blank

32/8. Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınavı Silah Bilgisi Soruları ve Cevapları

Anasayfa » Genel » 32/8. Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınavı Silah Bilgisi Soruları ve Cevapları

blankEmniyet Genel Müdürlüğü
Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı
32/8  Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Silah Bilgisi Soruları

1-) Silahla görev yapılırken dikkat edilecek hususlar için aşağıdaki maddelerden hangisi yanlıştır?
a) Namlu hiçbir zaman canlıya çevrilmez
b) Namlu dolu iken canlıya çevrilmez
c) Silah her zaman dolu kabul edilmelidir
d) Silah oyuncak değildir, oyun oynanmaz, şaka yapılmaz
e) Evde silah çocukların erişemeyeceği yerde saklanmalı çocuk ve eşin merak duygusu giderilmelidir

2-) Aşağıdakilerden hangisi silahın sökme – takma işlemine başlarken alınması gereken önlemlerden değildir?
a) Namlu ölü noktaya çevrilir
b) Nişan almadan havaya-boşluğa ateş edilir
c) Silah emniyete alınır
d) Şarjör çıkartılır
e) Sürgü geriye çekilerek fişek yatağında mermi olup-olmadığı gözle kontrol edildikten sonra sökme-takma işlemi yapılır

3-) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
a) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu
b) Tırnak-çıkarıcı
c) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu
d) Namlu- iğne-horoz
e) Şarjör- horoz- namlu

4-) Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?
a) Sürgü
b) Namlu
c) Gövde
d) Fişek Yatağı
e) Hazne

5-) Devir teslimlerde silahta herhangi bir anormal durum (Çatlak, kırık vb.) var ise ne yapılmalıdır?
a) Durum görmezlikten gelinir
b) Teslim alınan arkadaşa nedeni sorulur
c) Durum mutlaka devir teslim defterine yazılır, üst amirine bildirilir
d) Arkadaşımız zor durumda kalmaması için bir şey denilmez e) Hiçbiri

6-) Silah ateş almıyorsa bunun sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) İğnesi kırıktır
b) Tetik arızalıdır
c) Haznede fişek olmayabilir
d) Fişek arızalı olabilir
e) Hepsi

7-) Gerdel neyin parçasıdır?
a) Kovan atma tertibatının
b) Nişangâh tertibatının
c) Horoz tertibatının
d) Şarjörün
e) Ateşleme tertibatının

😎 Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……., atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de …..……. denir.
a) Fişek yatağı- hazne
b) Fişek yatağı-namlu
c) Namlu –hazne
d) Hazne-şarjör
e) Rampa-fişek yatağı

9-) “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar…………….dur? Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Boştur
b) Hazır
c) Kurulu
d) Dolu
e) Emniyette

10-) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ….. derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır.
a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65

11-) Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Unutkanlık
b) İhmal
c) Kendine aşırı güven
d) Bilinçsizlik
e) Hepsi

12-) Rampa nerede bulunur?
a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Horozun altında
d) Fişek yatağı gerisinde
e) Sürgü üzerinde

13-) Poligonda Atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?
a) Atıcı, Silahı inceler arızayı tespite çalışır
b) Atıcı, silahı söker
c) Atıcı, silahı tamir ve bakım kısmına götürür
d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar
e) Atıcı, silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler
_______________________________________________________________________________
14-) Kapsamlı bakım için hangisi doğrudur?
a) Elinde silahı bulunduran herkes bu bakımı yapabilir
b) Bir silahçı tarafından yapılması gereken bakımdır gerekli görülen parçaları değiştirilir
c) Her zaman yapılan bakımdır
d) Periyodik olarak yapılan bakımdır
e) Bütün parçaların boyanması işlemidir

15-) Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır.
b) Takma işlemi, sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak sıra ile yapılır
c) Takma işleminin genel kuralı yoktur
d) Önce şarjör takılır
e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir

16-) Tırnak kırıldığında,aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
a) Tetik çekilemez.
b) Tabanca dolduruş yapmaz.
c) Fişek yatağına fişek sürülemez
d) Fişek ateşlemez
e) Kovan normal olarak dışarı atılmaz.

17-) Tırnak kırıldığında;
a) Fişek ateşlemez
b) Fişek yatağına fişek sürülmez
c) Kovan normal olarak dışarıya atılmaz
d) Tabanca dolduruş yapmaz
e) Tetik çekilemez

18-) Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan parçaya ne ad verilir?
a) Kovan
b)Sürgü
c) Yiv ve set
d) Gerdel
e) Barut

19-) Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parçalar sağlar?
a) Yerine getiren yay pimi
b) Yerine getiren yay
c) Sürgü tutucu pimi
d) Rampa
e) Tırnak

20-) Bir yerden bir yere bulundurma ruhsatlı silah nakledilirken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Silahtan şarjör çıkartılarak taşınır.
b) Varsa orijinal çantasında taşınır.
c) Kutu veya çekmece gibi uygun bir şeyde taşınır.
d) Silah belimizde taşınır.
e)Nakil için gerekli izin alınır.

21-) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı ize ne denir?
a) Barut izi
b) Fişek yatağı izi
c) Rayyür
d) Kontiminasyon
e) Tırnak izi

22-) Hangisi fişeğin bütününü tam ifade eder?
a) Kovan – Kapsül – Çekirdek
b) Çekirdek – Barut – Kovan – Kapsül
c) Saçma – Kovan diptablası – Kovan
d) Çekirdek – Barut – Kovan
e) Hiçbiri

23-) Hedefte vuruşlar dağınık vaziyette ise aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur.?
a) Atış merkeze nişan alınarak yapılmalıdır
b) Atıcı hatası vardır, atıcı tekrar eğitime alınır
c) Atış hedefin alt kenar orta noktasına yapılmalıdır
d) Herhangi bir şey yapmaya gerek yoktur
e) Hiçbiri

24-) Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gez ve arpacık bulanık, hedef net görülmeli
b) Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
c) Gez ve arpacık net, hedef bulanık görülmeli
d) Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
e) Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli

25-) Aşağıdakilerin hangisi tetik hatalarındandır?
a) Aniden tetik çekmek
b) Tetiği çok yavaş çekmek
c) Düzensiz tetik çekmek ve istinat boşluğunu almayı unutmak
d) Silahın patlama sesinden etkilenmek
e) Hepsi
TEST BİTTİ
CEVAPLARINIZI
KONTROL EDİNİZ

blank

E-Bülten