihazın içine koyarken, geniş yüzeylerinin bant ile temas ettirilmesi sağlanmalıdır.
4) Bagajın kontrolü yapılırken, tünelin önünde veya arkasında beklemelidir.
Yukarıda sayılanlardan hangileri X- Ray cihazını kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlardır?
a) 1-2-4
b)1-4
c) 1-2-3
d) 1-3
e) hepsi

62-)Kalabalığın denetimi aşağıdakilerden hangi türlü sağlanamaz?
a) Küçük birimlere bölerek dağıtmak
b) Tecrit etmek suretiyle güçlenmesini önleyerek dağıtmak
c) Kalabalık önderlerini toplamak
d) Topluluk özellikleri kazanmalarından önce dağıtmak
e) Kalabalığı çevirip kaçma noktalarını engelleme

63-) “Toplumsal olaylardaki güvenlik görevlileri duygularına hâkim olabilmeli ve yansız davranabilmelidirler” tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) İnisiyatif kullanma
b) Provokasyona gelmeme
c) Profesyonel olma
d) Şefkatli olma
e) Eşit davranma

64-)Panik halinde bulunan insanlarda aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz?
a)İlk önce canlarını kurtarmaya ve güvenli bir yere kaçmaya çalışırlar.
b) Muhakeme yeteneklerini kaybetmediklerinden telkine kayıtsızdırlar.
c) İlk hareket edeni ya da çoğunluğun hareket ettiği yöne doğru yönelip onları takip ederler.
d) Can telaşıyla paniğe kapılanların insani duyguları zayıflar.
e) Sesi çok çıkan insanı ve onun verdiği komutları dinlerler.

65-) Aşağıdakilerden hangisi koruma hizmetlerinin özelliklerinden değildir?
a)Koruma hizmetleri gündüzleri yapılmalıdır
b)Koruma hizmetleri 24 saat kesintisiz yapılmalıdır
c)Koruma önlemleri bir bütün olarak ele alınmalıdır
d)Koruma hizmetlerini gerektiğinde yerel güvenlik güçleri ile koordineli olarak yapılmalıdır
e)Koruma hizmetleri yerine getirilirken rutin davranış alışkanlıklardan kaçınılmalıdır

66-) “Koruma şekilleri korunan kişinin ………………….. göre belirlenmektedir.”
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Yaşına
b) Medeni Durumuna
c) Çocuk Sayısına
d) Tehdit seviyesine
e) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığına

67-) VİP‟in araçla gideceği güzergâhı üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz olarak giyinmiş kişiler
b) Okunamayacak derecede silinmiş ya da değiştirildiği bariz plakalı araçlar
c) Arıza yapmış araçlar
d) Yol üzerinde yapılan yol çalışmaları
e) Hepsi

68-) Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?
a) Saldırganları yakalamak
b) Kalabalığı dağıtmak
c) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak
d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme
e) Hiçbiri

69-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda yapılan müdahalede genel prensiplerden değildir?
a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İnisiyatif kullanma
c) İkna edici ve inandırıcı olma
d) Cop kullanma
e) Caydırıcılık

70-) Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara ne denir?
a) Gözetleme noktaları
b) Boğma noktaları
c) Yerleşim noktaları
d) Kontrol noktaları
e) Gezi alanı

71-) Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olaylardaki eylem biçimlerindendir?
a) Hakaret
b) Yaygın propaganda yapmak
c) Eyleme geçiş
d) Heyecanı arttırmak
e) Hepsi

72-) Aşağıdakilerden hangisi yasadışı bir toplumsal eylemde huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetiştirilmiş elemanları tanımlar?
a) Destekleyiciler
b) Harekete geçenler
c) Provokatörler
d) Tesir altında kalanlar
e) Hiçbiri

73-) Aşağıdakilerden hangisi korumanın amaçlarından değildir?
a)Tehlikeyi bertaraf etmek
b) Korunan kişiyi utandırıcı durumlardan korumak
c) Önemli kişinin hareketlerini kısıtlamak
d) Korunan kişiyi bedeni zarardan korumak
e) Korunan kişinin güvenliğini devamlı surette sağlamak

74-) Araştırılan bir suçun ispat edilmesinde delil olarak kullanılacak veya müsadereye tabii olacak bir eşyanın üzerindeki kişinin tasarruf yetkisinin rızası dışında, zorla kaldırılması aşağıdaki sıklardan hangisini tanımlamaktadır?
a)Yakalama
b)Arama
c)Durdurma
d)Koruma
e)Elkoyma

75-) Sara krizinde ilk yardımda aşağıdaki hangi seçeneğin yapılmaması gerekir?
a) Hastanın kendisini yaralamamasına dikkat edilir,
b) Hastanın üzerine su dökülür,
c) Hasta bağlanmaya çalışılmaz,
d) Hastaya tokat atılmaz,
e) Yaralanmaya neden olabilecek gereçler etraftan kaldırılır

76-) Aşağıdakilerden hangisi Kırık ve çıkık tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
a) Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır,
b) Yara varsa üzeri temiz bir bezle kapatılmalıdır,
c) Tespit edilecek bölge önce yumuşak malzeme ile kaplanmalıdır,
d) Tespit kırık, çıkık ve burkulmanın üstündeki ve altında kalan eklemleri de içerecek şekilde yapılmalıdır.
e) Yaralı bölge düzeltilerek tespit edilmelidir.

77-) Özel güvenlik görevlisi sahte kimlik belgesi kullanan bir kişiyi görevi sırasında tespit etmesi durumunda izleyeceği yol aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
a) Kimliği emanete alır
b) Görev alanından uzaklaştırır
c) Karışmaz
d) Kişiyi yakalar kimlik belgesini zapt eder ve kolluğa teslim eder
e) Gözaltına alır

78-)Görevli bulunulan yerde uyuşturucu ve uyarıcı bir madde kullandığı anlaşılan bir şahısla karşılaşılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a) Derhal genel kolluğu haber verilir
b) Sağlık kuruluşuna haber verilir
c) Şahıs gözetim altına alınır
d) Çevreye ve kendisine zarar verecek kadar kriz durumunda ise kelepçe takılır
e) Hepsi

79-) Zehirlenme vakalarında ilk yardım olarak neler yapılabilir?
a)Zehir mümkün olduğunca sulandırılmalıdır
b)Sulandırmak amacıyla hastaya bol miktarda süt içirilmelidir
c)Kusmayı engelleyen bir durum yoksa hasta kusturulmalıdır
d)Hasta acilen bir sağlık kuruluşuna gönderilmelidir
e)Hepsi

80-) Meşru savunmanın sınırının aşılması hangi halde kabul edilebilir?
a) Görev alanı içerinde meydana gelmiş ise
b) Kendisine karşı işlenen suç var ise
c) Üçüncü kişiler lehine ise
d) Mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise
e) Hiçbir halde kabul edilemez

81-) Aşağıdakilerden hangisi yaralanmalarda ilkyardım olarak yapılmamalıdır?
a) Yaraya saplanan yabancı cisimler çıkarılır,
b) Yara içi kurcalanmamalıdır,
c) Yarada kanama varsa durdurulur,
d) İmkânı varsa yaralı kol veya bacak kalp seviyesine kaldırılır.
e) Yara temiz nemli bir bezle örtülür ,

82-) Aşağıdakilerden hangisi 112‟nin aranması sırasında dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Seri bir şekilde sadece kaç kişinin yaralandığı veya öldüğü belirtilir ve kısa kesilerek telefon meşgul edilmeden kapatılır
b) Kesin yer ve adres bilgileri verilirken, olayın olduğu yere yakın bir caddenin ya da çok bilinen bir yerin adı verilmelidir,
c) Hasta/yaralı(lar)ın adı, sayısı,durumları ve olayın tanımı yapılmalıdır,
d) Herhangi bir ilkyardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiği belirtilmelidir
e) 112 hattında bilgi alan kişi, gerekli olan tüm bilgileri aldığını söyleyinceye kadar telefon kapatılmamalıdır

83-) Meşru savunma halinin var olması için aşağıdaki şartlardan hangisi olmalıdır?
a) Haksız bir saldırı
b)Defetme zorunluluğu
c)Tekrarlaması kesin
d) Orantılık
e) Hepsi

84-) Sıcak su nedeniyle oluşmuş bir yanıktan, hemen sonra ilk ne yapılmalıdır?
a) Deride oluşan kabarcıklar patlatılmalıdır.
b) Yanık bölgeye zeytin yağı sürülmelidir.
c) Diş macunu sürülür
d) Hemen yumuşak akan temiz çeşme suyu altına tutulmalıdır.
e) Yoğurt sürülür

85-) Hangisi arama kurallarından değildir?
a) Aramayı, kural olarak arananla aynı cinsiyetteki görevli yapar,
b) ÖGG nin suç şüphesi nedeniyle şüphelinin konutunda arama yetkileri yoktur,
c) Hukuka aykırı aramada elde edilen deliller geçersizdir,
d) Arama, yakalamaya neden olan suç şüphesiyle orantılı olmalıdır,
e) Şüphelinin rızası yoksa üstü ve eşyası aranmaz.

86-) Özel güvenlik görevlilerinin aşağıdaki hangi görevde üniformanın üzerine “ÖZEL GÜVENLİK” ibaresi yazılı yeleği giyme zorunluluğu vardır?
a) Sağlık tesislerinde
b) Özel toplantılarda
c) Konser ve Sahne Gösterilerinde
d) Öğretim kurumları
e) Talih oyunları işletmelerinde

87-) Omurga kırığı şüphesi olan hasta nasıl taşınmalıdır?
a) Sedyeye yüz üstü yatırılarak
b) Sedyeye oturtularak
c) Sedyeye sırt üstü yatırılarak
d) Taşınma şekli önemli değildir
e) Kucakta

88-) Burun kanamasında ne yapılmaz?
a)Baş geriye kaldırılır
b)Baş öne eğilerek parmaklarla sıkılır
c)İki parmakla burun kanatları sıkılır
d)5 dk.da bir kanamanın durup durmadığı kontrol edilir.
e)Duruncaya kadar burun kanatları sıkılmaya devam edilir

89-) Hangi durumda kusturma tehlikelidir?
a)Yaralının bilinci açıksa
b)Gazyağı içmiş ise
c)Fazla miktarda ilaç içmiş ise
d)Hiçbiri
e)Hepsi

90-) Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasına veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesine kim karar verir?
a) Emniyet Müdürünün kararı Valinin izni
b) Valinin kararı İçişleri Bakanının izni
c) Özel Güvenlik şirketinin kararı Valinin onayı
d) Özel Güvenlik Komisyonu kararı Valinin onayı
e) Özel güvenlik komisyon kararı İçişleri Bakanının onayı

91-)Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Görevlisinin çalışma izninin iptali için bir gerekçedir?
a) Görevli olduğu yer ve zamanda arama yapması
b) Görevli olduğu yer ve zamanda suç unsurlarına el koymak
c) Görevli olduğu yer ve zamanda şartlar oluştuğunda silah kullanmak
d) Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedilmesi
e) Görevli olduğu yer ve zamanda şüphelilere kimlik sormak

92-) LPG-Doğalgaz Yangınlarında etkili olan söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kuru kimyevi toz
b) Su
c) Köpük
d) Battaniye
e) Sulu köpük

93-) Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında hastaya hangi pozisyon verilir?
a) Baş dik durumda oturtulur
b) Yan yatırılır
c)Sırtüstü yatırılır
d)Ayakları havaya kaldırılır
e)Yüzüstü yatırılır

94-) Aşağıdaki gazlardan hangisi “yakıcıdır”?
a)Karbondioksit.
b)Hidrojen
c)Azot
d)Oksijen
e)Karbonmonoksit

95-) Elektrik akımının olduğu alanlarda aşağıdakilerden hangi davranış şekli yanlıştır.
a) Elektrik akımı sigortadan kapatılır.
b) Elektrik akımının kontrolü çıplak elle ve avuç içi ile yapılır.
c) Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ile yangına müdahale edilir.
d) Elektrik akımına kapılan kişi kuru maddelerle (odun, kuru bez) akımdan uzaklaştırılır.
e) Metal kısımlara dokunulmaz.

96-) LPG tüplerinin konulabileceği yerin özelliklerinden hangisi yanlıştır.?
a) LPG havada ağır olduğu için tüplerin kaçak yapması durumunda gaz zeminde toplanır zemin seviyesinden aşağı yerlere dolu tüp konulmalıdır.
b)Tüplerin konulduğu zemin ıslak ve rutubetli olmamalıdır. Ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmalıdır.
c)Özellikle kamu kurumlarından hastane, okul, sinema, vb. topluma açık yerlerde LPG tüpleri depolanmamalıdır.
d)Dolu tüplerin konulduğu yerin bitişiğindeki binalarla, kapı ve pencere vasıtasıyla da olsa irtibatı bulunmamalıdır.
e)LPG tüplerinin bulunduğu odanın doğal havalandırılması tavana yakın olmalıdır.

97-) Yangın yerinde kapalı alanlarda patlamaya neden olan etkenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)oksijen, basınç, yüksek ısı
b)duman, parlama, CO
c)yayılma, patlama, ısı
d)ısı, Co2, oksijen
e)parlama, yayılma, duman

98-) LPG ve Doğalgaz gaz kaçaklarında yapılacak davranışlardan hangisi yanlıştır?
a) Kapı ve pencereler açılıp mekan havalandırılır.
b) Prizde takılı fişler çekilmez.
c) Açık olan elektrik lambaları düğmeden kapatılır.
d) Gaz kaçağı vanadan kapatılır.
e) Telsiz telefon gibi iletişim araçları kullanılmaz.

99-) Bina yangınlarında nasıl hareket edilmeli?
a) Bina hemen terk edilmeli,
b) Üst katlara doğru kaçılmalı,
c) Asansöre binerek terk edilmeli,
d) Yangın çevredeki insanlara duyurularak panik yapmadan bina terk edilmeli,
e) Balkondan atlayarak kaçılmalı

100-) Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yangına su ile müdahale etmek
b) Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
c) Yangını bölmelere ayırmak
d) Yanan cismi uzaklaştırmak
e) Yangını soğutarak söndürmek
TEST BİTMİŞTİR.
CEVAPLARINIZI
KONTROL EDİNİZ

blank

E-Bülten